Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Facebook

27. oktober 2018 | Ticker: FB | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Facebook er nok et selskap som ikke trenger noen lang introduksjon, verdens største sosiale nettverk. Man kan kanskje argumentere for at det har blitt sitt eget internett. Selskapet har hatt litt problemer med deling av brukerdata de siste månedene, men har klart å begynne å tjene penger, noe vi ikke kan si om alle sosiale nettverk. Blant de største underproduktene deres kan vi nevne Instagram, WhatsApp og Oculus (VR).

Merk:  Jeg har gjort en nyere analyse av Facebook. Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Facebook er verdens største sosiale nettverk, med en brukermasse på milliarder. Nettsiden ble startet opp av Mark Zuckerberg i 2004, sammen med noen andre Harvard-studenter. I utgangspunktet var det for universitetsstudenter, men det ble i 2006 åpnet opp for at alle over 13 år kunne bli medlem. I 2012 ble selskapet børsnotert, til en verdi på 104 millarder dollar, noe som er den største børsnoteringen noensinne. I januar 2018 hadde Facebook med enn 2,2 millarder aktive månedlige brukere.

Det gir de en mulighet til å utfordre Google på annonseinntekter på nettet. Det er ikke uten grunn at både Microsoft og Google har prøvd å bygge egne sosiale nettverk for å forsøke å kapre dette markedet.

De viktigste komponentene til Facebook er:

  • Facebook.com – Det sosiale nettverket som har blitt allemannseie over de siste ti årene
  • Instagram – Kanskje den mest spennende muligheten for facebook, en tjeneste for å dele bilder og videoer
  • Messenger – Facebook Messenger blir mer og mer tatt ut av den tradisjonelle Facebook.com
  • WhatsApp – En enkel meldingstjeneste som tilbyr kommunikasjon privat og sikkert
  • Oculus – Virtual Reality-teknologien som blir spennende å se hvordan vil fungere i Facebook sine fremtidsplaner.

Selskapet fikk seg noen solide riper i lakken i 2018, med Cambridge Analytica-skandalen og andre mindre oppslag, men jeg synes de har taklet det godt. Det å være en formidlingskanal for milliarder av mennesker vil skape en del utfordringer som vi ikke har sett tidligere. Google har hatt lignende utfordringer med sine søkeresultater og Youtube, hvor det har blitt ropt både på sensur og «freedom of speech». Det fortsetter nok fremover også, men jeg tror ikke det er noe som vil skade de mye når det gjelder fortjeneste.

Omtrent alt av omsetning for Facebook kommer som annonser. Det er ikke oppgitt, men det meste er trolig på facebook.com. De har startet med å prøve å tjene penger på Instagram også, men det er usikkert på hvor mye av dette som er med i siste kvartalsrapport.  Både fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 har de klart å øke inntjeningen på annonsesalg med 57 % og 49 %. Jeg tror fortsatt det er stort potensiale for videre økning her. Bare fra Q2 2017 til Q2 2018 har de klart å øke inntjeningen fra 9,3 mrd til 13,2 mrd.

Utsikter

Jeg er fortsatt usikker på hvordan Oculus passer inn i Facebook sin fremtidsplan, og de jobber nok også med andre produkter som kan utvide mulighetene deres til å tjene penger. Med 1,4 millarder daglige brukere og 2,13 millarder månedlige brukere er potensialet stort.

Facebook er en arbeidsplass som er populær for teknologer og utviklere, som gir de mulighet for å både videreutvikle eksisterende løsninger som Facebook, Instagram og WhatsApp, men også utforske nye område f.eks. med Oculus. Dette gir de mulighet for å tiltrekke seg de flinke folka, og utvikle seg som selskap.

Det er en liten bekymring at brukerveksten har stoppet litt opp, men det er vanskelig å se for seg videre vekst i den nå som omtrent hele verden, iallefall den vestlige, er medlem. Jeg tror de kan utvide inntektspotensialet mye både på Instagram, og på Facebook selv. Instagram er fortsatt i vekst, og har kanskje et enda større potensiale for reklame enn facebook selv.

Facebook har blitt en viktig arena for både bedrifter, organisasjoner og massemedia. Jeg har ofte hørt at Facebooks tid er forbi nå som ungdommen flytter over til nye og hippe plattformer (det som måtte komme etter Snap), men jeg tror for de middelaldrende som har fått facebook som sitt internett, så vil det forbli en viktig del av nettet i lang tid.

Ledelsen

CEO Mark Zuckerberg har en rating på 97 % på Glassdoor, og får også bonuspoeng for å være den som startet selskapet. Mark Zuckerberg eier også en betydelig del av selskapet, og det gjør også andre innsidere. Det har vært en del salg i det siste, men ikke noen bekymringsverdige størrelser.

De siste kvartalene har resultatet vært forholdsvis forskjellig fra analytikernes estimater, men som oftest med positivt fortegn.

Fortrinn

Fremtiden til Facebook er nok vanskelig å forutse, men ingen har noen gang hatt et bedre utgangspunkt for å lage sin egen boble på nettet før. For mange er Facebook det samme som internett. På lang sikt kan de ta dette i bruk for å øke verdien av sin enorme brukermasse. Der Apple har sin egen avgrensa gruppe av dedikerte fans, har Facebook blitt et eget økosystem som lever på siden av weben. Med produkter som Instagram og Whatsapp har de klart å gjøre dette enda tydeligere.

Kapital

Facebook har ikke gjeld. Tallene for RoE og RoIC er stigende de siste årene, noe som betyr at de trolig bruker kapitalen godt. Det kan komme oss investorer til gode i fremtiden.

Nøkkeltall (19.08.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
2014201520162017
ROE (8Y)12.70 %9.00 %19.30 %23.20 %
ROIC (8Y)11.37 %13.39 %23.80 %32.33 %
Nøkkeltall for siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
25.20 %34.32 %28.480.000 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
630.31-2.62

Vekst

Mange sosiale nettverk har aldri klart å tjene penger på brukermassen sin, men det har facebook klart. Kanskje noe av pengene er tjent på metoder som ikke er helt godkjent av brukerne, men det ser så langt ikke ut til å gi et resultat på regnskapet. Det blir interessant å se om de klarer den veksten i inntjening videre.

Fra 2013 til 2017 har de nesten tidoblet inntjeningen sin, og veksten videre ser også ut til å være bra. På omsetning er veksten formidabel, med over 40 % hvert år i fem år i strekk. Det er en viss fare for at brukerveksten begynner å flate ut når omtrent alle på jorden har fått facebook, men om de klarer å øke omsetningen på den måten de har klart så langt er ikke jeg bekymra. Analytikerne antar veksten vil avta betydelig de neste årene, så en vekst på 30-40 % fremover skal ikke være priset inn. Økningen i EPS er høyt estimert, som kan gi grunnlag for videre overskuddsvekst hvis det slår til.

Alle vekstprosentene ser positive ut, og til tross for at veksten i omsetning, fcf og eps er gått ned, er det på rundt 50 %, noe som er formidabelt for et så stort selskap. Også veksten for de første kvartalene i 2018 ser bra ut, til tross for at det kom noen skandaler som trolig har påvirket aksjekursen.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 4 år

Nøkkeltall (19.08.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0.911.241.061.341.621.471.721.76
TTM EPS (8Q)2.873.564.014.555.265.496.156.57
EPS growth yoy (8Q)184.38 %125.45 %73.77 %67.50 %78.02 %18.55 %62.26 %31.34 %
Omsetning growth yoy (8Q)50.81 %50.24 %49.24 %44.83 %47.31 %47.26 %48.98 %41.95 %
Nøkkeltall siste 8 år
2014201520162017
Bokverdi (8Y)13.0715.6620.5525.55
EPS (8Y)1.11.293.495.39
Omsetning (8Y)12466179282763840653
FCF (8Y)2.12.784.066.03
Bokverdi growth (8Y)107.56 %19.76 %31.22 %24.35 %
EPS growth (8Y)80.65 %16.96 %171.76 %54.21 %
Omsetning growth (8Y)58.36 %43.82 %54.16 %47.09 %
FCF growth (8Y)92.13 %41.89 %48.99 %50.49 %
Estimert EPS neste kvartal:$2.18 ($1.04 til $2.47)
Estimert EPS neste år:$8.34 ($6.93 til $12.15)
Estimert omsetningsvekst neste år:16.20 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:22.20 %

Prising

Som for Apple er Facebook en av aksjene som er gjennomanalysert, og man må anta at prisingen i dag er forholdsvis korrekt. Jeg har lagt til grunn en vekst på 20 % årlig i mine estimater, dette er omtrent i tråd med analytikerne. Etter mine beregninger handles facebook til en liten rabatt, men ikke så veldig stor. Om veksten blir som forventet er det en veldig bra aksje fremover.

Når det gjelder andre fundamentale tall, så ser de gode ut. PEG er litt over en, men prisingen (Forward PE) for Facebook er ikke så høy som mange av de andre store vekstselskapene. ROE og ROIC ser veldig bra ut, mens P/FCF er noe høy. Facebook betaler ikke ut utbytte.

De aller fleste analytikerne er enige om at det er et godt kjøp, og har et gjennomsnittlig prisestimat med en god oppside.

Fundamentalverdi (19.08.18)

 

Verdi (graham):$156 (93 %)
Verdi (5Y growth):$162 (90 %)
Verdi (5Y manual):$119 (122 %)
Verdi (1Y estimater):$131 (111 %)
Verdi (snitt):$142 (102 %)
Graham Number:$98 (148 %)
Morningstar:$186 (78 %)
Fair value (finbox.io):$171 (85 %)
Simply WallSt:$182 (80 %)
GuruFocus(FCF):$67 (217 %)
Median PS:$249 (58 %)
Peter Lynch:$161 (90 %)
Analytikere:$207 (70 %)
Totalt:$156 (93 %)
Snitt:$161 (90 %)

Nøkkeltall (19.08.18)

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0$0$0$0$0

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
1.1026.4520.916.3410.37

 

 

Selskapsverdi:$503 086 000 000
Institusjonseierskap:73.11 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
1724111

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
4/54 (Sell)

Konkurrenter

Som konkurrenter til Facebook har jeg satt opp de største sosiale nettverkene Twitter og Snapchat, i tillegg til Microsoft som er en utfordrer med sitt LinkedIn-nettverk. I tillegg må selvsagt Google med, som trolig er den største på reklameinntekter og dermed en tydelig konkurrent. Tencent er et stort kinesisk selskap som også har sosiale nettverk tilsvarende Facebook. Merk at denne beregningen er gjort en god stund før publiseringsdato.

AksjekursPris/EstimatEPSEPS/prisVekstRoEROICP/FCFPEPBPS
Facebook172.587 %6.573.8 %22.2 %25.2 %34.3 %28.4826.456.4110.49
Tencent44.68168 %1.272.8 %10.0 %30.06 %??35.159.099.53
Alphabet1221.95152 %23.461.9 %18.0 %10.3 %19.9 %34.4951.835.286.91
Twitter32.6128 %0.30.9 %34.0 %4.5 %6.3 %38.35109.104.759.82
Snap11.73-1.17-10.0 %28.0 %5.3113.9
Microsoft106.87187 %2.152.0 %12.0 %20.1 %31.0 %25.6850.0410.437.821

Facebook ser veldig bra ut i denne forsamlingen. Inntjeningen i forhold til pris er god, veksten er god og RoE og RoIC er høye. Facebook er også eneste aksje som ser ut til å kunne kjøpes på rabatt i forhold til fundamentalverdien.

Moment

Facebook har siden midten av 2013 steget voldsomt, inntil det falt litt sammen i 2018 med Cambridge Analytica-skandalen. I tillegg har responsen vært litt dårlig siste kvartalsresultat, til tross for at de slo så vidt forventingene. Prisen på aksjen er dermed omtrent som for et år siden. Facebook har prøvd å forbedre sitt eget rykte gjennom året, men for en del ernok facebook noe man må være på mer enn noe man vil være på.

Teknisk sett er facebook i bunnen av en oppadgående trend, men det kan se ut som den bryter ned. Det kan signalisere lavere vekst i fremtiden. De tekniske indikatorene er negative til aksjen både på dags- og ukesgrafen. Volumet de siste ukene etter Q2-presentasjonen har vært økende, uten at prisen har repondert oppover. På kort sikt ville jeg derfor ha ventet litt for å se på hva som skjedde med kursen fremover, og kanskje sett om den kommer over glidende gjennomsnitt igjen før jeg hadde kjøpt.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily21832
TradingView weekly122020
Investing.com daily121
Investing.com weekly615

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Facebook vokser kanskje ikke så mye på brukersiden, men inntektene og omsetningene øker godt. De er et solid selskap med gründeren selv som CEO. Utsiktene er gode, og de har en moat som gir de en unik mulighet til å bli et eget økosystem på nettet. Prisingen ser ut til å være grei, med en liten rabatt. Det er viktig å følge med om veksten i omsetning og EPS kan vokse, eller om de finner nye forretningsområder. Blant konkurrentene ser Facebook ut som en veldig god investering. Akkurat nå ser momentet litt dårlig ut, men på lang sikt kan det være en god kjøpsmulighet når det snur opp igjen.

Jeg kommer til å holde på Facebook-aksjene mine, men kommer nok ikke til å fylle på før aksjene selges til en større rabatt enn de gjør akkurat nå. Kanskje vil jeg fylle på om vi nærmer oss en rabatt på 20 %, altså rundt 110-115 dollar.

Live

Facebook
77 %
(Totalvurdering)
Pris: $145,37 (ved analyse)
Verdi: $140
5-års mål: $250 (11 % CAGR)