Status for desember 2021

Publisert 7. desember 2021

November ble en måned på det jevne, med noe oppgang i kryptovaluta og noe nedgang i aksjeverdier. Totalt sett en måned som gikk omtrent i null utenom sparinga. Fem aksjehandler som jeg går gjennom hvorfor jeg gjorde.

Dette er månedsstatus for FI2035-prosjektet, hvor jeg ønsker å bli økonomisk uavhengig i 2035 – det vil si å ha nok penger investert til å ikke være avhengig av en jobbinntekt for å kunne overleve. Målet er 6 millioner kroner, i tillegg til et nedbetalt hus.

Status: 1 271 629 kr

Porteføljefordeling per 1. desember 2021

Strategien min har utvikla seg i løpet av høsten, og jeg har nå mer fokus på å finne større posisjoner for investeringene mine. Jeg har solgt unna mange av de minste posisjonene det siste halvåret, og kuttet ned antallet aksjer betraktelig.

Dette er nok noe jeg kommer til å fortsette med ut i 2022, og så har jeg heller en større andel av porteføljen i sektor- eller strategifond. Jeg har ikke noe eksakt mål, men jeg tror at rundt 15-20 aksjer vil være nok til å være tilstrekkelig diversifisert og samtidig spissa nok til å kunne gjøre det godt om jeg velger de riktige aksjene. I tillegg vil jeg nok ha rundt fem fond eller ETFer hvor jeg også plasserer penger.

Jeg håper å få gjort min første «nye» kvartalsgjennomgang i løpet av desember, hvor jeg går gjennom enkeltselskapene jeg har investert i. Siden jeg er i tvil om jeg rekker å skrive mye om hvert enkelt selskap, kan det hende jeg begrenser meg til å skrive om de 10 største posisjonene de første gangene – det er utvilsomt en del posisjoner jeg kanskje vil kvitte meg med over tid.

Dette blir andre måned hvor jeg går i detalj gjennom alle aksjekjøp og -salg for måneden, og jeg synes det er nyttig at jeg nå får skrevet dette ned ganske snart etter at måneden er ferdig, i stedet for et kvartal etterpå. Jeg er godt fornøyd med månedens handler, og tror porteføljen måned for måned blir bedre og bedre.

Endringer i porteføljen i november 2021

Frem til månedsskiftet fortsatte kryptovaluta å øke i verdi, som bidro positivt til porteføljen. Det har derimot fått en liten korreksjon ned i starten av desember, så det det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre ut året. Andelen nærmer seg 6%, som jeg er fornøyd med.

Et nytt lån for crowdfunding har «gått ut på dato» og blitt tilbakebetalt, så andelen der er nå nede i 5%. Det betyr at jeg kanskje vil se om jeg finner noen nye investeringer der de neste månedene. Forholdsvis sikre utlån til 7-9% rente synes jeg virker attraktive, så lenge lånene har god sikkerhet.

Kjøp og salg av aksjer

Kjøpt (blå) og salg (rød) i PBF Energy Inc siste tre år

16.11.21 – Solgte PBF Energy Inc for $15,20
PBF Energy er en av de selskapene jeg har handlet mest inn og ut av de siste tre årene. Det et selskap som eier oljeraffinerier i USA, og har noen av de mest avanserte som kan bryte råoljen ned mest mulig.

I utgangspunktet var dette et spill på de nye reglene rundt utslipp fra skip – IMO 2020, men den faktoren har mer eller mindre forsvunnet etter inntoget av pandemien. Når pandemien kom ble det mer et spill på deep value, og de verdiene som lå i selskapet. Selskapet hadde økonomi som var god nok til å komme gjennom pandemien, og jeg kjøpte derfor jevnt spesielt i midten av på priser mellom 5-10 dollar.

Siden da har jeg solgt meg ut når aksjen har nådd nye nivåer, eller når det har vært bedre alternativer. Dette er siste rest av beholdningen min, og ble solgt for å kjøpe det neste selskapet.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Prosus NV siste tre år

16.11.21 – Kjøpte Prosus NV for €78,66
Prosus er et nederlandsk investeringsselskap som springer ut fra det sør-afrikanske selskapet Naspers. Det er en av de største eierne av Tencent, og er hovedårsaken til at jeg kjøpte det.

Jeg har lenge vurdert å gå inn i Tencent, men har vært litt avventende på grunn av at det er en OTC-aksje som jeg ikke kan eie på Zero-konto. Prosus gir meg muligheten til å gå inn i Tencent til rabatt. Kjøper man Prosus får man indirekte eksponering mot Tencent til en rabatt. Prosus eier i tillegg en del andre interessante tjenester jeg kjenner godt, slik som Udemy og Stack Overflow – begge tjenester jeg bruker aktivt som utvikler.

Tencent er sammen med Alibaba to av de største gigantene i Kina, og har en eventyrlig vekst. Prisen vi kan kjøpe Tencent for i dag er rundt PE og EV/FCF på 20, og med en vekst på over 30%. Selv om det er en tydelig politisk risiko, er dette en investering jeg synes ser omtrent like bra ut som Alibaba.

De nye reglene for spill i Kina har fått store konsekvenser for selskapet, men har i praksis lite å si – kinesiske mindreårige utgjorde en forholdsvis liten del av Tencents omsetning. Tencent er direkte eller indirekte en gigant innen gaming, med spill og franchiser som League of Legends, Fortnite og Unreal Engine. I tillegg er de store på sosiale medier, mobilspill, reklame og noe voksende innen forskjellige skytjenester.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Fjorkraft Holding siste tre år

17.11.21 – Kjøpte Fjordkraft Holding for kr 46,52
Fjordkraft er et selskap som tradisjonelt har klart å skape gode overskudd i en bransje som jeg ser på som en veldig konkurranseutsatt bransje. Aksjen handles nå med en utbytteyield på over 8% og en EV/EBIT på rundt 12.

Jeg tror selskapet er veldig avhengig av å bli ferdig mer pandemien, for å kunne komme tilbake til «sitt gamle jeg» med dørselgere som gir de en solid strøm av nye kunder. De selges til en EV/S på 0.52 nå, som er rimelig historisk sett, men det blir interessant å se hvordan de klarer seg mot utfordrere som Tibber.

Det er definitivt en risiko for at Fjordkraft aldri kommer tilbake til det nivået som de var før, men jeg har her tatt sjansen på at de vil få en comeback. De er flinke til å tjene penger og jeg anser nedsiden som liten her. De har fortsatt en RoE på rundt 20% også gjennom pandemien.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Swedish Match AB siste tre år

17.11.21 – Kjøpte Swedish Match AB for kr 65,90
Jeg utvidet min posisjon i Swedish Match i november, etter at aksjen har fått en solid dipp etter usikkerhet rundt regulering og skattlegging av produktene i USA.

Jeg tror Swedish Match har en stor fremtid med sine snusprodukter, og kan over de neste 20-30 åra bli like gode investeringer som tobakksprodusentene har vært de siste 20-30 åra.

Selskapet handels i dag på en PE rundt 17 og EV/EBIT under 15, som gjør det attraktivt i mine øyne. Det er også et lite syklisk selskap. Selvsagt skulle jeg heller kjøpt tilbake i 2018 på priser under 40 kr, men jeg tror priser under 80 kr fortsatt vil se attraktivt ut om fem år.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Bouvet ASA siste tre år

26.11.21 – Solgte Bouvet for 73,30 kr
Jeg solgte en porsjon av Bouvet-beholdningen min, for å diversifisere utover og betale ned litt av belåningen jeg tok opp for å kjøpe Fjordkraft og Swedish Match. Dette er fortsatt min største posisjon, og jeg vil få en ny stor porsjon aksjer i løpet av desember som en del av aksjespareprogrammet.

Fortsatt stor tro på Bouvet fremover, men anser ikke aksjen som billig på dette nivået. Selger meg derfor litt ned.

Fordeling av investeringer per 1. desember 2021

Resultatet for november er dermed +6 869 kr. Oppgang i kryptovaluta bidro med ca 6000 kr, nedgang i aksjer bidro med rundt ca -6 000 kr og renter på crowdlending bidro med rundt ca +700 kr. Sparing bidro dermed med rundt 6000 kr.

Fortsatt en måned med høyt forbruk, men jeg håper å få et veldig bra desember-resultat. Da vil årets aksjespareprogram slå inn, og jeg får bonusaksjer for programmet tre år tilbake i tid, som vil bidra med rundt 40 000 kr ekstra sparing. Det meste av årets julegaver er allerede handlet inn, som også bidrar til at forbruket i desember forhåpentligvis kan bli litt lavt.

Utvikling av investeringer fra 1. januar 2020 til nå.
Negative kontanter betyr belånt portefølje.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå, men fordelt på måned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *