Status for november 2023

Publisert 26. november 2023

Vi er inne i en dyrtid (et ord jeg har lært i høst), og det merkes på spareraten i år. Spesielt det at bilen måtte repareres for 17 000 kr bidrar til at sparingen er negativ denne måneden. Porteføljen blir faktisk reddet av krypto, som er mye opp i oktober.

Advarsel:
Det er viktig at du ikke anser dette som økonomisk rådgivning. Jeg er en amatør som forsøker å forvalte pengene aktivt selv, og inviterer deg til å følge med på hvordan jeg gjør dette.

Dette er mine vurderinger og analyser, og du må finne din egen metode for sparing. Hadde jeg kjøpt et globalt indeksfond for alle pengene i stedet for å kjøpe enkeltaksjer, hadde jeg hatt et større investert beløp i dag. Det å slå markedsavkastningen er svært vanskelig. Aksjeanalyse og investering har blitt en hobby jeg liker svært godt, og er årsaken til at jeg fortsetter med dette. Hadde jeg ikke hatt den interessen hadde jeg trolig brukt mer av pengene på forbruk og mindre på sparing.

Status: 2 101 546 kr

Porteføljefordeling per 1. november 2023

Selv om aksjedelen av porteføljen er opp i oktober, så er det kun basert på kjøp av nye aksjer. Som bidragsoversikten under viser, så er bidraget for aksjer så vidt negativt i oktober.

Den store bidragsyteren denne måneden er faktisk kryptovaluta, og eksempelvis Bitcoin hoppet fra rundt 27000 dollar til 35000 dollar i løpet av måneden. Jeg har en kryptoandel i porteføljen som er bare 3-4%, så det er imponerende at denne posisjonen faktisk redder måneden.

Det er ellers lite å si. Det er dyrt for det meste for tiden, og med et spedbarn i huset så er det mye som skal kjøpes. Jeg er svært glad for at jeg har den økonomisk tryggheten denne porteføljen faktisk gir meg. Vi trenger ikke å bekymre oss for økonomien, slik jeg vet svært mange andre må disse dager.

Derfor vil jeg oppfordre alle som har mulighet til å bidra litt ekstra dette året til de som ikke står like stødig økonomisk. Anbefaler for eksempel å bidra til Matsentralen, og gjerne gjennom #fintwit sin spleis. Som bonus kan vi da få Joachim Enoksen til å isbade! Matsentralen er blant de mest effektive veldedige organisasjonene i Norge – kanskje den som gjør at du kan bidra mest per krone. 250 kroner betyr 100 måltider, samtidig som du bidrar til å senke matsvinnet.

Endring i porteføljesammensetningen i oktober 2023
Bidrag til porteføljes verdiendring i otkober 2023

Kjøp og salg av aksjer

Kjøp (grønn) og salg (rød) i Nordic Mining siste 5 år

04.10.23 – Kjøpte 30 000 aksjer i Nordic Mining på 0,65 kr (19 589 kr)
Jeg kjøpte Nordic Mining for andre gang, da jeg så at kursen begynte å bevege seg oppover. Det er omtrent et halvår siden jeg kjøpte første gang etter den siste store emisjonen, og jeg håper å få kjøpt en gang til i løpet av våren. Forhåpentligvis uten at kursen går mye opp.

Nordic Mining står bak den omstridte Engebø-gruven, som har fått tillatelse til å legge masse på bunnen av Førdefjorden. Det er rettsak både mot staten og mot Nordic Mining som skal avgjøres de neste månedene.

Utbyggingen er i full gang, og blir trolig den reneste utvinningen av denne typen mineraler i verden. Produksjonen skal starte opp i slutten av 2024, og mineralene for de fem første årene er allerede solgt. De anslår rundt ca. 500 millioner kroner i FCF i året fra 2025, og at de skal betale ut 50-80% i utbytte.

Dagens markedsverdi er rundt 1 500 millioner kroner, som fort kan gi et utbytte på 20% i året basert på disse tallene. Dermed tror jeg riktig pris på aksjen er et sted mellom 1 og 2 kroner, og vil nok prøve å øke posisjonen noe fremover.

Kjøp (grønn) og salg (rød) i Spotify siste 5 år

06.10.23 – Solgte 20 aksjer i Spotify på $159,65 (34 682 kr)
Jeg har kjøpt Spotify fire ganger siden 2021, og har svært stor tro på Daniel Ek sitt prosjekt og at Spotify fort kan bli den dominerende aktøren innen lyd. Jeg økte betydelig rundt bunnen i starten av året, og velger derfor å redusere posisjonen litt nå.

Spotify tjener fortsatt ikke godt med penger, og er derfor litt vanskelig å vurdere. Dette er en av svært få aksjer jeg eier hvor jeg ikke klarer å regne hjem hvorfor jeg eier den, og det kan derfor fort bli den som ryker neste gang jeg skal selge. Jeg har laget en regel på at jeg kun får selge en gang hver tredje måned, så da får jeg ta den vurderingen i starten av neste år.

Kjøp (grønn) og salg (rød) i LifeVantage siste 5 år

12.10.23 – Solgte 500 aksjer i LifeVantage på $7,17 (39 064 kr)
LifeVantage er en annen fallende kniv jeg har prøvd å fange siden starten av 2021, og når den doblet seg fra bunnen dette året valgte jeg å ta noe profitt. Posisjonen var blant de aller største i porteføljen, og med de nye høye prisen kunne jeg ikke forsvare det.

Var nok heldig med salget, for kursen har falt betraktelig etter dette, men jeg har tro på at den fort kan fortsette oppover.

Femårsmål: $12 (15% CAGR)
Fundamentalverdi: $6-$9.50

Kjøp (grønn) og salg (rød) i PayPal siste 5 år

12.10.23 – Kjøpte 50 aksjer i PayPal på $56,55 (31 222 kr)
PayPal er på den laveste kursen siden 2017, etter en vanvittig oppgang frem mot toppen i midten av 2021. Dette er mitt tredje kjøp, og jeg har fått bygd en solid posisjon. Jeg er fortsatt ned, men jeg har tro på at denne betalingsgiganten ikke er så utdatert som mange mener.

Selskapet tjener godt med penger og har en posisjon innen betaling på nett som bare slås av de store kredittkort-kjedene. Jeg tror PayPal kan bli som Facebook var i fjor – undervurdert og hatet – og så at den kommer tilbake som en rakett etter hvert.

Det er selvsagt mulig veksten rett og slett har stoppet, og at selskapet ikke klarer å gjøre gode investeringer fremover, men historisk har de vært ganske flinke til det.

Femårsmål: $130 (18% CAGR)
Fundamentalverdi: $65-$100

Kjøp (grønn) og salg (rød) i InMode siste 5 år

13.10.23 – Kjøpte 130 aksjer i InMode på $20,71 (29 560 kr)
InMode er en ny posisjon, og er et israelsk selskap som spesialiserer seg på skjønnhetsoperasjoner med svært små inngrep. Det er et selskap med svært god kapitalavkastning, og som jeg har sett på de siste årene.

Da krigen mellom Israel og Hamaz brøt ut falt kursen kraftig, den halverte seg omtrent. Selskapet har rapportert at de ikke blir direkte påvirket av krigen, så langt iallefall, og jeg valgte derfor å starte en posisjon i selskapet. Jeg håper å kunne kjøpe en gang til i starten av neste år uten at kursen har gått for mye.

Femårsmål: $65 (24% CAGR)
Fundamentalverdi: $34-$55

Kjøp (grønn) og salg (rød) i Grieg Seafood siste 5 år

25.10.23 – Kjøpte 300 aksjer i Grieg Seafood på 69,70 kr (20 941 kr)
Grieg Seafood har vært lakseselskapet jeg har hatt lengst, og som jeg kjøpte jevnlig gjennom 2020 og 2021. Jeg tok også en del fortjeneste da kursen gikk opp til 140 kr sommeren 2022, før den berykta grunnrenteskatten.

I høst satt jeg og vurderte om jeg skulle selge meg helt ut av selskapet, eller øke. Posisjonen var nemlig så liten at det egentlig var de to valgene jeg hadde. Jeg eier to andre lakseselskaper, Lerøy gjennom Austevoll og islandske Ice Fish Farm, men jeg valgte også å kjøpe meg opp i Grieg igjen slik at posisjonen ble litt mer betydelig.

Jeg synes selskapet fortsatt ser attraktivt ut, selv om det er skuffende at de ikke har fått gjort så mye med problemene rundt det operasjonelle og de stadig vekk skuffer basert på forventingene de setter.

Fordeling av investeringer per 1. november 2023

Resultatet for oktober ble dermed +3 343 kr. Det er kryptovalutaen som har bidratt til at månedens resultat ble positivt. Sparingen ble i stedet forbruk, og jeg brukte 9500 kr fra spareplanen denne måneden.

Aksjer– 3 000 kr
Rentefond500 kr
Crowdlending300 kr
Miniaksjer0 kr
Råvarer0 kr
Krypto15 000 kr
Sparing– 9 500 kr
Resultat:3 300 kr
Porteføljerapport for oktober 2023 fra Nordnet

Jeg tenkte egentlig å inkludere en ny oversikt over enkeltaksjer i denne rapporten, men venter i stedet til desember-rapporten med dette. Da får jeg litt bedre tid til å gå gjennom og skrive om de forskjellige selskapene jeg eier.

Utvikling av investeringer fra 1. januar 2020 til nå.
Negative kontanter betyr belånt portefølje.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå, men fordelt på måned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *