Investeringsjournal

Jeg liker å investere transparent. Både for å få tilbakemeldinger, men også fordi jeg vet at det får meg til å tenke en ekstra gang gjennom min investeringstese. Derfor har jeg valgt å dele en god del av min investeringsjournal her, da hovedsaklig for de selskapene jeg eier.

For å dokumentere min research av selskaper bruker jeg Journalytic, og kan absolutt anbefale det verktøyet for å ha oversikt over tankene du har rundt selskaper over tid. Det vil nok kun være et utvalg av journalen min jeg deler offentlig.

Under er en oversikt over de selskapene jeg har skrevet om, så gå inn der for å se litt hvordan jeg tenker rundt selskapene jeg eier, og hvordan jeg følger de opp.