Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

PBF Energy Inc

30. oktober 2018 | Ticker: PBF | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Den siste aksjen i denne initielle gjennomgangen min er også en oljeaksje, nærmere bestemt raffineriselskapet PBF Energy. Jeg kjøpte det fordi det så billig ut, og fordi de hadde veldig stor kapasitiet for drivstoff med lavt svovelinnhold som vil bli viktig for skipsindustrien når nye regler trer i kraft i 2020.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

PBF Energy Inc er et raffineriselskap som leverer oljebaserte produkter. De produserer bensin, diesel, fyringsolje, jetmotor-drivstoff og en rekke andre oljeprodukter. Det ble opprettet i 2008 og har hovedbase i Parsippany i New Jersey. Totalt har selskapet fem raffinerier, 3 på øst, ett i sør og ett i vest av USA. De eier i tillegg rundt 44 % av det børsnoterte PBF Logistics, som tilbyr tjenester innen logistikk for oljeprodukter. Dette er terminaler, lagringsfasiliteter, rørledninger og lignende.

Utsikter

Årsaken til at jeg plukket opp PBF Energy i utgangspunktet var at jeg ønsket en aksje som var godt posisjonert når IMO kommer med nye krav til drivstoffet i skipstransporten. PBF Energy har stor kapasitet for drivstoff med lavt sulfurinnhold, tilsvarende Phillips 66 som er ti ganger så mye verdt. Dette kan gi en viktig inntektsstrøm til selskapet, og ytterligere øke inntjeningen.

Oljebaserte produkter vil fortsatt ha stor etterspørsel mange år fremover, så jeg tror det fortsatt vil være en trygg investering i overskuelig fremtid.

Ledelsen

CEO for selskapet er Thomas J. Nimbley, som har vært i stillingen siden 2010. På Glassdoor har han en rating på hele 95 %, som er meget bra. Også på Owler har han en rating på 85 %.  Det er mange innsidere som eier aksjer, og CEO Nombley eier 370 000 aksjer i selskapet.

Selskapet har slått forventingene to ganger og underlevert to ganger i forhold til analytikernes estimater det siste året. Det har vært forholdsvis mye kjøp fra innsidere de siste årene, både av CEO Nimbley og andre fremtredende. Det ser ut som disse kjøpene har vært bonuser som de ikke har betalt for.

Fortrinn

Olje og oljeprodukter er en vare som er lik for alle, så jeg velger å ikke sette noe konkurransefortrinn her.

Kapital

Utnyttelse av kapitalen ser ut til å bli bedre og bedre, og RoE er oppe i hele 37 % for TTM, RoIC er på 17%. Det er en tydelig forbedring helt siden 2014. Det siste året har de investert mye for å effektivisere raffineriene sine, så forhåpentligvis vil de også gjøre det godt i en eventuell nedgangsperiode. Selskapet har også betalt utbytte jevnlig de siste fem årene.

Nøkkeltall (27.09.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20132014201520162017
ROE (8Y)6.60 %-2.70 %10.00 %9.70 %20.20 %
ROIC (8Y)12.49 %3.36 %7.00 %7.30 %9.97 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
36.50 %16.90 %12.390.852.37 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
84.49-2.66

Vekst

PBF Energy har et veldig varierende resultat gjennom årene. De siste årene har det gått betydelig bedre, og jeg antar oljeprisen har en innvirkning her. Nedgangen i inntjeningen i 2014 er betydelig, men det ser ut som det kom seg allerede i 2015, til tross for at oljeprisen fortsatte nedover. Bokverdien ser ut til å ha gått en del opp de siste årene, med et snitt på omtrent 5 %. Inntjeningen de siste kvartalene er veldig bra, som gir et veldig godt TTM-resultat. Omsetningen har også vokst godt hvert kvartal de siste to årene.

Analytikerne har tro på veldig stor vekst fremover, med et estimat på 90 %. Jeg tror ikke det blir så mye, men antar det kan fortsette på 10-20 % noen år fremover så lenge det ikke kommer noen større nedtur i verdensøkonomien.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 5 år

Nøkkeltall (27.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0.430.55-0.29-1.012.862.20.272.41
TTM EPS (8Q)-0.261.741.75-0.322.113.784.327.74
EPS growth yoy (8Q)-14.00 %137.93 %3.33 %-195.28 %565.12 %300.00 %193.10 %338.61 %
Omsetning growth yoy (8Q)40.26 %41.31 %69.79 %30.03 %21.40 %37.64 %22.05 %48.37 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20132014201520162017
Bokverdi (8Y)20.1314.6417.1220.2821.2
EPS (8Y)1.22-0.511.661.743.78
Omsetning (8Y)589.49266.28148.95161.9198.46
FCF (8Y)-2.82-2.121.741.570
Bokverdi growth (8Y)13.06 %-27.30 %16.96 %18.45 %4.55 %
EPS growth (8Y)1425.00 %-141.80 %425.49 %4.82 %117.24 %
Omsetning growth (8Y)-4.90 %3.53 %-33.81 %21.31 %36.85 %
FCF growth (8Y)-115.33 %-72.07 %196.91 %1.08 %-99.96 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.55 ($0.04 til $1.25)
Estimert EPS neste år:$5.18 ($2.78 til $7.06)
Estimert vekst neste år:89.10 %
Estimert vekst neste 5 år:90.30 %

Prising

Jeg legger til grunn en vekst på 15 %, som er langt under mange analytikernes prisestimater, og en fremtidig PE på 8. Da kommer jeg frem til en fundamentalverdi på 70 dollar, og et femårsmål på 120 dollar. Dette vil i såfall gi en årlig avkastning på 24 %.

Fundamentalverdi (30.10.18)

 

Verdi (Graham):$150 (27 %)
Verdi (5Y growth):$77 (53 %)
Verdi (5Y manual):$40 (102)
Verdi (1Y estimater):$29 (141 %)
Verdi (snitt):$74 (55 %)
Graham number:$51 (80 %)
Simply WallSt:$64 (64 %)
GuruFocus (FCF):$40 (101 %)
Median PS:$31 (132 %)
Analytikere:$56 (73 %)
Totalt:$61 (67 %)
Median:$53 (76 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.16.559.752.200.23

 

 

Selskapsverdi:$5 685 000 000
Institusjonseierskap:91.6 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
331010

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
2/53 (Hold)

 

Konkurrenter

I sammenligningen har jeg tatt med de største raffinerifokuserte selskapene som er nevnt i rapportene fra PBF Energy. (Merk at denne sammenligningen er gjort en stund før publiseringsdato)

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
PBF Energy50.667 %7.7415 %89 %37 %17 %12.46.62.20.2
Phillips 66112.9521 %11.7510 %45 %26 %8 %15.69.72.40.5
Valero Energy115.3323 %10.339 %46 %21 %8 %15.311.32.30.5
Andeavor154.8426 %14.219 %40 %22 %7 %79.711.12.40.6
Hollyfrontier Corp69.7718 %7.9411 %48 %26 %13 %13.69.02.10.8
Marathon Oil Corp22.7300 %58 %-2 %2 %1.63.3
Delek Us Holdings42.3613 %4.7111 %63 %23 %8 %9.32.30.4
CVR Energy40.3340 %3.9210 %20 %39 %10 %69.5 %10.34.00.5

Sammenligningen tilsier at prisingen er forholdsvis lik for de forskjellige selskapene. PBF Energy ser litt bedre enn de andre, også når jeg justerer ned veksten til omtrent samme nivå som de andre selskapene. RoE og Roic ser også bra ut. Marathon Oil ser ut til å ha problemer med å tjene penger, men om de får snudd det kan det være en interessant aksje med en del lavere PB.

Totalt sett ser PBF Energy ut som den beste investeringen i denne samlingen, nesten uavhengig av hvilken faktor jeg ser på.

Moment

Siden børsnotering i slutten av 2012 har aksjen gått forholdsvis flatt men med store hopp opp og ned mellom 20-40. Siden bunnen i midten av 2017 og frem til i dag har den gått fra $20 til $50, og ligger nå i en tydelig stigende trend.

De tekniske indikatorene er positive, og om jeg skulle gått inn i aksjen hadde jeg nok kjøpt så snart som mulig.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1493
TradingView weekly1493
Investing.com daily152
Investing.com weekly192

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

PBF Energy ser ut til å fortsatt kunne vokse, og det blir veldig interessant å se hvordan de gjør det i 2020 når lav-svovel-drivstoff blir viktig i skipstrafikken. De driver solid, og det ser ut til at aksjen selges med en god rabatt i forhold til fundamentalverdien. Aksjen ser også meget bra ut i forhold til konkurrentene.

Jeg kommer til å holde på PBF Energy fremover, men følge utviklingen i inntjeningen. Det var store sprik i estimatene for både neste kvartal og neste år.

Live

PBF Energy Inc
74 %
(Totalvurdering)
Pris: $40.65 (ved analyse)
Verdi: $70
5-års mål: $120 (24 % CAGR)