Aksjeporteføljen Q4 2021

Publisert 23. januar 2022

En gang i kvartalet tar jeg en gjennomgang av alle enkeltaksjene jeg eier, og jeg har nå også begynt å inkludere selskapene som tidligere lå i alfaporteføljen. Jeg starter dette med en beskrivelse av alle selskap jeg eier.

Jeg har altså tatt en avgjørelse på å avslutte den månedlige oppdateringen av alfaporteføljen, og i stedet lage en kvartalsvis gjennomgang av alle enkeltselskapene jeg eier. Dette gjør jeg fordi hva prisen på en aksje er fra måned til måned er uinteressant for meg som fundamental investor.

Ved å ta en gjennomgang hvert kvartal, hvor jeg går gjennom kvartalspresentasjonene for en god del av de og kvartalsrapportene til alle, får jeg innsyn i hvordan selskapene jeg eier utvikler seg. Dette er for meg langt mer interessant enn hva prisen på aksjen er fra dag til dag og måned til måned.

Jeg eier fortsatt mange selskaper etter Q4, ca 30 stykker, så jeg har jobbet meg gjennom presentasjonene og rapportene fra selskapet i snart en måned nå. Tallene under er fra 2. januar, altså før det fallet på børsene som vi har hatt de siste ukene.

Det er også verdt å merke seg at det er en aksje, min største posisjon, Bouvet. Det er et selskap jeg kjenner godt, og min arbeidsgiver, og jeg vil eie aksjer der uavhengig av enkeltanalyser, prismål og utvikling slik som resten av enkeltaksjene. Derfor inkluderer jeg den ikke i disse oppdateringene.

Totalt har porteføljen en markedspris på 880 811 kr per 2. januar. Jeg har gått gjennom alle selskapene og funnet regnskapstall for omsetning, inntekt, bokverdi, fri kontantstrøm og utbytte for alle disse selskapene, og vil benytte de for å analysere hvordan porteføljen min ser ut.

For hele porteføljen er P/S på 1.42, P/E på 18.48, P/B på 1.99, P/FCF på 21.72 og utbytte på 1.7%. Omsetningen er på 619 379 kr, inntekten er på 47 657 kr, bokverdien er på 40 557 kr og utbytte er på 14 997 kr. Dette er altså verdier fra siste tolv måneder, og beregnet ut fra nøkkeltall og pris. Jeg ønsker å bruke dette for å se på utviklingen og sammensetningen til porteføljen.

Enkeltaksjer etter Q4 2021

SelskapKursCAGRAvkastningVerdiKjøpskursKjøpsdato
Grieg Seafood83.101.99%2.73% 54 015 kr80.9021.08.20
Sprouts Farmers Market29.6818.16%18.16% 52 343 kr25.6326.03.21
Alphabet2897.0439.17%132.75% 51 092 kr1149.2414.06.19
Meta Platforms336.3527.18%65.53% 41 523 kr180.1429.11.19
Essent Group45.5418.85%18.85% 40 157 kr38.2926.03.21
Lifevantage Corp6.32-23.12%-23.12% 39 011 kr8.6308.02.21
Spotify234.03-4.28%-4.28% 37 146 kr250.1710.03.21
Prosus NV70.98-8.98%-8.98% 35 562 kr78.8216.11.21
Paradox Interactive178.500.00%2.19% 34 784 kr137.8115.07.20
Betsson54.65-18.04%-18.04% 31 949 kr67.3925.03.21
Swedish Match72.02-3.08%-3.08% 31 578 kr72.6420.05.21
Alibaba118.88-18.53%-34.91% 31 448 kr186.7829.11.19
Sparebank 1 SMN149.0078.41%180.37% 29 800 kr62.5523.03.20
Intel Corporation51.50-2.82%-2.82% 29 518 kr54.9521.05.21
iRobot Corp65.88-15.21%-17.22% 29 046 kr79.2610.11.20
Solaris Oilfield Infrastrukture6.54-6.91%-21.39% 28 835 kr8.7124.08.18
Fjordkraft47.66-3.09%-3.09% 28 596 kr49.1828.07.21
Europris70.5090.85%219.51% 28 200 kr26.7117.03.20
Komplett Bank7.73-6.73%-6.73% 27 055 kr8.7103.03.21
Ebix30.403.71%3.71% 26 807 kr30.3129.03.21
Perdoceo Education Corp11.76-2.24%-2.24% 25 925 kr12.3226.03.21
Baidu148.79-2.50%-3.98% 22 304 kr153.7626.05.20
Hunter Group2.9631.28%67.90% 20 720 kr2.0507.02.20
Corsair Gaming21.01-33.95%-33.95% 18 527 kr32.1406.07.21
Dropbox24.5420.32%23.41% 16 229 kr19.1113.11.20
Gazprom7.9940.29%74.45% 16 002 kr4.6312.05.20
Norske Skog38.4041.08%71.33% 15 360 kr26.6010.06.20
Austevoll Seafood106.4031.79%52.39% 14 683 kr73.3224.06.20
LukOil81.7717.91%31.11% 12 290 kr61.8312.05.20
Barrick Gold Corp24.05-2.17%-2.17% 11 761 kr25.3524.03.21
Fordeling av enkeltaksjer per 2. januar 2022

Gjennomgang av hele porteføljen

Et mål med den kvartalsvise gjennomgangen er å holde meg oppdatert på de enkeltaksjene jeg eier i større grad enn tidligere. Siden dette er første gang jeg gjør denne typen oppdatering, vil jeg også ta en litt mer grundig vurdering om jeg synes aksjen fortsatt skal ha sin plass i porteføljen.

Jeg eier aksjer i 30 selskaper, som er for mange til å følge de regelmessig, men spesielt de største posisjonene bør jeg kunne ta en gjennomgang av. De mindre posisjonene, under 30 000 kr, bør jeg ta en vurdering på om jeg enten vil øke eller selge meg ut av, siden de utgjør mindre enn 2% av totalportefølje-verdien.

Grieg Seafood

Utvikling i Grieg Seafood siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Grieg Seafood har vokst seg til å bli min største enkeltaksje de siste to årene, og er selskapet jeg har satset på for laks. Det er definitivt et av de mer risikable selskapene av de tradisjonelle lakseselskapene, og det hadde nok vært tryggere å velge Mowi eller Salmar.

Anlegg fra Grieg Seafood

Men prisen på Grieg Seafood under 100 kr synes jeg er attraktiv, forutsatt at de klarer å snu den noe dårlige trenden de har hatt de siste to årene med mye dårlige investeringer og tilsynelatende dårlig drift. Jeg er positiv til at de selger Shetland-operasjonen, og får konsentrert seg om Norge og Canada.

De tapte penger i 2020, og har skuffet investorene gang på gang med dårlige nyheter. Jeg synes ikke det har vært så galt som mange skal ha det til, og er fornøyd med å ha Grieg Seafood som min største posisjon.

De guider en vekst på 17% i 2022, og Q3 2021 viser at de kanskje begynner å få orden på driften i Canada. Laks er fortsatt en vekstindustri, og jeg tror Grieg Seafood vil være et godt sted å være med økende behov for protein i verden.

Sprouts Farmers Market

Utvikling i Sprouts Farmers Market siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Sprouts Farmers Market er en supermarked-kjede som fokuserer på sunn og grønn mat. De er fortsatt forholdsvis små enda, med 360 butikker, og vokser betydelig. De siste ti årene har omsetninga vokst med 28% i året, og siste fire år har RoE holdt seg over 20%.

Pressebilde fra Sprouts Farmers Market

Selskapet har lav gjeld, og handles på en PE på 12.3, EV/EBIT på 9.0 og EV/FCF på 11.9. Det at de er posisjonert for vekst i en voksende bransje (sunn mat), ser ut til å ha svært gode resultater og handles til en lav pris gjør at dette er en av de største posisjonene mine.

Selskapet gjorde det veldig bra i 2020, og har stått litt på stedet hvil i 2021 med gjenåpninga, men jeg ser for meg at veksten vil fortsette i 2022. De åpnet 3 nye butikker sist kvartal, og guider mot å åpne 9 nye butikker i siste kvartal.

Alphabet

Utvikling i Alphabet siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Alphabet trenger ingen større presentasjon. Dette beistet vokser fortsatt betydelig, og har et konkurransefortrinn som svært få andre selskaper har.

Handles til en PE på 26 og EV/EBIT på 23, som virker billig for et selskap som fortsatt vokser betydelig og jeg ikke ser hvordan skal tape sin markedsposisjon. Vekst på 15-20% i året og RoE på over 15% gjør at denne fortsatt kan gi godt avkastning.

Meta Platforms

Utvikling i Meta Platforms siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Den andre amerikanske tek-giganten jeg eier er Meta Platforms, tidligere kjent som Facebook. Ikke like sikker på denne som Alphabet, men Meta har større potensiale og en mulighet for å etablere seg som den store metaverse-plattformen.

Har en enda større vekst enn Alphabet, og er allikevel prisa på PE 23 og EV/EBIT på 18. Har også RoE på 20% siste fem åra. Alphabet og Meta er for meg de mest attraktive blant de store teknologigigantene med dagens prising.

Essent Group

Utvikling i Essent Group siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Essent Group er et forsikringsselskap som forsikrer boliglån. Selskapet prises lavt og vokser betydelig med god avkastning på egenkapitalen. Risikoen her er at vi får en nedgang i boligprisene i USA, med tilhørende misligholdte lån.

Min vurdering er at risikoen for det er lav med dagens rentenivå, og at inntjeninga til Essent Group er verdt den risikoen som er. Jeg tror ikke rentene i USA vil øke fort nok til skape en ny misligholdsbølge, til det er finanskrisen for nær.

Selskapet har vokst 20% årlig siden 2013 og har en P/E på rundt 9 i dag. Misligholdsraten er lavere nå enn den var i 2020. Ellers ser jeg ikke noe bekymringsverdig i siste kvartalsrapport.

LifeVantage Corp

Utvikling i Lifevantage siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

LifeVantage driver med det jeg vil kalle aldershemmende produkter, med stort fokus på vitenskaplige resultater. De selger hovedsakelig produktet gjennom individuelle selgere, en forretningsmetode jeg er kjent med fra Educational Development Corp som var min 2020-suksess.

Dette har definitivt vært en fallende kniv, og jeg er betydelig ned. Tallene ser fortsatt veldig bra ut med PE på 6-7 og EV/EBIT på under 4. De har også veldig høy RoE med sitt på 37% siste ti år.

Jeg har tro på at en gjenåpning kan gi selskapet ny vekst, som jeg kan gjøre at selskapet blir en god investering på sikt. Posisjonen deres med aldershemmende produkter med vitenskapelig effekt tror jeg vil passe godt i fremtiden med en aldrende befolking med god råd.

Selskapet hadde en liten nedgang i omsetning og selgere det siste kvartalet, men har en solid økonomi, ingen gjeld og tjener fortsatt mye penger. For 2022 guider de et resultat på rundt $0.85 og omsetning omtrent som i 2021. Jeg tror dette vil være et godt sted å plassere mer penger i løpet av året, og vil vurdere det når jeg har fått lest årsrapporten i mer detalj.

Spotify

Utvikling i Spotify siden IPO, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Spotify er min mest storystock og vekstaksje. Jeg tror Spotify kan bli en av de store teknologigigantene, og er etter min mening markedsleder på musikk i dag. De har også inntatt podcast-markedet med stor suksess og har så vidt begynt å tilby videoinnhold. Jeg tror de også vil prøve seg på lydbokmarkedet på litt sikt, og første tegn på det er oppkjøpet av Findaway som ble annonsert i november. Hvem vet hvilke andre områder de kan prøve seg på.

Selskapet tjener i dag ikke penger, men har en markedsverdi på ca 43 mrd dollar. De vokster med 20-30% i året, og jeg tror nok de kan begynne å tjene penger når de vil. For meg minner Spotify om Netflix for 5-10 år siden. Jeg kjøpte det aldri (bortsett fra en kort periode), men så de etablerte seg som markedsledende.

Siste kvartal så vi en økning på 20% i omsetninga, og et resultat rundt null. P/S er rundt 4, så ikke så høytflyvende som mange andre vekstselskaper. De har også tilnærmet ingen gjeld.

Prosus

Utvikling i Prosus siden IPO, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Prosus er et nederlandsk investeringsselskap som er spunnet ut fra det sør-afrikanske selskapet Naspers, og består av deres internasjonale nett-prosjekter. Den helt klart største årsaken til at jeg gikk inn, er at de eier rundt 30% av kinesiske Tencent.

Man får også en rabatt på underliggende verdier gjennom Prosus, slik man får gjennom mange investeringsselskap (eksempelvis Aker i Norge). Det er selvsagt ingen garanti for at rabatten vil bli redusert over tid, slik at det har noe å si i praksis.

Andre selskaper som Prosus eier som jeg kjenner godt er Udemy og Stack Overflow. Begge de benytter jeg i jobben min. Prosus er en forholds ny posisjon, men absolutt et selskap jeg vurderer å øke i gjennom året.

Paradox Interactive

Utvikling i Paradox Interactive siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Det svenske spillselskapet Paradox Interactive har vært en svært volatil aksje de siste åra, fra å nå over 300 kr mot slutten av 2020 til å gå ned til mot 120 kr på slutten av 2021. Dette er et selskap som fokuserer på komplekse og dype spill, og er etter min mening markedsledende.

Noen av de mest kjente seriene er Stellaris, Europa Universalis, Cities: Skylines, Heart of Iron og Crusader Kings. De distribuerer også mange spill, og har alltid hatt et stort fokus på kvalitet i spillene sine.

De siste kvartalene har omsetninga gått noe ned, og de har vist litt dårligere tall på kapitalavkastningen. En av årsakene er at de har kansellert og utsatt en del spill på grunn av at de ikke holdt den kvaliteten som er forventer fra Paradox.

Jeg tror Paradox vil være markedsledende også fremover, og at interessen for dype og komplekse spill bare vil øke. Siste kvartal var dyster lesning, men jeg tror nedskrivingene som ble gjort er fornuftige.

Fredrik Wester, som var med å bygge opp Paradox fra 2003, returnerte som CEO i september i 2021, og tok over etter Ebba Ljungerud som gikk av. Han var CEO i 10 år frem til 2018 og har vært styreleder siden. Oppturen i kursen de siste månedene kan tyde på at markedet liker dette.

Betsson

Utvikling i Betsson siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Betsson er et rent verdispill. Selskapet har et utbytte på 7%, prises på PE 6-7 og EV/EBIT 5-6. Veksten har flatet ut noe, men enhver impuls av vekst kan her bidra til at det får en ny opptur.

Det er helt klart en viss risiko rundt det regulatoriske, men med prising på det nivået vi ser i dag anser jeg det vel verdt risikoen. Selskapet har alltid tjent penger, og har god avkastning på egenkapitalen.

En verdiaksje som jeg anser å ha liten nedside og risiko, og som kan være en god pengemaskin i årene fremover. Får de til vekst kan det fort bli en veldig god posisjon.

Swedish Match

Utvikling i Swedish Match siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Tredje svenske selskap på rad, og nok en gang det jeg kaller et kvalitetsselskap. Det er riktig nok ikke så billig som Betsson, men har et produkt som jeg tror vil selge like godt om ikke bedre i nedgangstider.

Selskapet øker jevnt inntjeninga, og har svært gode marginer og kapitalavkastning. Med PE under 20 og EV/EBIT på 16 anser jeg det som et godt sted å plassere pengene. Mens sigarettmarkedet er stadig synkende, tror jeg snusmarkedet kan bli en svært godt pengemaskin for selskapet i mange tiår fremover.

Rapporterte sist kvartal at omsetninga økte med 9-10%, og tjener godt med penger. De har annonsert at de skal spinne av cigar-forretningen i andre halvdel av 2022, så det blir interessant å se hvordan utvikler seg.

Alibaba

Utvikling i Alibaba siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Den kinesiske teknologigiganten Alibaba er siste posisjon over 30 000 kr, og har virkelig vært en fallende kniv det siste året. Jeg tror dette er en stor mulighet, og har derfor kjøpt jevnlig det siste året. Har også kjøpt etter oversikten over ble lagd, som gjør at posisjonen faktisk er nesten den største i porteføljen.

Alibaba vokser fort med årlig vekst på 30-50%, og tjener samtidig penger. Alle nøkkeltall ser bra ut, så det er den politiske risikoen rundt Kina man må ta stilling til. Jeg mener det helt klart er verdt risikoen med de tallene selskapet viser.

Siste kvartal rapporterte selskapet om en omsetningsvekst på 29%, og veksten er fordelt omtrent på alle markedssegmenter. Jeg tror dette kan være et av de beste stedene å plassere pengene de neste årene.

Sparebank 1 SMN

Utvikling i Sparebank 1 SMN siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Sparebank 1 SMN var et av kjøpene mine på bunnen av coronaduppen i mars 2020, og er dermed en av de aksjene med best avkastning – ca 100 % på to år. Jeg har så langt valgt å ikke selge fordi jeg fortsatt anser det som en bra plassering, men selvsagt ikke like god som den var for 2 år siden.

Banken handles fortsatt under bokverdi, og har en fremtidig PE på 12. Det er min eneste bank-eksponering for tiden, og jeg vil nok beholde den siden den er stabil, solid drevet og prisingen er fortsatt god. Utbyttet er flott å få inn.

Intel Corporation

Utvikling i Intel Corp siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Intel Corp er chip-produsenten som har kommet i skyggen av AMD og Nvidia de siste årene. Det sees litt på som et slags turnaround-case, men Intel har et forskingsbudsjett som er langt større enn AMD og Nvidia.

Det er en gigant som jeg tror vil returnere til tronen gjennom de neste fem-ti årene. I dag er Intel priset til en P/E på 11 og EV/EBID på 10, og det er forventa at selskapet fortsatt vil vokse. Egenkapitalavkastningen har holdt seg over 20% de siste årene.

Jeg så på Nvidia og AMD for tre år siden uten å forstå hvordan de aksjene ville utvikle seg videre, men jeg tror fortsatt at Intel er «storebror» i dette markedet. En aksje jeg potensielt kan investere mer i så lenge den ligger under 60 dollar.

iRobot Corp

Utvikling i iRobot Corp siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

iRobot er mest kjent for sine robotstøvsugere Roomba, og har omtrent vært flat på børsen gjennom de siste fem årene. De blir utfordra av billigmerker og kinesiske merker, men har klart å øke både omsetningen og inntjeningen år for år.

Selskapet er estimert til å vokse med 15 % i året de neste årene, og verdsettes nå på en P/S på 1.1. Riktignok har selskapet slitt med tilgang på «råvarer» den siste tiden, men det vil nok løse seg på sikt.

Det er ikke noe vekst-case, men et solid selskap med en god merkevare. De er flinke på teknologi, og har over 1700 patenter. De er i en bransje – automatisk rengjøring – som jeg tror vil vokse i fremtiden.

Solaris Oilfield Infrastructure

Utvikling i Solaris siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Solaris er et oljeservice-selskap for den amerikanske skiferolje-industrien, og har en rekke teknologier for å tilføre sand og kjemikalier som brønnene trenger. Jeg kjøpte dette i starten på et alt for høyt nivå, men har etter å blitt bedre kjent med selskapet fått troen på at dette kan være en god langsiktig investering.

Frem til pandemien slå til, investerte selskapet i vekst, men var raske med å skru ned investeringene da det ble full stopp for skiferoljeindustrien. De har positiv fri kontantstrøm hvert år, og betaler utbytte til aksjonærene. De har ingen gjeld, som gjør at de har mulighet til å overleve nedturer i sin svært sykliske industri.

Det er uvisst hvordan skiferoljeindustrien vil være fremover, men her ser jeg liten nedside. Det er nok ikke en posisjon er jeg interessert i å utvide, og helt klart et selskap jeg godt kan selge om jeg finner et bedre selskap.

Fjordkraft

Utvikling i Fjordkraft siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Fjordkraft er et selskap jeg kjøpte i fjor sommer for første gang, og har økt posisjonen noe nå i vinter. Det er en bransje som jeg egentlig ikke er interessert i å eie, fordi det er en konstant konkurranse på pris.

Men Fjordkraft har gjennom svært mange år vist at de er flinke både til å få og beholde kunder, gjennom avtaler f.eks. med Power. De har gjort gode oppkjøp som gir de vekst, og de har en svært god inntjening. Når de i tillegg klarer dette med en egenkapitalavkastning på 20%+ over fem år, så blir dette en kvantitativ investering for meg.

Dobler den seg er jeg nok ute igjen, men med EV/EBIT på 9 og P/S på 0.46 så kan jeg nok sitte og samle utbyttet på 8% frem til det eventuelt skjer.

Europris

Utvikling i Europris siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Europris er nok en aksje jeg kjøpte i mars 2020, og som jeg fortsatt eier. Den har jo mer en doblet seg siden da, men ser fortsatt attraktiv ut synes jeg.

Selskapet prises på EV/EBIT og P/E på 12, og har et utbytte på 4%. De er forventet å vokse i takt med inflasjonen fortsatt, så jeg er nok litt bekymra for at den ekstra omsetninga og inntjeninga som de har fått under koronaperioden vil avta og legge press på prisen i fremtiden.

Er nok et selskap jeg følger litt med på, men som jeg også har lyst til å eie videre. Siste kvartal så de fortsatt noe vekst, men den store oppturen som pandemien gav de kan nok bidra til en nedtur en gang i fremtiden. Med dagens prising vil jeg nok fortsette å eie de, men får vi en videre opptur i 2022 uten at jeg ser noen gode årsaker til det i rapportene så vil jeg nok vurdere om pengene kan vokse bedre andre steder.

Komplett Bank

Utvikling i Komplett Bank siden IPO, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Komplett Bank har vært en dårlig investering for meg – og omtrent alle andre som har kjøpt banken siden IPO. Det var nøkkeltallene som lokket meg inn, med P/E på 6-7 og en P/B på godt under 1. Dette kombinert med god egenkapitalavkastning.

Banken har skuffa stadig vekk, og gjorde en stor opprydding i forbindelse med bytte av CEO nå i siste kvartal. Jeg vil følge med og se om av- og nedskrivingene sist kvartal faktisk gjør at tallene ser bedre ut fremover.

Dette er en posisjon som jeg godt kan selge meg ut av hvis jeg finner et bedre sted for pengene, men vil nok følge med noen kvartaler til for å se hvordan den utvikler seg med Øyvind Oanes som CEO.

Ebix

Utvikling i Ebix siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Ebix er et SaaS-selskap som hovedsaklig opererer i India, men registrert i USA. De tilbyr tjenester til forsikringsselskap, finans, helse og andre, hovedsaklig med fokus på finansielle tjenester. Blant de viktigste produktene er EbixCash. Selskapet ledes av gründeren Robin Raina.

Jeg kjøpte selskapet basert på svært attraktive nøkkeltall, med EV/EBIT og P/E på 14, P/S på rundt 1 og egenkapitalavkastning på over 10% de siste fem årene. I tillegg gir det meg en mulighet til å investere i den indiske økonomien, hvor Ebix har majoriteten av omsetningen sin.

Selskapet vokser betydelig år for år, tjener godt med penger og gir meg eksponering mot et helt annet marked. En posisjon jeg kan vurdere å øke, men da må jeg kjenne selskapet enda bedre.

Perdoceo Education Corp

Utvikling i Perdoceo Education Corp siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Perdoceo Education Corp er en for-profit utdanningsinstitusjon fra USA. Det ble kjøpt i alfaporteføljen på grunn av svært gode nøkkeltall. Frem til 2017 hadde de tapt penger år for år, men byttet da ut ledelsen og fikk til en svært god drift ved å stenge ulønnsomme tilbud. Har siden hatt en egenkapitalavkastning på over 20%, og handles i dag på en EV/EBIT på under 3 og en P/E på 8. Selskapet har også en svært god fri kontantstrøm med P/FCF på 6.

Frykten er at den demokratiske ledelsen i USA skal fjerne muligheten for å tjene penger på utdanning, men av det jeg har lest så er det liten sannsynlighet for at dette vil skje.

Dette er nok en posisjon jeg vil selge meg ut av om selskapet ikke viser meg at de enten klarer å betale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer som gjør at de får presset prisen oppover.

Baidu

Utvikling i Baidu siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Baidu er blant de mer ukjente kinesiske teknologiselskapene, og har nok kommet i skyggen av både Tencent og Alibaba de siste årene. Baidu har den største søkemotoren i Kina og sammenlignes ofte med Google på grunn av dette. Men de har også et stort fokus på AI, selvkjørende biler og skytjenester.

Som med de andre kinesiske selskapene er det en betydelig politisk risiko her, men selskapet vokser betydelig og prises på P/FCF på 14 og EV/EBIT på 19. Analytikerne forventer en vekst på 10-12% i fremtiden.

Jeg skulle nok ha solgt da GME/AMC-galskapen gjorde at shorta aksjer fikk et betydelig byks i februar 2021, men valgte å sitte videre som eier. Jeg har nå eksponering mot både Alibaba, Tencent og Baidu, men Baidu kan nok være det selskapet som ser billigst ut akkurat nå av de kinesiske teknologigigantene.

Hunter Group

Utvikling i Hunter Group siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Jeg valgte å selge meg ut av Hunter Group og sette pengene i Fjordkraft som er en aksje som passer meg bedre. Shipping er interessant, men svært volatilt og uforutsigbart.

Avkastningen i Hunter Group ble ca 30% CAGR, på grunn av betydelige utbytter og tilbakebetalinger, ser det ikke så bra ut i grafen over. Jeg vil nok følge med på shipping igjen, og håper å finne noen gode case når både rater og utsikter ser som verst ut.

Corsair Gaming

Utvikling i Corsair Gaming siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Corsair Gaming har vært en dårlig investering for meg, og har hatt en stabil nedadgående trend etter en opptur etter IPO i slutten av 2020. Corsair lager produkter jeg selv bruker, og som jeg anser som gode. Derfor valgte jeg å investere i selskapet som handlet til gode nøkkeltall.

Veksten anslås å være mellom 5-10% fremover, og avkastning på egenkapitalen er godt over 20% de siste åra. Prisingen er 12-13 på EV/EBIT og rundt 1 på P/S. Gaming og gamingutstyr er absolutt i vinden, så dette er en posisjon jeg vil vurdere å øke.

Dropbox

Utvikling i Dropbox siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Dropbox er en litt utypisk aksje for meg, med ingen eller negativ inntjening. Det er i tillegg til Spotify et av selskapene jeg har sett nærmere på fordi jeg liker produktet svært godt, og tror det ikke er noen fare for at de går konkurs.

Selskapet vokser med 10-15% i året, og har en P/FCF på 14 i dag. Inntjeningen er positiv så vidt, men dette er et selskap jeg må følge med. De har en utgift på aksjebasert kompensasjon som tilsvarer inntektene, som fører til den store frie kontantstrømmen.

Et selskap jeg til stadighet vurderer å selge for å investere i andre og bedre selskaper. Kjenner det ikke godt nok til å være helt komfortabel.

Gazprom

Utvikling i Gazprom siste tre år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Gazprom er en russisk naturgass-produsent, og er kjøpt på grunn av prisingen. Selskapet har et betydelig utbytte, og store gassreserver. Men den siste tids økning i gasspris så har også prisen gått oppover, men dette er en posisjon jeg ikke har satt meg godt nok inn i.

Norske Skog

Utvikling i Norske skog siden siste IPO, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Norske Skog er en posisjon jeg kjøpte i forbindelse med eierinntekt-forsøket mitt, men som jeg behold halvparten av etterpå. Det kan godt hende det er en god investering, men valgte nå å selge den resterende porsjonen fordi jeg synes det er for vanskelig å forutse at selskapet skal klare å bli et attraktivt og grønt selskap. Som Buffett ville salgt, «put it in the too hard-pile».

Austevoll Seafood

Utvikling i Austevoll siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Austevoll Seafood har jeg eid en stund, men økte nå under gjennomgangen med pengene fra salget av Norske Skog. Austevoll Seafood ser attraktiv ut både gjennom eierskapet av Lerøy Seafood Group, men også gjennom den øvrige fiskeindustrien sin. Derfor blir det min fiskeinvestering sammen med Grieg Seafood.

Prisingen er attraktiv med EV/EBIT på 10 og P/E på 11, med P/FCF på 12. De har også et utbytte på 3%. Egenkapitalavkastningen er ikke så bra, men holder seg over 10% det siste året. I gjennomgangen nå så jeg gjennom de siste rapportene og siste kvartalspresentasjon, og synes de er godt posisjonert og gir en diversifisering til en ren lakseinvestering. Fiskeproteiner tror jeg fortsatt vil være i vekst, som gir et investeringsselskap som Austevoll muligheten til å vokse videre også gjennom oppkjøp og investeringer.

LukOil

Utvikling i Lukoil siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Jeg kjøpte LukOil da det var tilgjengelig på den tyske børsen, men har siden blitt fjernet. Dermed sitter posisjonen rolig, og betaler meg utbytter, men ellers ikke noe jeg følger med på.

LukOil var den billigste produsenten av olje da jeg vurderte det for to år siden, og vil nok trolig betale et bra utbytte hvert år fremover. Det man må være klar over er den politiske risikoen ved å være investert i Russland.

Barrick Gold Corp

Utvikling i Barrick Gold siste fem år, blå prikker er kjøp og røde prikker er salg

Investeringen i Barrick Gold ble gjort som et alternativ til å kjøpe gull direkte, for å plassere pengene i noe annet enn rentefond for diversifisering.

I dag har jeg kjøpt gull direkte (gjennom mini-future hos Nordnet), og kan i grunnen selge dette. Vil vurdere å ha en langsiktig posisjon i gull, men vil nok da trolig velge en ETF fordi dette ikke er en bransje jeg tror jeg kan velge gode enkeltselskaper.


Jeg får se om jeg har tid og motivasjon for å gjøre en full gjennomgang hvert kvartal, men det kan kanskje bidra til at jeg reduserer antallet aksjer ned mot 15-20 som er det jeg håper å ha på lang sikt. Jeg kan allerede avsløre at jeg solgte opp mot flere posisjoner etter gjennomgangen, som jeg vil skrive mer om i januar-oppdateringen.

Under er noen grafer som viser fordeling på markedsverdi, hvor lenge det er siden jeg startet å kjøpe selskapet og hvordan årlig avkastning (CAGR) har vært. Merk at beregninga for årlig avkastning antar at posisjonen har vært eid i minst et år, for å unngå svært store årlige tall.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *