Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Facebook

8. februar 2019 | Ticker: FB | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Facebook har hatt et turbulent halvår siden jeg startet eksperimentet med analyser av enkeltaksjer, og jeg tar en ny analyse av selskapet etter at årsrapporten for 2018 er klar. Jeg sitter med Facebook-aksjer i dag, så siden den er såpass mye opp siden januar tenkte jeg å se om det kan være fornuftig å omplassere disse pengene.

Forretningen

Facebook er verdens største sosiale nettverk, med en brukermasse på milliarder. Nettsiden ble startet opp av Mark Zuckerberg i 2004, sammen med noen andre Harvard-studenter. I utgangspunktet var det for universitetsstudenter, men det ble i 2006 åpnet opp for at alle over 13 år kunne bli medlem. I 2012 ble selskapet børsnotert, til en verdi på 104 millarder dollar, noe som er den største børsnoteringen noensinne. I januar 2018 hadde Facebook med enn 2,2 millarder aktive månedlige brukere.

Det gir de en mulighet til å utfordre Google på annonseinntekter på nettet. Det er ikke uten grunn at både Microsoft og Google har prøvd å bygge egne sosiale nettverk for å forsøke å kapre dette markedet.

De viktigste komponentene til Facebook er:

  • Facebook.com – Det sosiale nettverket som har blitt allemannseie over de siste ti årene
  • Instagram – Kanskje den mest spennende muligheten for facebook, en tjeneste for å dele bilder og videoer
  • Messenger – Facebook Messenger blir mer og mer adskilt fra Facebook.com
  • WhatsApp – En enkel meldingstjeneste som tilbyr kommunikasjon privat og sikkert
  • Oculus – Virtual Reality-teknologien som blir spennende å se hvordan vil fungere i Facebook sine fremtidsplaner.

Selskapet fikk seg noen solide riper i lakken i 2018, med Cambridge Analytica-skandalen og andre mindre oppslag, men jeg synes de har taklet det godt. Det å være en formidlingskanal for milliarder av mennesker vil skape en del utfordringer som vi ikke har sett tidligere. Google har hatt lignende utfordringer med sine søkeresultater og Youtube, hvor det har blitt ropt både på sensur og «freedom of speech». Det fortsetter nok fremover også, men jeg tror ikke det er noe som vil skade de mye når det gjelder fortjeneste.

Omtrent alt av omsetning for Facebook kommer som annonser og reklame. Det er ikke oppgitt, men det meste er trolig på facebook.com. De har startet med å prøve å tjene penger på Instagram også, men det er usikkert på hvor mye av dette som er med i siste kvartalsrapport.

Utsikter og risiko

Jeg er fortsatt usikker på hvordan Oculus passer inn i Facebook sin fremtidsplan, og de jobber nok også med andre produkter som kan utvide mulighetene deres til å tjene penger. Med 1,5 millarder daglige brukere og 2,32 millarder månedlige brukere er potensialet stort.

Facebook er en arbeidsplass som er populær for teknologer og utviklere, som gir de mulighet for å både videreutvikle eksisterende løsninger som Facebook, Instagram og WhatsApp, men også utforske nye område f.eks. med Oculus. Dette gir de mulighet for å tiltrekke seg de flinke folka, og utvikle seg som selskap.

Det er en liten bekymring at brukerveksten har stoppet litt opp, men det er vanskelig å se for seg videre vekst i den nå som omtrent hele verden, iallefall den vestlige, er medlem. Jeg tror de kan utvide inntektspotensialet mye både på Instagram, og på Facebook selv. Instagram er fortsatt i vekst, og har kanskje et enda større potensiale for reklame enn facebook selv.

Facebook har blitt en viktig arena for både bedrifter, organisasjoner og massemedia. Jeg har ofte hørt at Facebooks tid er forbi nå som ungdommen flytter over til nye og hippe plattformer (det som måtte komme etter Snap), men jeg tror for de middelaldrende som har fått facebook som sitt internett, så vil det forbli en viktig del av nettet i lang tid.

Følgende risikofaktorer fra årsrapporten mener jeg er viktige å ta med seg:

  • Facebook klarer ikke å beholde brukerne sine, få nye og holde aktiviteten til brukerne oppe
  • Markedsføringsbudsjettene går ned som en konsekvens av en resesjon
  • Myndighetenes retningslinjer påvirker driften, dette gjennom f.eks. GDPR
  • Angrep på tjenesten og tap av data fører til et dårlig rykte

Den store bekymringen, og trolig hovedårsaken til det store raset i kursen, sommeren 2018 var at brukerveksten hadde stoppet opp. Årsresultatet for 2018 viser at de fortsatt har vekst i både brukere per dag og per måned, i alle fall utenfor USA. Allikevel er det begrensa hvor mye mer de kan vokse, naturlig begrensa av verdens befolkning. Alle skandalene om datalekkasjer og annen dårlig reklame ser ikke ut til å ha skremt folk bort fra Facebook. Dette sier trolig litt om hvilket konkurransefortrinn de har skaffet seg.

Ledelsen

CEO Mark Zuckerberg har en rating på 97 % på Glassdoor, og får også bonuspoeng for å være den som startet selskapet. Mark Zuckerberg eier også en betydelig del av selskapet, og det gjør også andre innsidere. Det har vært en del salg i det siste, men ikke noen bekymringsverdige størrelser.

De siste fire kvartalene har Facebook slått forventingene.

Fortrinn

Fremtiden til Facebook er nok vanskelig å forutse, men ingen har noen gang hatt et bedre utgangspunkt for å lage sin egen boble på nettet før. For mange er Facebook det samme som internett. På lang sikt kan de ta dette i bruk for å øke verdien av sin enorme brukermasse. Der Apple har sin egen avgrensa gruppe av dedikerte fans, har Facebook blitt et eget økosystem som lever på siden av weben. Med produkter som Instagram og Whatsapp har de klart å gjøre dette enda tydeligere.

Marginene til selskapet er store, og økende. Det at fortjenestemarginen er på 40 % siste året sier sitt.

Marginer siste 8 år

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år8 år
Bruttomargin53 %56 %53 %48 %
Driftsmargin45 %48 %44 %38 %
Fortjenestemargin40 %39 %34 %25 %

Kapital

Facebook har veldig gode tall på kapitalutnyttelse. Både RoIC og RoE er på over 20% i snitt de siste 4 årene, og økende. En slik god trend er veldig bra, og tyder på at investorenes penger blir veldig godt brukt.

Når det gjelder cap rate, så er ikke denne så bra. Jeg beregner at den er på rundt 3%, som er mye lavere enn det jeg ønsker. Nå var 2018 et litt spesielt år med mye investeringer i nye ansatte, sikkerhet og «brannslukking», men selv om jeg ser litt bort fra den store posten på cap.ex dette året kommer jeg bare opp mot 5-6%. Dette betyr at det vil ta 20-30 år før facebook tjener inn sin egen verdi, og kan tyde på lav forventet avkastning for investorene. Dette målet fungerer ikke like godt for vekstselskaper som mer etablerte, men det er uansett noe lavt.

Fri kontantstrøm for selskapet er bra, og har vært positiv for alle de åtte siste årene som jeg ser på. P/FCF er på over 30, som tilsier at det ikke er veldig høy fri kontantstrøm i forhold til prisen. Fri kontantstrøm er også litt ned siste året, tilsvarende som eierinntekten.

Facebook har ikke gjeld, og har ingen problemer med å betale sine kortsiktige forpliktelser.

Nøkkeltall (07.02.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
RoE19 %0 %11 %13 %9 %19 %23 %28 %
RoIC61 %7 %31 %11 %13 %24 %32 %32 %
RoA14 %0 %9 %11 %8 %18 %21 %24 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år8 år
RoA24 %22 %18 %13 %
RoE28 %25 %20 %15 %
RoIC32 %32 %25 %26 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
27.50 %31.65 %24.00 %32.080.007.19

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
724.68-2.76

Utbytte

Facebook betaler ikke utbytte.

Vekst

Veksten til Facebook er utvilsomt veldig bra, og sprenger skalaen jeg bruker for å score vekst. Omsetningen er opp 41% i snitt siste åtte årene, og hele 39% siste året også. Både eierinntekt, EPS og FCF har solid vekst de siste 8 årene, bortsett fra siste året hvor eierinntekt og FCF gikk litt ned. Dette har jeg tatt for meg litt tidligere.

Bokverdiveksten er også solid, og er på 14 % siste året, og det laveste den har vært. Allikevel er en bokverdivekst på 14% meget bra.

For veksten fremover ser det ut til at de fleste tror det vil være en vekst på mellom 10-20% fortsatt, og i beregningene mine videre har jeg brukt 13.5 % som forventet vekst. Dette føler jeg er realistisk, samtidig som det er forholdsvis høyt for et såpass stort selskap som Facebook.

Nøkkeltall (07.02.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS1.041.321.591.441.691.741.762.37
TTM EPS3.934.475.165.396.046.466.637.57
Omsetning8 032 M9 321 M10 328 M12 972 M11 966 M13 231 M13 727 M16 914 M
EPS vekst yoy73.33 %69.23 %76.67 %19.01 %62.50 %31.82 %10.69 %64.58 %
Omsetning vekst yoy49.24 %44.83 %47.31 %47.26 %48.98 %41.95 %32.91 %30.39 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje0.57-0.100.771.311.593.015.244.88
EPS0.460.020.561.031.263.465.457.65
FCF per aksje0.440.151.071.932.673.935.995.31
BV per aksje2.264.675.8112.6515.1220.0325.4529.11
Omsetning per aksje1.712.022.954.376.139.3513.9219.32
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år8 år
OEPS vekst-7 %27 %39 %36 %
EPS vekst40 %49 %65 %49 %
FCF vekst-11 %16 %29 %43 %
BV vekst14 %21 %23 %44 %
Omsetning vekst39 %44 %45 %41 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.59 ($1.34 til $1.93)
Estimert EPS neste år:$7.38 ($6.63 til $8.65)
Estimert vekst neste år (YF):0.5 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):17.7 %
Estimert vekst EPS (SWSt):10.5 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):15.8 %
Estimert vekst (bokverdi):14.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):14.0 %
Estimert vekst (Zacks):22.6 %
Vekstestimat (snitt):13.6 %
Vekstestimat (median):14.0 %

Prising

Som sagt legger jeg til grunn en videre vekst på 13.5%, og forventer en forholdsvis høy fremtidig PE på 18. Dette gir meg en nåverdi på aksjen til 158 dollar, altså litt under det den ligger på i dag. Andre modeller legger seg litt under dette, så derfor bruker jeg en fundamentalverdi på 150 dollar. Dette betyr at dagens pris er 11 % over verdien, og altså noe overpriset.

Siden Facebook vokser forholdsvis mye, blir mitt femårsmål på 250 dollar, som gir en årlig avkastning på 8%. Dette er omtrent halvparten av ønsket årlig avkastning, som tilsier at det ikke er ønskelig å eie aksjen.

Analytikerne og andre eksterne modeller ligger litt over og rundt det jeg har beregna, med et snitt på omtrent dagens pris. Analytikerne har et mål på omtrent $185. Dette tilsier at oppsiden i aksjen ikke er så veldig stor.

Maksimal kjøpspris beregner jeg til 124 dollar, mens billigsalgprisen er på 100 dollar. Salgspris ser ut til å ligge på 162 dollar, altså under dagens kurs, siden det vil gi en forventa avkastning på 10% fremover.

Fundamentalverdi (07.02.19)

Verdi (Graham):$135 (123 %)
Verdi (5Y vekst):$158 (105 %)
Verdi (5Y manual):$145 (114 %)
Verdi (1Y estimat):$123 (135 %)
Verdi (DCF):$153 (109 %)
Verdi (snitt):$143 (132 %)
Graham number:$126 (132 %)
Simply WallSt:$143 (116 %)
Median PS:$285 (58 %)
Peter Lynch:$189 (88 %)
Analytikerne:$185 (90 %)
Snitt:$162 (102 %)
Median:$145 (114 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
1.322.2923.095.838.7715.12

 

Selskapsverdi:$489 985 050 000

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
1724111

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
4/52 (Buy)

Konkurrenter

I årsrapporten sin lister Facebook opp de store teknologigigantene som sine viktigste konkurrenter. Google og Amazon på annonsering og Apple på meldingstjeneste. I tillegg har jeg tatt med Twitter som er en utfordrer på sosialt nettverk. Jeg kunne tatt med Snap som en konkurrent, men de tjener ikke penger og er derfor ikke interessante i sammenligningen.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Facebook104 %16.3 %27.5 %31.7 %32.022.323.15.88.80.0
Apple101 %8.2 %50.9 %21.2 %13.314.213.17.03.21.0
Alphabet132 %15.7 %18.3 %18.5 %34.125.423.84.45.70.0
Amazon191 %31.3 %27.0 %14.7 %41.279.360.718.53.40.5
Twitter154 %17.2 %18.7 %6.8 %33.824.938.44.09.00.4

Som vi ser virker alle disse FAANG-aksjene overpriset eller omtrent korrekt priset. Facebook kommer grei ut, men Amazon har større vekst. Alle selskapene har gode tall på kapitalutnyttelse, og ingen av de har veldig stor gjeld.

Prisingen på alle disse, både beregna fundamentalverdi og nøkkeltall som PE, PB og PS tilsier at disse er dyre, og jeg kommer nok ikke til å investere før vi får et kraftig fall. Det er veldig gode selskaper, men jeg er ikke interessert i de uten at jeg får de til en bra pris.

Risiko

Facebook gikk på børs i 2012, men var et forholdsvis stort selskap allerede da. Dette gir en forholdsvis lang historikk, og en forholdsvis lang historikk med økning i kurs og inntjening. Den har hatt en veldig fin graf fra den gikk på børs, bortsett fra en liten nedtur rett etter lansering og en dupp på omtrent 30-35 % nå i 2018. En god del av dette er tatt igjen i år.

Selskapet har også hatt stabil og økende inntjening og fri kontantstrøm så lenge de har vært børsnoterte.

Med en markedsverdi på nesten 500 millarder dollar, er facebook definitivt en large cap.

Moment

Som sagt har aksjen hatt en veldig fin tur siden børsnoteringen, med unntak av litt ruskene 2018. Den ble lansert for rundt 40 dollar, men gikk fort ned til i underkant av 20 dollar i løpet av 2018. Derfra tidoblet den seg til over $200 sommeren 2018, før den falt kraftig tilbake til rundt $125 i løpet av desember. Den har så godt veldig godt i januar og er nå godt opp etter gode tall for 2018 som viste at bekymringene for brukernedgang ikke var begrunna.

De tekniske indikatorene er veldig positive til aksjen nå, både for den daglige og ukentlige grafen.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1486
TradingView weekly1792
Investing.com daily202
Investing.com weekly182

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Facebook er et veldig spennende selskap, men prisen er rett og slett for høy til at jeg kan anbefale å gå inn nå. Til tross for prisen som nesten er på bunn får Facebook en score på 70%. Dette er meget bra, og tilsier at jeg bør følge med på aksjen fremover. Tar den seg en ny tur ned mot kjøpsgrensen på 124 dollar kommer jeg trolig til å kjøpe en god del. Det vil gi en solid investering i et sikkert og voksende selskap med et godt konkurransefortrinn.

Kapitalutnyttelsen til Facebook er meget bra, med god avkastning på egenskapital og innskutt kapital. Marginene til selskapet er også veldig gode, og veksten er fortsatt stor til tross for en veldig stor markedsverdi.

Jeg sitter på Facebook-aksjer i dag, og dette betyr nok at jeg kommer til å selge meg ut snart, enten fordi det tekniske endrer seg eller at den går ut på en tight stoploss. Det kan godt hende at aksjen skal videre oppover på grunn av gode kvartalstall, så jeg får se om den bryter 200-dagers glidende snitt. Gjør den det kommer jeg nok til å gå ut veldig snart.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Facebook
70 %
(Totalvurdering)
Pris: $166,38 (ved analyse)
Verdi: $150
5-års mål: $250 (8 % CAGR)