Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Celgene

12. november 2018 | Ticker: CELG | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Celgene er et bioteknologiselskap med fokus på medisiner mot kreft og infeksjoner. Aksjen har hatt et dårlig år, men selskapet ser ut til å fortsatt ha god vekst og inntjening. Jeg ser på dette som det første bioteknologiselskapet jeg vurderer, og får litt innblikk i denne typen selskaper samtidig.

Forretningen

Celgene Corporation er et stort amerikansk bioteknologiselskap som fokuserer på å utvikle og selge medisiner for kreft og infeksjonssykdommer. Celgene ble skilt ut fra Celanese is 1986. Det har kjøpt opp en rekke selskaper gjennom tidene, inkludert Impact Biomedicines for 7 millarder dollar i januar 2018. Selskapets største produkt er Revlimid som brukes i en rekke behandlinger.

Under vil jeg gå gjennom de viktigste produktene til selskapet:

  • REVLIMID brukes mot benmargskreft, myelodysplastisk syndrom og lymfekreft, og selges over hele verden – Patent til 2027 i USA, 2024 i Europa
  • POMALYST/IMNOVID brukes mot benmargskreft og myelodysplastisk syndrom – Patent til 2025 i USA, 2023 i Europa
  • OTEZLA  brukes mot psoriasisartritt og psoriasis – Patent til 2024 i USA, 2028 i Europa
  • ABRAXANE brukes mot brystkreft, former for lungekreft, bukspyttkjertelkreft og magekreft – Patent til 2026 i USA, 2022 i Europa
  • IDHIFA brukes mot akutt myelogen leukemi
  • VIDAZA brukes mot myelodysplastisk syndrom og former for leukemi – Patent til 2011 i USA, 2019 i Europa
  • THALOMID brukes mot benmargskreft og knuterose

I tillegg har selskapet en rekke produkter som gjennomgår kliniske undersøkelser.

Som oversikten over omsetningen til Celgene viser over, er REVLIMID det klart viktigste produktet. Det som er positivt er at det har vært en økning i omsetningen på 17.4 % siste året, og 20.2 % året før det. Mesteparten av salget er i USA, hvor Celgene har patent til 2027. Det betyr at de har nesten 10 år med inntekter på dette produktet fortsatt.

Utsikter

En stor risiko i selskapet er selvsagt at de er avhengige av produktene sine for å tjene penger. Når patentene på de viktigste produktene deres ikke lenger er gyldige, vil de måtte godta konkurransen og utvikle nye medisiner. Alikevel er det betryggende at Celgene fortsatt har patent på REVLIMID til 2027, og har dermed mange år på seg for å finne nye inntektsstrømmer.

Celgene har kjøpt opp to selskaper i det siste. Det ene er Impact Biomedicines som utvikler fedratinib som skal brukes mot myelofibrose, en sjelden form for benmargskreft.  De har også kjøpt Juno Therapeutics som også utvikler kreftmedisin.

Selskapet bruker naturlig nok store ressurser på forskning og utvikling, hele 45.5 % av omsetningen i 2017, på 5 915 milloner dollar. Dette er en økning på 32 % fra året før, og de har økt tilsvarende årene før dette også.

Ledelsen

CEO og styreformann er Mark J. Alles, som startet som CEO i mars 2016, og som styreformann i februar 2018. Før han ble CEO var han COO og president i to år. Selskapet har hatt en bra vekst under hans tid som sjef. Han har en helt grei rating på Glassdoor med 81 %, og selskapet har 71 % rating. På owler har han en rating på 94 %.

Våren 2018 var det den del drama rundt ledelsen i selskapet, da COO og president Scott Smith ble avskjediget med øyeblikkelig virkning. Dette fulgte etter at FDA ikke godkjente ozanimod for MS-behandling og at en ny medisin mot Crohns sykdom feilet i senere kliniske undersøkelser.

Det har vært forholdsvis mye innsidesalg de siste årene, men også en del innsidekjøp. Blant annet CEO Mark Alles har kjøpt aksjer de siste månedene. Selskapet har slått forventingene til analytikerne hvert kvartal det siste året, noe som er positivt for aksjen.

Fortrinn

Selskapet har patenter på en god del produkter, som gir de kontantstrøm som kan brukes til forskning og utvikling av nye medisiner. Utover dette har ikke selskapet noen store konkurransefortrinn slik jeg ser det.

Kapital

Celgene har en stor gjeld, men det ser ut til å være under kontroll. De har i det siste gjort mange store og dyre oppkjøp. En Altman Z-Score på 2.81 tilsier at det kan være grunn til bekymring. Ut fra regnskapene ser det ut til at de fleste av lånene har veldig lang løpetid, og at de har god cash flow for å dekke det. De har også en god del penger og ekvivalente verdier for å dekke opp kortsiktige lån.

Selskapet har en imponerende RoE på 35 % de siste 4 årene, og oppe på hele 44 % det siste året. RoIC er også meget bra på rundt 20 % og et snitt på 15 % både de siste 4 og 8 årene. Det viser at de driver effektivt og godt.

Selskapet har en bra fri kontantstrøm med en P/FCF på 17.6, og en økning på litt over 26 % stabilt gjennom de siste 8 årene.

Nøkkeltall (14.10.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROE (8Y)16.90 %22.90 %24.80 %25.80 %37.00 %26.30 %35.00 %35.80 %
ROIC (8Y)9.52 %14.21 %16.92 %17.97 %19.00 %7.64 %11.21 %19.47 %
ROA (8Y)12.20 %13.30 %13.20 %11.50 %12.90 %7.20 %7.40 %9.70 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradUtbytte
44.10 %9.22 %8.60 %17.576.200 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
62.81-2.65

Vekst

Veksten i Celgene er imponerende med tanke på størrelsen på selskapet. EPS-veksten har vært på 22-24 % hvert år de siste 8 årene, med en vekst på 47 % i 2017. Omsetningen har også økt med rundt 20 % årlig de siste 8 årene, og fortsatt på over 15 % i 2017. Bokverdiveksten har vært på rundt det samme, men bare 5 % i 2017. De siste kvartalene har det sett litt dårligere ut, blant annet med et tap i Q4 2017, og omtrent flat utvikling i EPS i 2018. Omsetningen har fortsatt vokst.

Alle kilder har tro på en solid vekst videre for Celgene, og estimatene går fra rundt 15 % til 25 %. De har også tro på vekst i EPS både de neste kvartalene og neste år.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (14.10.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0.220.551.21.411.26-0.11.131.46
TTM EPS (8Q)2.732.572.743.384.423.773.73.75
EPS growth yoy (8Q)650.00 %-22.54 %16.50 %83.12 %472.73 %-118.18 %-5.83 %3.55 %
Omsetning growth yoy (8Q)27.80 %16.26 %17.91 %18.77 %10.19 %16.88 %19.45 %16.60 %

 

Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20102011201220132014201520162017
Bokverdi (8Y)6.386.256.766.88.157.538.58.95
EPS (8Y)0.951.451.691.752.492.022.573.77
Omsetning (8Y)3.925.326.397.859.5611.6814.4516.69
FCF (8Y)1.171.812.212.553.313.165.066.37
Bokverdi growth (8Y)33.23 %-1.90 %8.01 %0.64 %19.93 %-7.63 %12.80 %5.37 %
EPS growth (8Y)12.43 %52.11 %16.96 %3.55 %42.29 %-18.88 %27.23 %46.69 %
Omsetning growth (8Y)34.79 %33.55 %13.73 %17.93 %18.12 %20.67 %21.32 %15.80 %
FCF growth (8Y)32.63 %51.81 %16.00 %10.44 %26.10 %-5.91 %57.22 %26.42 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$2.36 ($2.20 til $2.51)
Estimert EPS neste år:$8.78 ($8.68 til $9.01)
Estimert vekst neste år (YF):21.0 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):25.0 %
Estimert vekst EPS (SWSt):20.0 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):12.0 %
Estimert vekst (bokverdi):15.0 %
Estimert vekst (Zacks):22.0 %
Vekstestimat (snitt):18.8 %
Vekstestimat (median):20.0 %

Prising

Ut fra en antatt langsiktig vekst på 15 %, basert på tallene over, og en fremtidig PE på 14, får jeg en fundamentalverdi på Celgene i dag på rundt 125 dollar. Dette er en prising på rundt 59 % av verdien i selskapet. Analytikerne er litt under dette med et estimat på 120 dollar. Median ligger også på rundt 70 %, eller en sikkerhetsmargin på 30 %.

Analytikere er positive til aksjen, med en tydelig overvekt på kjøpsanbefaling.

Det under er ikke oppdatert i henhold til siste pris ved kjøp av aksjen.

Fundamentalverdi (14.10.18)

Verdi (Graham):$121 (68 %)
Verdi (5Y vekst):$109 (75 %)
Verdi (5Y manual):$130 (63 %)
Verdi (1Y estimat):$170 (48 %)
Verdi (snitt):$133 (62 %)
Graham number:$34 (240 %)
Morningstar:$104 (79 %)
Simply WallSt:$141 (58 %)
GuruFocus (FCF):$64 (128 %)
Median PS:$161 (51 %)
Peter Lynch:$86 (95 %)
Analytikerne:$120 (68 %)
Snitt:$114 (71 %)
Median:$120 (68 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/fundamentalverdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.822.027.7717.244.2413.84

 

Selskapsverdi:$59 856 220 000
Institusjonseierskap:76.0 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
1181110

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/55/53 (Hold)

Konkurrenter

I konkurranseoversikten har jeg tatt med de selskapene som er listet opp som konkurrenter til Celgene i årsrapporten, med fokus på de største børsnoterte selskapene. Dette gir forhåpentligvis et godt innblikk i prisingen på tilsvarende selskaper.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Celgene50 %20.7 %44.1 %9.2 %17.5321.87.817.24.26.20
Lilly Eli125 %11.3 %-1.1 %5.7 %25.9519.19.95.01.06
Novo Nordisk114 %7.9 %80.2 %124.3417.016.613.46.11.17
Novartis128 %8.1 %103.0 %17.8425.414.92.53.71.15
Merck373 %8.2 %3.9 %5.1 %36.17136.215.05.84.60.72
Pfizer96 %7.1 %33.2 %6.3 %16.8411.314.23.74.81.16
Bristol Myers Squibb127 %10.5 %2.9 %14.3 %22.90230.414.77.64.40.60
Gilead Sciences177 %0.0 %10.1 %20.9 %11.3325.211.14.44.11.34
AbbVie73 %14.2 %215.6 %13.5 %13.1422.010.24.7
Amgen205 %6.4 %10.7 %20.4 %12.1652.313.68.75.62.31

Det er tydelig at Celgene er rimelig fundamentalt i forhold til disse andre. En del har bedre tall på RoE, men Celgene holder seg generelt veldig bra så lenge man ser bort fra P/B og gjeldsgraden, hvor Celgene er på bunn. Dette kan tyde på at det er større risiko å investere i Celgene enn i de andre.

Moment

Celgene steg mye fra 2013 til midten av 2017, men har siden da nesten halvert seg igjen. Trenden den siste tiden har vært nedadgående, men ikke veldig tydelig. Alle tekniske indikatorer antyder at det er et dårlig tidspunkt å kjøpe på. Stabiliteten i aksjen har ikke vært veldig god, men ok over de siste 8 årene uten de helt store hoppene frem og tilbake.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily3815
TradingView weekly21014
Investing.com daily021
Investing.com weekly020

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Jeg synes Celgene ser ut som en god investering. De har veldig god inntjening på REVLIMID som fortsatt vil pågå i mange år, og har mulighet for å forske og drive oppkjøp for å få fremtidig vekst og inntjening. Den aggressive oppkjøpingen av selskaper viser dette. Det er litt bekymringsverdig har det har vært rotete i ledelsen, men forhåpentligvis har det vært stille i det siste.

Den store gjelden er selvsagt en bekymring, og kan skape problemer for selskapet på sikt. Ellers ser driften bra ut med god utnyttelse av kapitalen, mye bruk av penger på videreutvikling og stor vekst i inntjening og omsetning.

Selskapet ser ut til å være mulig å kjøpe til en rabatt på rundt 30 %, som gir en sikkerhetsmargin for en langsiktig investor. Det ser også rimelig ut i forhold til tilsvarende bioteknologiselskaper. Jeg tror jeg kommer til å investere i selskapet om det ikke dukker opp bedre alternativer.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Celgene
84 %
(Totalvurdering)
Pris: $74.02 (ved analyse)
Verdi: $130
5-års mål: $180 (19 % CAGR)