Intro til utbytteporteføljen

Publisert 22. mai 2020

For ett år siden startet jeg utbytteporteføljen. I dette innlegget vil jeg gå litt gjennom hva formålet mitt med denne porteføljen er, og hvordan den skiller seg fra de andre porteføljene mine.

Denne porteføljen kunne like godt hatt navn som Berkshire-porteføljen, kapitalallokeringsporteføljen eller kontantstrømporteføljen. Målet med porteføljen er å gi meg trening i å allokere kapital, og for å få gjort det må man ha kontantstrøm.

Kapitalallokering

Warren Buffett mener noe av det viktigste for en investor er å kunne allokere kapital fornuftig, noe jeg ikke er uenig i. Fordi han mener han er bedre enn de fleste til å allokere kapital (og jeg er ikke uenig), betaler ikke Berkshire Hathaway ut utbytte noen gang. Han mener det er bedre at han og hans partner Charlie Munger reinvesterer overskuddet i nye selskaper. Trenger eierne penger får de heller selge noen aksjer.

Dette er grunnideen for utbytteporteføljen min også. Jeg vil nok ha et annet fokus enn mange andre utbytteinvestorer. Jeg vil ikke bry meg om hverken utbyttehistorikk eller utbyttegrad, men ser på selskapene på samme måte som i alfaporteføljen. Jeg ønsker solide selskaper som jeg tror handles til en pris godt under sin fundamentale verdi.

Dette gjør at jeg godt kan investere i selskaper som rett og slett ikke betaler utbytte, eller som jeg forventer skal betale utbytte i fremtiden. For å fortsatt få en viss aktivitet med investering, ønsker jeg å ha en utbyttegrad på rundt 5% i porteføljen.

Porteføljeoppbygning

En viktig faktor med utbytteporteføljen er at det gjør at jeg kan eie flere aksjer. Her har jeg nemlig som mål å bygge opp en portefølje på rundt 30 aksjer, alle som langsiktige investeringer. I tillegg har jeg tenkt å ha mellom 5-10 fond.

Hver aksjeinvestering vil være på rundt 10 000 kroner, og målet er at den ikke skal selges før det har gått minst fem år. Jeg håper og tror at på sikt så vil det bli rundt 2-4 kjøp hvert år, som gir en gjennomsnittlig eietid på 10 år.

Nå i starten er jeg langt mer aggressiv, og har kjøpt mange selskaper. I utgangspunktet tenkte jeg å kjøpe rundt 10 selskaper hvert år nå i starten for å komme i gang, men på grunn av den store nedgangen i mars fikk jeg kjøpt mange selskaper jeg anser som billige. De fleste jeg kjøpte da var norske, og for å diversifisere porteføljen noe har jeg valgt å selge noen av disse posisjonene.

Status per i dag

Siden jeg tok muligheten og kjøpte mye under korona-nedturen, har jeg som sagt fått bygd opp en portefølje langt raskere enn jeg trodde. Ved inngangen til året hadde jeg kun to selskaper, og så kjøpte jeg to til i februar. I mars kjøpte jeg hele 9 selskaper, men jeg har solgt 3 av de for å diversifisere mer. Jeg fokuserte på norske selskaper i mars siden dollaren var så dyr.

Jeg har også en ETF for rentepapirer og to ETFer med REIT, altså eiendomsselskaper. I løpet av de neste årene ønsker jeg også å kjøpe en del flere fond med fokus på verdi og utbytter.

Porteføljen består i dag av 15 enkeltselskaper, og jeg håper å få bygd den opp til 20 selskaper i løpet av året. Tre av selskapene betaler ikke utbytte per i dag, trolig på grunn av korona-situasjonen. Dette er ikke noe som får meg til å selge selskapene.

Fond
NavnVerdiYield on costUtbytteAntallPris Nå
iShares JP Morgan EM High Yield Bondkr 14 8726.23%kr 1 03236$ 41.52
Vanguard Global ex-US Real Estatekr 13 1527.55%kr 1 30330$ 44.06
Vanguard Read Estatekr 13 7233.37%kr 57219$ 72.59
Aksjer
NavnVerdiYield on costUtbytteAntallPris Nå
Altria Groupkr 9 3387.83%kr 83125$ 37.54
Educational Development Corpkr 12 5774.20%kr 426200$ 6.32
Europriskr 16 6407.65%kr 817400kr 41.60
Fiat Chrysler Automobileskr 9 6120.00%kr 0120$ 8.05
Gazpromkr 10 6829.73%kr 977200€ 4.90
Grieg Seafoodkr 9 9804.14%kr 400100kr 99.80
Lukoilkr 11 0538.77%kr 88215€ 67.60
PBF Energykr 20 8550.00%kr 0200$ 10.48
Polaris Mediakr 13 7600.00%kr 0400kr 34.40
Porsche Automobil Holdingkr 9 9844.73%kr 48320€ 45.80
Royal Dutch Shellkr 7 6032.68%kr 31550€ 13.95
Sparebank 1 Nord-Norgekr 11 8607.80%kr 801200kr 59.30
Sparebank 1 SMNkr 14 5208.00%kr 1 000200kr 72.60
Surnadal Sparebankkr 10 4006.15%kr 700100kr 104.00
Vedanta Ltdkr 12 0407.79%kr 810250$ 4.84
Totaltkr 222 6515.10%kr 11 351

For de som følger alfaporteføljen min, så er det en del som vil skille disse oppdateringene. For det første så fokuserer jeg ikke her på prisendringer fra måned til måned, men ser mer langsiktig på utviklingen. Derfor vil jeg kun legge ut et utbytte-oppdatering hver tredje måned (hvert kvartal).

Siden målet er at dette er posisjoner som skal stå på kontoen over mange år, så er ikke daglige og månedlige endringer så interessant. Det som er interessant er å følge med på utbyttene som kommer fra selskapene.

Når jeg nå har en portefølje på nesten 20 verdipapirer, hvor flere av de betaler utbytte flere ganger i året, betyr det at jeg vil få utbetalt utbytter hver måned.

Utbytteprosenten på selskapene som vises over er yield-on-cost, altså utbyttegrad i forhold til prisen jeg betalte for aksjene. Utbytteprosenten i totalsummen gir et estimat på hvor mye selskapene vil betale i utbytte over det neste året.

For å følge med hvor mye utbytte jeg får, vil jeg oppdatere grafene vist under. Den første grafen viser månedlig utbytte hver måned siden starten, mens den andre grafen viser rullende 12-måneders utbytte. Siden utbyttet hver hver måned varierer mye, vil en verdi over de siste 12 månedene tydeligere vise hvordan utbyttene utvikler seg.

Retningslinjer

  • 30 enkeltselskaper, med fokus på verdi og utbytte
  • 5-10 fond og ETF, med fokus på verdi og utbytte
  • 10 000 kroner per kjøp av selskap, og minst 12 måneder mellom hvert kjøp i samme selskap
  • 15 000 kroner per kjøp av fond, og minst 12 måneder mellom hvert kjøp i samme fond
  • Mål om et utbyttegrad på 5% på tvers av porteføljen
  • Selskaper skal holdes i minst 5 år, men kan selges delvis eller helt om de utgjør over 10 % av totalporteføljen eller er opp 100% i pris siden kjøp

Planen fremover

Utbytteporteføljen er en langt mer passiv portefølje, hvor jeg sjelden vil gjøre endringer. Jeg følger heller ikke selskapene like nøye som i alfaporteføljen. Målet er som sagt å allokere kapital til gode selskaper, og kjøpe kronestykker for 50 øre når jeg finner de.

Jeg ønsker å bygge opp porteføljen til 20 selskaper i år, deretter til 25 i 2021 og 30 i 2022. Deretter vil jeg bli nødt til å selge selskaper for hvis jeg ønsker å kjøpe et nytt selskap. I tillegg skal jeg investere i rundt 5 fond til, som gir 8 totalt. Totalt vil porteføljen da ha innskudd på rundt 400 000 kroner og forhåpentligvis gi minst 20 000 kroner i utbytte per år.

Første kvartalsoppdatering kommer i juli, hvor jeg oppsummerer kjøpene jeg gjorde i april, mai og juni. Du kan også følge med porteføljen på shareville, hvis du vil ha oppdatering på alle handlene jeg gjør i porteføljen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *