Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

SMART Global Holdings

29. oktober 2018 | Ticker: SGH | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

SMART Global Holdings er et selskap som produserer minne, og har spesialisert seg på det brasilianske markedet hvor de er markedsledende. De har i tillegg akkurat kjøpt opp Penguin Computing, som spesialiserer seg på supercomputere.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

SGH er et 25 år gammelt selskap, som tidligere het Saleen Holdings, og ble børsnotert i 2017. Deres hovedprodukt er DRAM, som benyttes for PCer og mobiltelefoner, samt spesialisert minne for andre produkter. Det har også noen andre produkter som flash-minne og USB-minne. Sommeren 2018 kjøpte de også opp Penguin Computing, som spesialiserer seg på HPC-tjenester (supercomputere). Nå er dette forholdsvis nytt, så det er vanskelig å si hvordan de vil samarbeide, men det ser ut til å være en bra match. Dessuten gjør det SGH mindre knyttet til prisen på minne.

SGH har sitt primære salgsområde i Brasil, hvor det meste av omsetningen er. I sist rapporterte kvartal gav DRAM i Brasil en omsetning på 71 mill, mobilminne i Brasil bidro med 162 mill og spesialminne gav 103 mill i omsetning. Omsetninga i Penguin Computing er omtrent 50 millioner. Jeg vil prøve å finne ut litt mer om strukturen på selskapet og ta en vurdering på soliditeten når ny årsrapport kommer i høst.

Utsikter

Det virker som om SMART er markedsledende i Brasil, med et godt tak på minne-markedet. Som en fremvoksende økonomi kan det være et veldig godt marked å være i. De ser fortsatt for seg stor vekst i dette markedet fremover. De har også store kunder innen spesialminne, slik som Rockwell Automation, PureStorage og Cisco. De største kundene for 2017 er Cisco, Dell, HP, Lenovo og Samsung, som viser en solid kundebase.

Det andre momentet er Penguin Computing, som leverer supercomputere og relaterte produkter. Dette kan gi en god synergi med SGH. Ut fra regnskapstallene som SGH viste ved oppkjøpet, ser det ut som Penguin har en solid vekst, og tjener penger allerede. Dette gir muligheter for videre vekst, med store muligheter etter hvert som investeringene i AI og maskinlæring går oppover.

SGH er i en sektor som kan få en nedtur fremover når minneprisene går ned, men i følge deres egne grafer er de ikke like utsatt som f.eks. Micron. I tillegg gjør oppkjøpet av Penguin de mindre følsomme for slike prissvingninger. Alikevel er SGH en såpass liten aktør med liten historie, at jeg ikke kan gi de full score på fremtidsutsikter. Om jeg ved neste revisjon ser at Penguin fortsatt øker som de gjør nå, og at SMART klarer å bruke oppkjøpet godt, kan det godt hende jeg kan det.

Noe som er verdt å merke seg er at Silver Lake Partners, som CEO Ajay Shah kommer fra, eier litt over 50 % av selskapet, og kontrollerer det dermed. Disse kjøpte f.eks. majoriteten i Skype i 2009, før det ble solgt til Microsoft to år senere for fire ganger verdien. Kanskje vil SGH på sikt bli en oppkjøpskandidat, enten at det blir tatt privat, eller kjøpt av en tredjepart.

Ledelsen

Ian MacKenzie gikk av som CEO i 2018, etter å ha vært CEO i selskapet siden 2005. Det var ingen dramatikk i dette. Ny CEO ble Ajay Shah, som var med å starte SMART Modular Technologies i 1988, som i praksis er SGH. Det ble kjøpt opp i 2000, men skilt ut som eget selskap igjen i 2004. Han har vært i styret siden. Han har vært i Silver Lake, et investesteringsselskap siden 2007, og har erfaring med oppkjøp av selskaper derfra. Jeg ser positivt på at det er en av oppstartsfolka bak selskapet som nå sitter som CEO.

En del innsidesalg det siste året, men ikke overveldende store deler. Ingen kjøp registrert.

SGH har slått forventingene til analytikerne hvert år de siste fire kvartalene.

Fortrinn

SGH har et godt tak om markedet i Brasil, som gir de et konkurransefortrinn. Alikevel ser jeg ikke på det som veldig betydelig, og at de i all hovedsak fortsatt har en vare som er mulig å kopiere.

Kapital

Nøkkeltallene ser meget bra ut, med RoE på 64 % og RoIC på 35 % for de siste 12 månedene. Gjeldsgraden ser ut til å være håndterbar, og jeg er ikke bekymret for det med de utsiktene og cash flowen selskapet nå har.

Nøkkeltall (21.09.18)

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
64.3 %34.7 %11.70.950 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
83.94

Vekst

SMART Global Holdings er et lite selskap, og har begynt å tjene gode penger de siste kvartalene. Før dette hadde det negativ EPS. Siden det er bare ett og et halvt år siden det ble børsnotert, så har jeg ikke tatt med historiske tall. Både omsetning, eps og bokverdi har økt markant de siste kvartalene. For eksempel omsetningen har økt med 60-100 % i forhold til kvartalet året før, det siste året. Estimert vekst fremover er også veldig stor, men det er selvsagt en viss usikkerhet rundt dette. Både fordi det er et såpass ungt børsselskap og fordi det er i en sektor som kan få en nedtur de neste 1-2 årene med prispress på minnebrikker. Analytikerne estimater for EPS neste år er alikevel veldig gode, med en dobling i forhold til dagens TTM-verdi.

Nøkkeltall (21.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)-0.13-0.23-0.170.57-0.660.971.681.44
Omsetning i mill $ (8Q)146159172207223265314335.5
Bokverdi i mill $ (8Q)8.64-1.2420.7127.3882.498.8146.9166
TTM EPS (8Q)-0.630.04-0.490.712.563.43
EPS growth yoy (8Q)670.00 %-407.69 %521.74 %1088.24 %152.63 %
Omsetning growth yoy (8Q)54.76 %60.69 %94.67 %96.51 %64.76 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.69 ($1.63 til $1.78)
Estimert EPS neste år:$7.05 ($6.67 til $7.69)
Estimert omsetningsvekst neste år:12 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:69 %

Prising

Beregningene for fundamentalverdien til SGH baserer seg på en vekst i EPS på 22 %, noe som er forhldsvis lavt i forhold til mange analytikere. Jeg beregner også en forholdsvis lav fremtidig PE på 8, og kommer frem til en verdi på rundt $50. Med et femårsmål på $80 får jeg en forventet CAGR på hele 25 %.

Fundamentalverdi (29.10.18)

 

 

Verdi (enkel graham):$128 (21 %)
Verdi (5Y Growth):$67 (39 %)
Verdi (5Y Manual):$50 (53 %)
Verdi (1Y Estimater):$41 (65 %)
Verdi (snitt):$71 (37 %)
Simply WallSt:$73 (36 %)
Median PS (GuruFocus):$37 (72 %)
Graham number:$23 (113 %)
Analytikere$57 (46 %)
Totalt$61 (43 %)
Median$57 (46 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0$0$0$0$0

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.18.884.224.060.59

 

 

Selskapsverdi:$673 130 000
Institusjonseierskap:85.58 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
33000

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
Not ratedNot rated3 (Hold)

 

Konkurrenter

Her har jeg tatt med de store minneprodusentene primært, som Micron, Samsung og SK Hynix. I tillegg har jeg tatt med Mellanox som SGH listet i sin investorpresentasjon som konkurrent. Jeg har også tatt med Intel og Nvidia som ikke har tilsvarende produkter, men omtrent samme sektor. (Merk: denne sammenligningen ble gjort tidligere enn publiseringsdatoen)

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
SMART Global Holdings29.7717 %3.4312 %50 %64 %35 %11.58.74.00.6
Micron Technology45.0715 %11.7726 %25 %51 %28 %7.04.31.81.9
Samsung Electronics4615044 %713115 %10 %21 %6.81.41.2
SK Hynix Inc7880023 %2280029 %12 %2.40.80.9
Mellanox Technologies76.95198 %1.061 %15 %5 %2 %21.774.23.64.2
Intel46.1597 %2.846 %10 %19 %12 %16.916.23.13.2
Nvidia263.11129 %7.113 %17 %57 %79 %39.037.518.013.6

Som for den andre aksjen jeg eier, Micron, ser SGH billig ut i denne sammenligningen. Det eneste som er litt høyt er PB, som trolig vil gå ned etter hvert som de får økt verdiene i selskapet.

Moment

Siden SGH ble børsnotert til $10 dollar har den gått opp til over $50 og ned igjen til ca $30 dollar hvor den har vært de siste månedene. Den beveger seg forholdsvis likt som MU på børsen, så det spørs om det fortsetter fremover. Siden den har tredoblet seg på litt over et år, er momentet forholdsvis bra, men som sagt er den ned neste 50 % siden toppen for et halvt år siden. Dette blir nok en aksje med høy beta også fremover, men forhåpentligvis hovedsaklig med positivt fortegn.

Alle tekniske indikatorer er negative, til tross for en forholdsvis flat kurs de siste månedene. Jeg ville nok gått inn nå om jeg skulle investert, til tross for dette, siden det er vanskelig å si når neste bullrun kan komme. (hvis det kommer)

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1916
TradingView weekly01012
Investing.com daily022
Investing.com weekly417

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

SGH er et selskap med veldig kort historikk på børsen, men har vist en formidabel vekst de siste kvartalene. Selskapet er forholdsvis solid, men er nok i litt ukjent terreng nå når det ekspanderer såpass mye og kjøper opp selskap som Penguin. Utsiktene er greie, men jeg finner ingen informasjon om planlagte utvidelser av produksjonen. Prisingen med dagens fundamentale tall tilsier at den er veldig billig.

Jeg kommer til å beholde SGH så lenge veksten ser så bra ut som den gjør nå, og inntjeningen er bra. Jeg er litt skeptisk til å ha både MU og SGH som er forholdsvis like og følger hverandre, så på sikt kan det hende jeg selger den som ser dårligst ut. Alikevel ser begge såpass bra ut akkurat nå, at jeg ikke har et problem med det.

Live

SMART Global Holdings
75 %
(Totalvurdering)
Pris: $26.37 (ved analyse)
Verdi: $50
5-års mål: $80 (25 % CAGR)