Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Skyworks Solutions

6. januar 2019 | Ticker: SWKS | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Skyworks Solutions er en produsent av brikker, hovedsaklig for kommunikasjon. Som mange andre halvlederprodusenter har de fått hard medfart det siste året, og jeg ser etter flere rimelige aksjer blant disse.

Forretningen

Skyworks Solutions er en halvlederprodusent som lager brikker for radiokommunikasjon og mobiltelefoner. Selskapet ble formet som et resultat av at Alpha Industries og trådløsdivisjonen til Conexant slo seg sammen, som skjedde i 2002. Selskapet har per september 2018 omtrent 9400 ansatte over hele verden.

De har det meste av de store teknologigigantene som kunder, slik som Apple, GE, Google, Huawei, Microsoft, LG, Lenovo, Amazon, HTC og Samsung.

Skyworks lager en rekke brikker i forskjellige kategorier, i følge siste årsrapport rundt 2500 forskjellige brikker. Det er ikke oppdelt på noen måte hverken på kunder eller produkt, så det er vanskelig å si hvilke kunder og produkter som er viktigst.

Utsikter

Slik jeg ser det, ser fremtiden til Skyworks Solutions særs lys ut. De har et godt grep om markedet rundt kommunikasjonsbrikker, og med inntoget av 5G og stadig mer utbredelse av IoT-enheter blir nok etterspørselen etter deres produkter bare større i fremtiden. Dessuten blir teknologi som autonome biler, droner og annet viktig. Kommunikasjon kommer fortsatt til å bli stadig viktigere, og det gir Skyworks Solutions en stor mulighet for å profittere og vokse.

Ledelsen

CEO for Skyworks er Liam K. Griffin, som startet i stillingen i mai 2016. Han har vært i selskapet siden 2001, og jobbet seg opp i selskapet siden da. Han har bare en ok rating på Glassdoor med 67 %, mens på Owler har han en rating på 92 %. Selskapet selv er overraskende lavt rangert med 59 % (3.4 / 5).

Til å være et såpass stort selskap så er ganske mange aksjer eid av innsidere, men jeg ser ingen aktive kjøp fra innsidere de siste årene. Derimot er det blitt delt ut mer aksjer til innsidere enn det er solgt videre, som kan sees på som bra.

Selskapet har slått forventningene til analytikerne hvert kvartal det siste året, som også er bra.

Fortrinn

Bortsett fra kundeforhold, erfaring og teknologi, er det nok ingen større konkurransefortrinn for selskapet.

Kapital

Når det gjelder kapitalutnyttelse, så har det vært meget bra de siste årene, men med en lite dypp nå i år. Over de siste 4 og 8 årene har både RoE og RoiC ligget på over 20 %. Det siste året er det også godt over 20 % for begge, som er helt fint.

Når jeg har regnet ut Owners earnings for Skyworks Solutions, kommer jeg frem til ca 1.5 millarder dollar. Med en markedsverdi på rundt 13 milliarder dollar gir dette en cap rate på 12 % som er meget bra.

Fri kontantstrøm har vært positiv de siste åtte årene som jeg ser på, og det ser eg på som meget positivt. For det siste året ligger P/FCF på 13.7, som er meget bra.

Selskapet har ikke gjeld, og klarer fint å betale de kortsiktige forpliktelsene sine. Dette synes jeg er meget positivt i dagens finansklima.

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
20112012201320142015201620172018
ROE15.00 %11.40 %13.80 %19.40 %27.10 %28.30 %26.20 %22.70 %
ROIC14.66 %9.70 %13.13 %18.89 %28.91 %29.46 %30.50 %24.17 %
ROA13.00 %9.90 %12.50 %17.20 %23.20 %25.40 %23.60 %19.40 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
22.70 %24.17 %19.40 %13.760.005.81

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
512.10-2.29

Utbytte

Skyworks Solutions startet med å betale ut utbytte i 2014, og har nå snart betalt utbytte i fem år. Utbyttet er økt hvert år, og utbetales kvartalsvis. Aksjen har et greit utbytte med god vekst. Utbetalingsprosenten er forholdsvis lav, så det er mulig å betale ut mer av overskuddet om de ønsker det.

YieldUtbetalingsprosentUtbyttevekst5-års vekst5-års yield
2.11 %23 %4 år27 % (3 år)2.19 %
Utbytte siste 5 år
20142015201620172018
$0.22$0.65$1.06$1.16$1.34

Vekst

Veksten til Skyworks har vært meget bra de siste årene, men har gått litt ned det siste året. Over de 4-8 siste årene har bokverdien vokst med rundt 15 %, og eps har vokst med over 20 %. Omsetningen har også vokst med over 15 %, og det har også fri kontantstrøm. De siste året er derimot tallene dårligere, med nedgang eller stabile tall. Dette forklarer nok litt den utviklingen aksjekursen har hatt. Det var spesielt i første kvartal av 2018 at resultatet var dårligere enn året før, etter dette har det gått bedre. Omsetningen er noe opp, men vi ser ikke den samme økningen som tidligere.

Veksten fremover er estimert til å bli ok, og ut fra dette har jeg satt en forventet vekst på 10 % fremover. Dette synes jeg virker forholdsvis konservativt, og skal være fullt mulig å nå.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (06.01.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
EPS1.391.221.341.530.381.511.581.59
TTM EPS4.794.925.285.484.474.7655.06
EPS vekst yoy-25.67 %11.93 %36.73 %15.04 %-72.66 %23.77 %17.91 %3.92 %
Omsetning vekst yoy-1.35 %9.88 %19.84 %17.86 %15.05 %7.24 %-0.72 %2.42 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20112012201320142015201620172018
Bokverdi8.7610.1411.3313.4916.6719.122.1722.98
EPS1.241.091.482.444.215.275.485.06
Omsetning7.768.449.5612.2417.217.4319.8121.34
FCF1.451.032.013.012.974.86.344.62
Bokverdi vekst18.06 %15.75 %11.75 %18.99 %23.63 %14.58 %16.06 %3.65 %
EPS vekst58.97 %-12.10 %35.78 %64.86 %72.54 %25.18 %3.98 %-7.66 %
Omsetning vekst32.38 %10.55 %14.24 %27.87 %42.20 %0.94 %11.02 %5.93 %
FCF vekst97.86 %-27.94 %96.70 %49.99 %-0.20 %61.08 %28.86 %-27.29 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.62 ($1.46 til $1.75)
Estimert EPS neste år:$7.34 ($6.65 til $7.72)
Estimert vekst neste år (YF):11.2 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):10.9 %
Estimert vekst EPS (SWSt):12.1 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):3.7 %
Estimert vekst (bokverdi):16.0 %
Estimert vekst (Zacks):12.1 %
Vekstestimat (snitt):11.0 %
Vekstestimat (median):12.1 %

Prising

Med en estimert vekst på 10 % og en fremtidig naturlig PE på 15, så kommer jeg frem til at Skyworks solutions har en fundamentalverdi på rundt 100 dollar. Dette er en forholdsvis mye høyere verdi enn prisen er i dag, og det kan se ut som jeg har en sikkerhetsmargin på 36 % hvis jeg velger å kjøpe aksjen.

Alle estimatene jeg har funnet ligger også over prisen i dag, og analytikerne ligger omtrent på akkurat samme nivå som jeg kommer frem til. Mitt 5-årsmål for prisen er på $145, som gir en forventet årlig avkastning på 18 %. Analytikerne er også for det meste enige om at det er et bra kjøp, og det er også nettsamfunnene. GuruFocus gir SWKS en score på 5/5, som jeg nesten ikke har sett før.

Fundamentalverdi (06.01.19)

Verdi (Graham):$90 (71 %)
Verdi (5Y vekst):$99 (64 %)
Verdi (5Y manual):$103 (62 %)
Verdi (1Y estimat):$95 (67 %)
Verdi (snitt):$97 (66 %)
Graham number:$83 (77 %)
Morningstar:$113 (56 %)
Simply WallSt:$110 (58 %)
GuruFocus (FCF):$76 (83 %)
GuruFocus (DCF):$141 (45 %)
Median PS:$74 (87 %)
Peter Lynch:$124 (51 %)
Analytikerne:$98 (65 %)
Snitt:$100 (64 %)
Median:$98 (65 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.912.587.442.772.946.35

 

Selskapsverdi:$11 388 600 000
Institusjonseierskap:83 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
715510

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
5/54/54 (Sell)

Konkurrenter

Som konkurrenter til Skyworks har jeg sett nærmere på de som er listet opp i den siste årsrapporten. I tillegg til de under var også Qualcomm og Qorvo satt opp, men siden disse hadde forholdsvis dårlige resultater det siste året valgte jeg å ikke sette de opp. De hadde begge en forward PE på litt over 10, men ville uansett være uaktuelle å investere i på dette tidspunktet.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Skyworks Solutions62 %11.7 %22.7 %24.2 %13.7612.67.42.82.90.00
Analog Devices109 %9.9 %14.0 %6.4 %14.0020.613.62.85.00.58
Broadcom56 %11.7 %43.8 %7.4 %11.498.08.83.64.60.66
Maxim Integrated Products136 %11.5 %26.2 %35.4 %18.7727.516.27.35.50.78
NXP Semiconductors61 %12.8 %10.1 %13.4711.58.42.8

Som vi ser virker både Broadcom og NXP Semiconductors like billige ut som SWKS på fundamentalverdi. Den fordel jeg ser er at Skyworks ikke har gjeld. Mange har også gode tall på RoE og RoIC, mens veksten ser ut til å være forholdsvis lik for alle. Det kan være verdt å merke seg at Skyworks er det selskapet med lavest forward PE, som kan bety at det er den beste investeringen når man tar veksten inn i beregninga.

Det kan være interessant å ta en nærmere titt på Broadcom etter hvert, som ser rimelig ut og har meget bra RoE. RoIC for Broadcom er derimot noe lav.

Risiko

Skyworks er har en markedsverdi på rett over 11 mrd dollar, og er med det en large cap aksje. Det er et gammelt selskap, som også har vært på børsen i mange år. Det har overraskende god stabilitet i inntjeningen til å være i en syklisk sektor. Kursen viser aksjens sykliske natur, men med en tydelig bakenforliggende positiv trend.

Moment

Det siste året har nok være bedrøvelig for investorer i Skyworks. Fra en topp i mars på 115 dollar har det nesten gått nedover hele tiden frem til nå på litt over 60 dollar. Dette er samme pris som aksjen hadde tilbake på høsten 2014. Ser vi på lenger sikt så har langsiktige investorer trolig hatt en bra avkastning, så lenge de ikke har gått inn de siste fire årene.

Det spørs om det fortsatt er muligheter for at Skyworks skal videre ned, og alle de tekniske signalene tilsier at man skal holde seg unna aksjen fortsatt.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily2818
TradingView weekly1819
Investing.com daily221
Investing.com weekly021

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Jeg tror Skyworks Solutions kan være en veldig bra investering for fremtiden. De har gode muligheter for videre vekst med sine produkter, til tross for at Apple har gått på en liten smell den siste måneden med lavere etterspørsel etter brikker. Jeg tror ikke det er en så viktig del av Skyworks sine forretninger at det stopper veksten. Det er litt vanskelig å få oversikt over produktene deres og hva som er det viktigste.

Kapitalutnyttelsen er glimrende, med full score. Prisingen er også bra, med rabatt på ca 36 % med dagens pris. Om prisen går ned mot $60 igjen vil jeg nok bli veldig fristet til å kjøpe. Veksten er noe ned, men fortsatt ganske bra. Selskapet har forholdsvis liten risiko slik jeg ser det, og betaler et greit utbytte som nok vil dempe et videre fall i kursen.

Jeg har noen aksjer til jeg skal gå gjennom, men dette er nok et bra alternativ. Den eneste bekymringen min er at jeg får enda et halvleder-selskap i samlingen min, hvor jeg bare både Micron og SGH fra før. Men til disse prisene er det vanskelig å holde seg unna.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Skyworks Solutions
81 %
(Totalvurdering)
Pris: $63.63 (ved analyse)
Verdi: $100
5-års mål: $145 (18 % CAGR)