Alfaportefølje

Under finner du en oversikt over oppdateringer på forsøket mitt på å slå indeksen ved å plukke enkeltaksjer. Jeg legger normalt ut en oppdatering hver måned, og formålet er å slå en benchmark basert på 50 % KLP Global V og 50 % KLP USA III.


Alfaportefølje oktober 2018

Publisert 1. november 2018

Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33 %. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også ned 4.51 %, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.

Dollaren har styrket seg en god del i forhold til kronen den siste måneden, så reelt har nok aksjene gått ned nærmere 9 %. Etter to fulle måneder ser altså ikke forsøket mitt på å slå indeksen går så bra, men dette er selvsagt et langsiktig prosjekt, og forhåpentligvis vil jeg få ryddet porteføljen min og fylt på med undervurderte aksjer.

Alfaportefølje per 31. oktober 2018

Ticker Navn Vekting Nåverdi Antall Månedslutt Siste måned Siden kjøp
FB Facebook 9 % kr 11 518 9 $151.79 -7.69 % -13.62 %
PBF PBF Energy 7 % kr 8 468 24 $41.85 -16.10 % -19.40 %
SGH SMART Global Holdings 8 % kr 10 627 45 $28.01 -2.47 % -15.07 %
SOI Solaris Oilfield Infrastructure 6 % kr 7 791 70 $13.20 -30.12 % -23.34 %
MU Micron Technology 6 % kr 7 633 24 $37.72 -16.62 % -28.21 %
AAPL Apple 15 % kr 18 453 10 $218.86 -3.06 % -3.79 %
SINA Sina 7 % kr 9 074 17 $63.31 -8.88 % -10.79 %
NOFI Norwegian Finans Holding 7 % kr 8 278 110 kr 75.25 -24.45 % -30.39 %
INTC Intel 8 % kr 9 881 25 $46.88 -0.89 % -3.18 %
DIS Walt Disney Company 8 % kr 10 650 11 $114.83 -1.80 % 2.51 %
Kontanter 19 % kr 24 307
Totalt 100 % kr 126 680

Det er en del aksjer som har bidratt stort til nedgangen i verdi den siste måneden, og aller mest er dette SOI som er ned hele 30 % siste måned, og den andre oljeaksjen min, PBF Energy, er også ned 16 %. Jeg har ikke sett noen nyheter som har vært negative for selskapet, så forhåpentligvis får de en reaksjon tilbake snart. Begge har rapportert resultater på tampen av måneden, og begge har slått forventingene.

Den andre aksjen som skiller seg ut er Norwegian Finans Holding, eller rettere sagt Bank Norwegian, som raste etter kvartalsresultatene som ble lagt frem for noen dager siden. De hadde lavere marginer enn forventet og høyere tap på utlån. Jeg må vurdere om dette er en aksje jeg ønsker å sitte med over tid.

Den siste aksjen som har rast den siste måneden er Micron, som fortsatt går nedover sammen med det meste av halvleder-bransjen. Det blir spennende å se hvordan denne utvikler seg videre utover året, de rapporterer ikke nye tall før 17 desember, så mye kan skje med kursen før det.

På den andre siden har vi Intel, som leverte gode tall da de rapporterte for noen dager siden. SGH rapporterte også gode tall tidlig i måneden, og har holdt seg forholdsvis flatt. Facebook har hatt en stadig nedgang, men rapporterte også det jeg vi si er gode tall nå på slutten av måneden, og er noe oppe etter det.

De neste dagene kommer det flere kvartalsresultater, blant annet Apple som jeg vurderer sterkt å selge. Jeg kommer nok allikevel til å holde på Apple fremover, og den har heller ikke falt så mye som mange av de andre aksjene i porteføljen.

