Investering og spekulering

Publisert 12. august 2019

To viktige konsepter innen aksjehandel er investering og spekulering. Jeg har min egen definisjon av dette som jeg synes det kan være interessant å diskutere. Jeg deler alle handler jeg gjør i verdipapirer i enten investering eller spekulering, hovedsaklig for å avklare for meg selv formålet med plasseringen.

Definisjoner av konseptene

Hvis man søker på en definisjon på investering, så får man «put (money) into financial schemes, shares, property, or a commercial venture with the expectation of achieving a profit.» Dette betyr altså at man putter pengene sine inn i et verdipapir med en forventning om å oppnå en avkastning.

Tilsvarende for spekulering gir «investment in stocks, property, etc. in the hope of gain but with the risk of loss.» Altså at man investerer med et håp om avkastning, men med en risiko for tap.

Ut fra dette kan man si at alle kjøp av både fond, aksjer og obligasjoner er både investering og spekulering. Dette er altså lite hjelpsomt. Med mindre du finner et verdipapir som ikke har risiko for tap så både investerer du og spekulerer du.

Nordnet hadde for en del år siden en artikkel som omhandler om du er en sparer, investor, spekulant eller trader. Det er et interessant syn på konseptene, men omtaler en del jeg er uenig i. Blant annet omtaler de investor som noen som setter større beløp i aksjemarkedet. Etter min mening er man en investor eller spekulant fra første krone. De omtaler også investering som mer langsiktig enn spekulering, mens jeg mener det handler mer om tankegangen enn tidshorisonten.

Ben Graham to the rescue

Benjamin Graham, en av de viktigste personene innen verdiinvestering, skriver i Security Analysis: «An investment operation is one which, on thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative».

Han mener altså at for å være en investor så skal du foreta en grundig analyse av selskapet du investerer i og komme frem til at det med stor sannsynlighet vil gjøre at du ikke taper penger og får en god avkastning. Alt annet er spekulering. Vi har et skille mellom investering og spekulering, som handler om å ta en grundig analyse av selskapet og redusere risikoen for tap.

Warren Buffett

En enda mer kjent investor, Warren Buffett, har sagt at «The former [investing] pursue lower-risk investments based on fundamentals and analysis, while the latter [speculating] pursue high-risk investments that are sometimes borderline gambling».

Han legger altså vekt på at spekulering har høyere risiko for å tape pengene, som han også fokuserer på i sine viktigste investeringsregler. Hans første regel er å ikke tape penger, og regel nummer to er å ikke glemme regel nummer en.

Det er altså tydelig at det å investere handler mye om å redusere risikoen for å tape pengene.

Investorer ser på selskapet

For meg handler investering om å studere et selskap, og kjøpe det om fundamentalverdien er lavere enn aksjeprisen. Fundamentalprisen er et konsept jeg kommer tilbake til med et eget innlegg, men som kort fortalt er alle fremtidige penger som du kan få ut fra et selskap, justert til dagens verdi. Det handler altså om å skille mellom prisen på et selskap (aksjekursen), og verdien på et selskap (fundamentalverdien).

Min definisjon på en investor er altså en person som kjøper et aktiva med en forventning om å få igjen mer i fremtiden enn man betaler i dag, justert til dagens verdi. Man investerer altså i et selskap for primært å få penger tilbake fra selskapet.

Spekulanter ser på aksjeprisen

Hvis man spekulerer vil aksjeprisen være det viktigste, og målet er at man i fremtiden kan selge verdipapiret til noen andre til en høyere pris. Det kan godt være at man studerer selskapet mye på samme måte som en investor, men målet er å få noen andre til å betale mer for det i fremtiden.

Min definisjon å en spekulant er altså en person som kjøper et aktiva med en forventning om å få få solgt seg for mer i fremtiden enn man betaler i dag, justert til dagens verdi. Man investerer altså i et selskap fordi man tror andre vil betale mer i fremtiden.

Alle aktiva som ikke er arbeidende er etter min mening spekulasjon. Uansett om det er bitcoin, gull, kunst eller sjeldne legopakker så vil du være avhengig av at noen andre har lyst til å betale mer for det i fremtiden for å tjene på det. Kjøper du aksjer kun basert på teknisk analyse er du også en spekulant, og bruker du stop-loss er du en spekulant.

Er vi alle spekulanter?

Ut fra min definisjon så vil nok mange som i dag kaller seg investorer bli spekulanter. Sannheten er nok at de aller fleste er både litt investorer og litt spekulanter. Og det er ikke noe galt i å være spekulant.

Jeg mener dette er en enkel og oversiktlig definisjon. Kjøper du noe (som du ønsker å tjene penger på) som kun har som mål å selge en gang i fremtiden til en høyere pris – da er du en spekulant, ikke en investor.

Det som er verdt å merke seg er at jeg mener det er intensjonen når du foretar kjøpet som avgjør om du investerer eller spekulerer. Du trenger ikke å sitte med aktivaen til evig tid selv om du investerer.

Selv praktiserer jeg dette gjennom at jeg foretar en grundig analyse av selskapet før jeg kjøper, og kjøper kun hvis jeg mener selskapet er godt og selges til en betydelig rabatt i forhold til fundamentalverdien. Utgangspunktet for alle kjøp er at jeg gjerne kan sitte med selskapet til evig tid, men jeg tar minst hvert år en ny vurdering.

Hvis prisen har gått betydelig opp eller fundamentalverdien har gått ned (eller det viser seg at jeg gjorde en feil første gang jeg så på selskapet), så kan det godt hende jeg selger selskapet.

Jeg har også en del kjøp som er tydelig spekulasjon, blant annet bitcoin og gull. Dette er kjøp jeg har gjort som en hedge mot de andre verdiene mine, og det eneste formålet med kjøpet er at noen andre skal betale mer for det i fremtiden.

En stor gruppe som går under investor etter min definisjon er utbytteinvestorene. De har gjerne et klart mål om at de kjøper selskaper for å i fremtiden kunne levere av inntektene som selskapet gir i utbytter.

En stor gruppe som går under spekulanter etter min definisjon vil være daytradere og momenttradere. De er tydelige på at det eneste formålet med kjøpet sitt er at noen andre skal kjøpe verdipapiret i fremtiden for en høyere pris.

Er du enig i definisjonen min, eller har du en bedre forklaring på forskjellen mellom det å investere og spekulere? Legg gjerne igjen en kommentar med din definisjon.

Foto i toppen av Michał Parzuchowski (Unsplash)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *