Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Norwegian Cruise Line Holdings

30. oktober 2018 | Ticker: NCLH | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Norwegian Cruise Line Holdings er et cruiseskip-selskap med tre underselskaper, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises og Regent Seven Seas Cruises. Totalt har det 26 skip, med et nytt skip som skal leveres hvert år de neste årene. Selskapet ble startet av blant annet Knut Ulstein Kloster i 1966, men opererer i dag fra Miami.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Norwegian Cruise Line Holdings er et cruiseselskap med 26 skip i flåten. 16 av disse er under Norwegian Cruise Line, som ble startet av blant annet nordmannen Knut Ulstein Kloster i 1966. I tillegg har de skip under merkenavnene Oceania Cruises (6 skip) og Regent (4 skip). I dag står NCLH for omtrent 8 % av cruisemarkedet i verden. Det nyeste skipet Norwegian Bliss, ble levert sommeren 2018. Fremover vil de få levert omtrent et skip i året, med seks under bygging frem mot 2025, og opsjon på to til i årene etter.

Utsikter

NCLH virker som et godt selskap, med en fornuftig vekst i flåtestørrelsen fremover. Et skip hvert år vil gi en god men ikke overveldende vekst. De har også tre forskjellige cruise-selskaper under seg med litt forskjellige forretningsområder, som gir de en viss grad av risikospredning. Alikevel står NCL for en veldig stor del av omsetningen.

Det er noen risikoer her, f.eks. vil nok en økonomisk nedtur i verdensøkonomien og spesielt USA påvirke selskapet positivt. En stor gjeld er bekymringsverdig, men de estimerer at 1 % høyere rente vil gi ekstra utgifter på ca 30 millioner dollar per år. Dette tilsvarer omtrent 5 % av inntektene. En økende oljepris vil også være dårlig nytt for inntjeningen.

De har også en del skip som begynner å bli gamle, med fem skip fra før 2002. Alikevel ser det ut som disse fortsatt vil være i aksjon en stund til. Dette er de minste skipene, så passasjertallet kan fortsatt gå opp så lenge de får nye skip fremover.

Ledelsen

CEO er Frank J. Del Rio, som startet i rollen i januar 2015. Han var tidligere CEO for Prestige Cruise Holdings, som eide både Regent og Oceania Cruises. Han var med å startet Oceania Cruises i 2002, og ble med over når da Prestige ble kjøpt av NCLH i 2014. Han eier også over 300 000 aksjer i NCLH, som betyr at han har interesse for å se aksjekursen gå opp. På Glassdoor har han en grei rangering på 72 %.

CEO og andre har solgt seg noe ned de siste årene, men ikke veldig betydelig. Selskapet er slått forventningene til analytikerne med en liten margin hvert kvartal det siste året.

Fortrinn

Siden selskapet er i en bransje som krever massive investeringer og bestilling av skip mange år i forveien, kan de et visst fortrinn fremfor eksterne. Alikevel ser jeg ingen fortrinn ovenfor konkurrentene.

Kapital

For RoE og Roic så ser disse bra ut, med økning de siste årene. Som forventet er RoIC forholdsvis lav, siden dette er en kapitalintensiv bransje. RoE har vært økende, med et snitt på 8 % siste 8 år, 13 % siste 4 år og oppe i 15 % siste året. RoIC har tilsvarende økning.

Både gjeldsgraden og Altman Z-score tilsier at man må se litt nærmere på om de klarer å håndtere gjelden sin. I 2014 økte gjelden fra 3 til 6 mrd dollar, trolig på grunn av oppkjøpet av Prestige, men har holdt seg forholdsvis flatt etter dette. Kortsiktig gjeld er noe høy i forhold til penger. Gjelden kan altså være et bekymringsmoment.

Nøkkeltall (22.09.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROE (8Y)8.70 %4.10 %11.60 %11.50 %14.80 %14.50 %
ROIC (8Y)4.04 %4.32 %4.28 %3.18 %4.22 %5.21 %5.44 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
14.70 %5.57 %35.711.200 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
91.41-2.95

Vekst

NCLH har hatt en veldig fin vekst de siste årene. Både bokverdi, omsetning og eps har økt gradvis de siste årene, som grafen viser. EPS-veksten har selvsagt gradvis avtatt, men er fortsatt på 19 % for 2017. EPS TTM og estimatene for analytikerne tilsier at den vil avta, men fortsatt være forholdsvis god. Bokverdi-veksten har økt stadig over årene, med 19 % i snitt de siste fire årene, og 26 % for 2017. Dette lover godt for videre vekst. Omsetningsveksten har ligget på 13 % over 8 år, mens den for 2017 er på 11 %. Kvartalene som det er rapportert for i 2018 ser også bra ut, med en fin vekst fra året for i både inntjening og omsetning.

Estimatene for i år og neste år ser veldig bra ut, og på sikt er det også estimert en vekst på rundt 13 %.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (22.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)1.50.320.270.871.740.430.451.01
TTM EPS (8Q)2.642.792.742.973.223.333.513.66
EPS growth yoy (8Q)15.55 %8.55 %6.79 %13.25 %11.25 %11.06 %12.39 %13.25 %
Omsetning growth yoy (8Q)9.08 %9.79 %7.98 %9.09 %2.35 %4.15 %8.58 %14.90 %
Nøkkeltall siste 8 år
20102011201220132014201520162017
Bokverdi (8Y)10.3711.2712.7216.5416.5119.9725.16
EPS (8Y)0.130.710.950.51.641.892.793.33
Omsetning (8Y)11.3312.4812.7712.6615.1419.1821.4623.66
FCF (8Y)-3.080.970.53-1.98-1.59-0.350.650.94
Bokverdi growth (8Y)8.71 %12.82 %30.04 %-0.15 %20.95 %25.98 %
EPS growth (8Y)446.15 %33.80 %-47.37 %228.00 %15.24 %47.62 %19.35 %
Omsetning growth (8Y)10.30 %2.56 %12.92 %21.62 %39.00 %12.18 %10.71 %
FCF growth (8Y)131.48 %-44.97 %-524.26 %18.15 %75.75 %284.92 %45.03 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$0.80 ($0.75 til $0.85)
Estimert EPS neste år:$5.19 ($5.02 til $5.45)
Estimert omsetningsvekst neste år:8 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:13 %

Prising

I prisingen min har jeg antatt en vekst på 15 %, som kanskje er litt høyt, men bokverdien tilsier at den kan bli bra fremover. Med dette får jeg en fundamentalverdi på 63 dollar, en oppside på omtrent 10 %. Dette ser ut til å være omtrent på samme nivå som analytikerne og en del av de andre modellene. Noen modeller gir en del lavere estimater enn dette.

De andre fundamentale tallene ser også greie ut, med en PEG på 1.2 og en forward PE på rundt 11. Dette tilsier at NCLH har en liten oppside, og kan stige hvis veksten forsetter som den har gjort i det siste. Analytikerne er veldig positive til aksjen, og andre investeringssider er enten nøytrale eller positive.

Fundamentalverdi (22.09.18)

Verdi (enkel graham):$71 (22 % oppside)
Verdi (long term):$59 (3 % oppside)
Verdi (1Y):$64 (11 % oppside)
Verdi (Y):$59 (2 % oppside)
Verdi (snitt):$63 (10 % oppside)
FCF (Simply WallSt):$68 (18 % oppside)
FCF (GuruFocus):$15 (74 % overpris)
DCF (GuruFocus):$39 (33 % overpris)
Median PS (GuruFocus):$63 (9 % oppside)
Peter Lynch (GuruFocus):$78 (35 % oppside)
Graham Number (GuruFocus):$36 (38 % overpris)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0$0$0$0$0

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
1.215.8111.082.272.27

 

Selskapsverdi:$13 005 000 000
Institusjonseierskap:91 %
Analytikernes prisestimat:$65.38 ($50 til $75)

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
104800

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
2.5/55/53 (Hold)

 

Konkurrenter

De to store cruise-selskapene som er registrert på NYSE er Carnival og Royal Caribbean, så jeg sammenligner med disse. Carnival ble startet av Ted Arison som også var med å starte NCLH, og er det største cruiseselskapet med over 100 skip fordelt på 10 forskjellige underselskaper. Royal Caribbean er litt større enn NCLH. Merk: Denne er forholdsvis utdatert nå, ikke oppdatert i forhold til siste sjekk.

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
Norwegian Cruise Line Holdings57.8883 %3.666 %13 %15 %6 %35.715.82.32.3
Carnival Corp67.1792 %3.936 %12 %12 %5 %21.017.12.12.7
Royal Caribbean Cruises131.4785 %8.086 %13 %16 %6 %43.416.32.63.1

Det ser ut som de tre selskapene er omtrent likt priset. NCLH er kanskje litt billigere, men forskjellene er minimale. NCLH har høyere gjeldsgrad enn de to andre.

Moment

Siden 2013 har NCLH gått fra ca 25 dollar til nesten 60 dollar, men med en tydelig syklisk natur. Den var i sommer nede i 47 dollar, men har gått bra oppover siden det. Både på kortere og lang sikt ser altså NCLH veldig bra ut.

De tekniske indikatorene er veldig positive, så om jeg skulle gått inn basert på det hadde jeg nok kjøpt så snart som mulig. Aksjen har gått opp fra ca 47 dollar i juli til nesten 58 dollar nå i september.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1565
TradingView weekly1691
Investing.com daily200
Investing.com weekly210

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Norwegian Cruise Line Holdings ser ut til å ha en grei vekst, men med en bekymringsverdig gjeld. En nedtur i verdensøkonomien eller økende oljepriser kan være dårlig nytt for selskapet. Alle cruise-selskapene på NYSE ser ut til å være priset omtrent likt. I det siste har aksjen gått meget bra, men den har en tydelig syklisk utvikling de siste årene.

Jeg solgte meg ut av denne i september, som viste seg å være omtrent helt på toppen. Om den går lavere ned under 40 dollar, vil jeg vurdere å investere igjen.

Live

Norwegian Cruise Line Holdings
67 %
(Totalvurdering)
Pris: $42.40 (ved analyse)
Verdi: $56
5-års mål: $95 (18 % CAGR)