Kildeskatt og Investeringskonto Zero

Publisert 8. juli 2020

Mange satte nok nesten kaffen i halsen da de fikk melding fra Nordnet om at refusjon av kildeskatt på Investeringskonto Zero kan opphøre. Min konklusjon er at kontotypen nå er et ugunstig valg for utbytteinvestorer hvis ikke Skatteetaten endrer denne urettferdige dobbeltbeskatningen.

Investeringskonto Zero

Da jeg startet min utbytteportefølje i fjor, valgte jeg Investeringskonto Zero som kontotype for dette. Dette gir meg større frihet rundt hvilke investeringer jeg skal gjøre, blant annet har jeg mulighet for å investere i amerikanske aksjer og reinvestere utbyttet uten å skatte av det før uttak. Jeg anser mange amerikanske aksjer som attraktive og spennende for en utbytteportefølje, og derfor var ikke aksjesparekonto et alternativ.

Så kommer nyheten nå i sommer om at Nordnet og andre tilbydere av denne typen konto ikke lenger får mulighet til å refundere kildeskatten. Investeringskonto Zero er en investeringskonto som egentlig er et forsikringsprodukt, men med svært lav forsikringskostnad. For oss sparere er dette normalt sett tekniske detaljer vi ikke trenger å forholde oss til, men plutselig blir det viktig.

Når man kjøper aksjer gjennom Investeringskonto Zero eller andre kapitalforskringer med investeringsvalg, eier du ikke aksjene direkte. Det er f.eks. Nordnet Livsforsikring som står som eiere av aksjene på Investeringskonto Zero.

Jeg kjenner ikke skattelovgivningen godt nok til å peke på endringer eller presiseringer som har kommet som gjør at kildeskatt ikke lenger kan utbetales til oss, men Nordnet Livsforsikring får trolig ikke lov til å kreve tilbake dette fra skatteetaten og utbetale det til oss.

Hva er kildeskatt?

Kildeskatt oppstår hvis man får lønn, utbytte, pensjon eller andre utbetalinger fra land hvor man ikke normalt skatter til. Det som er relevant i vår sammenheng er at når vi mottar utbytter fra amerikanske selskaper, blir det automatisk trukket 15% skatt som i transaksjonsloggen i Nordnet omtales som «kupongskatt». Har vist et eksempel av dette fra min utbytteportefølje under.

Utbytter i Utbytteporteføljen siste 3 måneder

Selv om det ikke er store beløp det er snakk om, er utbyttene en svært viktig del av verdiøkningen for utbytteinvestorer. En ekstra skatt på 15% føles svært urettferdig, og fører til en dobbeltbeskatning som er urettferdig. Vi må nemlig også betale full skatt den dagen vi flytter penger ut av investeringskontoen.

For andre kontotyper – IPS, aksjesparekonto og vanlig VPS-konto – kan vi be om fradrag for kildeskatt ved å fylle ut skjema RF-1147. Dette gjør at du i stedet for å betale 15%+31.68% på utbytte bare betaler 31.68% som for aksjer uten kildeskatt.

Kildeskatt er en bra ting, fordi det sikrer skatteinntekter til landet hvor selskapet er etablert. Hvis utenlandske eiere får utbytte fra Equinor må de også betale kildeskatt på utbyttet, som gjør at den norske stat får inntekt der. Men den dobbeltbeskatningen vi potensielt blir utsatt for her er urettferdig.

Hva vil det koste?

Under har jeg satt opp en tabell med utregninger for hvordan jeg ser for meg at utbytteporteføljen min vil utvikle seg med og uten refundert kildeskatt.

