Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Winnebago Industries

10. november 2018 | Ticker: WGO | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Winnebago er en produsent av bobiler og campingvogner med godt vekst og som har halvert seg i pris det siste året. Dette gjør at jeg tar en titt på selskapet for å se om det kan være en god investering på litt lengre sikt.

Forretningen

Winnebago Industries er en produsent av bobiler og campingvogner. Selskapet ble opprettet av John K. Hanson i 1958, i Forest City som ligger i Iowa. Forest City ligger i fylket (county) Winnebago, derav navnet. I starten produserte de campingvogner. Den første bobilen ble bygd i 1966, og var en veldig billig modell i forhold til konkurrentene. I desember 2010 kjøpte selskapet SunnyBrook RV, og startet igjen opp produksjon av campingvogner for første gang siden 1983. Dette ble virkelig satt i gang i 2016, da de kjøpte Grand Design som står for produksjon av campingvogner. Selskapet har i dag omtrent 4700 ansatte.

Eksempel på en bobil fra Winnebago

Selskapet selger hovedsaklig gjennom uavhengige selgere i USA, og mindre enn 10% av omsetningen har de siste årene vært til utlandet.

Bildet viser omsetning i millioner dollar innen bobil og campingvogn-segmentene.

Som diagramet over viser, har det vært en stor økning i omsetningen av campingvogner det siste året, og det har bakgrunn i at Winnebago har utvidet kapasiteten og satsingen på dette. For bobiler er markedsandelen til WGO på rundt 16 %, og for campingvogner rundt 7 % siste året. Det meste av overskuddet kommer også fra campingvogner. I 2016 var omsetningen på kampingvogner kun på 89 millioner dollar, så økningen her har vært veldig stor de to siste årene.

I juni 2018 kjøpte selskapet opp selskapet Chris-Craft, som produserer motorbåter. Winnebago utvider dermed produktrekken sin noe.

Utsikter

Winnebago har klart å utvide omsetningen sitt ved å selge flere campingvogner. Her har de trolig fortsatt noe mulighet for vekst. I følge årsrapporten deres så forventer de at etterspørselen eller bobiler vil gå ned neste år, med omtrent 2 %. Vi må derfor forvente en stabilisering i omsetningen av bobiler. For campingvogner antar jeg at det fortsatt er mulighet for vekst, siden de nye fabrikkene for produksjon ble ferdigstilt i andre og tredjekvartal i 2018. Full utnyttelsen av disse kommer altså først i 2019.

Forventingen til nedgangen i etterspørsel er hovedsaklig begrunnet med økende renter, og økning i produksjonskostnad både på grunn av lønnsvekst og høyere priser på materialer.

Det blir interessant å se hvordan Chris-Craft påvirker resultatet fremover. Så langt er ikke dette med i rapporteringen, siden oppkjøpet skjedde sent i finansåret og det stod for mindre enn 1 prosent av omsetningen. Ut fra årsrapporten vil Chris-Craft stå for 10 % av verdiene i selskapet, så jeg forventer noe det samme i omsetning. Oppkjøpet var forholdsvis dyrt, til rundt en halv milliard dollar. Av dette var ca 400 millioner dollar i cash, som er omtrent halvparten av markedsverdien til Winnebago i dag.

Ledelsen

CEO for Winnebago er Michael Happe, som startet i jobben i januar 2016. Han har klart å løfte selskapet gjennom oppkjøpet av Grand Design, og økt både omsetning og inntjening. Om han klarer tilsvarende gjennom oppkjøpet av Chris-Craft gjenstår å se. Ut fra intervjuene jeg har sett har han en offensiv innstilling, og kan vokse selskapet videre. Hverken CEO eller selskapet har spesielt god rating på Glasspaper, med i underkant av 50 %.

Det har vært en del kjøp av aksjer fra innsidere i 2017, ingen handel så langt jeg kan se i 2018. De som kjøpte ser ut til å være direktører, som er veldig positivt. Ingen salg de siste årene ut fra det jeg kan finne ut.

Selskapet har slått forventingene til analytikerne hvert kvartal det siste året, som også er positivt.

Fortrinn

Winnebago er etablert merke, og det virker som Chris-Craft og Grand Design også er. Alikevel ser jeg ikke noen stor konkurransefordel for selskapet fremfor andre produsenter, bortsett fra at de har produksjonslinjene klare.

Kapital

Winnebago har hatt gode tall for RoE og Roic gjennom årene. For RoE har det ligget på et snitt på rundt 20 % de siste 8 årene, og for RoIC på rundt 13-14 %. Dette er forholdsvis gode tall. Jeg liker også stabiliteten som selskapet har vist de siste årene. Cap Rating for selskapet ligger på 9.3 %, som er greit men ikke helt på topp.

Free cash flow ser bra ut, men har gått noe ned. Dette har trolig med at selskapet har forholdsvis høye utgifter med oppkjøpene sine. FCF har vært positiv de siste årene, og har økt forholdsvis stabilt de siste 8 årene.

Gjeldsgraden på 0.55 er ikke bekymringsverdig, og lividitetsgraden er grei på 1.82. Altman Z-Score på 4.65 tilsier også at dette ikke er noe problem.

Nøkkeltall (25.10.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
ROE11.30 %37.30 %20.40 %24.50 %19.90 %17.90 %17.20 %20.70 %
ROIC5.91 %3.69 %15.90 %21.61 %17.66 %19.36 %11.13 %11.86 %
ROA5.00 %18.00 %10.70 %13.60 %11.70 %12.30 %8.00 %10.50 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgradUtbytte
20.70 %11.86 %10.50 %15.460.551.821.49 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
54.65-2.02

Vekst

Som diagrammet under viser godt, har Winnebago hatt en veldig bra vekst de siste årene, spesielt de siste to årene. Bokverdi-veksten har vært på over 20 % de siste 8 årene, og har vært det nesten hvert år. Tilsvarende har omsetningsveksten vært på over 20 % i snitt, med 30 % det siste året. EPS har også vokst med tilsvarende tall, med en vekst på 40 % siste året. Kvartal for kvartal er det også en bra økning siste året. 

Veksten fremover antar jeg til å være på rundt 15 %. De fleste ser ut til å være enige om en vekst rundt dette, og økning i bokverdi tilsier noe mer, mens cap rate og RoIC tilsier noe lavere vekst.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (25.10.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS0.420.480.610.80.570.71.030.94
TTM EPS1.81.9322.332.462.683.13.24
EPS vekst yoy31.25 %37.14 %12.96 %63.27 %35.71 %45.83 %68.85 %17.50 %
Omsetning vekst yoy14.51 %64.18 %75.08 %72.81 %83.45%26.41 %18.03 %17.86 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Bokverdi3.734.986.127.128.29.9813.9816.95
EPS0.411.541.141.641.531.692.333.24
Omsetning17.0519.9628.6134.4636.2536.2250.4863.83
FCF-0.28-0.070.230.551.061.052.721.74
Bokverdi vekst11.43 %33.35 %22.86 %16.45 %15.18 %21.64 %40.11 %21.24 %
EPS vekst17.14 %275.61 %-25.97 %43.86 %-6.71 %10.46 %37.87 %39.06 %
Omsetning vekst10.44 %17.18 %38.08 %17.68 %3.32 %-0.13 %58.64 %30.36 %
FCF vekst-125.86 %74.26 %414.75 %131.80 %88.86 %-1.61 %195.46 %-34.00 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.75 ($0.54 til $0.87)
Estimert EPS neste år:$3.85 ($3.50 til $4.15)
Estimert vekst neste år (YF):13.80 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):15.0 %
Estimert vekst EPS (SWSt):15.4 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):7.9 %
Estimert vekst (bokverdi):20.0 %
Vekstestimat (snitt):14.7 %
Vekstestimat (median):15.0 %

Prising

I estimatet for fundamentalverdi har jeg lagt til grunn en langsiktig vekst på 14 %, og en langsiktig PE på forholdsvis lave 10. Dette gir en fundamentalverdi på rundt 42 dollar, som gir en pris/verdi på 66 %, og en grei sikkerhetsmargin på 34 %.

Estimatene fra analytikerne ligger et stykke over dette, med et snitt på rundt 55 dollar og dermed nesten en doblingskandidat. Jeg finner ingen modeller som tilsier at aksjen er overpriset, noe som gir trygghet til et eventuelt kjøp.

Fundamentalverdi (25.10.18)

Verdi (Graham):$65 (41 %)
Verdi (5Y vekst):$44 (61 %)
Verdi (5Y manual):$33 (82 %)
Verdi (1Y estimat):$34 (79 %)
Verdi (snitt):$44 (61 %)
Graham number:$37 (73 %)
Morningstar:$39 (68 %)
Simply WallSt:$83 (32 %)
GuruFocus (FCF):$30 (88 %)
Median PS:$43 (63 %)
Peter Lynch:$57 (47 %)
Analytikerne:$55 (48 %)
Snitt:$47 (57 %)
Median:$43 (62 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.68.316.141.590.426.32

 

Selskapsverdi:$848 770 000
Institusjonseierskap:95.0 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
41600

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/54 (Sell)

Konkurrenter

I konkurranseoversikten er det kun Thor Industries som er direkte sammenlignbar med Winnebago. Camping World Holdings er er selger av bobiler og tjenester tilknyttet det. De andre selskapene er relaterte industrier. F.ekc MCBC Holdings bygger båter.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Winnebago39 %15.2 %20.7 %10.9 %15.468.26.11.60.40.55
Thor Industries45 %12.7 %23.8 %22.8 %11.178.47.21.90.50.00
LCI Industries57 %16.9 %21.0 %12.9 %53.5212.710.22.50.70.33
Patrick Industries Inc49 %13.5 %30.6 %10.3 %6.518.78.52.50.51.45
Camping World Holdings74 %15.1 %56.0 %9.4 %30.07.025.00.429.00
Rev Group54 %13.0 %10.1 %5.3 %11.87.51.30.30.78
Polaris Industries77 %15.9 %29.9 %14.1 %19.5719.711.76.10.91.27
Mcbc Holdings70 %14.3 %115.0 %28.4 %13.2814.410.211.21.81.43

I denne oversikten ser jeg at Winnebago og Thor Industries ser forholdsvis like ut, men Thor har noe høyere RoIC, men noe lavere vekst og høyere prising. Ellers ser tallene forholdsvis like ut. Flere andre ser også bra ut, og kan være interessante å sjekke ut om prisene går ned.
I ettertid har jeg lagt til to andre som ligner, LCI Industries og Patrick Industries. Disse ser også interessante ut, og kan være aktuelle å ta en nærmere titt på.

Moment

For omtrent 10 måneder siden satte Winnebago nye topper i aksjekursen på 56-57 dollar. Derfra har den mistet halvparten av verdien sin, og ligger nå på et nivå som er under nivåene som aksjen var på tilbake i slutten av 2013.

Om man ser på lang sikt, så har den gått et stykke opp fra en kurs på rundt 10 dollar i 2010-2012, men med veldig ustabil utvikling. Det siste året har aksjen en tydelig nedadgående trend. Alle tekniske indikatorer er fortsatt veldig negative til aksjen.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily5516
TradingView weekly3617
Investing.com daily019
Investing.com weekly019

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Winnebago har en stor vekst, og en god utnyttelse av kapitalen. De er offensive med oppkjøp, som kan bidra til at selskapet kan få en bra vekst fremover. Prisingen ser også bra ut, med en forholdsvis stor sikkerhetsmargin. Aksjen har en tydelig syklisk utvikling, så det hadde vært greit å kjøpe på bunnen, og jeg tror ikke vi er så veldig langt fra bunnen nå.

Jeg kommer til å vurdere å gå inn i Winnebago hvis jeg ser tendenser til at kursen snur, eller den går endra lenger ned. Kommer kursen ned mot $21 vil jeg trolig kjøpe uansett, siden jeg da kommer ned på en sikkerhetsmargin på 50 %.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Winnebago Industries
75 %
(Totalvurdering)
Pris: $27.60 (ved analyse)
Verdi: $42
5-års mål: $60 (18 % CAGR)