Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

PGT Innovations

18. april 2019 | Ticker: PGTI | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

PGT Innovations er en amerikansk produsent av vinduer og dører som dukket opp i screeneren min med interessante nøkkeltall. Siden jeg trolig kommer til å selge meg ut eller ned av noen aksjer snart, ser jeg på en del av disse for å finne gode kandidater.

Forretningen

PGT Innovations bygger kraftige vinduer og dører, og en av de største aktørene på dette området. Disse markedsføres hovedsaklig under tre merker PGT Custom Windows & Doors, CGI Windows and Doors og WinDoor. CGI ble kjøpt opp i 2014 og WinDoor ble kjøpt 2016, og de skiftet på denne tiden navn til PGT Innovations fra PGT. I juli 2018 kjøpte de også opp Western Window Systems for 355 millioner dollar. Selskapet er hovedsaklig delt opp i to avdelinger, West og Southeast. De har rundt 3000 ansatte per 29. desember 2018.

Eksempel fra katalogen til PGT Windows and Doors

Produktene deres er altså hovedsaklig kraftige vinduer og dører som kan tåle de kraftige orkanene i Florida, hvor selskapet har sitt opphav. De har også andre forretningsområder, og blant annet oppkjøpet av WWS gjør at de også får et større fokus på andre typer vinduer. De virker som et mer designfokusert selskap, som forsøker å minske forskjellen på innendørs og utendørs. Siden WWS ble kjøpt opp i 2018, så vil ikke regnskapet deres være en del av 2018-rapporten til PGT Innovations, men ut fra presentasjonen så virker det som om de også har gode tall. WWS sine primærmarkeder er California, Texas, Arizona og Nevada, mens PGT har et fokus på Florida.

Eksempel fra WWS sin nettside

For 2018 så er omtrent 80% av omsetningen orkan-glass og dører. Salget av andre glass og dører økte med 76%, hovedsaklig på grunn av oppkjøpet av WWS. De oppgir ikke mer detaljer enn dette om fordelingen av produkter.

Utsikter og risiko

En utfordring for selskapet er selvsagt at de er veldig avhengige av nybygging av hus i USA, og vil trolig følge kursene til boligutbyggere tett. En økning i rentene som gir en nedgang i boligbyggingen vil påvirke selskapet negativt. Når det er sagt så tror jeg fortsatt at boligbyggingen i USA har gode tider fremover, og at befolkningen i USA øker som gjør at behovet for nye boliger stadig vil være til stede.

Selskapet tror jeg er veldig godt posisjonert på grunn av sitt fokus på orkansikre produkter, nå som vi ser at klimaendringene til stadighet gjør at det nesten årlig kommer en katastrofal storm inn mot USA. Å være det beste og mest kjente merket for orkansikre vinduer og dører ser jeg på som et godt utgangpunkt for fremtiden.

Siden oppkjøpet av WWS er forholdsvis nytt, er det litt usikkert om dette vil være en positiv eller negativ ting for selskapet som helhet.

Selskapet selv forventer en vekst på 11-15 % for 2019, en stor porsjon av dette på grunn av at WWS sine tall i helhet blir inkludert i 2019-regnskapet. De forventer en EPS på rundt $1.

Ledelsen

CEO for selskapet er Jeff Jackson, som startet i PGT i 2005 som VP og CFO. Han var med på børsnoteringen i 2006, og ble COO i 2014. Han har vært CEO siden 2018, og president siden 2014. Han har en grei rating på 72 % på Owler, jeg finner ikke selskapet på Glassdoor.

Det har vært forholdsvis mye kjøp fra CEO og en direktør (3 totalt) den siste måneden, noe som må sees på som positivt. En del salg i fjor, men da var aksjekursen høyere.

Selskapet har slått estimatene alle de fire siste kvartalene, noen gang er med stor margin.

Fortrinn

Selskapet har et godt merke for orkansikring, men ellers er det forholdsvis lite konkurransefortrinn å spore. Dette synes jeg marginene også viser, med fortjenestemargin på rundt 8% de siste årene.

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år6 år
Bruttomargin35 %33 %32 %31 %
Driftsmargin13 %12 %13 %9 %
Fortjenestemargin8 %8 %7 %5 %

Kapital

Selskapet har hatt ok tall for RoE og RoIC de siste årene, men jeg skulle gjerne sett RoIC på over 10 % igjen. Det er noe bekymringsverdig at trenden er nedadgående. Når det gjelder cap rate, så kommer jeg frem til en verdi på 7.41% for siste år, som også er noe under det jeg ønsker å se.

Gjeldsgraden er noe høy på 0.95, men med en likviditetsgrad på 2.8 ser det ut som de har kontroll på dette, selv etter oppkjøpet av WWS. Den store posten av gjeld er på 315 millioner dollar, og går til 2026. Den har fast rente på 6.75% i året. Et mindre lån 64 millioner skal betales i 2022.

Selskapet har en meget bra fri kontantstrøm med en P/FCF på 12, og har hatt positiv fri kontantstrøm siden 2011. Dette er positivt.

Nøkkeltall (16.04.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
RoE-25 %12 %55 %22 %22 %18 %23 %14 %
RoIC-8 %7 %16 %9 %12 %9 %10 %8 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år6 år
RoE14 %18 %19 %18 %
RoIC8 %9 %10 %8 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
14.0 %8.0 %12.00.952.80

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
62.38-2.34

Utbytte

PGT Innovations betaler ikke utbytte.

Vekst

PGT Innovations har hatt en stor vekst de siste årene. Omsetningen har økt med 20 % årlig, og det er det laveste veksttallet i tabellen min. For EPS og OEPS så er veksten på rundt 30% på sikt, og bokverdiveksten er enda høyere. Også veksten i fri kontantstrøm er meget bra.

På kort sikt så ser vi en liten nedgang i EPS for fjerde kvartal i 2018, men ellers var året meget bra og med en solid økning.

Analytikerne er også positive til videre vekst, og ser vekst på 10-20 % fremover. I følge årsrapporten til selskapet forventer de en EPS på rundt $1 og en omsetningsvekst på rundt 8%, som betyr omtrent stabilt i 2019.

På lang sikt ser jeg på dette som potensiale for stor vekst, og legger til grunn en fremtidig vekst på 17% for analysen videre.

Nøkkeltall (16.04.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS0.060.210.130.40.150.450.260.17
TTM EPS0.50.550.460.770.851.081.221
Omsetning113 M137 M127 M134 M140 M169 M199 M190 M
EPS vekst yoy100.00 %33.33 %-42.86 %387.50 %133.33 %115.00 %116.67 %-56.41 %
Omsetning vekst yoy12.49 %15.42 %-2.26 %22.46 %24.42 %23.21 %56.91 %41.60 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje-0.250.310.400.320.600.560.811.08
EPS-0.310.160.510.330.470.470.771.00
FCF per aksje-0.100.350.350.060.300.570.601.30
BV per aksje1.261.340.941.492.122.633.397.13
Omsetning per aksje3.123.164.586.167.749.079.8812.91
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år5 år
OEPS vekst34 %39 %36 %23 %
EPS vekst29 %46 %32 %35 %
FCF vekst116 %52 %117 %24 %
BV vekst110 %65 %48 %28 %
Omsetning vekst31 %19 %20 %23 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.31 ($0.27 til $0.34)
Estimert EPS neste år:$1.2 ($1.09 til $1.5)
Estimert vekst neste år (YF):17.6 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):30.0 %
Estimert vekst EPS (SWSt):13.4 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):7.0 %
Estimert vekst (bokverdi):13.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):23.0 %
Estimert vekst (Zacks):19.9 %
Vekstestimat (snitt):17.7 %
Vekstestimat (median):17.6 %

Prising

Som grunnlag for beregninga av fundamentalverdien til aksjen har jeg brukt en vekst på 17% og en fremtidig PE på 15. Dette gir en fundamentalverdi på $21 basert på fem års vekst. Graham gir tilsvarende, men DCF-beregninga gir litt lavere verdi. Jeg legger meg derfor på 18 dollar som fundamentalverdi, med et femårsmål på 33 dollar. Det gir i såfall en forventet årlig avkastning på 18%. Kjøpsgrensen ligger på $16.4, mens billigsalg-grensen ligger på $13.25. Salgsgrensen er per nå på rundt $21.5.

Analytikerne er også positive til aksjen, med en målpris på $20. De fleste evalueringsmetodene, bortsett fra FCF-vurderingen tilsier at aksjen nå er rimelig.

Fundamentalverdi (16.04.19)

Verdi (Graham):$21.75 (67 %)
Verdi (5Y vekst):$21.03 (70 %)
Verdi (5Y manual):$18.63 (78 %)
Verdi (1Y estimat):$14.48 (101 %)
Verdi (DCF):$15.48 (94 %)
Verdi (snitt):$18.27 (80 %)
Graham number:$18.62 (79 %)
Simply WallSt:$18 (81 %)
Median PS:$16.26 (90 %)
Peter Lynch:$19.87 (74 %)
Analytikerne:$20 (73 %)
Snitt:$17.88 (82 %)
Median:$18.45 (79 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.3614.4812.162.201.2110.59

 

Selskapsverdi:$838 390 000

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
14200

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/53/55 (Strong Sell)

Konkurrenter

Som konkurrenter har jeg tatt med en rekke selskaper som har blitt referert til som konkurrenter i presentasjoner fra selskapet eller som andre mener er konkurrenter. Det er hovedsaklig produsenter av boligmateriale, men ikke nødvendigvis vinduer og dører.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
PGT Innovations64 %19.4 %18.7 %10.7 %12.114.612.32.21.21.0
Armstrong Flooring15.5 %-32.0 %-2.3 %14.227.61.00.50.2
Trex Co Inc191 %13.6 %43.7 %39.2 %43.033.626.213.16.60.0
Owens Corning72 %9.6 %13.1 %8.5 %33.811.09.51.40.80.8
Mohawk Industries Inc97 %5.0 %11.6 %8.8 %78.311.010.51.30.90.4
Masonite International Corp67 %19.6 %13.7 %9.5 %10.615.410.92.20.61.3
Jeld Wen Holding, Inc.89 %13.7 %18.1 %8.0 %16.615.99.82.70.51.9

Ut fra denne analysen ser PGT Innovations ut som et bra valg, men Masonite har omtrent lik vekst og prising, så kan være verdt å se nærmere på om prisen faller et stykke. PGT Innovations har blant be bedre RoE/RoIC-tallene, og P/FCF. De har noe høy PS og PB i forhold til noen av de andre.

Risiko

Selskapet er et etablert selskap, som har vært børsnotert i mange år, og med en lang historikk. Det har en tydelig stigende trend med en syklisk tendens. Inntjeningen til selskapet har vært veldig stabil de siste årene.

PGT Innovations er en microcap med en markedsverdi på rundt 850 millioner dollar.

Moment

Som sagt ser aksjen forholdsvis syklisk ut, og det kan se ut som den er nede i en dal akkurat nå. Det er selvsagt umulig å si om bunnen er nådd, eller om den skal videre nedover. De tekniske indikatorene er usikre, med de daglige signalene som positive, mens de ukentlige signalene er negative.

Det siste halvåret har aksje hatt en tydelig negativ utvikling, og ligger nå på rundt $14.5 etter å ha vært oppe på en topp på over $25.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1288
TradingView weekly51013
Investing.com daily137
Investing.com weekly417

Siste 8 år:

Siste år:

Antiteser

  • Selskapet kjøpte WWS i 2018, men kan få problemer med å vise at dette var et oppkjøp som var verdt pengene. Marginene blir stadig mindre.
  • Boligbyggingen har vært stor, men vil ikke bli så stor fremover som følge av høyere renter og dårligere økonomi.

Konklusjon

PGT Innovations er et interessant selskap som virker som et bra investeringsobjekt. I min analyse får det nok ikke høy nok score til at det blir investert i det akkurat nå, men jeg vil følge det videre. Kanskje faller det videre, og om det kommer ned mot $12 kan det hende jeg tar en ny titt.

Veksten er formidabel, men kapitalutnyttelsen med RoE og RoIC er litt for lave. Dessuten er det en del gjeld i selskapet, og usikkerhet rundt oppkjøpet av WWS.

Jeg har også en forholdsvis stor eksponering mot boligbygging med min største investering LGI Homes, som gjør at jeg bør redusere denne iallefall om jeg ønsker å investere i PGT Innovations. Jeg vil nok følge med på selskapet, og se hvordan det står seg når jeg har fått sett på noen andre kandidater.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

PGT Innovations
69 %
(Totalvurdering)
Pris: $14.62 (ved analyse)
Verdi: $18
5-års mål: $33 (18% CAGR)