ÅrVerdiInnskuddUtbytteTapt kildeskattVerdiInnskuddUtbytte
2020kr 200 000kr 60 000kr 10 000kr 1 500kr 200 000kr 60 000kr 10 000
2021kr 268 500kr 60 000kr 13 425kr 2 014kr 270 000kr 60 000kr 13 500
2022kr 339 911kr 60 000kr 16 996kr 2 549kr 343 500kr 60 000kr 17 175
2023kr 414 357kr 60 000kr 20 718kr 3 108kr 420 675kr 60 000kr 21 034
2024kr 491 968kr 60 000kr 24 598kr 3 690kr 501 709kr 60 000kr 25 085
2025kr 572 876kr 60 000kr 28 644kr 4 297kr 586 794kr 60 000kr 29 340
2026kr 657 224kr 60 000kr 32 861kr 4 929kr 676 134kr 60 000kr 33 807
2027kr 745 156kr 60 000kr 37 258kr 5 589kr 769 941kr 60 000kr 38 497
2028kr 836 825kr 60 000kr 41 841kr 6 276kr 868 438kr 60 000kr 43 422
2029kr 932 390kr 60 000kr 46 619kr 6 993kr 971 860kr 60 000kr 48 593
2030kr 1 032 016kr 60 000kr 51 601kr 7 740kr 1 080 452kr 60 000kr 54 023
2031kr 1 135 877kr 60 000kr 56 794kr 8 519kr 1 194 475kr 60 000kr 59 724
2032kr 1 244 152kr 60 000kr 62 208kr 9 331kr 1 314 199kr 60 000kr 65 710
2033kr 1 357 028kr 60 000kr 67 851kr 10 178kr 1 439 909kr 60 000kr 71 995
2034kr 1 474 702kr 60 000kr 73 735kr 11 060kr 1 571 904kr 60 000kr 78 595
2035kr 1 597 377kr 60 000kr 79 869kr 11 980kr 1 710 499kr 60 000kr 85 525
Totaltkr 1 725 265kr 665 018kr 99 753kr 1 856 024kr 696 024

Porteføljen min er i dag verdt rundt 200 000 kroner, og jeg har som ambisjon å putte inn 60 000 kroner hvert år. Utbyttet skal jeg prøve å holde på rundt 5%, som er noe høyere enn mange andre utbytteinvestorer som fokuserer mer på DGI-selskaper.

Det denne tabellen viser er at i 2035 så vil jeg sitte igjen med ca 130 000 kroner mindre enn hvis jeg får refundert kildeskatten. Omtrent 100 000 kroner av dette er på grunn av tapt kildeskatt, mens 30 000 kroner er tapt på grunn av at kildeskatten ikke reinvesteres.

Tilsvarende beløp for en portefølje med ca 2.5% utbytte vil konsekvensen være mindre, men det er fortsatt betydelige beløp det er snakk om over noen år.

Dette er selvsagt et svært forenkla eksempel, uten noe beregninger på verdiøkning, utbytteøkning, vekslingsgebyr eller kurtasje. Siden jeg forventer at både verdien vil øke, og at utbyttene vil øke, antar jeg beløpet kan bli større. En del av porteføljen min er også i norske aksjer, hvor det ikke er kildeskatt.

Hva er alternativene?

Spørsmålet er hva man kan gjøre og om man skal gjøre noe. Et alternativ er å investere i norske aksjer og land uten kildeskatt, da forsvinner problemet med dobbeltbeskatningen av utbyttet. Jeg synes har fortsatt lyst til å investere i utbytteaksjer i USA, så det er ikke et alternativ.

Under har jeg prøvd å regne på hvordan dette vil bli hvis jeg heller investerer gjennom en vanlig VPS-konto, og betaler skatt på utbyttet kontinuerlig.

ÅrVerdiInnskuddUtbytteLøpende
utbytteskatt
VerdiInnskuddUtbytteTapt kildeskatt
2020kr 200 000kr 60 000kr 10 000kr 3 200kr 200 000kr 60 000kr 10 000kr 1 500
2021kr 266 800kr 60 000kr 13 340kr 4 269kr 268 500kr 60 000kr 13 425kr 2 014
2022kr 335 871kr 60 000kr 16 794kr 5 374kr 339 911kr 60 000kr 16 996kr 2 549
2023kr 407 291kr 60 000kr 20 365kr 6 517kr 414 357kr 60 000kr 20 718kr 3 108
2024kr 481 139kr 60 000kr 24 057kr 7 698kr 491 968kr 60 000kr 24 598kr 3 690
2025kr 557 497kr 60 000kr 27 875kr 8 920kr 572 876kr 60 000kr 28 644kr 4 297
2026kr 636 452kr 60 000kr 31 823kr 10 183kr 657 224kr 60 000kr 32 861kr 4 929
2027kr 718 092kr 60 000kr 35 905kr 11 489kr 745 156kr 60 000kr 37 258kr 5 589
2028kr 802 507kr 60 000kr 40 125kr 12 840kr 836 825kr 60 000kr 41 841kr 6 276
2029kr 889 792kr 60 000kr 44 490kr 14 237kr 932 390kr 60 000kr 46 619kr 6 993
2030kr 980 045kr 60 000kr 49 002kr 15 681kr 1 032 016kr 60 000kr 51 601kr 7 740
2031kr 1 073 367kr 60 000kr 53 668kr 17 174kr 1 135 877kr 60 000kr 56 794kr 8 519
2032kr 1 169 861kr 60 000kr 58 493kr 18 718kr 1 244 152kr 60 000kr 62 208kr 9 331
2033kr 1 269 636kr 60 000kr 63 482kr 20 314kr 1 357 028kr 60 000kr 67 851kr 10 178
2034kr 1 372 804kr 60 000kr 68 640kr 21 965kr 1 474 702kr 60 000kr 73 735kr 11 060
2035kr 1 479 479kr 60 000kr 73 974kr 23 672kr 1 597 377kr 60 000kr 79 869kr 11 980
Totaltkr 1 589 782kr 632 032kr 202 250kr 1 725 265kr 665 018
Uttakkr 1 589 782kr 1 512 459

Til venstre viser jeg hvordan det blir hvis jeg investerer på en vanlig VPS-konto, og skatter av utbyttene kontinuerlig. Dette gjør at jeg kan få refundert kildeskatten. Til høyre er samme kalkulering som over, hvor vi ikke får refundert kildeskatten.

Den siste og meste interessante linjen her er hva som skjer om jeg tar ut pengene i 2035. For VPS-kontoen har utbyttene blitt beskattet kontinuerlig, så det vil ikke bli noen skatt. For Investeringskonto Zero vil det bli en ny beskatning på 32% for utbyttene.

Dette viser altså at vanlig VPS-konto kommer best ut til tross for løpende beskatning, fremfor dobbeltbeskatningen som vil skje på en investeringskonto zero.

Dette forutsetter selvsagt en buy-and-hold-strategi for aksjene, kalkulasjonene over tar ikke hensyn til at man bytter aksjer og derfor må skatte av verdiøkningen på VPS-konto. Men det er heller ikke det jeg ønsker å sammenligne.

En ekstra fordel med VPS-konto er at man har valutakonto tilgjengelig, og dermed sparer 0,5% i valutavekslingsgebyr hver gang man reinvesterer utbyttet i utenlandske aksjer.

Konklusjon

Som regnestykket mitt over forsøker å illustrere, så mener jeg at Investeringskonto Zero er et ugunstig valg for utbyttefokuserte investorer om skatteetaten ikke snur.

Dobbeltbeskatningen vil være såpass brutal at det lønner seg å heller investere gjennom en vanlig VPS-konto og betale skatt på utbyttet kontinuerlig.

For min egen del kommer jeg til å sitte i tenkeboksen frem til Nordnet får et svar fra Skatteetaten om dette, men jeg ser det som sannsynlig at jeg flytter utbytteporteføljen over fra Investeringskonto Zero til en VPS-konto for utenlandske aksjer og en aksjesparekonto for norske aksjer.

Med mindre noen finner noen hull i utregningene mine, stopper jeg investeringer i amerikanske aksjer i utbytteporteføljen inntil videre.

Takk til Bradley Howington på Unsplash for bildet i toppen!

19 kommentarer

Mark ():

så vil du anbefale VPS konto istedenfor investeringskonto , zero som nordnet har?

jeg har egentlig tenk å bruke investering zero, men fortsatt liit forvirret hvordan det er med reinvestere utbyttene..

Jeg kjøper mest amerikanske aksjer med buy and hold strategien.

  Spareplan.no ():

  Anbefalinger tørr jeg ikke komme med, men jeg avventer til vi får avklaring i hvordan kildeskatt vil bli behandlet på investeringskonto zero før jeg tar en endelig avgjørelse og vurdering på VPS-konto eller investeringskonto zero for amerikanske aksjer. Er også spent på om Nordnet vil komme med noen offisielle anbefalinger.

Mark ():

Er det Nordnet du bruker fortsatt?
Jeg er dnb brukere, men de har en av de dyreste kurstasje som fins.
Skal jeg flytte mine utenlandske askjer til Nordnet?

  Spareplan.no ():

  Jeg benytter Nordnet ja, og er fornøyd med det. Jeg har personlig ikke funnet noen jeg mener er bedre på utenlandske aksjer.

Hans Pedersen ():

Dette gjør meg rimelig forbanna. Vi som har tjent penger på investerings konto må nå låne penger for å betale skatten om man skal realisere å flytte over aksjene til ASK.
Rart at det i det hele tatt er lov å bare kutte ut noe slikt, svindel med dobbelbeskatning.

  Spareplan.no ():

  Jeg er såpass heldig at jeg startet utbytteporteføljen min i fjor, så realisering av gevinst vil ikke ha så mye å si. Men bare tapt kildeskatt som følge av årets utbytter vil utgjøre et betydelig beløp for min del.

  For dere som har hatt investeringskonto zero i flere år, og har betydelig gevinst som må skatte-realiseres, skjønner jeg at dere er rimelig forbanna. Spesielt siden dette kommer såpass plutselig. Det burde iallefall vært et amnesti for å flytte aksjer over på en annen kontotype slik det var i tre år for aksjesparekonto. Selv om jeg skjønner det er mer problematisk med tanke på at aksjene i praksis er eid av Nordnet Liv.

Jørn ():

Hei,
Fin og veldig informativ blogg.
Jeg ser at jeg blir trekt kildeskatt på amerikanske utbytte ETFer, men ikke på tyske utbytte ETFer. Vet du om det samme gjelder vanlige aksjer? Noen utbytte aksjer er registrert både på det amerikanske og tyske markedet. Kan det lønne seg å kjøpe den tyske varianten for å slippe kupongskatt? Eller vil det trekkes kupongskatt også på denne? Ser foreksempel at British American Tobacco kan handles både i tysland og USA

  Spareplan.no ():

  Takk for det!

  Jeg kan dessverre for lite rundt kildeskatt til å svare på spørsmålet ditt. Jeg eier blant annet Shell på den tyske børsen, som har et britisk ISIN-nummer. På disse trekkes det ikke kildeskatt så langt jeg har sett, trolig pga norsk avtale med Storbritannia. Den amerikanske børsnoteringen (RDS) er et såkalt «American Depositary Shares», og har amerikansk ISIN-nummer. På disse tror jeg det blir trukket kildeskatt, fordi det er registrert i USA.

  Dette tror jeg også vil gjelde British American Tobacco, som på den tyske børsen har britisk ISIN-nummer og på den amerikanske børsen har amerikansk ISIN-nummer.

  ISIN-nummer finner du f.eks. på Nordnet under «Om verdipapiret» under Selskapsinformasjon. De to/tre første bokstavene viser hvor verdipapiret er registrert, og jeg tror det er dette som bestemmer om det blir trukket kildeskatt.

  Som sagt er jeg ingen jurist eller økonom, så dette er bare ut fra det jeg har klart å lese meg til selv – det kan være ting her jeg har misforstått.

Teo ():

Er status på dette fortsatt den samme i 2021? Eller har Nordnet kommet med en løsning?

  Spareplan.no ():

  Jeg tror ikke det har kommet noen avklaring på dette enda, så jeg har i grunnen konkludert med at vi må betale kildeskatt uten å få tilbake penger.
  Forhåpentligvis kommer det i det minste en avklaring på at vi kan trekke fra dette på skatten ved uttak, slik at vi slipper dobbeltbeskatningen.

Nybegynneren ():

Gjelder dette kun utbytteaksjer i Amerika? Dersom jeg investerer i vanlige aksjer som f.eks. Apple gjennom Zero konto så blir det ikke dobbel beskatning? (Håper jeg)

  Spareplan.no ():

  Dette gjelder alle aksjer fra land med kildeskatt, som vil si omtrent alle andre enn Norge. Før har du fått kildeskatten (skatt på utbytte som blir trukket ved utbetaling) tilbake fra Nordnet, eller kunnet søke om refundering gjennom skattemeldingen. Reglene er ikke helt klare, men så langt ser det ut som dette opphører.

  Samtidig vet vi ikke enda hva konsekvensene blir, om vi f.eks. har mulighet for å få tilbake kildeskatten på ASK, IPS og andre kontoer med skatteutsettelse. Hvis vi ikke kan få tilbake kildeskatten, og vi ikke får redusert beskatning ved uttak, betyr det at vi vil betale en høyere skatt på Inv.Zero enn man må på AF-konto (VPS-konto).

Tor Olafsen ():

Hei Spareplan.
Du har ikke kontaktet myndigheten om avklaring her ang kildeskatt på investeringskonto og ASK?

Håper det kommer en ordning før årets utbytter kommer, holder å tape fjorårets kildeskatt.

mvh Tor

  Spareplan.no ():

  Jeg har ikke kontaktet noen nei, men jeg vet at Nordnet venter på svaret, så da deler de nok det med oss.

  For under en måned siden sa Bjørn Erik Sættem at de ikke hadde fått noen avklaring på dette:
  https://www.nordnet.no/blogg/kildeskatt-pa-aksjeutbytte-pa-investeringskonto-zero/

  Venter selv på svaret, for å kunne regne på om utbytte-aksjer med kildeskatt fortsatt er en lønnsom strategi på kontotyper med skatteutsettelse.

Johannes ():

Hei!

Noen oppdatering ang dette? Er det siden siste kommentar kommet en annen broker i Norge sommer verdt å se nærmere på?

Spm nr 2, det at verdipapirene man kjøper via en IKZ ikke juridisk eies av en selv, men Nordnet sin livsforsikring – har dette noen praktisk betydning i det hele tatt? Hadde jeg hatt 5 mill inne hadde jeg kjent på at det føltes litt ubehagelig, at jeg som privatperson ikke står som eier.

Johannes

  Spareplan.no ():

  Jeg har ikke hørt noe nytt om dette fra Nordnet nei. Jeg har ikke sett noen andre meglere jeg har vært interessert i å utforske, og jeg tviler på at de kan forholde seg til andre regler når det gjelder kildeskatt.

  Ut fra det jeg har sett, så har ikke det at man ikke er juridisk eier så mye å si bortsett fra at man ikke kan bruke f.eks. stemmerett. Ved en konkurs av Nordnet Livsforsikring som står som eier, vil vi som forsikringstakere ha fortrinnsrett på verdiene, som i praksis vil si at sannsynligheten for å tape noe er liten. Jeg anser risikoen som minimal.

  Det som kan være en større risiko er en regelendring på kontotypen, som gjør at man plutselig må beskatte overskudd. Hvis aksjesparekonto avvikles, så tror jeg det er naturlig at Zero-konto er neste skritt. Men jeg anser dette som lite sannsynlig, og har ingen bekymringer rundt Zero-kontoen personlig.

MY ():

En annen ting som er en ekstrakostnad som kan bli betydelig , er den tvungne valutavekslingen på 0,5, pluss spread og transaksjonsgebyr. Spesielt valutavekslingen er ekstrem. Har du hørt noe om det kommer en valutakonto på Zero-kontoen i fremtiden?

  Spareplan.no ():

  Ja, de fleste er klare over kurtasjen, men jeg tror det er færre som vet om valutavekslingen. Jeg tviler på at det kommer valutakonto på Zero, siden jeg antar at valutavekslingen er forholdsvis innbringende. Heldigvis har Nordnet blitt mye flinkere til å tydeliggjøre kostnadene nå ved kjøp og slag enn tidligere.

Tommy Råna ():

Hva med å gjøre alle investeringer på en AF konto? Jeg er også Nordnet kunde, og er gørr lei av å bli dobbelt beskattet. Fikk akkurat utbytte på ZIM aksjer(firma i Israel), men handlet på amerikansk børs. Her tok israel 25% av utbytte i skatt i tillegg skal jeg skatte 35,2% til Norge, da snakker man utbytte skatt på 60,2%, det er helt hinsides. Har hørt med skatte myndighetene i Norge om jeg kan unngå en så sinnsykt beskatning. Noen som sa at man kan kreve å få de 25% tilbake fra Israel, men det er vel en vanvittig papirmølle vanlige mennesker ikke skjønner noe av regner jeg med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *