Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

YY Inc

11. november 2018 | Ticker: YY | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

I min søken etter billige kinesiske aksjer ser jeg nå nærmere på YY Inc, som er en streamtjeneste som kan sammenlignes med Youtube og Twitch. De har også en stor eierandel i Huya som er en nyere streamingtjeneste som også er mulig å kjøpe for seg selv.

Forretningen

YY eller et kinesisk videobasert sosialt nettverk, som kan sammenlignes med en mellomting mellom Youtube og Twitch. Selskapet startet opp i 2005, og deres nåværende hovedselskap YY ble startet opp i 2011. Det ble registrert på Nasdaq i 2012, men jeg har hatt litt problemer med å finne nøkkeltall som går mer enn fire år og fire kvartaler tilbake, så min analyse baserer seg på dette.

Deres viktigste underselskap er nok Huya som fokuserer på kun streaming. Huya ble børsnotert i UA i mars 2018. Tencent har en rett til å kjøpe opp aksjer i Huya opp til en andel på 50.1 % som gir de majoritet i selskapet.  I andre kvartal for 2018 har Huya for omtrent 40 % av omsetningen til YY Live som er deres opprinnelige streamingtjeneste. Huya klarer fortsatt ikke å tjene penger med omsetningen sin. Etter det jeg kan finne ut eier YY omtrent 45 % av Huya nå, mens Tencent eier litt over 30 %.

Det nærmeste sammenlignbare siden er nok Twitch, som Amazon eier. Under er en graf for hvor omsetningen stammer fra. Som det viser, er det helt klart mest fokus på live streaming i dag, mens for fire år siden var det en langt større del som stammet fra online-spill, medlemskap og andre ting. Mens disse har stått stille eller gått tilbake, har inntektene fra live streaming mer en firedoblet seg på fire år. Andre kvartalsrapport for 2018 viser at det fortsatt stiger, og omsetningen økte 45 % år over år. Overskuddet økte også med 51 %.

Omsetning for YY siste fem år, verdiene er i millioner kinesiske yuan.

For andre kvartal i 2018 viser de offisielle tallene et tap til tross for at overskuddet økte. Dette har etter det jeg skjønner noe med en avskriving av verdier i forbindelse med børsnoteringen av Huya som YY eier en stor del av.

Utsikter

Jeg ser på utsiktene til YY som gode. De har fått hard medfart de siste månedene som mange andre kinesiske aksjer, men jeg tror selskapet kommer til å fortsette å vokse. De er i en bransje som er i kraftig vekst, og jeg tror dette fortsette fremover også. De er heller ikke noen bransje som blir direkte skadet av en eventuell handelskrig med USA, siden det er internt i Kina de opererer.

De har også vist stor omstillingsevne fra de startet opp, og fokusert på live streaming i det siste som har vært en suksess både på YY Live og Huya. Jeg tror dette kan gjøre at de også klarer å omstille seg i fremtiden om det kommer nye trender.

De bruker også mye penger på forskning, og bruker både big data og AI for å bli et bedre selskap, med fokus på en bedre opplevelse og kvalitet ut mot brukerne.

Ledelsen

CEO for selskapet er David Xueling Li, som har vært i stillingen siden august 2016. Han er også en av de som startet opp selskapet. Det er ikke så mye mer jeg finner ut om han, men det er positivt at en av de som startet selskapet sitter i førersetet. Selskapet har også gjort det godt etter at han tok over.

Innsideinformasjon vet jeg også lite om, men i følge Forbes har David Xueling Li en formue på en millard dollar, og en god del av dette antar jeg er YY Inc.

Selskapet har slått forventingene til analytkerne med en forholdsvis bra margin alle de fire siste kvartalene.

Fortrinn

Selskapet har et godt tak om live streaming i Kina, men dette er ikke noe stort konkurransefortrinn.

Kapital

Selskapet er veldig gode tall for både RoIC, RoE og RoA. RoE ligger på over 30 % de siste 4 årene, og RoIC er på hele 100 % i 2017. Jeg skal ta dette med en klype salt, men det er uansett gode tall bakover i tid. Tallene for siste 12 måneder er noe lavere, men det er trolig påvirket av det tapet som er oppført i andre kvartal 2018, og som jeg ikke bryr meg så mye om siden det er kun et regnskapstall.

Ut fra regnskapet kommer jeg frem til owner earnings på 420 millioner dollar i 2017, og med en markedsverdi på litt over 4 mrd dollar nå gir det en cap rate på 10 %.

Selskapet har en forholdsvis bra fri kontantstrøm for de fire siste årene, og etter det jeg kan se er P/FCF på under 10 for siste 12 måneder. Selskapet har heller ikke noe gjeld å snakke om så langt jeg kan spore opp.

Nøkkeltall (10.11.18)

Nøkkeltall for siste 4 år
2014201520162017
ROE42.80 %32.60 %36.80 %31.80 %
ROIC68.22 %18.67 %40.77 %105.48 %
ROA22.50 %14.60 %17.80 %20.60 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgradUtbytte
15.40 %81.56 %14.07 %?0.04?

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
56.03

Vekst

Som grafen under viser, har selskapet hatt en meget bra vekst de siste årene. Både bokverdi, eps og omsetning har vokst i snitt med 50 % de siste fire årene. FCF-veksten er på rundt 40 % i snitt. Det siste året er enda bedre enn snittet på alt uten omsetning, som fortsatt er på 48 % vekst. De siste kvartalene ser det ikke like bra ut, men siste rapporterte kvartal tror jeg iallefall er forårsaket av nedskrivingen beskrevet tidligere.

Estimatene for vekst fremover ser også meget bra ut, men spriker forholdsvis mye. Basert på dette kommer jeg frem til til en forventet vekst på rundt 20 % de neste årene.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 4 år

Nøkkeltall (10.11.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS1.61.770.11-0.03
Omsetning7.788.567.959.14
Nøkkeltall siste 4 år (Tallene er per aksje)
2014201520162017
Bokverdi2.682.884.488.94
EPS2.972.833.896.35
Omsetning9.9215.8919.528.91
FCF2.974.185.28.24
Bokverdi vekst59.43 %7.43 %55.47 %99.82 %
EPS vekst109.54 %-4.57 %37.15 %63.29 %
Omsetning vekst97.56 %52.99 %30.02 %48.36 %
FCF vekst29.07 %35.61 %30.72 %58.49 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.87 ($1.51 til $2.40)
Estimert EPS neste år:$8.43 ($7.35 til $10.61)
Estimert vekst neste år (YF):20.0 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):2.1 %
Estimert vekst EPS (SWSt):34.6 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):18.7 %
Estimert vekst (bokverdi):30.0 %
Estimert vekst (Zacks):22.7 %
Vekstestimat (snitt):18.4 %
Vekstestimat (median):20.7 %

Prising

I vurderingen av fundamentalverdi benytter jeg en forholdsvis lav forventet EPS for året på 6,5 dollar, og en femårs-PE på 12. Jeg legger også veksten forholdsvis lavt i forhold til det jeg egentlig forventer, på 15 %. Ut fra dette kommer jeg frem til en fundamentalverdi på rundt 95 dollar, som gir en prissetting på 68 % av verdien. Jeg kommer frem til en femårsmål på 140 % som vil gi en årlig avkastning på 17 %.

Dette er med pessimistiske tall. Med litt mer optimistiske tall med analytikernes estimater kommer jeg til en fundamentalverdi på nærmere 120-130 dollar og en forventet årlig avkastning på 25 %. Dette gjør meg forholdsvis trykk på at dette ikke er noen ønsketenking.

Fundamentalverdi (10.11.18)

Verdi (Graham):$126 (51 %)
Verdi (5Y vekst):$97 (66 %)
Verdi (5Y manual):$89 (72 %)
Verdi (1Y estimat):$75 (86 %)
Verdi (snitt):$97 (67 %)
Graham number:$92 (70 %)
Morningstar:$94 (69 %)
Simply WallSt:$155 (42 %)
GuruFocus (FCF):$33 (194 %)
Median PS:$137 (47 %)
Peter Lynch:$86 (75 %)
Analytikerne:$117 (55 %)
Snitt:$100 (65 %)
Median:$95 (68 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.26718.87.301.651.926.43

 

Selskapsverdi:$4 096 000 000
Institusjonseierskap:

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
711200

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
4/53 (Hold)

Konkurrenter

I konkurranseoversikten har jeg kun tatt med kinesiske selskaper. Det er både fordi jeg er på utkikk etter billige kinesiske aksjer, men også fordi mange av de sammenlignbare vestlige selskapene er vanskelige å sammenligne direkte. F.eks. Alphabet som eier Youtube og Amazon som eier Twitch er for store og komplekse til å være gode å sammenligne med. Jeg har derfor sett på de store gigantene Alibaba, Tencent og Baidu, samt noen mindre som Sina og Momo. Jeg så på Huya og Sohu også, men eksluderte de fra oversikten siden de ikke tjener penger, og ville derfor kommet veldig dårlig ut på denne fundamentalanalysen.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
YY Inc39 %19.6 %15.4 %81.6 %50.7010.27.91.71.90.04
Alibaba120 %20.2 %16.1 %12.6 %155.0036.628.26.28.00.33
Tencent116 %18.3 %31.6 %23.9 %?27.024.27.37.80.58
Sina63 %33.0 %5.7 %25.1 %8.0028.114.51.62.30.41
Momo55 %23.2 %39.5 %98.7 %16.4020.210.94.74.10.21
Baidu123 %11.9 %22.4 %22.6 %99.2023.117.22.84.30.31

De tre store selskapene ser forholdsvis dyre ut, mens de to andre ser rimelige ut. Sina eier jeg allerede, så det kan være aktuelt å se på Momo snart for å se om det kan være en god investering. YY Inc kommer godt ut i prisingen, har omtrent på snittet vekst og greie tall ellers. Det har også lavest gjeldsgrad, som jeg ser på som nyttig i dagens klima hvor rentene går opp.

Moment

Siden YY ble notert i slutten av 2012, har den hatt en stor opptur. Først gikk den fra under $20 som den ble notert på til nesten 100 dollar i midten av 2014, før den gikk ned til nesten $30 igjen. Deretter fikk den et topp på over $140 rundt årsskiftet til i år, og har gått veldig ned siden da. På kort sikt har den en tydelig nedadgående trend, men er litt opp fra den siste bunnen i slutten av oktober på midten av 50-tallet.

De tekniske indikatorene er generelt negative til aksjen.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily4814
TradingView weekly21014
Investing.com daily514
Investing.com weekly122

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

YY Inc ser for meg ut som en meget bra investering, og har fått den høyeste scoren jeg har funnet i noen selskaper. Selv med pessimistiske estimater kommer jeg frem til en solid oppside som kan kan gi godt over 15 % årlig avkastning de neste årene. Jeg har også stor tro på forretningsmodellen, og tror at esport kommer til å gi en solid vekst i streaming i mange år fremover.

Jeg kommer nok til å kjøpe meg inn i YY Inc så snart som mulig. De kommer med resultater for tredje kvartal på mandag, og jeg tror nok jeg skal prøve å kjøpe meg inn før dette.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

YY Inc
81 %
(Totalvurdering)
Pris: $64.73 (ved analyse)
Verdi: $95
5-års mål: $140 (17 % CAGR)