Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Norwegian Finans Holding

29. oktober 2018 | Ticker: NOFI | Børs: Oslo Børs
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Norwegian Finans Holding, eller Bank Norwegian som det i praksis heter, er det første norske selskapet jeg vil se litt mer i detalj på. Det har skapt litt utfordringer siden jeg ikke har nøkkeltall i like stor grad som for amerikanske selskaper, men gjør kanskje at jeg har større sjanse for å finne gode kjøp. Bank Norwegian er en norsk forbruksbank, som tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskuddskonto til det nordiske markedet.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Jeg vil ta en revisjon av disse når nye årsrapporter kommer ut.

Forretningen

Bank Norwegian startet driften i 2007, og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder i Norden. De samarbeider med flyselskapet Norwegian, og tilbyr et kombinert kredittkort og forbrukskort. I 2. kvartal 2018 hadde de 1,4 millioner kunder, fodelt på 1 million kredittkortkunder, 187 000 lånekunder og 187 000 innskuddskunder. Banken utvidet virksomheten til Sverige i 2013 og til Danmark og Finland i 2015. Sommeren 2016 ble Norwegian Finans Holding AS som eier Bank Norweigan notert på Oslo Børs.

Forretningsmodellen til NoFi og de andre forbruksbankene er enkel, de låner ut penger til høy rente, men uten den samme sikkerheten som tradisjonelle banker. De beregner at en del ikke klarer å betale ned gjelden sin, men har så langt beregnet godt og klart å holde en god inntekt og inntektsvekst. Det er en viss fare for at det blir en høyere andel som ikke klarer å betjene gjelden sin når rentene øker, men prosentmessig så vil ikke NoFi-kunder merke så mye til økte renter i forhold til billigere lån som boliglån. Det er også en viss fare for at det blir mindre utlån med en renteøkning og en nedgang i det private forbruket.

Utsikter

Det er fortsatt potensiale for vekst for NoFi, men jeg ser ikke i dag de helt store mulighetene for vekst utover forbrukslån og kredittkort. De har en tilknytning tilflyselskapet, så jeg ser for meg at flyselskapets fremtid også vil påvirke NoFi. Bank Norwegian-kortet gir Cashpoints som kan benyttes for å betale flyreiser, så en vekst i Norwegian-konsernet vil komme godt med for NoFi. Tilsvarende vil en kollaps eller oppkjøp av Norwegian potensielt være forholdsvis skadelig for NoFi, spesielt om samarbeidet ikke fortsetter. Fra august 2018 ble det mindre mulighet for å tjene cashpoints for flybilletter, men de som er opptatt av det vil nok fortsatt forsøke å benytte kortet. Hva som skjer ved oppkjøp av Norwegian kan jeg ikke si, men

De har potensiale til å vokse basert på avtaler med andre bedrifter, og de har et solid merkenavn. Dessuten har de med sitt merkenavn mulighet for å vokse både på kredittkort, forbrukslån og refinansiering. Om flyselskapet fortsatt vokser og utvider flåten og destinasjonene, kan også Norwegian-kortet nyte godt av dette.

Ledelsen

CEO for NoFi er Tine Gottlob Wollebekk, og hun startet i jobben for omtrent et år siden. Resultatene har fortsatt sett gode ut etter at hun tok over. Hun uttrykker seg godt i intervjuene jeg har funnet med henne, og legger fokus på at verken hun eller NoFi tjener på at de låner ut penger til folk som ikke kan gjøre opp for seg. NoFi har ekspandert til nordiske naboland, som gir større kundegrunnlag. Hun legger også vekt på FinTech, og sier at NoFi er i en unik posisjon for å satse på teknologi. Tidligere har hun jobbet som direktør i Telenor og CEO i SAS Eurobonus-selskapet.

Nofi har truffet forventingene en gang, slått de mye to ganger og underprestert en gang det siste året.

Fortrinn

Med tanke på samarbeidet med Norwegian og bruken av merkenavnet Bank Norwegian har de et konkurransefortrinn over mange av de andre bankene. Dette gjør nok at det er mange som benytter kredittkort fra Bank Norwegian for å kjøpe flyreiser for cashback. De har også samarbeidsprogram med mange partnere for cashback.

Merkenavnet Norwegian har også sin verdi. Den eneste banken som kanskje har tilsvarende merkenavn i Norge er Komplett Bank.

Kapital

NoFi har solid RoE på over 30 % de siste årene, mens RoIC er økende. Jeg antar at en bank naturlig vil ha lav RoIC, siden det er en kapitalintensiv forretningsmodell. Forbruksbankene har etter det jeg erfarer ikke mulighet for å betale utbytte, men dette kan komme snart.

Nøkkeltall (14.08.18)

Nøkkeltall siste 4 år
2014201520162017
ROE (8Y)41.00 %39.00 %37.00 %37.00 %
ROIC (8Y)3.50 %4.20 %4.10 %8.80 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
33 %22.450.86

Vekst

Forbruksbankene har vært i fokus det siste året, basert på nordmenns store gjeld og stadig økende og dyre forbruksgjeld. Inntektene i Norwegian Finans Holding (NoFi fra nå av) har vært økende for hvert kvartal og hvert år. Veksten i omsetning er formidabel med en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 50 % de siste 4 årene, og en EPS-vekst på over 30 %. Med renter langt oppe på 10-tallet er det naturlig at forbruksbankene har et stort vekstpotensiale også fremover. Veksten fremover mener analytikerne er noe mindre, og jeg er nok enig med de at med en renteoppgang som setter litt større press på privatøkonomien så blir nok veksten potensielt noe mindre. Alikevel fortsatt stort potensiale for vekst. Bokverdien har også en vekst på 70 % siste året, og 50 % per år siste fire år.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 4 år

Nøkkeltall (19.08.18) 

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)1.371.71.852.192.322.242.242.59
EPS growth yoy (8Q)90.00 %90.00 %89.00 %47.00 %69.34 %31.76 %21.08 %18.26 %
Omsetning growth yoy (8Q)85.00 %70.00 %39.00 %41.00 %23.00 %26.00 %

 

Nøkkeltall siste 4 år
2014201520162017
Bokverdi (8Y)1.271.873.355.7
EPS (8Y)3.145.58.6
Omsetning (8Y)1.281.522.73.87
Bokverdi growth (8Y)11.40 %47.24 %79.14 %70.15 %
EPS growth (8Y)75.16 %56.36 %
Omsetning growth (8Y)85.51 %18.75 %77.63 %43.33 %

 

Estimert EPS neste kvartal:2.65 kr (2.55 kr til 2.74 kr)
Estimert EPS neste år:11.40 kr(10.23 kr til 12.27 kr)
Estimert omsetningsvekst neste år:14.70 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:

Prising

Når jeg beregner fundamentalverdien for Bank Norwegian, legger jeg til grunn en langsiktig vekst på 15 %, og en forholdsvis lav PE på 10. Dette gir meg en verdi på rundt 110 kr, som er litt over det den nå handles for. Jeg får en forholdsvis bra femårlig forventet CAGR på 15 %, med et prismål på 180 kroner om fem år.

Fundamentalverdi (19.08.18)

 

Verdi (Graham):194 kr (46 %)
Verdi (5Y growth):125 kr (72 %)
Verdi (5Y manual):99 kr (91 %)
Verdi (1Y estimat):94 kr (96 %)
Verdi (snitt):128 kr (70 %)
Graham number:72 kr (212 %)
Simply WallSt:183 kr (49 %)
Analytikere:112 kr (80 %)
Totalt:122 kr (74 %)
Median:118 kr (76 %)

Nøkkeltall (19.08.18)

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.811.168,613.172.47

 

 

Selskapsverdi:19 590 300 000 kr
Institusjonseierskap:

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
70000

Konkurrenter

Den naturlige konkurrenten til Bank Norwegian er Komplett Bank, men også noen mindre aktører er registrert på Oslo Børs. MonoBank har drevet på en stund, mens BraBank har akkurat startet og har ikke tall for å sammenligne. I tillegg tar jeg med en litt mer vanlig bank, Sbanken, som også tilbyr forbrukslån og kredittkort. Merk at disse tallene er hentet noe tidligere enn resten av tallene i analysen (sept 2018).

NavnAksjekursPris/EstimertEPSEPS/prisVekstRoEPEPBPS
Norwegian Finans Holding101.249 %10.1610.0 %16.0 %30.7 %10.73.34.88
Komplett Bank18.7430 %2.2111.8 %25.0 %29.4 %11.72.294.54
Monobank2.6830 %0.2710.1 %30.0 %5.0 %11.8?2.53
Sbanken84.566 %6.57.7 %15.0 %14.0 %13.11.645.54

NoFi ser ut til å ligge omtrent samme nivå som de andre forbruksbankene, og har god RoE. Vekstpotensialet er vanskelig å si noe om, så det kan også være omtrent det samme. Litt lavere PE, men litt høyere PB og PS enn de andre. Komplett Bank og Monobank kan være greie alternativer, men jeg tror Bank Norwegian har et mer kjent merke (kanskje på linje med Komplett Bank), en fordel med tanke på sin relasjon til flyselskapet, og allerede utvidet til våre naboland. Pris/Estimert pris ser litt høyere ut enn de andre forbruksbankene, men som sagt har Bank Norwegian et større marked, større kundemasse og et mer kjent merke.

Moment

NoFi-aksjen har gått oppover, men ikke hatt noen veldig stor stigning. Den ligger nå og trykker mot motstand rundt 105 kroner, og et brudd opp her kan indikere et nytt rally oppover. De tekniske indikatorene har et overvekt mot kjøp. Volumet har vært økende de siste dagene med økende pris, noe som ser bra ut. Den ligger i det øvre sjiktet av trenden sin, og kan nok få en reaksjon ned på kort sikt. Alikevel ser den bra ut over tid, og kan få et nytt rally snart tilsvarende det vi så fra april ut oktober i 2017, da den gikk fra ca 65 kroner til over 100 kroner.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
DN42

Siste 5 år:

Siste halvår:

Konklusjon

Veksten i NoFi er høy, og selskapet har fortsatt greie utsikter fremover. Selskapet ser ut til å drives godt og det selges med litt rabatt. Det ser ut som et greit kjøp i forhold til konkurrentene. Totalt sett ser jeg på NoFi som et interessant aksje fortsatt, men vil nok følge litt med både i forhold til at det fortsatt må vokse, og gjerne utvide seg til de andre landene. Forholdet til flyselskapet og Norwegians fremtid er interessant også.

Jeg holder på NoFi-aksjene mine, med et øye på videre kvartalsrapporter og forbruksbankutsikter. Om de begynner å betale ut utbytte tror jeg det kan bli en populær aksje.

Live

Norwegian Finans Holding
67 %
(Totalvurdering)
Pris: kr 90 (ved analyse)
Verdi: kr 110
5-års mål: kr 180 (15 % CAGR)