Status for februar 2022

Publisert 6. februar 2022

Januar ble en volatil måned i markedet, og med mange endringer spesielt i aksjeporteføljen. Med markedsnedgangen har jeg plassert mer penger i aksjer og dermed redusert kontantandelen og korte renter.

Dette er månedsstatus for FI2035-prosjektet, hvor jeg ønsker å bli økonomisk uavhengig i 2035 – det vil si å ha nok penger investert til å ikke være avhengig av en jobbinntekt for å kunne overleve. Målet er 6 millioner kroner, i tillegg til et nedbetalt hus.

Advarsel:
Det er viktig at du ikke anser dette som økonomisk rådgivning. Jeg er en amatør som forsøker å forvalte pengene aktivt selv, og inviterer deg til å følge med på hvordan jeg gjør dette.

Dette er mine vurderinger og analyser, og du må finne din egen metode for sparing. Hadde jeg kjøpt et globalt indeksfond for alle pengene i stedet for å kjøpe enkeltaksjer, hadde jeg hatt et større investert beløp i dag. Det å slå markedsavkastningen er svært vanskelig. Aksjeanalyse og investering har blitt en hobby jeg liker svært godt, og er årsaken til at jeg fortsetter med dette. Hadde jeg ikke hatt den interessen hadde jeg trolig brukt mer av pengene på forbruk og mindre på sparing.

Status: 1 747 318 kr

Porteføljefordeling per 1. januar 2022

To ting har gjort at jeg har vært mye mer aktiv og interessert i aksjemarkedet den siste måneden. Det første er den fulle gjennomgangen av enkeltselskaper jeg eier, som jeg har jobbet med i nesten en måned. Det har gjort at jeg har solgt meg ut av en del posisjoner som jeg anså at jeg ikke kjente godt nok til.

Det andre er at jeg har kjøpt selskaper som jeg mener har gått for mye ned i det siste. S&P 500-indeksen var ned ca 10% mot slutten av måneden, som gjorde at jeg valgte å gjøre en oppjustering i aksjeandelen. Dette er ikke et forsøk på å time markedet, det er langt fra sikkert at vi er på noen bunn nå, men jeg liker å gjøre justeringer og øke aksjeandelen når vi får sånne fall som vi har sett den siste måneden. Det krever selvsagt at jeg finner selskaper som jeg ser som attraktivt prisa. Full gjennomgang av januarhandlene er lenger ned.

Endringer i porteføljen i januar 2021

I tillegg til kjøp og salg av aksjer, har jeg også gjort andre justeringer. Som jeg allerede har nevnt så solgte jeg 50 000 kr av KLP Obligasjon 1 år. Dette er en posisjon jeg har som et alternativ til sparekonto, siden det gir marginalt større avkastning. Pengene ble plassert i aksjer som beskrevet lenger ned.

Jeg kjøpte også kryptovaluta for første gang på lang tid, etter det forholdsvis betydelige fallet vi har sett de siste månedene siden siste topp i starten av november. Totalt kjøpte jeg for 10000 kr, fordelt på 4000 kr i Ripple, 4000 kr i Cardano, 1000 kr i Bitcoin og 1000 kr i Ether. Det betyr at jeg sikter meg inn mot å ha ca 10% av cryptobeholdingen i andre coins enn de to store, og valgte derfor å kjøpe meg litt opp i to av de andre som Firi (vervelenke) tilbyr handel i. Det er mulig jeg også vil kjøpe litt Litecoin etter hvert, mens DAI ser jeg ikke noen grunn til å eie siden det er en såkalt stablecoin som alltid skal ha samme verdi i dollar.

Jeg har også plassert penger i crowdlending, og følger regelen min med diversifisering ved å plassere 5000 kr i hvert lån. Denne måneden ble det fire lån, med en snittrente på rundt 8%. Det gir en andel på rundt 8% av beholdningen i sånne lån, som jeg trolig vil øke til 10% på sikt. Hvis jeg anslår tap på rundt 2% på slike lån, så gir det en rente på rundt 6% i året som er et helt greit alternativ til høyrenteobligasjoner. Med en større nedtur i norsk økonomi så er det selvsagt en betydelig risiko for større tap i disse lånene.

Så skal jeg ta en gjennomgang av de mange handlene i aksjer denne måneden. I tillegg til de under solgte jeg meg ned i Bouvet for ca 50 000 kr, som utgjør bonusaksjer jeg fikk utbetalt i desember. Totalt er Bouvet-aksjer nå ca 10% av spareplan-porteføljen (150 000 kr). Siden dette er en aksje jeg eier som en del av aksjespareprogrammet gjennom jobben, inkluderer jeg ikke kjøp og salg der på samme måte som andre selskaper.

Kjøp og salg av verdipapirer

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Alibaba siste tre år

03.01.22 – Kjøpte 15 aksjer i Alibaba på $116.49 (15 562 kr)
Alibaba ble kjøpt rett over nyttår, etter at jeg satte inn de 15 000 kronene jeg nå har lov å sette inn på IPS-kontoen. Jeg ser på Alibaba som en av de største mulighetene i dagens aksjemarked, med svært lav prising i forhold til veksten. Det er en tydelig politisk risiko med Kina, men jeg tror den potensielle gevinsten er verdt det.

Dette er femte gang jeg investerer i Alibaba de siste årene, og holder kursen seg under $150 frem til sommeren kommer jeg til å investere mer.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Austevoll Seafood siste tre år

12.01.22 – Kjøpte 212 aksjer i Austevoll Seafood på 108,85 kr (23 111 kr)
Austevoll Seafood ble første gang kjøpt som en del av eiermargin-porteføljen, og har hatt en bra oppgang siden da (juni 2020). Austevoll er storeier i Lerøy Seafood, og holder i tillegg på med fangst av pelagisk fisk – sild, makrell og andre fiskearter som brukes til forskjellig.

Posisjonen i Austevoll var såpass liten at jeg i gjennomgangen min nå i starten av året ville velge å enten øke eller selge meg ut, og valget ble på å øke posisjonen i Austevoll. Jeg har stor tro på at sjømatsektoren både vil vokse og levere gode resultater i mange år fremover, anser Austevoll sammen med Grieg Seafood som noen av de beste selskapene å være investert i der.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Norske Skog siste tre år

12.01.22 – Solgte 400 aksjer i Norske Skog på 39,55 kr (15 791 kr)
Pengene for kjøp av Austevoll tok jeg blant annet fra Norske Skog, som jeg i gjennomgangen min fant ut at jeg ikke kjente godt nok. Dermed solgte jeg meg ut. Norske Skog er en langt mer kompleks investering enn f.eks. Austevoll, og de er avhengige av å få til en god overgang fra fokuset på avispapirproduksjon og over på emballasjeproduksjon. Jeg mente jeg ikke kjente selskapet godt nok, og solgte meg ut. Typisk nok har aksjeprisen sust opp til godt over 50 kr bare noen uker etter at jeg solgte, men det er sånt som skjer.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Fjordkraft siste tre år

14.01.22 – Kjøpte 400 aksjer i Fjordkraft på 41,96 kr (16 813 kr)
Jeg kjøpte Fjordkraft for tredje gang nå på nyåret, og dette er den typen aksje jeg liker å kjøpe, samtidig som jeg misliker det. Jeg liker å se etter selskaper som investorene er overdrevent misfornøyde med, og kjøpe de da. Og ingen selskaper hører vel bedre til i denne gruppen enn Fjordkraft.

Siden 90 kr på toppen sommeren 2020 har aksjen mer enn halvert seg, og beveger seg nå ned på 30-tallet. Samtidig har selskapet aldri vært billigere på P/E, EV/EBIT og andre multipler, samtidig som det betaler et utbytte på over 9% på dagens kurs.

Historisk har Fjordkraft vist seg å være et selskap med svært god avkasting på kapitalen, og jeg tror at de vil komme sterkt igjen når strømmarkedet normaliserer seg og de får brukt selgerne sine til det fulle.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Hunter Group siste tre år

14.01.22 – Solgte 7000 aksjer i Hunter Group på 2,81 kr (19 655 kr)
Hunter Group har vært en investering jeg har hatt i ca 2 år nå, med fokus på de nye drivstoffreglene for skip fra 2020. Så kom corona og forstyrra alt dette, og jeg kjøpte videre utover 2020 siden jeg anså nedsiden som liten.

Til tross for at det i grafen over ser ut som jeg har tapt penger på Hunter, har jeg faktisk en forholdsvis bra avkasting på 31% per år, på grunn av store utbytter/tilbakebetalinger. Nå selger jeg meg ut, fordi jeg anser selve caset til Hunter Group som over. Jeg vet ikke hva selskapet skal gjøre fremover, men nå som de har solgt mange av skipene blir det fort bare et skall igjen av selskapet. Jeg får se om jeg kjøper meg inn i nye shipping-selskaper på sikt, enten tank, bulk eller containere. Spennende sektor, men trolig en sektor jeg kjenner for dårlig.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Barrick Gold Corp siste tre år

19.01.22 – Solgte 70 aksjer i Barrick Gold Corp på $23.65 (11 534 kr)
Barrick Gold Corp var en posisjon jeg kjøpte som en gull-hedge for nesten et år siden, men nå som jeg har kjøpt gull direkte selger jeg denne. Hvis jeg skal investere i gullselskaper i fremtiden som en hedge, kommer jeg nok trolig til å kjøpe en bred ETF i stedet for enkeltselskap.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Global X Uranium ETF siste tre år

19.01.22 – Kjøpte 100 aksjer i Global X Uranium ETF på $22.67 (19 935 kr)
Som jeg har sagt tidligere, så anser jeg atomkraft som en uunngåelig løsning på grønn energi. Det gir en stabil, sikker og klimavennlig elektrisitet som jeg tror verden er helt nødt til å akseptere over de neste tiårene. Jeg bygger videre på den brede ETF-posisjonen for uran-selskaper, og er klar for å øke videre utover i året, spesielt hvis prisene går videre ned. Totalt har jeg nå 60 000 kr investert, og er med det en av de største enkeltposisjonene mine.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Petrobras siste tre år

19.01.22 – Kjøpte 220 aksjer i Petrobras på $12.75 (24 713 kr)
Etter å ha solgt meg ut av mye av oljeselskapene jeg tidligere eide i løpet av 2021, har jeg sett etter selskaper som fortsatt har vært lavt priset. Etter å ha sett på brasilianske Petrobras en stund, anser jeg dette som en av de beste større selskapene. Alternativet kunne vært Lukoil, men siden jeg ikke får kjøpt det lenger gjennom Nordnet og jeg også har investert i Gazprom fra samme land, anser jeg Petrobras som et godt alternativ også for diversifisering.

Selskapet handles til en P/FCF på under 4 og en utbytteyield på 15%, så dette er en potensiell pengemaskin. Men med svært høy politisk risiko med Brasil, som har en veldig «klimafientlig» leder nå, men det kan endre seg. Selskapet er delvis privatisert med staten som eier på 54%, og kan sammenlignes med Equinor på den måten.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Blue Hat Interactive Entertainment Tech siste tre år

19.01.22 – Kjøpte 7500 aksjer i Blue Hat Interactive Entertainment Tech på $0.38 (24 932 kr)
Blue Hat Interactive Entertainment Tech er en svært spekulativ investering, med svært stor risiko. Her er jeg klar for å tape alle pengene, men anser det som mulig at denne kan sprette opp igjen. Blue Hat er et kinesisk teknologiselskap som tilbyr AR (Augmented Reality) for kinesiske opplæringsinstitusjoner. Kina har slått svært hardt ned på all kommersiell virksomhet mot skole og opplæring, og dermed har selskapet blitt veldig hardt straffet på børsen.

Selskapet anser ikke seg selv som en del av det denne loven gjelder, men jeg tror det helt klart er en viss risiko for at det er tilfelle. La oss si 50-75% sjanse for at de går under hvis det faktisk er tilfelle. Dette er en binær investering, og muligheten for at alle pengene går tapt er helt klart til stede.

Selskapet handles med en EV/EBIT på 1.5 og en P/E på 2.3, i tillegg til at det vokser betydelig med over 25% i året. Det har en markedsverdi på under 20 millioner dollar. Jeg anser risk/reward her som spennende, en betydelig sjanse for at de går under, men også en mulighet for en tidobling hvis Kina fortsatt godtar at de opererer slik de gjør i dag.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i The Acquirers Fund ETF siste tre år

19.01.22 – Kjøpte 100 aksjer i The Acquirers Fund på $30.48 (26 790 kr)
The Acquirers Fund er Tobias Carlisles andre fond, og et fond jeg har vurdert å begynne å spare i en stund. Nå bestemte jeg meg for at tiden var inne, og jeg kjøpte mine første andeler. En posisjon som skal økes helt til det ikke lenger er mulig å kjøpe amerikanske ETFer på Nordnet.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Gazprom siste tre år

25.01.22 – Kjøpte 200 aksjer i Gazprom på €6.7 (13 701 kr)
Jeg kjøpte Gazprom tilbake i 2020, og anser dette som en bra kontantstrøminvestering og inflasjonsbeskyttelse. Europa og verden for øvrig blir mer og mer avhengige av gass når de skal bort fra kull. Gazprom er verdens største leverandør av gass og kontrollerer en betydelig del av gassreservene. De har også blant de laveste kostnadene ved gassutvinning.

Etter urolighetene mellom Russland, Ukraina og NATO har prisen falt litt tilbake, og jeg benytter sjansen til å øke Gazprom-posisjonen min som var ganske liten i utgangspunktet. Handles i dag på en P/E rundt 4, men det har jo selvsagt med at gassprisene er historisk høye. Har stabilt betalt rundt eller over 5% i utbytte og taper aldri penger.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Essent Group siste tre år

25.01.22 – Solgte 100 aksjer i Essent Group på $44.54 (39 806 kr)
Essent Group har jeg eid i alfaporteføljen de siste tre årene, med en forholdsvis bra fortjeneste etter å ha kjøpt en del på bunnen under pandemien. I løpet av gjennomgangen min nå av alle aksjene mine, er dette et av selskapene jeg mener jeg ikke forstår godt nok. Alt ser bra ut, men boliglånforsikring er rett og slett ikke noe jeg har nok greie på. Solgte derfor posisjonen for å putte det inn i andre selskaper.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Dropbox siste tre år

25.01.22 – Kjøpte 75 aksjer i Dropbox på $23.73 (15 888 kr)
Dropbox har jeg eid på IPS-kontoen siden slutten av 2020, men solgte meg ut der og doblet posisjonen på en Zero-konto som en del av vurderingene der jeg enten ville selge meg ut av eller øke i de minste posisjonene mine.

Dropbox er et produkt jeg selv bruker aktivt, og etter min mening det beste skylagringsalternativet for privatpersoner. De har nå endelig begynt å tjene penger og handels på en P/FCF på rundt 14, samtidig som de har en god vekst på 10-20%. En compounder jeg forventer vil bli kjøpt opp av en av de store teknologigigantene på sikt. Market cap er på under 10 mrd dollar, noe som eksempelvis Meta eller Google kan kjøpe opp uten at de omtrent merker det.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Spotify siste tre år

25.01.22 – Kjøpte 9 aksjer i Spotify på $188.35 (15 316 kr)
Pengene jeg frigjorde på IPS-kontoen ved flyttingen av Dropbox investerte jeg i Spotify. Jeg har kjøpt meg opp i dette selskapet det siste året, og anser det som en investering som kan sammenlignes med å kjøpe Netflix tilbake i for fem-ti år siden. Jeg mener Spotify er den beste musikktjenesten, og har nå også tatt over podcast-tronen fra Apple.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Corsair Gaming siste tre år

25.01.22 – Kjøpte 120 aksjer i Corsair Gaming på $19.06 (20 649 kr)
Den siste investeringen i januar ble en økning i Corsair Gaming, et gamingselskap som har bra vekst men hvor kursen har falt og falt det siste året. Jeg anser det nå som veldig attraktivt prisa, med P/S under 1, P/E på 16 og EV/EBIT på under 12. Jeg tror veksten fremover blir mellom 10-20%, som vil gi en bra compounder over det neste tiåret. Inne i gaming, som er en medvindsbransje i vekst, og produkter jeg liker godt selv. Faktisk sitter jeg og skriver dette på et Corsair-tastatur.

Fordeling av investeringer per 1. februar 2022

Resultat for januar ble dermed -60 101 kr. Nedgang i aksjer bidro med -47 200 kr og nedgang i kryptovaluta bidro med -17 500 kr. Renter på crowdlending gav ca 1000 kr og nedgang i verdi på gull og unoterte aksjer (miniaksjer) bidro med -1500 kr. Sparingen denne måneden ble altså rundt 5000 kr.

Aksjer– 47 200 kr
Rentefond0 kr
Crowdlending1 000 kr
Miniaksjer– 1 000 kr
Råvarer– 500 kr
Krypto– 17 500 kr
Sparing5 100 kr
Resultat:– 60 100 kr
Porteføljerapport for januar 2021 fra Nordnet

Jeg er er spent på om det urolig markedet fortsetter, men kan avsløre at jeg har valgt å fortsette med å flytte penger inn i aksjemarkedet nå i februar. Jeg har kjøpt tre nye selskaper, og økt i to selskaper som ble svært strengt straffet etter siste kvartalsrapport.

Jeg kommer også til å fortsette å putte penger inn crowdlending, og vil nok øke andelen i krypto tilbake til 5% hvis markedet ikke gjør det selv. Jeg har nok vært litt for aktiv med kjøp og salg av aksjer nå i starten av året, så jeg har som mål å ikke være så aktiv fremover.

Utvikling av investeringer fra 1. januar 2020 til nå.
Negative kontanter betyr belånt portefølje.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå, men fordelt på måned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *