Aksjeporteføljen Q3 2021

Publisert 18. november 2021

Her går jeg gjennom de handlene jeg gjorde i juli, august og september, og en oversikt over de enkeltaksjene jeg eier. I tillegg vil jeg skrive litt om hvordan jeg vil videreutvikle disse oppdateringene.

For meg har bloggingen her på spareplan.no hovedsakelig vært for å ha et tekstlig arkiv over de tankene og vurderingene jeg gjør meg for fremtiden – vel så mye for egen del som for andre som er interesserte i å følge reisen.

Frem til i sommer har jeg hatt en månedlig oppdatering for en portefølje jeg kalte alfaporteføljen, hvor jeg prøvde å være investert i 10-15 aksjer som kunne slå indeksen. Målet med dette var å lære seg de selskapene såpass godt, og dele hvorfor jeg eide de. Det viste seg at jeg som småbarnsfar i full jobb ikke klarer å bruke så mye tid på å analysere aksjer at jeg fikk fulgt selskapene så tett som jeg ønsket.

Dermed inneholdt alfaportefølje-oppdateringene for det meste pris-informasjon – hvor mye jeg hadde kjøpt de for, hvordan prisene hadde endra seg siden jeg kjøpte, og endringen siste måneden. Jeg har blitt mer og mer overbevist om at dette kun er støy som gjør at jeg får lyst til å handle ofte og se på prisutviklingen. Derfor har jeg fra nå av bestemt meg for å slutte med disse månedlige oppdateringene etter tre år.

Jeg kommer fortsatt til å ha de månedlige statusene for spareplanen, hvor jeg går gjennom status totalt. Dette finner jeg motiverende for å faktisk få en oversikt over verdiene jeg har hver måned, og at det sakte men sikkert tikker oppover.

I tillegg kommer jeg trolig til å innføre den oversikten for kjøp og salg under inn i den månedsstatusen, i stedet for å ha det i kvartalsgjennomgangen. Det å forsøke å huske tilbake til juli hvorfor jeg gjorde et kjøp eller salg er vanskelig, og jeg tror derfor det er nyttig å få tankene ned på «papiret» så fort som mulig.

Den kvartalsvise gjennomgangen vil jeg fortsette med, men vil forsøke å fokusere mer på hva selskapene har gjort og rapportert det siste kvartalet. Jeg håper å få enkeltaksje-porteføljen min ned på 20-30 selskaper, hvor 5-10 selskaper utgjør de største posisjonene og er de jeg har mest tro på, og følger tettest.

Jeg mener jeg har funnet en god balanse i investeringene mine mellom kvalitative og kvantitative vurderinger, og en god miks mellom verdi, vekst og kvalitet. Dette håper jeg å få skrevet mer om i et innlegg snart.

Hovedpoenget med disse endringene er at jeg ønsker å få bruke tiden min på å skrive om investeringsfilosofi, analysere selskaper og lære om alt mulig. Hvordan prisene utvikler seg er selvsagt viktig, men ikke noe jeg kan påvirke eller har noe grunn til å følge med på hver dag eller hver måned for den del.

Men nå tar jeg en kjapp gjennomgang av de handlene jeg gjorde i Q3 2021.

Kjøp og slag i Q3 2021

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Porsche Automobile Holding siste tre år

05.07.21 – Solgte Porsche Automobile Holding for €91,72. Jeg kjøpte Porsche tilbake under pandemien fordi jeg mente de var godt posisjonert inn mot elbil-markedet både med sine Porsche elbiler og gjennom sitt eierskap i Volkswagen. Jeg ønsket å investere i en Tesla-utfordrer, og etter å ha sett over en del selskaper syntes jeg Porsche så best ut. Kom godt ut av det med en dobling på litt over et år.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Tui AG siste tre år

05.07.21 – Solgte Tui AG for €4.43. Investeringen i charterselskapet Tui var min gjenåpningstrade. Da vaksinen ble annonsert i slutten av 2020, begynte jeg å se meg om etter selskaper som fortsatt lå nede etter pandemien, jeg som jeg trodde ville gjøre det godt fremover. Charterselskapet Tui så ut til å ha en balanse som gjorde at de ville klare seg, og ble mitt valg. Da delta-varianten og pandemien begynte å blusse opp igjen utover sommeren 2021, valgte jeg å selge meg ut med ca 70% fortjeneste.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i OKEA siste tre år

05.07.21 – Solgte OKEA for 14,6 kr. Jeg kjøpte oljeselskapet Okea under 10 kr gjennom hele 2020, fordi jeg hadde kommet frem til at med en «normal» oljepris ville de tjene godt med penger. I starten av 2021 gikk aksjen opp til 15 kr, men ble stående der omtrent hele året. Jeg ble mer og mer usikker på om det var noe jeg hadde misforstått, og solgte meg gradvis ned ettersom oljeprisen nådde nøye høyder. Typisk nok doblet prisen seg omtrent noen måneder etter at jeg var ute, så her blir lærepengen at har man overbevisningen så må man bare holde ut.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Norske skog siste tre år

05.07.21 – Solgte Norske Skog for 35,85 kr. Norske Skog er en av aksjene jeg kjøpte basert på eiermargin-eksperimentet mitt, og ett år etter at jeg kjøpte meg inn var det derfor på tide å selge seg ned. Jeg beholdt omtrent halve posten, fordi jeg har tro på at omstillingen til papp og emballasjeproduksjon kan gjøre Norske Skog til en god investering på lengre sikt. Jeg har ikke hatt tid til å gjøre et dypdykk i aksjen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Hunter Group siste tre år

05.07.21 – Solgte Hunter Group for 3,30 kr. Det har ikke vært gode tider for oljetank etter at pandemien slo til, men jeg kjøpte Hunter Group på et såpass lavt nivå at jeg aldri egentlig har vært i minus. Selv om det ser ut som jeg solgte lavere enn jeg kjøpte, så ble det utbetalt 1 kr i utbytte pr aksje i februar 21, og 50 øre i juli 21. Så inkludert utbytte solgte jeg i sommer til en pris inkludert utbytte på 4,30 kr, og sitter i dag med en GAV på 2,05 kr. Jeg får se litt hvor lenge jeg sitter i Hunter. Får vi et ratehopp det neste året hvor kursen følger med, kan det godt hende jeg er ute – shipping er ikke det som interesserer meg mest, selv om det er en fascinerende business.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Tethys Oil AB siste tre år

05.07.21 – Solgte Tethys Oil AB for 60,1 kr. Tethys Oil er nok et kjøp basert på eiermargin. Kjøpet vises ikke i grafen fordi de har holdt på med bytting av ticker eller utbetaler utbytte på en merkelig måte. Jeg vil tro jeg kjøpte for i underkant av 50 kr i juli 2020, i tillegg har aksjen hatt en utbytteyield på 8%.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Lundin Energy AB siste tre år

05.07.21 – Solgte Lundin Energy AB for 309,1 kr. Lundin Energy er også en eiermargin-aksje, som gikk veldig bra sammen med alle andre energiaksjer i starten av 2021.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Majestic Gold Corp siste tre år

06.07.21 – Kjøpte Majestic Gold Corp for $0,065. I sommer kjørte jeg på med runde to av eiermargin-eksperimentet mitt, og som de 5-6 neste aksjene viser, har det mildt sagt gått dårlig. Jeg utvida markedet til å inkludere alle markedene jeg kunne kjøpe på gjennom Nordnet, dvs tyske Xetra, Canada og USA i tillegg til Norden. Jeg skal la de ligge til juli 2022, men det har ikke startet bra.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Orca Energy Group siste tre år

06.07.21 – Kjøpte Orca Energy Group for $5.67. Kjøpt som en den av den nye eiermargin-porteføljen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Skillful Craftsman Education Technology siste tre år

06.07.21 – Kjøpte Skillful Craftsman Education Technology for $2.08. Kjøpt som en den av den nye eiermargin-porteføljen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Happiness Biotech Group Technology siste tre år

06.07.21 – Kjøpte Happiness Biotech Group for $1,6. Kjøpt som en den av den nye eiermargin-porteføljen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Fjordkraft siste tre år

06.07.21 – Kjøpte Fjordkraft for 51.65 kr. Fjordkraft er en aksje jeg har fult litt med, fordi det er en stabil aksje og en kvalitetsaksje i følge mange av nøkkeltallene. Når den nådde 50 kr valgte jeg å gå inn i selskapet. De har en høy direkteavkasting på 7-8%, og har i tillegg vekst. Jeg har tro på at den kan komme sterkt tilbake når pandemien roer seg. Spent på hvordan de møter utfordrere som Tibber.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i QIWI plc siste tre år

07.07.21 – Kjøpte QIWI plc for $10,42. Kjøpt som en den av den nye eiermargin-porteføljen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i DDM Holding siste tre år

07.07.21 – Kjøpte DDM Holding for 33 kr. Kjøpt som en den av den nye eiermargin-porteføljen.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Teck Resources siste tre år

13.07.21 – Solgte Teck Resources for $28,94. Det kanadiske gruveselskapet Teck Resources fant jeg i fjor da jeg så etter gode råvareselskaper å gå inn i. Traff godt og fikk omtrent en dobling på et år. Da syntes jeg at såpass mye av oppsiden var tatt ut at jeg mente pengene kunne yngle bedre i andre selskaper.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Betsson AB siste tre år

28.07.21 – Kjøpte Betsson AB for 69,5 kr. Betsson er nok et kvalitetselskap i følge mange nøkkeltall, og handles til en P/E godt under 10 med god vekst. Dermed fyller det kriteriene både for å ha vekst, være et kvalitetsselskap og være billig. De har noe motvind, men jeg mener risk/reward er veldig god her. Som grafen over viser økte jeg også etter at aksjen gikk ned under 60 kr.

28.07.21 – Solgte OKEA for 14,90 kr. Har skrevet om Okea lenger opp.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Northern Ocean siste tre år

09.08.21 – Solgte Northern Ocean for 9,4 kr. Rigg er ikke noe jeg kan mye om, men jeg tok en bet på Northern Ocean etter at alt så mørkt ut for selskapet og de fikk kansellert kontrakten på den ene riggen. Da vi i sommer fikk en intradag-peak opp til 9,4 kr, valgte jeg å selge med en fortjeneste på rundt 40%. Her var det nok mest flaks.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Intel Corp siste tre år

07.09.21 – Kjøpte Intel Corp for $53,64 kr. Intel er for meg et kvalitetsselskap, og som grafen viser har jeg kjøpt og solgt en del av selskapet det siste året. Jeg tror Intel fortsatt vil være prosessor-giganten, og at de enorme beløpene selskapet bruker på R&D igjen vil gi de et forsprang til AMD. I dag prises selskapet som en gammel kjempe som holder på å falle, og jeg tror ikke de er det.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Royal Dutch Shell siste tre år

07.09.21 – Solgte Royal Dutch Shell for €16,82. En investering jeg gjorde i pandemiåret, hvor jeg ønsket en kombinert eksponering mot olje og fornybar. Kom ut av det omtrent i null, men Shell er ikke et selskap jeg tror kan gi meg 15% avkastning i året.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Sparebank 1 Nordmøre siste tre år

07.09.21 – Solgte Sparebank 1 Nordmøre for 124 kr. Sparebank 1 Nordmøre ble etablert etter sammenslåingen av Sparebank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank. En ny slik bank, hvor to potensielt forskjellige kulturer skal slås sammen, kan være problematisk. Dette kombinert med en forholdsvis høy P/B og lav egenkapitalavkastning i de gamle bankene gjør at jeg går ut nå, så kan jeg ta en ny vurdering når de har hold på noen år.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Spotify siste tre år

29.09.21 – Kjøpte Spotify for $225,11. Spotify er den vekstaksjen jeg har størst tro på. Jeg tror Spotify vil bli lydmediets svar på Netflix, og vil nok fortsette å øke i selskapet så lenge prisingen er bra, kanskje med P/S under 5. De har tatt over som podcast-klient for veldig mange, og jeg har tro på at de etter hvert også vil prøve å utfordre på lydbok. For musikk er de etter min mening best. I motsetning til for streamingtjenestene hvor mange kan leve side om side, tror jeg at for lydmedia så blir det en stor gigant – og jeg tror Spotify blir den giganten. Med en markedsverdi på 52 mrd dollar tror jeg fortsatt det mye oppside her.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Alibaba siste tre år

29.09.21 – Kjøpte Alibaba for $148,78. Alibaba har blitt en verdiinvestor-yndling, og jeg liker den også. Jeg har kjøpt meg opp siden slutten av 2019 og har en snittkurs på $187 nå. Jeg vil nok fortsatt vurdere å øke min posisjon i Alibaba så lenge kursen er under $250.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Walgreens Boots Alliance siste tre år

29.09.21 – Solgte Walgreens Boots Alliance for $48,44. Walgreens Boots Alliance var en forholdsvis overfladisk investering, hvor jeg leste over nøkkeltallene og syntes den så attraktiv ut. Trolig en forholdsvis sikker direkteavkastning, men lite vekstimpulser i apotek-kjeden.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Electronic Arts siste tre år

29.09.21 – Solgte Electronic Arts for $139,22. Dette var et spillselskap jeg anså som forholdsvis attraktivt priset, men som jeg velger å selge meg ut av nå for heller å konsentrere spillinvesteringene mine i det selskapet jeg har mest tro på.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Kroger Company siste tre år

29.09.21 – Solgte Kroger Company for $41,42. Kroger er en dagligvarebutikk med gode nøkkeltall og en attraktiv prising. Det var en forholdsvis liten posisjon, jeg er noe lik Sprouts Farmers Market som jeg har i alfaporteføljen. Tok derfor et valg om jeg ønsket å øke eksponeringen eller selge meg ut – og valgte å selge meg ut av Kroger.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i AT&T siste tre år

29.09.21 – Solgte AT&T for $27,45. AT&T er i en bra business, telecom, og er i tillegg utfordrer innen streaming med HBO Max. Etter å tatt en ny vurdering av selskapet velger jeg allikevel å selge meg ut, hovedsakelig fordi selskapet ikke ser ut til å vokse lenger, de har gjort mange dyre oppkjøp og har veldig høy gjeld. Det kan hende jeg tar en ny vurdering en gang i fremtiden.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Altria Group siste tre år

29.09.21 – Solgte Altria Group for $48,76. Altria Group er en utbytteaksje uten de store vekstimpulsene. De tjener godt med penger og har en attraktiv prising, men jeg valgte å heller flytte pengene inn i Swedish Match som jeg tror har langt bedre fremtidsutsikter enn Altria Group. Kunne vært mer interessant om vi hadde fått tilbake kildeskatten på Zero-konto, akkurat som AT&T. Det spiser 2% av avkastningen årlig for aksjer med såpass høye utbytter.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Paradox Interactive siste tre år

29.09.21 – Kjøpte Paradox Interactive for 140,1 kr. Paradox Interactive er spillselskapet jeg velger å investere i. Det er et kvalitetsselskap i en vekstbransje, og i tillegg er det et produkt jeg selv liker svært godt. Jeg tror grand strategy-sjangeren har en lys fremtid ettersom flere og flere gamere blir eldre. Det er en viss fare for at denne investeringa er gjort litt for mye med hjertet, men det får så være.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Embracer Group siste tre år

29.09.21 – Solgte Embracer Group for 88,3 kr. Et selskap jeg også har tro på for fremtiden er Embracer Group, men jeg mener at de andre selskapene er bedre investeringer i dag. Derfor solgte jeg meg ut av Embracer Group i sommer, så får jeg ta en ny vurdering i fremtiden.

Kjøpt (blå) og salg (rød) i Okeanis Eco Tankers siste tre år

29.09.21 – Solgte Okeanis Eco Tankers for 85,6 kr. Jeg har det siste året eid to tankselskaper, Okeanis og Hunter, og det var litt tilfeldig hvilket jeg solgte meg helt ut av. Ble en bra reise med ca 70% avkastning etter utbyttene.

Verdiporteføljen etter Q3 2021

SelskapKursCAGRAvkastningVerdiKjøpskursKjøpsdato
Alphabet2,730.8637.0%113.5% 46 856 kr1,149.2414.06.19
Facebook343.0129.0%64.2% 41 197 kr180.1429.11.19
Alibaba144.22-12.7%-23.2% 37 117 kr186.7829.11.19
Roundhill Acquirers Deep Value34.8323.4%23.4% 35 856 kr27.6617.11.20
Spotify229.29-8.8%-8.8% 35 407 kr250.1710.03.21
Cambria Global Value23.48-2.2%-2.2% 35 251 kr21.7613.07.21
Global X Uranium24.2714.4%14.4% 31 231 kr21.7227.05.21
Intel Corporation53.86-1.7%-1.7% 30 034 kr54.9521.05.21
Paradox Interactive133.00-17.8%-22.9% 26 260 kr137.8115.07.20
Sparebank 1 SMN130.2067.2%131.5% 26 040 kr62.5523.03.20
Betsson70.70-4.9%-4.9% 24 429 kr74.2925.03.21
Europris57.3078.4%159.7% 22 920 kr29.6917.03.20
Hunter Group3.2341.2%83.2% 22 610 kr2.0507.02.20
Baidu151.58-3.3%-4.8% 22 107 kr153.7626.05.20
Dropbox29.4444.0%44.0% 18 942 kr19.1113.11.20
Swedish Match76.10-3.7%-3.7% 18 782 kr77.9220.05.21
Cambria Foreign Shareholder Yield27.05-2.5%-2.5% 18 565 kr27.1029.09.21
Cambria Emerging Shareholder Yield35.33-2.6%-2.6% 18 186 kr34.4529.09.21
Gazprom8.5751.2%85.7% 17 030 kr4.6312.05.20
Norske Skog37.7044.4%68.2% 15 080 kr26.6010.06.20
Fjordkraft49.40-17.0%-17.0% 14 820 kr51.7528.07.21
Austevoll Seafood105.2034.6%50.7% 14 518 kr73.3224.06.20
LukOil82.1019.5%30.5% 12 236 kr61.8312.05.20
Orca Energy Group5.40-7.4%-7.4% 11 061 kr5.6906.07.21
Barrick Gold Corp22.74-10.0%-10.0% 10 869 kr25.2524.03.21
Majestic Gold Corp0.06-10.3%-10.3% 10 242 kr0.0706.07.21
QIWI plc8.47-18.1%-18.1% 8 720 kr10.4706.07.21
DDM Holding28.40-16.5%-16.5% 8 411 kr33.1006.07.21
Happiness Biotech Group0.95-41.9%-41.9% 6 520 kr1.6106.07.21
Skillful Craftsman Educ. Tech.1.26-40.8%-40.8% 6 486 kr2.0906.07.21
Selskaper og fond i verdiporteføljen etter Q3 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *