Status for mai 2020

Publisert 5. mai 2020

April er unnagjort, og for en måned det ble. Børsene har hentet seg godt inn igjen, og porteføljen min er opp hele 87 676 kr til 551 976 kr. Dette tilsvarer hele fallet fra mars, og jeg må si jeg er overraska over hvor raskt det gikk.

Dette er månedsstatus for FI2035-prosjektet, hvor jeg ønsker å ha nok penger investert i 2035 til å ikke være avhengig av en jobbinntekt for å kunne leve tilstrekkelig. Målet er 6 millioner kroner, i tillegg til et nedbetalt hus.

Status: 551 976 kroner

Porteføljefordeling per 1. mai 2020

Mens vi i mars ble mer og mer bekymra, så har vi i april blitt mer og mer beroliget. Tallene for Norge er på vei ned, og verden begynner sakte men sikkert å åpne opp igjen. Børsene har avsluttet det som må være tidenes korteste bear-market, og jeg er som sagt overraska over hvor raskt børsene har innhenta det tapte.

Faktisk synes jeg det nå ser ut som det gjorde på starten av året. Vi vet at mange selskaper vil få problemer fremover, og at vi vil gå inn i en resesjon. Vi vet ikke hvor lenge denne vil vare, men det at aksjemarkedet nå er på samme nivå som det var for et år siden gir ingen mening for meg.

Det betyr også at jeg er forsiktig med å kjøpe flere aksjer nå, og ser på muligheter for å sikre meg mot en ny nedtur samtidig som jeg får være med på en eventuelle videre opptur. Jeg har kjøpt aksjer også denne måneden, men vil nok være mer forsiktig nå utover i mai.

Andelen jeg har i aksjer og aksjefond er nå på rundt 90%, og dette synes jeg er for mye i dagens situasjon. Hovedfokus denne måneden blir derfor en gjennomgang av planene mine for hvordan jeg kan sikre meg mot alle eventuelle videre utfall i økonomien.

Endringer i porteføljen i april 2020

Det er i praksis bare aksjer og aksjefond som det er noe poeng i å kommentere her. De andre har såpass små endringer i verdi at det ikke gir noe utslag.

Som vi ser så har kontantbeholdningen sunket en del, som betyr at jeg har gjort nye investeringer. Allikevel er hoveddelen, nesten 90 000 kroner, i verdiendring på grunn av verdiøkning på aksjeandelen. Årsaken til at aksjefond vises negativt, er at jeg har valgt å selge meg litt ned i indeksfondene på grunn av den store aksjeeksponeringen.

Av enkeltaksjer så har jeg kjøpt for rundt 70 000 kroner i mars, det meste i starten av måneden. Jeg gjorde også ett salg, som jeg kommer tilbake til.

Jeg kjøpte Facebook og Google som en del av den langsiktige pensjonsporteføljen min (IPS). Dette er selskaper jeg har stor tro på og som som preger hverdagen vår i høy grad både i dag og trolig fremover. Disse posisjonene er allerede opp betydelig siden jeg kjøpte de for en måned siden. Det er noen andre selskaper jeg har lyst på i denne porteføljen, så jeg vurderer å selge Nordnet Smart 15-posisjonen min der etter hvert. Både Alibaba, Baidu og Tencent er aktuelle kandidater.

I alfaporteføljen har jeg gjort to kjøp på slutten av måneden, Hooker Furniture og Essent Group. Dette gjør at jeg er omtrent fullinvestert når jeg inkluderer innskuddet jeg skal gjøre i sommer. Dette har jeg skrevet om i oppdateringen på aksjesparer.no.

I alfaporteføljen har jeg gjort ett kjøp og ett salg. Jeg solgte Equinor og kjøpte raffineriselskapet PBF Energy. Jeg synes Equinor har hentet seg mye inn igjen etter oljeprisfallet, mens PBF Energy har falt veldig mye. Derfor flyttet jeg posisjonen over og tok gevinst i Equinor-posisjonen jeg kjøpte i starten av mars. Avkastningen ble på 16%.

Diversifisering fremover

Som nevnt tidligere har jeg nå hele 90% av porteføljen i aksjer, og jeg ønsker å redusere denne noe. Markedet begynner å se dyrt ut igjen, og jeg ønsker å være bedre forberedt om det skulle komme en ny nedtur. Jeg må skaffe meg nytt tørt krutt til å sette inn.

De neste to månedene kommer jeg til å få satt inn mellom 100 og 200 tusen i porteføljen, gjennom overskuddsdelingen til selskapet jeg jobber for, fakturering for frilansoppdrag, skattepenger og feriepenger. Hvis jeg putter alt dette inn i andre aktivaklasser enn aksjer, vil andelen av aksjer komme ned i under 80%.

Fordelingen jeg så langt planlegger er da ca 50 000 kroner inn i rentefond, 15 000 kroner inn i crowdlending, 10 000 kroner inn i krypto og 30 000 kroner inn i råvarer.

Blant rentefond ser jeg både på korte renter og bank, og på høyrentefond og lange statsobligasjoner. Høyrentefond følger i stor grad aksjemarkedet, men jeg har tro på at mye av nedsiden er tatt ut for norske høyrentefond nå. Lange statsobligasjoner, slik som Vanguard Long-Treasury ETF (VGLT), vil være en nyttig hedge mot videre fall, og kan være et godt tillegg til utbytteporteføljen.

Jeg har allerede begynt å investere i nye crowdlending-prosjekter, og kommer nok til å prøve å holde andelen der på rundt 6%. Dukker det opp noen spennende emisjoner (aksjer) så kan det også hende jeg putter mer inn der, jeg har allerede gjort en investering i april. Hvilket selskap dette er kommer jeg tilbake til senere.

Bitcoin har kommet mye tilbake siden mars, men jeg har fortsatt tro på at det kan være nyttig å ha en liten andel der for diversifisering. Det som er spesielt nå er at jeg ønsker å kjøpe bitcoin direkte i stedet for verdipapir, som vil prøve meg på en norsk børs for å gjøre dette. Jeg kommer tilbake med erfaringer rundt dette. Hvis jeg øker til rundt 20 000 kroner i bitcoin utgjør det omtrent 2% av porteføljen, som jeg synes er et greit nivå.

Til slutt har vi råvarer, hvor jeg i dag eier kun gull. Der vurderer jeg å kjøpe mer gull, men også noen andre råvarer. Et alternativ her kan være å også kjøpe noen selskaper som har stor eksponering mot råvarer i utbytteporteføljen, men da endre enn olje som jeg allerede har mer enn nok av. Både sølv, kopper, olje, platinum og en generell råvare-ETF kan være aktuelle her.

Målet med denne diversifiseringen er å komme bedre ut ved en ny nedtur. Jeg har fortsatt en solid overvekt av aksjer, og det vil jeg nok alltid ha, men samtidig ønsker jeg å være forberedt om vi ved nyttår har sett en ny nedgang i aksjemarkedet på 40%.

Jeg tror aksjer fortsatt vil være den riktige langsiktige investeringen, som gir både verdiøkning, kontantstrøm og inflasjonsbeskyttelse. Vel så viktig tror jeg det er viktig å beskytte seg mot sentralbankenes pengetrykking, som kan gi en høyere inflasjon og dermed høyere renter. Derfor vil jeg nok begrense den mengden penger jeg setter i langsiktige statsobligasjoner. Jeg anser det som vanskelig at rentene skal mye lenger ned, og høyere inflasjon kan på mellomlang sikt presse rentene opp igjen. Da vil alt av rentepapirer falle.

Fordeling av investeringer per 1. mai 2020

Status for april blir dermed +87 676 kroner. Porteføljen hentet med andre ord inn alt som den tapte i mars når vi regner med de månedlige innskuddene på rundt 6 000 kroner. Jeg er veldig spent på hvordan de neste månedene blir, og om denne volatiliteten fortsetter.

Hva jeg har tenkt å gjøre i mai har jeg allerede sagt litt om, men jeg ønsker å redusere den totale aksjeeksponeringen noe. Om jeg gjør det gjennom salg av aksjer jeg eier i dag eller om det er nok å sette nye penger i alternative verdier vet jeg ikke, men håper at fordelingen vil se litt annerledes ut enn den gjør i dag når sommerferien starter.

Av aksjer, så har jeg planlagt å kjøpe aksjer i kvanteporteføljen så snart jeg har fått analysert de selskapene som har rapportert på Oslo Børs. Jeg har også lyst til å kjøpe noe mer utbytteselskaper til utbytteporteføljen, men det vil trolig også inkludere noen salg av de selskapene jeg anser som de minst interessante å ha der. Jeg ser både på svenske, tyske og amerikanske selskaper som jeg synes kan være interessante tillegg til utbytteporteføljen. Jeg håper å kunne øke denne til rundt 250 000 kroner i løpet av året, så da er det plass til en del flere selskaper.

Utvikling av investeringer fra 1. januar 2020 til nå.
Negative kontanter betyr belånt portefølje.
Utvikling av porteføljeverdi fra 1. januar 2020 til nå.

2 kommentarer

Svein ():

Hei.
Takk for i formative og interessante innlegg!

Kan du dele hvilken plattform for crowdlending/crowdfunding du synes fungerer best? Og kort om erfaring mtp nedbetaling av lånetakerne?

    Spareplan.no ():

    Det skal sies at jeg ikke har så mye erfaring med dette enda, og jeg synes det er forholdsvis små forskjeller så langt.
    De to jeg ikke har investert mye gjennom er kredd.it og Perx, rett og slett fordi renten er en del lavere og lånerne er privatpersoner, som jeg anser som mer risikabelt.

    Jeg har ett lån til et opplevelsesselskap som naturlig nok har fått problemer nå med Corona-krisen, men ellers har alle avdrag og renter tikket inn som vanlig. Denne nedturen blir en viktig test for denne typen investeringer tror jeg, men har fortsatt tro på boliginvesteringer med god sikkerhet. Med renter på disse nivåene tror jeg ikke vi vil se noe boligpris-nedtur.

    Kommer tilbake med en full gjennomgang av de plattformene jeg har brukt senere, men så langt synes jeg både FundingPartner, Kameo og Monner fungerer godt. Det vanskeligste er ofte å huske å logge inn når lånene blir lagt ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *