Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Hooker Furniture Corp

25. april 2019 | Ticker: HOFT | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Hooker Furniture Corporation er et selskap som har dukket opp i screeningen min, og virket interessant. De produserer møbler, hovedsaklig mer eksklusive møbler. Det er et veldig lite selskap (relativt), så håpet er at det går litt under radaren for større investorer.

Forretningen

Hooker Furniture Corp ble startet opp allerede i 1924, og designer, markedsfører og importerer møbler av forskjellige slag. De produserer også en del møbler i USA. De siste årene har de vokst mye, blant annet gjennom oppkjøp av Home Meridian i 2016 og Shenandoah Furniture i 2017. De representerer de mer eksklusive møblene i markedet.

Eksempel på møbler fra Hooker Furniture

Av møblene de selger så er omtrent 84% av omsetningen på møbler som er importert, hovedsalig fra Asia. Dette er ned fra 90% i 2017, hovedsaklig på grunn av oppkjøpet av Shenandoah som produserer møblene selv i USA. Selskapet må betale en toll på 10% på møbler importert fra Kina nå.

De har en variert kundegruppe, inkludert store kjeder og mindre butikker. Ingen kunder står for mer enn 10% av omsetningen det siste året. Salget er i all hovedsak til Nord-Amerika, og kun 1.2% av salget var utenfor det siste året. Selskapet importerer varene fra Asia til sine varehus i Virginia, North Carolina og California. De to viktigste landene selskapet importerer fra er Kina og Vietnam.

Selskapet har 1263 ansatte per februar 2019, hvor 235 er i Hooker Branded-segmentet, 387 er i Home Meridia-segmentet og 641 er i andre.

Utsikter og risiko

Selskapet er nok et selskap som vil være veldig avhengig av økonomisk fremgang. Ved en ny finansiell krise vil vi nok se en nedgang i omsetningen. Selskapet henvender seg mot et mer luksuspublikum, som kan gjøre at nedgangen ikke blir så stor som et selskap som henvender seg mer til middelklassen, men det er mest synsing fra min side.

Selskapet er veldig avhengig av handel med Asia og Kina, hvor de importerer de aller fleste av produktene sine. En handelsavtale vil derfor være veldig positivt for selskapet, mens en handelskrig vil være tilsvarende vanskelig. Siden det ser ut som vi får en handelsavtale etter hvert, så tror jeg utsiktene er gode.

Økning i prisen på frakt fra Asia vil også kunne påvirke selskapet negativt. Dessuten er selskapet avhengig av å bestille i god tid og ha varer på lager, som gjør at en eventuell nedgang kan bli akselerert på grunn av store lagerbeholdninger.

Ledelsen

CEO for selskapet er Paul B Toms Jr, som har vært styreformann og CEO siden 2000. Han har vært i selskapet siden 1983, og har hatt forskjellige stillinger siden da. At CEO har vært i selskapet såpass lenge ser jeg på som veldig positivt. Han har en rating på 86% på owler og 92% på glassdoor, som er meget bra. Hooker har også en meget bra rating blant de ansatte på glassdoor, som jeg synes er viktig.

Selskapet har et stort innside-eierskap, med 6,4%. Innside-kjøp ser veldig bra ut, og både CEO og en direktør har kjøpt aksjer nå den siste uka.

Selskapet har slått forventingene tre av fire ganger de siste kvartalene, men har vært forholdsvis nære.

Fortrinn

Selskapet har ingen store konkurransefortrinn som jeg klarer å identifisere, men marginene har økt litt de siste årene som jeg ser på som positivt. De har også begynt å få en bra markedsandel, og regnes som en av de fem største.

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år8 år
Bruttomargin22 %22 %23 %24 %
Driftsmargin8 %8 %8 %7 %
Fortjenestemargin6 %5 %5 %5 %

Kapital

Selskapet har virkelig forbedra kapitalutnyttelsen sin over de siste årene, hvor den var på 4-5% tilbake i 2011. Nå er RoE kommet opp på 15% og RoIC er på 11%. Dette er en bra forbedring og en tydelig god trend.

Selskapet har veldig lav gjeld, som jeg ser på som meget positivt. Den langsiktig gjelden er på 35 millioner, mens langsiktig leasing-utgifter kommer på 26 millioner. I tillegg kommer langsiktige pensjonsforpliktelser på rundt 10 millioner (alle beløp i dollar). Likviditetsgraden er meget bra på 3.5.

For det siste året kommer jeg frem til en eierinntekt per aksje på 3.73 dollar, som med nåværende aksjepris gir en cap rate på 13.23%. Dette er meget bra og indikerer at selskapet kan være en god investering.

Bortsett fra 2012 så har selskapet hatt en god fri kontantstrøm, men med en liten nedgang i 2018. Ut fra det jeg kan se så er den store nedgangen i FCF for siste år på grunn av oppbygging av beholdning.

Nøkkeltall (24.04.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
RoE4 %7 %6 %9 %10 %13 %12 %15 %
RoIC4 %7 %7 %11 %14 %11 %11 %11 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år8 år
RoE15 %14 %13 %9 %
RoIC11 %11 %12 %9 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
15.2 %11.0 %16.30.153.50

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
65.57-1.88

Utbytte

Hooker Furniture har betalt utbytte siden 2000, og har hatt en rolig vekst. Utbytteyield har ligget på rundt 2-3%, og utbetalingsprosenten nå åpner opp for at selskapet har gode muligheter for å øke utbyttet i fremtiden. Rundt finanskrisen gikk utbetalingsprosenten drastisk opp, men den er kommet godt tilbake etter det.

YieldUtbetalingsprosentUtbyttevekst5-års vekst5-års yield
2.11 %19 %3 år7.61 %2.94 %
Utbytte siste 5 år

Vekst

Hooker Furniture har vokst mye de siste tre årene, spesielt på grunn av oppkjøp. Før dette var omsetningen på rundt 40% av hva den var det siste året. Også det siste året har veksten vært bra, og holder seg på rundt 10%. EPS er også godt opp, mens eierinntekten og fri kontantstrøm er noe ned siste året.

På lenger sikt så er oppgangen i både omsetning, EPS og eierinntekt veldig bra. Bokverdi har også omtrent doblet seg de siste fem årene, som er det jeg ønsker å se i selskapene jeg investerer i.

Siden det er et forholdsvis lite selskap, er det forholdsvis store forskjeller i estimatene på vekst. Tallene som er oppgitt på Yahoo finanse indikerer vekst på 16-17%, mens Simply Wallstreet ligger på 2-3% på både inntekt og omsetning. Vekst i eierinntekt, RoE og bokverdi tilsier at veksten skal være på 10-15%, så jeg legger meg på et langsiktig mål på 12%. Det skal forhåpentligvis være mulig på sikt for et selskap som gjør oppkjøp såpass aggressivt.

 

Nøkkeltall (24.04.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019
EPS0.410.670.610.730.610.740.791.25
TTM EPS2.382.592.642.422.622.692.873.38
Omsetning130 M156 M158 M176 M143 M169 M171 M200 M
EPS vekst yoy86.36 %45.65 %8.93 %-23.16 %48.78 %10.45 %29.51 %71.23 %
Omsetning vekst yoy7.42 %14.79 %8.70 %0.91 %9.18 %7.90 %8.57 %14.22 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje0.441.080.511.722.542.504.083.73
EPS0.470.800.741.171.502.192.423.38
FCF per aksje2.65-0.660.211.841.872.492.110.38
BV per aksje11.7812.1612.5413.2714.4417.1219.6722.34
Omsetning per aksje20.6220.2721.2322.6922.8649.9253.2158.01
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år8 år
OEPS vekst-8 %22 %21 %36 %
EPS vekst40 %24 %30 %33 %
FCF vekst-82 %-61 %-33 %-24 %
BV vekst14 %14 %14 %10 %
Omsetning vekst9 %8 %26 %16 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.72 ($0.72 til $0.72)
Estimert EPS neste år:$3.05 ($3.05 til $3.05)
Estimert vekst neste år (YF):16.4 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):17.0 %
Estimert vekst EPS (SWSt):2.9 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):1.8 %
Estimert vekst (bokverdi):6.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):20.0 %
Estimert vekst (Zacks):
Vekstestimat (snitt):12.1 %
Vekstestimat (median):12.0 %

Prising

For verdivurderingen tar jeg utgangspunkt i en langsiktig vekst på 12%, og en noe optimistisk PE på 15. Trolig vil det ta en stund før PE kommer på dette nivået, spesielt om det kommer nedgangstider. Dette gir en verdi på 51 dollar, mens mine andre estimater ligger på fra 30-48. Siden det er de langsiktige estimatene jeg legger mest vekt på, har jeg et langsiktig fundamentalverdi på 45 dollar.

Dette er omtrent det samme som den ene analytikeren som følger selskapet i følge Yahoo. Tilsvarende tall ligger fra rundt 40 dollar og oppover, bortsett fra DCF-vurderingen min som er forholdsvis pessimistisk. Jeg er litt usikker på hvorfor den får en såpass lav verdi.

Uansett så ser aksjen ut til å være undervurdert, og jeg tror potensialet for at aksjen er på billigsalg nå er stor. Jeg kommer frem til en kjøpsgrense på 35 dollar, og en billigsalg-grense på 28.4 dollar – altså rett over dagens pris. Dagens salgsgrense ligger på rundt 46 dollar, og femårsmålet ligger på 65 dollar. Det vil i så fall gi en avkastning på 18 % per år.

Fundamentalverdi (24.04.19)

Verdi (Graham):$48 (59 %)
Verdi (5Y vekst):$51 (55 %)
Verdi (5Y manual):$41 (69 %)
Verdi (1Y estimat):$31 (92 %)
Verdi (DCF):$23 (124 %)
Verdi (snitt):$39 (73 %)
Graham number:$56 (51 %)
Simply WallSt:$50 (56 %)
FCF (Gurufocus):$40 (71 %)
Median PS:$39 (73 %)
Peter Lynch:$63 (45 %)
Analytikerne:$43 (66 %)
Snitt:$44 (65 %)
Median:$42 (67 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.569.448.001.330.516.20

 

Selskapsverdi:$838 390 000

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
10000

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
3/5

Konkurrenter

Her har jeg listet opp konkurrentene som Hooker Furniture har listet opp i sin investor-presentasjon. Så langt jeg kan se så er de fleste av disse møbelprodusenter, selgere eller andre lignende forretninger.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Hooker Furniture Corporation57 %10.5 %13.2 %10.5 %16.29.48.01.30.50.2
Bassett Furniture Industries75 %17.0 %5.1 %6.0 %20.310.50.90.40.0
Ethan Allen Interiors83 %10.9 %9.1 %8.7 %45.815.412.61.50.70.0
Flexsteel Industries125 %13.0 %3.4 %7.8 %25.80.80.40.0
La-Z-Boy96 %9.8 %16.0 %14.3 %34.816.013.72.30.90.0
Haverty Furniture Companies110 %9.0 %10.5 %9.8 %37.516.915.31.80.60.2
Restoration Hardware Holdings91 %12.5 %19.5 %14.019.011.30.9

Hooker Furniture ser ut som det rimeligste selskapet har. Veksten er omtrent på linje med de andre selskapene, mens RoE og RoIC er blant de bedre. Fri kontantstrøm er også blant de beste. Det kan være interessant å se på noen av de andre om prisen går ned en del, men akkurat nå ser Hooker Furniture ut som den beste investeringen.

Risiko

Selskapet er et gammelt og etablert selskap, som snart er 100 år. Allikevel er det en viss risiko her siden det er et veldig lite selskap som holder på med handel fra Asia og Kina. Stabiliteten i inntjeningen har vært bra så langt bakover som jeg har sjekket, men som mange andre fikk de nok problemer under finanskrisen.

Kursen har vært forholdsvis stabil bakover i tid, frem til de to siste årene hvor de fikk en forholdsvis kraftig oppgang. Fra 2002 til 2014 var kursen omtrent flat.

Moment

Selskapet har hatt en oppgang fra 2012 med kurs på $10 til to topper i 2017-2018 på 45-50 dollar. Derfra har den gått forholdsvis bratt ned, og har ligget omtrent flatt rundt 28-30 dollar det siste halvåret. Den har vært forholdsvis volatil med store hopp opp og ned.

De tekniske indikatorene er veldig negative, og tilsier at dette ikke er et godt tidspunkt for å gå inn i aksjen.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily2818
TradingView weekly2917
Investing.com daily220
Investing.com weekly021

Siste 8 år:

Siste år:

Antiteser

  • Selskapet er avhengige av import fra Kina, og kan risikere en tollsats på 25% hvis en handelsavtale ikke kommer på plass.
  • Selskapet er veldig avhengig av økonomisk oppgangstid for å selge sine luksusvarer. En økonomisk nedgangstid vil ha store konsekvenser for både topplinjen og bunnlinjen.

Konklusjon

Hooker Furniture Corporation ser ut til å være en veldig aktuell investering. Det er et relativt lite selskap, men er allikevel nesten 100 år. Jeg har tro på at Trump ordner en handelsavtale med Kina, som gjør at selskapet unngår kanskje den største trusselen, en toll-barrière som gjør produktene en del dyrere. Det er noe bekymring for at selskapet skal tape en del verdi ved neste økonomiske nedtur, men jeg tror risikoen er verdt det. Ut fra regnskapene jeg fant bakover til finanskrisen så det også ut som selskapet klarte å tjene penger til tross for at inntektene ble mindre.

Selskapet har en CEO som har vært i selskapet omtrent hele livet, og vært CEO siden 2000. I tillegg har han og en annen direktør investert i aksjer de siste dagene. Det tror jeg kan tyde på at vi er på bunnen slik kursen er akkurat nå. Et stort innsider-eierskap gjør at de trolig er interessert i å øke verdien på selskapet på sikt. Et stabilt utbytte er også positivt for stabiliteten, og jeg tror det kan økes i årene fremover.

Både vekst og kapitalutnyttelse så bra ut, og fundamentalverdien tilsier at aksjen er på billigsalg.

Alt i alt ser jeg på Hooker Furniture som en veldig interessant investering. Jeg kommer trolig til å kjøpe meg en posisjon de neste dagene, med mindre en bedre mulighet viser seg.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Hooker Furniture Corp
77 %
(Totalvurdering)
Pris: $28.22 (ved analyse)
Verdi: $45
5-års mål: $65 (18% CAGR)