Som oversikten over viser, sitter jeg med en kontaktbeholdning på rundt 20 %, og er klar for å gjøre gode kjøp når jeg tror jeg finner de. For meg kan gjerne prisene synke enda en stund. Jeg har allerede funnet noen aksjer jeg er interessert i å kjøpe og følger med disse. Selger jeg noen som jeg ser på som korrekt priset, slik som Apple, Intel og Disney, kan jeg også investere i 3-4 andre selskaper også.

Jeg ser mot kinesiske aksjer, som har gått veldig ned i det siste, også før børsuroen den siste måneden. I tillegg har jeg lyst til å finne noen gode norske, nordiske eller europeiske aksjer, men synes det er vanskeligere å finne gode kandidater her.

Alfaportefølje september 2018

Publisert 2. oktober 2018

Da er den første fulle måneden i mitt forsøk på å skape meravkastning over indeks ferdig, og resultatet er at porteføljen er ned fra 144 104 kroner til 135 242 kroner, som betyr -6.15 %. Benchmarken min ville gitt -2.22 % (KLP Global V).

Omtrent halvparten av dette kan tilskrives at dollaren har svekket seg mot kronen med ca 3 %. Benchmarken min er ikke valutasikra, så jeg underpresterte i forhold til indeks med ca 4 %.

Alfaportefølje per 30. september 2018

Ticker Navn Vekting Nåverdi Antall Månedslutt Siste måned Siden kjøp
FB Facebook 9 % kr 12 044 9 $164.44 -6.42 % -6.42 %
PBF PBF Energy 7 % kr 9 743 24 $49.88 -3.93 % -3.93 %
SGH SMART Global Holdings 8 % kr 10 518 45 $28.72 -12.92 % -12.92 %
SOI Solaris Oilfield Infrastructure 8 % kr 10 761 70 $18.89 9.70 % 9.70 %
MU Micron Technology 7 % kr 8 836 24 $45.24 -13.89 % -13.89 %
AAPL Apple 14 % kr 18 373 10 $225.76 -0.76 % -0.76 %
SINA Sina 7 % kr 9 613 17 $69.48 -2.10 % -2.10 %
NOFI Norwegian Finans Holding 8 % kr 10 956 110 kr 99.60 -7.86 % -7.86 %
INTC Intel 7 % kr 9 624 25 $47.30 -2.31 % -2.31 %
DIS Walt Disney Company 8 % kr 10 468 11 $116.93 4.38 % 4.38 %
Kontanter 18 % kr 24 307
Totalt 100 % kr 135 242

Aksjer solgt i september

Ticker Navn Dato Salgsverdi Antall Kjøpspris Månedstart Siste måned Siden kjøp Kjøpspris
MDXG MiMedx Group 13.09 kr 10 848 270 $4.92 $5.30 -7.17 % -7.17 % $5.30
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings 27.09 kr 13 300 30 $54.87 $53.61 2.35 % 2.35 % $53.61

Jeg har solgt to aksjer i løpet av september. Den første er MiMedx Group, som jeg kjøpte tidligere i sommer basert på veldig lave rangeringer for PE, og en høy estimert vekst. Det viste seg at de ikke hadde levert regnskap for det siste året, og at kursen hadde stupt ganske mye og dermed gitt lave verdier for PE etc. Siden jeg ikke hadde noe grunnlag for å gjøre en grundig analyse av fundamentalverdien til selskapet, solgte jeg meg ut. Til tross for at den er noe ned denne måneden, så kjøpte jeg på lavt av 4-tallet og har en forholdsvis bra avkastning på handelen.

Det andre selskapet jeg har solgt er Norwegian Cruise Line Holdings, som jeg konkluderte med at ikke var en aksje jeg ønsket å sitte med videre. Derfor satte jeg en forholdsvis tight trailing stop-loss på aksjen, og ble stoppet ut i slutten av måneden. Siden jeg kjøpte den har den gått forholdsvis mye opp, inkludert noen prosent denne måneden.

De to aksjene som har bidratt mest til nedgangen i porteføljen er Smart (-12.9 %) og Micron (-13.9 %). Begge disse er halvleder-selskaper med fokus på minne, og disse har gått veldig ned i det siste basert på forventinger om dårligere tider og lavere priser. Begge disse ser for meg forholdsvis billige ut, så jeg har ikke noen planer om å selge de.

Ellers er beholdninga forholdsvis fokusert på amerikanske selskaper. Unntaket er Bank Norwegian og Sina, som er henholdsvis norsk og kinesisk. Det er forholdsvis stort fokus på store selskaper, som Facebook, Apple, Intel og Disney. På sikt kommer jeg nok jeg kommer til å ha flere mindre kjente selskaper, etter hvert som jeg får analysert flere grundig.

Jeg jobber videre med å raffinere analyserammeverket mitt, og kommer nok fortsatt til å bruke mye tid på å revidere eksisterende analyser basert på nye elementer jeg ønsker å ha med i rammeverket. Håpet er at jeg skal være fornøyd med rammeverket fra nyttår, slik at jeg da kan fokusere fullt på å analysere aksjer fremfor å revidere tidligere analyser.

Alfaportefølje oppstart

Publisert 2. september 2018

Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.

Alfaportefølje per 1. september 2018

Ticker Navn Vekting Nåverdi Kjøpt Antall Nåpris
AAPL Apple 13 % kr 19 084 01.09.2018 10 $227.49
FB Facebook 9 % kr 13 268 01.09.2018 9 $175.73
INTC Intel 7 % kr 10 155 01.09.2018 25 $48.42
MU Micron Technology 7 % kr 10 578 01.09.2018 24 $52.54
MXDH MiMedx Group 8 % kr 12 005 01.09.2018 270 $5.30
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings 9 % kr 13 492 01.09.2018 30 $53.61
NOFI Norwegian Finans Holding 8 % kr 11 891 01.09.2018 110 kr 108.10
PBF PBF Energy 7 % kr 10 453 01.09.2018 24 $51.92
SINA Sina 7 % kr 10 121 01.09.2018 17 $70.97
SGH SMART Global Holdings 9 % kr 12 450 01.09.2018 45 $32.98
SOI Solaris Oilfield Infrastructure 7 % kr 10 112 01.09.2018 70 $17.22
DIS Walt Disney Company 7 % kr 10 337 01.09.2018 11 $112.02
Kontanter 0 % kr 159
Totalt 100 % kr 144 104

Dette er altså utgangspunktet mitt når jeg nå starter på det spennende forsøket på å slå markedet. Noen av disse aksjene vet jeg allerede nå at jeg kommer til å selge forholdsvis snart, siden jeg ikke har tiltro til de lenger. Allikevel vil jeg nok beholde de fleste inntil videre, og forsøke å bytte ut de som jeg ikke har tro på frem mot nyttår, samtidig som jeg finner nye aksjer som jeg har tro på.

Jeg har altså omtrent 144 000 kroner i enkeltaksjer, og dette vil nok holde seg en god stund. Det kan godt hende jeg legger til noen flere kontanter hvert år til denne porteføljen, siden jeg ønsker å komme opp på et sum som gjør at jeg får utnyttet minstekurtasjen hos Nordnet bedre. Jeg ønsker da å handle for minst 20 000 kroner hver gang, pluss at jeg ønsker å ha rundt 10-15 aksjer i porteføljen, som gjør at jeg ønsker å ha en verdi på rundt 250 000 til 300 000 kroner på denne kontoen. Porteføljen vil jeg ha på en Investeringskonto Zero, og den vil være tilgjengelig på Shareville, slik at andre også kan se utviklingen i porteføljen.

I denne beregninga har jeg valgt å legge inn en kjøpsdato på 1. september, til tross for at jeg har hatt de en stund. Dette gjør jeg for å kunne beregne utviklingen til porteføljen og enkeltaksjene fra den «offisielle» oppstarten av forsøket. Neste måned vil jeg ta en litt mer nøye gjennomgang av aksjene som ligger i porteføljen.