Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Solaris Oilfield Infrastructure

30. oktober 2018 | Ticker: SOI | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Det første oljeservice-selskapet jeg ser på er et nyoppstarta small-cap fracking-service-selskap, som nok de færreste har hørt om. Jeg plukket de opp på grunn av at de viste en betydelig vekst, og så ut til å være priset langt under fundamentalverdien. Olje skal nok ut på sikt, men jeg tror fortsatt det er vil ta en god stund før det etterspørselen går ned.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Solaris Oilfield Infrastructure er et oljeservice-selskap som tilbyr sine tjenester for fracking-industrien i USA. Fracking, eller hydraulisk oppsprekking, er en teknikk for å få ut olje fra fossile bergarter i jorda ved å presse væske under trykk ned i et borehull langt ned i bakken. Massen sprekker, slik at gass og olje frigis. Proppants presses inn i sprekkene for at de skal holde seg når trykket slås av.

SOI ble startet opp i 2014, og spesialiserer seg på infrastruktur for proppant. Det vil hovedsaklig si tanker som benyttes for å lagre proppant, samt systemer for å frakte det rundt. De har per siste presentasjon 138 mobile tanker, og kapasitet til å produsere 8 nye hver måned. De ble registrert på NYSE i mai 2017.

Utsikter

Fracking-industrien har hatt en stor utvikling i USA de siste årene. Mange tror oljeprisen skal videre oppover, som nok gjør at SOI fortsatt har et stort potensiale for vekst. Nå er ikke jeg inne i denne industrien godt nok til å skjønne akkurat hvordan Solaris bidrar med sitt system for fracking-industrien, men det ser ut som de har godt potensiale for flere kunder fremover fortsatt. En nedgang i oljeprisen vil selvsagt være dårlig nytt for SOI.

Ellers vil jeg si at utsiktene til SOI på veldig lang sikt ikke er så gode. Olje og gass vil nok være viktig i mange år fremover, men en nedgang i verdensøkonomien vil senke behovet og gjøre den forholdsvis dyre fracking-olje ulønnsom. Alikevel tror jeg det vil ta en stund før oljeprisen går ned på $50-60 per fat hvor det begynner å bli et problem.

Ledelsen

CEO for Solaris er Bill Zartler som også er grunnlegger av selskapet. Selskapet har ikke noe gjeld, og betaler ikke utbytte. Hele 20 % av selskapet er eid av innsidere, og kun en liten del eies av store institusjoner. Dette tror jeg er positivt for utviklingen i aksjen på sikt.

Selskapet har slått forventingene tre av de fire siste kvartalene, og matchet forventingene det siste.

Fortrinn

Selskapet har ingen store konkurransefortrinn som jeg kan se, men teknologien deres gir de en viss fordel.

Kapital

Når det gjelder RoE og RoIC så er disse fine, med 17 % og 19 %. Har ikke free cash flow. Har ikke gjeld.

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
17.3 %19.22 %0.010 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
7.90

Vekst

Solaris Oilfield Infrastructure startet først å tjene penger for omtrent et år siden, samtidig som det ble børsnotert. Siden den gang har utviklingen vært veldig bra, med betydelig stigning i inntjening, omsetning og bokverdi for hvert kvartal. Jeg ser ikke noe behov for å vurdere vekst på lenger sikt enn dette, siden de i praksis ikke tjente penger før dette. Omsetningen har omtrent firedoblet seg og bokverdien har doblet seg det siste året. Alt ligger til rette for videre vekst.

Estimatene fra analytikerne tilsier at veksten i inntjeningen skal bli meget bra også fremover, og at EPS neste år vil mer enn omtrent doble seg i forhold til det vi ser på 12-måneders EPS. Både neste år og på lenger sikt estimerer de en vekst på rundt 50 %.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 kvartaler

Nøkkeltall (25.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0000.010.130.140.240.4
Omsetning (8Q)4.757.2910.3213.3918.4825.236.0247.16
Bokverdi (8Q)67.4771.3579.2159.562.29125.29131.15144.3
TTM EPS (8Q)0000.010.140.270.50.89

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.59 ($0.54 til $0.64)
Estimert EPS neste år:$2.66 ($2.09 til $3.30)
Estimert vekst neste år:48 %
Estimert vekst neste 5 år:48 %

Prising

Prisingen på SOI ser veldig lav ut, og selv med en lav estimert EPS og 30 % langsiktig vekst får jeg en oppside på 40 %. Omtrent alle modeller tilsier at aksjen er billig. Om oljeprisen fortsetter oppover og gir bedre EPS og kanskje vekst for SOI, vil fundamentalverdien kunne stige enda mer enn det jeg ser for meg nå med en verdi i overkant av $30.

Analytikerne ser også oppside, men ikke så stor som jeg tror det kan være. Det er en klar kjøps-anbefaling fra de som følger aksjen. Det er også veldig interessant at dette er kanskje den første aksjen jeg har sett med så lav institusjonseierskap og stor innsideeierskap, som kan antyde at aksjen skal mye opp om de etablerer seg som et langsiktig selskap.

Fundamentalverdi (31.10.18)

 

Verdi (graham):$33 (41 %)
Verdi (5Y growth):$23 (58 %)
Verdi (5Y manual):$20 (67 %)
Verdi (1Y estimat):$27 (50 %)
Verdi (snitt):$26 (52 %)
Graham Number:$8 (160 %)
Simply WallSt:$75 (18 %)
Median PS:$23 (57 %)
Analytikere:$24 (54 %)
Totalt:$29 (46 %)
Median:$24 (54 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0$0$0$0$0

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.220.36.946.056.88

 

Selskapsverdi:$873 000 000
Institusjonseierskap:7.69 %
Analytikernes prisestimat:$23.85 ($19 til $29)

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
37100

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1 (Strong Buy)

 

Konkurrenter

Her har jeg tatt med de selskapene som SOI lister opp som de største konkurrentene. Alle selskapene som har samme forretningsmodell som SOI, altså med infrastruktur ser ut til å være private selskaper. Hi Crush og US Silica ser ut til å være proppant-produsenter. NOV er en større oljeservice-bedrift.

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
Solaris Oilfield Infrastructure18.9636 %0.915 %48 %17 %19 %20.36.16.9
U.S. Silica Holdings20.0719 %2.0210 %50 %12 %5 %10.01.21.0
National Oilwell Varco43.44-0.23-1 %41 %36.243.01.21.2
Hi Crush Partners Lp12.1577 %2.117 %0 %24 %13 %9.15.91.31.3

Spesielt US Silica ser billig ut om estimatene for vekst stemmer. SOI ser bra ut i denne sammenhengen med en god rabatt på prisingen, god vekst og forholdsvis høye tall på RoE og RoIC. PB og PS ser litt høye ut, men er trolig fordi SOI er veldig tidlig i vekstfasen fortsatt.

Moment

På det året SOI har vært børsnotert har den gått opp en god de, før den de siste månedene har hatt en synkende trend. Nå ser det ut som den har brutt opp av trenden, og kan få en ny opptur. Det er for tidlig å si noe om den langsiktige trenden, men den er betydelig opp siden den ble børsnotert for litt over et år siden.

De tekniske signalene er veldig positive, så om jeg skulle gått inn nå ville jeg nok gjort det med en gang.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1781
TradingView weekly1291
Investing.com daily190
Investing.com weekly200

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Solaris virker for meg som en veldig spennende aksje. Det er en oljeservice-aksje med stor vekst og som selges med stor rabatt. Det er en forholdsvis nytt selskap i en vanskelig bransje og med uklare utsikter, men så langt ser det veldig bra ut.

Jeg kommer til å sitte på SOI fremover, men vil nok følge med kvartalsrapportene fremover for å se om jeg ser tendenser til at veksten ikke kan være like bra som det ser ut. En nedtur i oljeprisen vil nok også gjøre at jeg må ta en ny vurdering.

Live

Solaris Oilfield Infrastructure
68 %
(Totalvurdering)
Pris: $13.28 (ved analyse)
Verdi: $23
5-års mål: $35 (21 % CAGR)