Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Thor Industries

14. november 2018 | Ticker: THO | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Thor Industries er en bobil- og campingvognprodusent som er den største i USA basert på omsetning og antall solgte. De har også i høst kjøpt europeiske Hymer, som trolig er kjent for norske campingentusiaster. Dette er en analyse for å vurdere alternativer til Winnebago som jeg har sett på tidligere.

Forretningen

Thor Industries er en bobilprodusent som startet opp i 1980, og selger hovedsaklig til USA og Canada. De har en rekke underselskaper som produserer forskjellige merker. Det er den største produsenten i Nord-Amerika basert på antall enheter solgt og omsetning.

Underselskapene deres er:

  • Airstream – Bobiler og campingvogner
  • Thor Motor Coach – Bobiler
  • Keystone – Hovedsakling campingvogner
  • Heartland – Bobiler og campingvogner
  • KZ – Campingvogner
  • Jayco – Bobiler og campingvogner
  • Postle – Bobil-komponenter

Campingvogner står for 72 % av omsetningen, mens bobiler står for 26 %. De siste to prosentene er annet utstyr og komponenter. Eksport står for rundt 10 % av omsetningen, i all hovedsak til Canada.

Selskapet har i det siste gjort flere store oppkjøp, og det siste er oppkjøpet av Hymer som er en stor europeisk produsent.

Utsikter

Årsrapporten til Thor Industries har akkurat kommet siden de avslutter det finansielle året på sommeren, noe som gjør at jeg har ganske ferske tall om industrien. Dette viser at salget av campingvogner er forholdsvis bra med en vekst på 6.6 %, mens bobiler er nesten flatt med 0.9 % økning. Selskapet selv har en vekst på 5 % på campingvogner, mens det er en nedgang på 2 % for bobiler. Siden bobiler utgjør en veldig liten del av omsetningen, gir dette en økning på 4 %. Merk at alle disse tallene er antall enheter og for første halvdel av året (jan-jun). Hvis vi ser på fullt år har Thor en vekst på 12 % for campingvogner og 5 % på bobiler fra året før.

Omsetningen er opp 17 % fra 2017 til 2018 for campingvogner, og opp 9 % for bobiler. Bobiler utgjør omtrent en fjerdedel av omsetningen. Overskuddet er omtrent likt, og de har omtrent samme margin før skatt på 6-9 %, hvor campingvogner kommer litt bedre ut.

Ellers er utsiktene veldig like som for Winnebago som jeg har sett på tidligere. Forventing til nedgang i etterspørselen begrunnet med øknende renter, og økning i produksjonskostnad på grunn av lønnsvekst og høyere priser på materialer. Det at oljeprisen har stupt de siste ukene er trolig godt nytt for denne bransjen.

Ledelsen

CEO for Thor Industries er Robert W. Martin, som har vært i selskapet siden 2001 da de kjøpte Keystone. Han har hatt flere lederstillinger før dette i selskapet, og ble CEO i 2013. På Glassdoor ser det ikke ut som at Thor Industries er oppdatert, men på owler har Martin er score på 100 %. Jeg ser det som positivt at det er en CEO som kjenner både bransjen og selskapet godt, og som har gjort det bra etter at han tok over.

Innsidere eier betydelige deler av selskapet, blant annet Peter B. Orthwein som var forrige CEO og fortsatt er styreformann eier 2.6 %, og Robert W. Martin eier 0.33 %. Orthwein solgte en del aksjer i oktober, og jeg ser ingen kjøp bortsett fra opsjoner eller lignende.

Selskapet har vært forholdsvis dårlige til å treffe forventningene til analytikerne, og bommet alle kvartaler det siste året, og tre av disse var under forventingene.

Fortrinn

Jeg ser ingen store fortrinn som Thor Industries har bortsett fra merkenavnene sine.

Kapital

Selskapet har hatt en veldig bra utvikling i utnyttelsen av kapital. RoIC er i snitt 18% siste 8 år, 20% siste 4 år og 23% siste året. RoE er 20% siste 8 år, 23% siste 4 år og 24% siste året. Tallene er tilsvarende økende for RoA.

Selskapet har per nå ikke noe gjeld, men med oppkjøpet av Hymer virker det som at dette skal finansieres med gjeld. Jeg er ikke bekymret for gjeldsgraden så lenge free cash flowen er såpass bra som den er i selskapet.

Når det gjelder cap rate, så kommer jeg frem til en owner earnings på 545 mill dollar på en markedsverdi på 3,7 mrd dollar, som gir en cap rate på hele 15 %. Dette er betydelig mer enn jeg har sett på selskaper tidligere og tydelig positivt for selskapet.

Free cash flow er som sagt meget bra, og har økt stabilt de siste fem årene. Litt mindre vekst siste året, men det har ikke så mye å si. P/FCF er så vidt over 10, som er meget bra.

Selskapet betaler også utbytte, og yielden akkurat nå er på 2.15 %. Utbyttet er økt de siste 8 årene, og har hatt en vekst på 12.3 % årlig de siste 3 årene.

Nøkkeltall (13.11.18)

 

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
ROA9.20 %10.10 %12.00 %13.40 %13.50 %14.30 %15.00 %15.60 %
ROE13.40 %14.90 %17.90 %19.60 %19.20 %21.90 %26.00 %23.80 %
ROIC11.38 %14.09 %18.78 %20.75 %19.47 %16.35 %22.52 %22.78 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgradUtbytte
23.80 %22.78 %15.60 %10.940.001.712.15 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
77.64-2.42

Vekst

Thor Industries har hatt en formidabel vekst de siste årene, og bokverdien har økt med 20 % årlig de siste fire årene, og enda mer siste året. EPS og omsetning har ligget på over 25 % økning årlig siste fire årene, men litt ned på 15 % det siste året.

Det er litt bekymringsverdig for siste kvartal, hvor EPS har gått ned med 25 % år over år, og omsetningen er også ned 3 %. Det kan tyde på at vi får et litt dårligere resultat fremover nå. Alikevel er jo resultatet totalt sett bedre for 2018 enn 2017 med en vekst på rundt 15 %, så muligens er det bare et kvartal med litt dårligere salg.

Analytikerne er forholdsvis positive til selskapet, og tror det skal vokse godt også fremover. Ut fra estimatene kommer jeg frem til et snitt på rundt 12 % vekst i året.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (13.11.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS1.51.232.122.272.441.512.541.68
TTM EPS5.435.816.437.128.068.348.768.17
EPS vekst yoy56.25 %44.71 %41.33 %43.67 %62.67 %22.76 %19.81 %-25.99 %
Omsetning vekst yoy65.82 %62.91 %56.94 %49.67 %30.62 %24.11 %11.73 %-3.13 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Bokverdi14.9816.0816.8318.3420.3324.1129.9836.77
EPS1.922.262.883.363.754.897.128.17
Omsetning41.9149.961.1166.1476.4787.31137.81158.06
FCF1.462.072.282.393.935.525.886.3
Bokverdi vekst17.26 %7.40 %4.62 %9.00 %10.84 %18.58 %24.36 %22.66 %
EPS vekst-7.69 %17.71 %27.43 %16.67 %11.61 %30.40 %45.60 %14.75 %
Omsetning vekst2.81 %12.79 %22.80 %8.75 %13.65 %14.36 %58.16 %14.93 %
FCF vekst-12.41 %33.84 %10.71 %5.31 %61.47 %40.60 %6.70 %7.49 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.69 ($1.46 til $1.92)
Estimert EPS neste år:$8.66 ($6.90 til $9.96)
Estimert vekst neste år (YF):9.8 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):17.0 %
Estimert vekst EPS (SWSt):5.9 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):1.6 %
Estimert vekst (bokverdi):19.0 %
Estimert vekst (Zacks):
Vekstestimat (snitt):12.1 %
Vekstestimat (median):17.0 %

Prising

For verdisettingen av Thor Industries bruker jeg en forventet vekst på 12 % og en fremtidig PE på 12. I tillegg bruker jeg en eps som ligger litt over det som ble presentert i 2018-regnskapet, med 8.5. Ut fra dette kommer jeg fem til en verdi på rundt 100 dollar, som tilsier at prisen i dag er rundt 70 % av verdien. Som et langsiktig mål har jeg et femårsmål på 160 dollar, som i såfall vil gi en forventet avkastning på 18 % i året, og litt over en dobling i forhold til dagens pris.

Jeg finner ingen estimater eller beregninger som gir en lavere verdi enn dagens pris, noe som må sies å være positivt for risikoen for aksjen. Analytikerne har et snitt på rundt 123 dollar.

Fundamentalverdi (13.11.18)

Verdi (Graham):$142 (49 %)
Verdi (5Y vekst):$122 (57 %)
Verdi (5Y manual):$94 (75 %)
Verdi (1Y estimat):$81 (86 %)
Verdi (snitt):$110 (64 %)
Graham number:$101 (70 %)
Simply WallSt:$192 (36 %)
GuruFocus (FCF):$93 (75 %)
Median PS:$118 (59 %)
Peter Lynch:$204 (34 %)
Analytikerne:$123 (57 %)
Snitt:$134 (52 %)
Median:$120 (58 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.58.447.251.880.444.59

 

Selskapsverdi:$3 633 000 000
Institusjonseierskap:95 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
81300

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
3.5/54/55 (Strong Sell)

Konkurrenter

Her har jeg valgt å gjenbruke konkurrenter-oversikten fra Winnebago-analysen min, siden dette er en analyse av en annen aksje som også kan være interessant. Som sagt der er Winnebago, LCI Industries og Patrick Industries de mest sammenlignbare med Thor Industries.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Thor Industries45 %12.7 %23.8 %22.8 %11.178.47.21.90.50.00
Winnebago39 %15.2 %20.7 %10.9 %15.468.26.11.60.40.55
LCI Industries57 %16.9 %21.0 %12.9 %53.5212.710.22.50.70.33
Patrick Industries Inc49 %13.5 %30.6 %10.3 %6.518.78.52.50.51.45
Camping World Holdings74 %15.1 %56.0 %9.4 %30.07.025.00.429.00
Rev Group54 %13.0 %10.1 %5.3 %11.87.51.30.30.78
Polaris Industries77 %15.9 %29.9 %14.1 %19.5719.711.76.10.91.27
Mcbc Holdings70 %14.3 %115.0 %28.4 %13.2814.410.211.21.81.43

Som sagt for Winnebago, så ser Thor Industries og Winnebago forholdsvis like ut. En fordel med Thor er at de ikke har gjeld, som vil endre seg om og når de kjøper Hymer. Winnebago er mindre og har trolig større muligheter for å vokse fremover, mens Thor ser ut til å ha bedre RoIC. Ellers er det veldig likt.

Etter en litt grundigere analyse av LCI Industries og Patrick Industries, så konkluderte jeg med at det var Thor Industries som var det beste alternativet til Winnebago, derav denne analysen. Det kan hende jeg også ser på Patrick Industries etter hvert, som også ser ut til å være omtrent like billig som Thor og med litt dårligere cap rate og forventet cagr over de neste fem årene.

Moment

Som de andre RV-aksjene har Thor fått hard medfart det siste året. Etter en topp på rundt 160 dollar i starten av 2018, har den nå falt ned under 70 dollar. Før toppen har den hatt en fin oppgang fra rundt 20 dollar i midten av 2011. Trenden det siste året er tydelig negativ.

Alle tekniske indikatorer er også negative, så det kan være verdt å vente med å kjøpe om man skal tro på de.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily3914
TradingView weekly4715
Investing.com daily116
Investing.com weekly022

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Thor Industries ser ut som en bra investering. De har meget gode tall på kapitalutnyttelse, og handles til en rabatt jeg beregner til ca 30 %. Veksten er også forholdsvis bra, og utsiktene er greie.

Jeg ønsket å analysere Thor Industries som et alternativ til Winnebago, men kom frem til akkurat samme score. Thor Industries ser ut til å være et tryggere valg med mer stabil inntjening og mindre risiko, mens Winnebago trolig har større protensiale til vekst men også større risiko. Jeg kommer til å vurdere å gå inn i et av selskapene, men kanskje vente til jeg får en score på rundt 80 %. Dette krever at Thor-aksjen går ned til 55 dollar, eller at Winnebago går ned til 23 dollar. Det kan også hende jeg ser nærmere på Patrick Industries etter hvert, som kan være et alternativ til disse.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Thor Industries
75 %
(Totalvurdering)
Pris: $69.98 (ved analyse)
Verdi: $110
5-års mål: $160 (18 % CAGR)