Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

LGI Homes

3. mars 2019 | Ticker: LGIH | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

En aksje jeg fant i børsstormen i høst av LGI Homes, en husbygger som fokuserer på rimelige hus. Den har siden jeg kjøpte den i november gått opp 50%, og jeg tar derfor en ny titt på selskapet for å se om det er verdt å ta fortjeneste eller sitte videre med dette selskapet.

Forretningen

LGI Homes er en husutbygger basert i Texas, og fokuserer på utbygging hovedsaklig i det sørvestlige USA. Det er den 15. største utbyggeren i USA. De startet opp i 2003, og begynte å bygge rundt Houston. I 2013 annonserte de at de utvider til utbygging også i sørøst, og hadde planer for Florida og Georgia. Selskapet ble børsnotert i november 2013.

Eksempel på et hus fra LGI Homes i deres PrairieStar Community.

Siden de startet opp har de bygd mer enn 22 000 hus. I 2017 bygde de 5845 hus, i motsetning til året før hvor de bygde 4163. For 2018 økte dette til 6512 hus. De fokuserer hovedsaklig på førstegangskjøper-boliger, både eneboliger og rekkehus. Selskapet er delt opp i seks divisjoner, som er geografiske avgrensninger på hvor de opererer. Divisjonen Central er Texas og Oklahoma. Antallet hus solgt og tomter de kontrollerer i hver divisjon er vist i diagrammene under.

Fordeling av solgte hus i 2017. Totalt ble det solgt 5845 hus. For 2018 er Southeast en del opp, nesten 25 %.

Antall tomter og hus under utbygging per 31. des 2017. Omtrent halvpartene av tomtene er klare for utbygging. Litt under halvparten av husene er klare for salg.

Det er hovedsaklig tre kategorier utbyggere, de som bygger for førstegangskjøpere, for andregangskjøpere og luksusboliger. De fleste utbyggerne prøver å ha forskjellige pakker, mens LGI Homes fokuserer mer på de rimelige boligene uten de avanserte pakkene med oppgraderte kjøkken og bad. Dette gjør at de klarer å holde prisene nede. De har et luksusmerke også, i Terrata Homes.

Utsikter og risiko

En tydelig risiko for selskapet er høyere renter. Det kan både føre til mindre etterspørsel etter boliger og at LGI Homes selv må betale mer for lån som går på utbygging av nye boliger, oppkjøp av tomter og andre investeringer. Jeg tror at rentene i USA ikke vil øke betydelig, og at vi ikke kommer i en lignende finanskrise med tilhørende boligprisfall som vi så i 2008. Amerikansk økonomi er i fortsatt vekst, og boligprisene skal trolig fortsatt oppover en stund. LGI Homes opererer i et markedssegment for rimelige boliger, og har en viss risiko siden mange av kundene er førstegangskjøpere og dermed har mindre sikkerhet enn mer etablerte kjøpere. Dette kan gi LGI Homes problemer hvis vi får et nytt boligprisfall. Det som er positivt er at LGI Homes allerede har vært gjennom en krise med finanskrisen, og klarte seg godt da.

Alle inntekter kommer fra salg av ferdige hus, så inntektene til selskapet er avhengige av prisen for i bygge hus, og boligprisene i USA. Etter finanskrisen i 2009 gikk prisene i Texas ned ut 2011, men har siden da gått kraftig oppover. Etter det jeg ser er det estimert at dette vil fortsette oppover enda, til tross for noe høyere rente. Selskapet har klart seg veldig bra med en margin på rundt 25% de siste fem årene. Videre vekst krever at de fortsetter å øke antallet hus som selges.

LGI Homes har utvidet veldig mye hvor de selger boliger, og ser ut til å tråkke på gassen videre for å få videre vekst. De bygger ut stadig flere communities, som kan gi en god vekst på sikt om de lykkes med det. De får også stadig mer omsetning i de nye områdene utenfor sitt primærdistrikt rundt Texas.

Følgende risikoer mener jeg er viktig å ta med i vurderingen av aksjen:

  • Større krav til lånetakere og mindre utlån kan redusere salget til selskapet
  • For langsiktig vekst og lønnsomhet er selskapet avhengig av å finne gode områder for utbygging

Generelt synes jeg LGI Homes virker godt forberedt på fremtiden. De har utvidet til nye områder og byggefelter, og det ser ikke ut til å ha påvirket lønnsomheten.

Ledelsen

CEO her Eric Lipar, som også er styrets formann. Han har vært CEO siden 2009 og var før det president. Har har altså vært med i selskapet siden begynnelsen. President i dag er Michael Snider, som også er COO. Snider har også vært i selskapet siden 2004. Eric Lipar har en meget bra review på Glassdoor med 89 % approval. Selskapet har også 75 % approval blant de ansatte. På ConsumerAffairs har selskapet også en meget bra rating på nesten 4,5 av 5 stjerner.

En direktør kjøpte aksjer da kursen var på rundt 42 dollar, mens COO solgte noe aksjer når kursen nådde 60 dollar tidligere i år. Beløpene er forholdsvis små i forhold til det totale antallet aksjer.

Selskapet har slått analytikerne estimater hvert kvartal det siste året, bortsett fra siste hvor de misset med noen cent.

Fortrinn

Jeg ser ingen store konkurransefortrinn som LGI Homes har over andre utbyggere, annet enn at de primært fokuserer på rimelige boliger for førstegangskjøpere. Få andre utbyggere har det samme fokuset og får dermed presset prisene såpass mye ned. Marginene til selskapet er greie, men ikke veldig høye. Det er betryggende at fortjenestemarginen er økende de siste fem årene.

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år6 år
Bruttomargin25 %25 %26 %26 %
Driftsmargin13 %13 %13 %13 %
Fortjenestemargin10 %10 %9 %10 %

Kapital

LGI Homes har en gjeldsgrad på 1, noe som er på grensa av det jeg liker. Utbygging av hus er en veldig kapitalintensiv forretning, så det er kanskje ikke så vanskelig å forestille seg at de må ta opp en del lån. De har et lån på 69 millioner som forfaller i år, så har de to lån på rundt 300 millioner (dollar) hver som forfaller i 2021 og 2026. Selskapet måtte betale rundt 23 millioner i renter i 2018, dette blir nok noe høyere i 2019.

RoE er meget bra på 26.4 % siste år, og stadig økende siden 2014. RoA er også økende, og oppe i 12.2% fra 8.3%  i 2014. Dette tyder på at de utnytter egenkapitalen godt, og gir investorene bra valuta for pengene sine.

Selskapet har ingen fri kontantstrøm, men bruker alle pengene sine på utbygging. Posten for «Real estate inventory» øker for hvert år, og overstiger fortsatt inntektene. Dette gjør at de ikke har noe fri kontantstrøm. De tar opp lån som finansierer denne utbyggingen og dette tomte-oppkjøpet.

For 2018 så kommer jeg frem til en cap rate på 13,64%, som er meget bra.

Nøkkeltall (03.03.19)

 

Nøkkeltall for siste 8 år
201320142015201620172018
RoA17 %8 %10 %10 %12 %12 %
RoE24 %16 %24 %24 %26 %26 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år6 år
RoA12 %12 %11 %11 %
RoE26 %26 %25 %26 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
26.4 %12.2 %1.0010.76

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
34.10-1.47

Utbytte

LGI Homes betaler ikke utbytte.

Vekst

Veksten til selskapet har vært formidabelt i det siste. EPS har gått veldig opp de siste årene, og ser ut til å fortsette å gå oppover også i år. Bokverdiveksten og omsetningsveksten øker tilsvarende. De siste 4 årene har omsetningsveksten vært på 35 % årlig, men er nede på 15 % i 2018 Bokverdiveksten har vært 30 % årlig de siste fire årene. Eierinntekt- og EPS-veksten har vært formidabel med 40-50 % årlig de siste fire årene, og fortsatt over 30 % for 2018.

Estimatene for veksten videre er også god, der de fleste estimatene ligger på 15-20 %. Zacks har noe lavere estimat på 11 %, mens bokverdiveksten og eierinntektveksten tilsier en vekst på rundt 30 % fremover. Ut fra dette antar jeg en vekst på omtrent 15% er realistisk de neste årene.

Nøkkeltall (03.03.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS0.521.391.41.411.11.91.521.67
TTM EPS3.363.794.334.735.35.815.936.24
Omsetning162 M324 M365 M404 M279 M419 M380 M425 M
EPS vekst yoy-8.77 %44.79 %62.79 %38.24 %111.54 %36.69 %8.57 %18.44 %
Omsetning vekst yoy0.28 %45.55 %69.16 %71.00 %71.27 %29.51 %3.96 %4.98 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje1.201.993.674.666.017.97
EPS1.071.332.433.414.736.24
FCF per aksje-2.65-8.23-4.15-4.94-2.88-4.71
BV per aksje7.898.6111.3816.1320.4726.35
Omsetning per aksje7.8118.0828.9938.0652.5660.44
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år5 år
OEPS vekst33 %31 %41 %46 %
EPS vekst32 %35 %47 %42 %
FCF vekst63 %-2 %-13 %12 %
BV vekst29 %28 %32 %27 %
Omsetning vekst15 %26 %35 %51 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.85 ($1.75 til $2.03)
Estimert EPS neste år:$7.92 ($7.05 til $8.93)
Estimert vekst neste år (YF):14.9 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):19.8 %
Estimert vekst EPS (SWSt):12.8 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):15.6 %
Estimert vekst (bokverdi):27.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):31.0 %
Estimert vekst (Zacks):11.0 %
Vekstestimat (snitt):18.9 %
Vekstestimat (median):15.6 %

Prising

I prisanalysen baserer jeg meg på en langsiktig vekst på rundt 15%, og en lav langsiktig PE på 10. Dette gir meg en fundamentalverdi på 75 dollar, med et femårsmål på 120 dollar. Det vil i så fall gi en avkasting på 15% i året. Kjøpsgrensen er på rundt 60 dollar, mens billigsalg-grensen er på 48 dollar. Om den kommer opp mot 78 dollar kan jeg vurdere å selge for å plassere pengene i selskap med større potensiale.

Når jeg ser på analytikerne, så tror de prisen er omtrent riktig nå, mens en del andre verdiberegninger ligger noe over dagens nivå. Ingen ligger under.

Fundamentalverdi (03.03.19)

Verdi (Graham):$132 (44 %)
Verdi (5Y vekst):$85 (69 %)
Verdi (5Y manual):$68 (86 %)
Verdi (1Y estimat):$60 (97 %)
Verdi (DCF):$89 (66 %)
Verdi (snitt):$87 (67 %)
Graham number:$65 (89 %)
Median PS:$58 (101 %)
Peter Lynch:$155 (38 %)
Analytikerne:$62 (95 %)
Snitt:$86 (68 %)
Median:$77 (76 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.58.488.52.090.88

 

Selskapsverdi:$1 327 360 000

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
02400

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
5/53 (Hold)

Konkurrenter

I konkurranseoversikt har jeg i praksis listet opp alle de store husutbyggerne som jeg har funnet aksjekurs på. Dette ser jeg på som nyttig, siden husbyggerselskapene er særdeles billige for tiden, og jeg synes det er nyttig å ha litt oversikt over hvilke alternativer jeg kan investere i.

NavnPrisingVekstRoERoAP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
LGI Homes52 %14.5 %26.4 %12.2 %8.58.52.10.91.0
MDC Holdings Inc81 %3.8 %14.0 %7.3 %8.18.81.10.60.7
Meritage Homes Corp93 %3.6 %13.5 %6.7 %7.67.78.61.00.50.8
KB Home58 %16.1 %8.7 %3.4 %9.311.88.11.00.41.0
PulteGroup107 %0.2 %22.3 %10.3 %5.57.58.11.60.70.7
Lennar Corp67 %9.1 %12.3 %6.0 %9.68.67.61.10.80.6
Toll Brothers74 %5.2 %16.4 %7.5 %9.47.27.51.10.70.8
MI Homes66 %6.5 %13.1 %5.4 %6.86.80.80.31.0
William Lyon Homes67 %7.5 %8.6 %2.6 %7.75.40.70.31.8

LGI Homes ser meget bra ut i denne oversikten, med lavest prising og høyeste RoE og RoA. Gjeldsgraden er noe høy, men er ikke så langt unna resten av selskapene. PE og forward PE for utbyggerne ser ut til å være veldig jevnt. LGI Homes har noe høyere Pris/Bok enn den andre, men det kan bare at det rett og slett er det beste selskapet.

Risiko

LGI Homes er et small cap-selskap med markedsverdi på litt over 1 millard dollar, som også er forholdsvis nytt. Dermed er de en del risiko forbundet med investeringen.

Aksjekursen har vært tydelig syklisk, men med en veldig positiv undertone. Selskapet er også tjent penger hvert år siden de ble børsnotert.

Moment

Siden LGI Homes ble børsnotert i slutten av 2013 til 11 dollar, har den hatt en veldig stigning opp til en topp på rundt 80 dollar. I høst halverte den seg omtrent fra toppen, og lå under 40 dollar. Etter det har den snudd opp igjen, og har nå ligget på rundt 60 dollar noen uker. De tekniske indikatorene er forholdsvis nøytrale, men omtrent like mange positive som negative signaler.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily9109
TradingView weekly1675
Investing.com daily910
Investing.com weekly128

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

LGI Homes var en aksje jeg fulgte med i høst, og som jeg syntes så veldig bra ut. Jeg kjøpte den deretter den 16 november for rundt 40 dollar, som har vist seg å være en fornuftig avgjørelse. Årsaken til at jeg ønsket å ta en ny analyse allerede etter tre måneder, er at aksje som vi ser over har gått veldig opp og nådde min daværende verdivurdering på 60 dollar.

Etter å ha tatt en ny titt på selskapet er jeg fortsatt veldig positiv til selskapet. Faktisk ligger prisen nå under kjøpsgrensa, slik at jeg kunne kjøpt mer. Alikevel har analysen min nå blitt justert litt, slik at den får en score på 68%. Den må altså en del ned før den kunne vært en kjøpskandidat. Når jeg nå allerede har selskapet i alfaporteføljen, kommer jeg til å holde på den. Siden den utgjør en forholdsvis stor del av porteføljen, vil jeg vurdere å selge noe om den nærmer seg 70 dollar og jeg har andre gode kandidater. Ellers har jeg stor tro på at det å holde på LGI Homes i fem og ti år vil være en god investering.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

LGI Homes
68 %
(Totalvurdering)
Pris: $58.43 (ved analyse)
Verdi: $75
5-års mål: $120 (15% CAGR)