Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Zagg

8. januar 2019 | Ticker: ZAGG | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Zagg er et lite selskap som produserer tilbehør til mobiltelefon og nettbrett. Deres viktigste og mest kjente produkt er InvisibleShield som er beskyttelsesplast til mobilen.

Forretningen

Det som i dag er Zagg startet opp som InvisibleShield i 2005. Det ble startet av Phillip Chipping som lagre bekyttelsesfilm til elektroniske enheter, og da spesielt Apple-produkter etter hvert. Selskapet skiftet navn til ShieldsZone Corporation, for deretter å bli Zagg i 2007. Selskapet ble listet på Nasdaq i 2009. Det er et forholdsvis lite selskap med 500 ansatte.

De har gjort en rekke oppkjøp gjennom årene, blant annet iFrogz, Mophie, Braven og Gear4. Dette gjør at de i dag har en rekke forskjellig tilbehør for mobiltelefoner, nettbrett og lignende produkter.

Produktene består hovedsaklig av merkene:

  • InvisibleShield som er beskyttelsesprodukter, hovedsaklig for skjerm
  • mophie som er power banks, trådløs lading og andre strømtilbehør-produkter
  • iFrogz som er lydprodukter, hvoedsalig øretelefoner og bluetooth-høytalere
  • Zagg som er et samlebegrep for en rekke andre produkter som tastatur og beskyttelsesmapper

Bildet under viser hvilke produkter som er viktigst for omsetningen, og det er tydelig at beskyttelsesplast, InvisibleShield, er veldig viktig for selskapet.

De har gode partnerskap med både telefonprodusenter, butikker og teleoperatører som gjør at de har et godt grep om markedet.

Utsikter

Zagg er i et marked som jeg tror kommer til å vokse fremover. Tilbehør til mobiltelefoner blir stadig viktigere, så de har potensiale til å vokse. I dag er skjermbeskyttelse et viktig produkt, men de har tydeligvis planer om å utvide til mange flere kategorier. Etter hvert som jackpluggen begynner å forsvinne fra mobiltelefonene tror jeg også at rimelige bluetooth-øretelefoner kan bli et viktig marked for de.

De kjøper opp aggressivt andre selskaper som de tror kan gjøre det godt og komplettere selskapets produktkategorier, som jeg ser på som positivt. Basert på historikken ser det ut til at de har gjort det bra.

Ledelsen

I mars 2018 gikk Randall Hales som hadde vært CEO fra 2012 av, og ble erstattet av Chris Ahern. Han var tidligere leder for Mophie-produktene og internasjonalt. Ahern har en imponerende score på 92 % på owler, mens på glassdoor er det ikke oppdatert etter at Hales gikk av. Selskapet har ikke spesielt god rating på Glassdoor.

Zagg er et forholdsvis lite selskap, og innsiderne eier mye aksjer. Men det ser ikke ut til at det er kjøpt så mye utover det som blir delt ut gjennom opsjoner og lignende. En del salg det siste året når kursen har nærmet seg eller gått over 15 dollar.

Selskapet har slått forventingene to ganger, og misset to ganger det siste året.

Fortrinn

Slik jeg ser det har de en forholdsvis stor fordel med både merkevarene sine, forholdene til produsenter og leverandører, og på patenter. Det virker som de aktivt kjøper opp selskaper som sitter på mange patenter de er interessert i.

Allikevel er en del av produktene dere forholdsvis nær commodities, som ganske mange andre kan lage, og til en rimelig pris. De har nok mye konkurranse fra rimelige Kina-kopier.

Kapital

Tallene for RoE og RoIC er veldig bra det siste året. Det var et tydelig dårlig år i 2016, og etter det jeg finner ut av på regnskapet skyldtes det uenigheter rundt prisen på iFrogz som de kjøpte opp. Det kan virke som de måtte betale mer enn de hadde beregnet. I 2013-2014 var tallene for RoIC og RoE noe lave, men det ser ut til å ha tatt seg opp igjen. Allikevel ligger det bare så vidt over 10 % for de siste 8 årene, og under om vi ser på de siste 4 årene.

Når det gjelder cap rate, så har jeg sett på 2017-regnskapet og funnet owner earning på 32.15 mill. Med en marketsverdi på 292 mill gir det en cap rate på 11 %. Trolig er denne enda høyere for 2018, siden inntektene har gått en del opp de siste kvartalene.

Selskapet har hele tiden siden 2010 hatt bra fri kontantstrøm, og P/FCF ligger på litt over 12 for det siste året.

De har lite gjeld med en gjeldsgrad på 19 %. De ser ut til å ha kontroll på sine kortsikte forpliktelser med en likviditetsgrad på 1.76.

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROA27.80 %11.70 %7.60 %2.70 %6.20 %8.90 %-5.10 %5.10 %
ROE46.30 %23.10 %12.20 %3.80 %8.40 %12.00 %-12.50 %12.40 %
ROIC35.77 %12.17 %13.95 %5.37 %9.02 %13.76 %-8.50 %18.84 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
23.5 %29.9 %11.4 %12.70.191.76

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
64.45-2.46

Utbytte

Zagg betaler ikke utbytte.

Vekst

Selv om Zagg er et forholdsvis lite selskap, er det ikke hovedsaklig et vekstselskap. De har tjent penger i mange år, og vokser rolig og trolig mye basert på oppkjøp.

Det siste året har EPS gått bra oppover, og omsetningen har gått opp omtrent 20 % per kvartal de siste årene. Dette basert på ttm-tallene. Når man ser på hvert kvartal varierer det forholdsvis mye.

Bokverdiveksten er litt lav for de siste 4 årene på 6 %, mens EPS-veksten er meget bra på 40 %. Omsetningsveksten er på 25 % for de fire siste årene.

Veksten fremover er estimert til å være mellom 5-10 %, så i mine beregninger legger jeg meg på 7 % som jeg tror er fullt mulig å oppnå, spesielt med den aggressive oppkjøpstrategien de kjører.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018
EPS-0.15-0.220.120.350.290.250.110.52
TTM EPS-0.56-0.66-0.50.10.541.0111.17
EPS vekst yoy-183.33 %-83.33 %400.00 %240.00 %293.33 %213.64 %-8.33 %48.57 %
Omsetning vekst yoy46.16 %48.88 %15.42 %7.81 %53.94 %20.57 %2.90 %4.98 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20102011201220132014201520162017
Bokverdi1.283.464.053.984.194.724.174.86
EPS0.440.670.480.160.350.54-0.560.54
Omsetning3.226.048.6478.629.7414.2918.57
FCF-0.170.190.481.080.720.710.861.01
Bokverdi vekst89.45 %171.61 %17.01 %-1.68 %5.15 %12.63 %-11.66 %16.63 %
EPS vekst175.00 %52.27 %-28.36 %-66.67 %118.75 %54.29 %-203.70 %196.43 %
Omsetning vekst98.46 %135.27 %47.62 %-17.04 %19.25 %2.95 %49.22 %29.27 %
FCF vekst-451.28 %239.47 %164.97 %130.05 %-35.17 %-10.39 %22.55 %17.84 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.18 ($0.10 til $0.26)
Estimert EPS neste år:$1.36 ($1.32 til $1.40)
Estimert vekst neste år (YF):20,6 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):7.5 %
Estimert vekst EPS (SWSt):8.2 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):7.0 %
Estimert vekst (bokverdi):5.0 %
Estimert vekst (Zacks):7.5 %
Vekstestimat (snitt):7.0 %
Vekstestimat (median):7.5 %

Prising

I beregningen av fundamentalverdi har en som sagt valgt å legge meg på en vekstrate på 7%, og en eps på 1.2 for inneværende år. Fremtidig PE setter jeg til 15, som er det laveste nivået selskapet har vært på de siste åtte årene, bortsett fra nå.

Dette gir en verdi på rundt 16 dollar, og andre ligger rundt samme nivå. Andre estimater ligger rundt samme, med et estimat rundt 16-19 dollar. Dette gjør at jeg legger meg på en fundamentalverdi på 17 dollar, og et femårsmål på 25 dollar. Det vil gi en årlig avkastning på 19 %, og en sikkerhetsmargin på rundt 40 % med dagens pris.

Fundamentalverdi (06.01.19)

Verdi (Graham):$14.8 (70 %)
Verdi (5Y vekst):$15.7 (66 %)
Verdi (5Y manual):$22.4 (46 %)
Verdi (1Y estimat):$16.2 (64 %)
Verdi (snitt):$17.2 (60 %)
Graham number:$17.9 (58 %)
Simply WallSt:$32 (32 %)
GuruFocus (FCF):$16.7 (57 %)
Median PS:$18.3 (57 %)
Analytikerne:$18.4 (56 %)
Snitt:$19 (55 %)
Median:$17.6 (59 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.98.856.331.950.533.76

 

Selskapsverdi:$291 730 000
Institusjonseierskap:88 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
13100

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/52/53 (Hold)

Konkurrenter

De aller fleste som er satt opp som naturlige konkurrenter til Zagg er private selskaper, så jeg har prøvd å liste opp noen som kan være interessante å sammenligne med.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Zagg63 %7.5 %23.5 %23.9 %12.709.26.32.00.50.19
Logitech126 %11.2 %21.1 %21.0 %15.3024.115.35.11.90.00
Netgear89 %6.6 %-2.7 %4.7 %30.67-54.314.51.20.70.00
Plantronics36 %15.0 %-24.2 %0.1 %10.26-11.35.31.71.22.18

Som vi ser kan det være veldig interessant å se på Plantronics, som ser ut til å være veldig lavt priset basert på det siste året. Forward PE er veldig lav, og historisk har selskapet også veldig gode tall på RoE og RoIC. Gjelden ser noe dyster ut.

Generelt ser Zagg forholdsvis bra ut i denne sammenligningen, bortsett fra litt lav vekst. Ellers har de forholdsvis gode fundamentale tall.

Risiko

Zagg er et veldig lite selskap, men har en tilstrekkelig lang historikk til at selskapet viser stabilitet i vekst og inntjening. Kursen har derimot vært veldig ustabil, med en pris på 2 dollar i 2010, som gikk til over 15 dollar i 2011. Deretter gitt den ned til under 5 igjen i 2013, før den holdt seg mellom 5 og 10 dollar frem til 2017. Da fikk den et kraftig bullrun opp til over 20 dollar, før den gikk litt opp og ned og endte på rundt 10 dollar i slutten av 2019.

Moment

Som sagt har kursen vært mye opp og ned. Det siste halvåret har den vært en tydelig dårlig trend, som det kan se ut som er brutt nå i starten av 2019. De tekniske indikatorene er positive på dags-chartet men negative på ukes-chartet.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1495
TradingView weekly71011
Investing.com daily165
Investing.com weekly515

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Zagg er et lite, solid selskap som kan se ut som en bra investering. De sprer seg ut over forskjellige produktkategorier, og vokser jevnt og trutt organisk og gjennom oppkjøp. De tjener penger og har forholdsvis enkle produkter, og et fortrinn med partnerskap med mobiloperatører, butikkjeder og mobilprodusenter. De har også mye patenter.

Prisingen er forholdsvis bra, og det er vanskelig å finne andre tilsvarende selskaper. Jeg tror mulighetene for en god kortsiktig gevinst er tilstede, men også at den på sikt kan være en bra investering om man holder ut berg-og-dalbanen.

Jeg må se litt på andre muligheter, eller om den igjen beveger seg ned mot 8 dollar, og da vurdere om jeg kjøper Zagg.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Zagg
73 %
(Totalvurdering)
Pris: $10.36 (ved analyse)
Verdi: $17
5-års mål: $25 (19 % CAGR)