Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

SolarEdge

7. januar 2019 | Ticker: SEDG | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

SolarEdge er et selskap som lager tilleggsutstyr for solcelleoppsett. Det er et selskapet jeg har fulgt med en stund, og som virker som et interessant case for å få noe fornybar-relatert inn i aksjeporteføljen.

Forretningen

SolarEdge Technologies er en produsent av strømutstyr for solcelleeiere. De ble etablert i 2006, og har kontorer i USA, Tyskland, Italia, Japan og Israel. Det ble startet opp av blant annet Guy Sella som i dag er CEO i selskapet. De lager ikke selve solcellene, men støtteutstyr i form av konverteringsutstyr og omformere. Selskapet har nå ca 1400 ansatte.

I mars 2015 kjørte de en IPO og ble børsnotert, og fikk inn 126 millioner i kapital. I mai samme år startet de opp et partnerskap med Tesla, for å utvikle teknologi for lagring av strøm fra solcellepanel for privatkunder.

Problemet som SolarEdge prøver å løse med sine produkter, er at i tradisjonelle oppsett blir gjerne solcellepaneler seriekoblet, som skaper en del problem. Med SolarEdge sin teknologi kan hvert enkelt solcellepanel i langt større grad optimaliseres og omformes til strøm for seg selv. Dette gjør også vedlikehold når solcellepanelene er aktive mindre risikabelt.

De har fire forskjellige produkter, som normalt selges sammen:

  • SolarEdge Power Optimizer – En effektiv DC til DC-konverterer som skal gi høy utnyttelse av strømmen
  • SolarEdge Inverter – Omformer strøm fra AC til DC
  • StorEdge Solutions – Batteriløsning
  • SolarEdge Monitoring Software – Skybasert løsning for å overvåke systemet

I oktober 2018 annonserte de at de kjøper majoriteten av Kokam, en sør-koreansk batteri og energioppbevaringsprodusent. Prisen var på omtrent 88 milloner dollar.

Utsikter

SolarEdge er i et felt hvor utsiktene er veldig gode. Verden har et stort behov for fornybar energi, og utbyggingen av det både i småskala og i større skala vokser stadig. Dette er et marked SolarEdge er en del av.

Jeg ser også positivt på oppkjøpet av Kokam, som vil gi de et fot å stå på når det gjelder batterier. Dette er også et felt jeg tror blir stadig viktigere i verden.

Ledelsen

CEO for SolarEdge er Guy Sella, som har hatt stillingen siden 2006. Han er en av gründerne som startet opp selskapet. Sella har en bra score på Glassdoor med 82 %, mens den på Owler er noe lavere med 69 %. Jeg ser det som meget positivt at han har vært med å starte opp selskapet.

En forholdsvis stor del, over 3%, er eid av innsidere. Jeg ser ingen innsidekjøp i det siste. EN del salg, men ikke noen av veldig høy betydning tror jeg.

Selskapet har slått forventingene 3 av de 4 siste kvartalene, og skuffet på et.

Fortrinn

Selskapet har et nyttig partnerskap med Tesla, men ellers ser jeg ikke noen store fortrinn utover at de har kompetansen og teknologien.

Kapital

Nå har ikke SolarEdge så lang historikk på børsen, men tallene for kapitalutnyttelse har vært veldig bra de årene som vi har historikk på. RoE har ligget på godt over 20%, men 29% siste året. Tilsvarende for RoIC, og RoA ligger litt under.

Når det gjelder owners earnings, så kommer jeg frem til 84 milloner dollar for 2017. Med en markedsverdi på 1,7 millarder betyr det en forholdsvis skuffende 5 %. Trolig er dette tallet noe lavt siden det er et selskap med veldig bra vekst, og tallene for owner earnings er basert på årsrapporten for 2017, som snart er et år gammel.

Fri kontantstrøm har vært bra for selskapet de siste årene, og P/FCF er på 11.34 for det siste året. Før selskapet ble børsnotert hadde ikke selskapet positiv kontantstrøm.

Selskapet har ikke gjeld, og har god dekning for å betale sine kortsiktige forpliktelser. Det ser jeg på som veldig positivt for delskapet.

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall for siste 3 år
201520162017
ROA11.10 %21.40 %15.70 %
ROE133.50 %34.60 %23.90 %
ROIC34.18 %25.48 %21.12 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
29.10 %28.00 %18.00 %11.340.003.95

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
75.64-2.24

Utbytte

SolarEdge betaler ikke ut utbytte.

Vekst

SolarEdge er et forholdsvis nytt selskap, iallefall på børsen, og har med den en formidabel vekst. Det siste året har selskapet økt omsetningen sin med mellom 50-100 % i forhold til kvartalet før, som må sies å være veldig bra. Når man ser på årene bakover er det også en stor vekst, bortsett fra i 2017 da spesielt EPS vokste veldig lite. For siste 12 måneder ser det derimot ut som at eps har fortsatt å øke, og er nå 50 % over det som var tilfellet i 2017.

Omsetningen har hatt en god vekst hvert år, inkludert de siste kvartalene. Bokverdi har vokst tilsvarende med over 20 %. Merk at vi har kun tall for noe få år bakover i tid. Bokverdien har også vokst godt de siste kvartalene med 30 % i forhold til året før.

Når det gjelder vekst fremover, så ser det ut til at det er enighet at vi får en liten nedtur nå i 2019 med nedgang i EPS. På sikt er det stor enighet om at det fortsatt er potensiale for stor vekst, med mellom 10-20 %. Jeg estimerer en langsiktig vekst på moderate 13 % i min beregning for fundamentalverdi.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 4 år

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018
EPS0.240.340.540.660.440.810.761
TTM EPS1.571.391.51.781.992.452.673.01
EPS vekst yoy-58.18 %-31.91 %28.21 %74.29 %78.26 %134.38 %44.00 %51.52 %
Omsetning vekst yoy-10.67 %-8.11 %9.10 %29.63 %69.79 %82.41 %66.88 %42.04 %

 

Nøkkeltall siste 4 år
2014201520162017
Bokverdi-135.29 m166.94 m256.11 m397.47 m
EPS-7.640.31.921.99
Omsetning133.22 m325.1 m489.8 m607.05 m
FCF-20.83 m0.29 m36.74 m115.28 m
Bokverdi vekst129.12 %-55.22 %46.00 %
EPS vekst25.68 %103.93 %540.00 %3.65 %
Omsetning vekst68.55 %144.02 %50.68 %23.93 %
FCF vekst15.46 %101.39 %12611.76 %213.81 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.64 ($0.57 til $0.73)
Estimert EPS neste år:$3.24 ($3.16 til $3.30)
Estimert vekst neste år (YF):-0.9 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):20 %
Estimert vekst EPS (SWSt):-8.7 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):9.6 %
Estimert vekst (bokverdi):20 %
Estimert vekst (Zacks):22 %
Vekstestimat (snitt):12.6 %
Vekstestimat (median):20 %

Prising

I prisetimatet mitt bruker jeg en EPS på litt over 3, og en fremtidig PE på 15. Dette tror jeg kan forsvares med et såpass vekstfokusert selskap som SolarEdge. Med en vekst på rundt 13 %, får jeg en fundamentalverdi på rundt 55 dollar. For årsestimatet mitt får jeg en forholdsvis lav pris på 38 dollar, som gjør at jeg legger meg på 49 dollar som fundamentalverdi. Som femårsmål har jeg en pris på 80 dollar, som i såfall vil gi en avkastning på 17 % per år. Med en margin på kun 24 % betyr dette at det ikke er noen aksje på billigsalg, men det er nok vanskelig å finne blant såpass fremtidsretta og vekstfokuserte selskaper.

Analytikerne ligger på rundt 56 dollar, mens de fleste beregningene ligger på i underkant av 50 dollar. Kun verdi basert på Median PS ligger under dagens aksjepris.

Fundamentaltallene ser forholdsvis bra ut med lav PEG, PE og en P/B på 3.15 som jeg ser på som forholdsvis lavt på et slik teknologiselskap.

Analytikerne er positive til aksjen, men ikke veldig overvekt.

Fundamentalverdi (06.01.19)

Verdi (Graham):$56 (66 %)
Verdi (5Y vekst):$55 (68 %)
Verdi (5Y manual):$47 (80 %)
Verdi (1Y estimat):$39 (96 %)
Verdi (snitt):$49 (76 %)
Graham number:$44 (85 %)
Simply WallSt:$56 (67 %)
Median PS:$27 (136 %)
Analytikerne:$56 (66 %)
Snitt:$48 (78 %)
Median:$49 (76 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.612.3811.073.151.968.75

 

Selskapsverdi:$1 694 820 000
Institusjonseierskap:95 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
26110

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
4/53 (Hold)

Konkurrenter

Her har jeg funnet frem til en del selskaper som er listet opp som konkurrenter i selskapets presentasjoner.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
SolarEdge69 %11.1 %25.1 %21.8 %11.3412.411.13.22.00.00
SMA Solar Technology204 %15.3 %2.2 %5.2 %43.7-22.01.00.73.34
ABB106 %8.4 %16.2 %14.3 %14.1418.512.62.91.10.67
Schneider Electric106 %7.3 %11.0 %11.3 %18.2415.212.11.71.30.44
Omron111 %6.5 %11.5 %13.8 %14.61.71.0
Enphase114 %25.0 %55.28-32.917.1135.01.827.00

De fleste av disse går ikke så godt, så SolarEdge ser bra ut i denne samlingen. Det er også meget positivt at de ikke har gjeld. Om det skal være interessant å se på noen andre, så kan det være interessant å se f.eks. på ABB eller Schneider Electric om deres kurser går ned en del. SolarEdge ser rett og slett ut som det beste og billigste selskapet i denne samlingen, bortsett fra på bokverdi.

Risiko

Selskapet har en markedsverdi på under 2 milliarder dollar, og er med det en small cap. Aksjen har hatt en veldig ustabil utvikling, og ser syklisk ut til tross for at inntjeningen har vært forholdsvis stabil og økende.

Moment

Siden IPO i 2015 har aksje sving veldig. Den fikk en topp litt etter lansering på rundt 40 dollar, før den falt under 15 dollar i starten av 2017. Deretter fikk vi en topp på nesten 60 dollar i midten av 2018 før den nå har falt under 40 dollar igjen. De siste 7-8 månedene har det vært en tydelig negativ trend. Alikevel må jeg si at den har vært forholdsvis flat dien starten av oktober, og klart seg overraskende bra gjennom de siste måneders børs-uro.

De fleste tekniske indikatorer er negative, men ikke entydig. Det kan være et greit tidspunkt å gå inn i aksjen om man ønsker å kjøpe den.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily4913
TradingView weekly568
Investing.com daily118
Investing.com weekly514

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

SolarEdge ser ut som et bra selskap som har levert gode resultater de siste to årene. Det betyr at det har litt kort historikk til å være et veldig trygg investering. Det er i en stor vekstbransje, som gjør at de har potensiale for å vokse videre fremover, og det virker som de aggressivt kjøper opp andre selskaper som passer inn i forretningen deres.

CEO er grunnleggeren, og de har forholdsvis bra vekst og kapitalutnyttelse. Prisingen er noe høy enda, med bare rundt 25 % sikkerhetsmargin i fundamentalverdi.

Jeg vil følge med selskapet, og ta en ny vurdering om jeg ser prisen på aksjen gå under 30 dollar, men kommer nok ikke til å ta en posisjon akkurat nå.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

SolarEdge
72 %
(Totalvurdering)
Pris: $37.25 (ved analyse)
Verdi: $49
5-års mål: $80 (17 % CAGR)