Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Micron Technology

30. oktober 2018 | Ticker: MU | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Micron Technology er en gigant innen minne for PC som de fleste nok har hatt en PC eller annen enhet som har hatt noen Micron-brikker i seg. De har to hovedprodukter, dynamiske minne (DRAM) og NAND som her en persistent minnetype som f.eks. brukes i flashminne.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Micron Technology er en halvlederprodusent, og det er stor sjanse for at du har sett logoen deres om du har sett på minnebrikken i en PC du har. Selskapet opererer innen fire segmenter:

  • Compute and Networking Business Unit som fokusererer på minneprodukter på PC-markedet, med 42 % av omsetningen
  • Storage Business Unit som fokuserer på lagringsprodukter og et samarbeid med Intel, med 22 % av omsetningen
  • Mobile Business Unit som fokuserer på minne for mobiltelefoner og lignende enheter, med 22 % av omsetningen
  • Embedded Business Unit som minne for små enheter og IoT, med 13 % av omsetningen

DRAM står for rundt 64 % av omsetningen de siste årene, og er klart det viktigste produktet. Det andre viktige produktet er NAND som er mer langsiktig minne og står for 32 % av omsetningen. De har et samarbeid med Intel som heter IMFT hvor de eier 50 % hver, og samarbeider med produkter. I 2017 begynte de overgangen fra NAND til 3D XPoint minne-produkter. Disse blir solgt fra Intel som Optane og fra MU som QuantX. Prisene er lavere enn DRAM, men høyere en flash-minne. Det er omtrent 10 ganger raskere enn NAND-teknologien. Så langt ser det ut til at Intel har fått mest ut av dette samarbeidet med sine Optane-enheter, og det ser ut som samarbeidet vil avsluttes i 2019, og de vil videreutvikle teknologien hver for seg.

Noe av den store usikkerheten til selskapet er store endringer i prisene på minne. Fra år til år har prisene gått opp 19 % (2017) og ned 35 % (2016), som forklarer de store hoppene i inntektene og kapitalutnyttelse. Minne er også en veldig konkurranseutsatt industri, hvor pris normalt sett er veldig viktig, og markedet styrer derfor stort sett prisene. De er veldig åpne om dette i årsrapporten.

Utsikter

Det er noen viktige momenter med Microns utvikling slik jeg ser det. Det første er utviklingen i prisene for deres eksisterende produkter. Det avhenger av etterspørsel og tilbud. I følge IC Insights steg prisene med 81 % i 2017, og vil stige med 38 % i 2018. Derimot mener de fleste at prisene vil falle i 2019 og utover, men estimatene varierer fra 6 % til 60 %. Det er antatt at nye fabrikker vil øke tilbudet fra slutten av 2018. Estimatene viser en bunn i 2020, mens det vil komme opp på et høyere nivå enn 2018 i 2022 igjen. Det gir en stor usikkerhet for MU fremover mot 2020, som kan gi en ny nedgang.

Det andre er fremtiden for deres 3D XPoint-produkter. Så langt har salget skuffet, men Micron har tro på at de får utnyttet dette i fremtiden og at det vil gi en god inntektsstrøm. Usikkerheten rundt dette produktet er allikevel reell og jeg venter med å anta at det blir en suksess til jeg ser salget ta seg opp. De i en bransje som jeg fortsatt tror vil ha stor vekst fremover, og de har muligheten, historikken og kapasiteten til å fortsett vokse innen minneprodukter. Micron har også mye salg til Kina, som handelskrigen kan skape trøbbel for.

Ledelsen

CEO for Micron er Sanjay Mehrotra, som var med å starte SanDisk. Han startet i jobben i februar 2017, etter at forrige gikk av med pensjon. Han har mer enn 30 års erfaring i bransjen, og var CEO for SanDisk fra 2011 til 2016, da de ble kjøpt opp av Western Digital. På glassdoor har han en god rating på 86 %, og selskapet har også en bra rating på 72 %.

Det er en god del salg av aksjer fra innsidere i det siste, men jeg ser ikke så mye fra de øverste i systemet. Jeg ser ikke noen kjøp i det siste, som kan være en bekymring.

Micron har slått eller matchet forventingene til analytikerne de siste 4 kvartalene, som er godt å se.

Fortrinn

Micron har et produkt uten noen moat, iallefall ikke så lenge 3D Xpoint-produktene deres ikke tar av.

Kapital

MU har gjeld, men har penger nok på bok til å dekke all kortsiktig gjeld, og nesten all langsiktig gjeld.

For de gode årene, og i det siste, ser RoE og RoIC ut til å være veldig bra. Snittet for de siste fire årene er RoE på 21 % og RoIC på 10 %. For de siste 12 månedene er RoE på hele 50 % og RoIC på 28 %.

Nøkkeltall (19.09.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROE (8Y)27.90 %2.00 %-13.00 %15.30 %31.10 %23.70 %-2.30 %33.20 %
ROIC (8Y)12.97 %5.36 %-4.23 %1.22 %13.94 %11.14 %0.58 %14.69 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
51 %27.8 %6.950.260 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
85.18-2.43

Vekst

Micron Technology er syklisk, og har hatt en varierende EPS de siste årene. Toppårene har vært 2010, 2013 og 2017, samt at 2018 ser bedre ut en noen av de nevnte. Omsetningen og bokverdien er også sakte økende, med omtrent en dobling de siste 8 årene. Det som er spørsmålet er om det kommer en ny nedgang som MU, eller om inntjeningen fortsetter ut året og inn i 2019. Analytikerne har tro på en liten nedgang fra 2018, men det vil fortsatt bety veldig god inntjening. På lang sikt tror de på hele 25 % vekst.

Veksten på bokverdien over 15 % for de siste tre årene, omtrent tilsvarende omsetningen. Det antyder en langsiktig vekst på tilsvarende tall, og er min antagelse for MU. Her er det stor usikkerhet. For de siste kvartalene har veksten vært god både i eps og omsetning. Estimatene for både neste år og neste kvartal er også gode. Veldig mye avhenger om det kommer en ny nedtur, men på lang sikt har jeg tro på god vekst.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (19.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)-0.170.170.811.492.152.362.863.3
TTM EPS (8Q)-0.27-0.30.62.34.676.818.8610.67
EPS growth yoy (8Q)-137.78 %-15.00 %1000.00 %809.52 %1364.71 %1288.24 %253.09 %121.48 %
Omsetning growth yoy (8Q)-10.64 %18.51 %58.42 %92.06 %90.80 %71.36 %58.15 %40.08 %
Nøkkeltall siste 8 år
20102011201220132014201520162017
Bokverdi (8Y)8.278.547.618.8410.0911.5611.6316.78
EPS (8Y)2.090.17-1.041.162.872.71-0.274.67
Omsetning (8Y)9.568.98.318.8815.4315.1311.9718.66
FCF (8Y)2.90.060.420.362.451.11-2.563.14
Bokverdi growth (8Y)40.78 %3.25 %-10.91 %16.24 %14.17 %14.54 %0.56 %44.28 %
EPS growth (8Y)188.94 %-91.87 %-711.76 %211.54 %147.41 %-5.57 %-109.96 %1829.63 %
Omsetning growth (8Y)76.60 %3.61 %-6.30 %10.19 %80.29 %-1.01 %-23.43 %63.90 %
FCF growth (8Y)245.97 %-97.63 %580.33 %-11.08 %602.44 %-54.21 %-323.17 %229.07 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$3.06 ($2.5 til $3.58)
Estimert EPS neste år:$11.1 ($7.68 til $14.97)
Estimert omsetningsvekst neste år:-6 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:25 %

Prising

Det er få selskaper jeg har funnet som har bedre fundamentale tall enn Micron, men her må man huske at de er sykliske og det er ikke så mange år siden de tapte penger. Basert på økningen i bokverdi og estimatene fremover, har jeg antatt en vekst på 5 % på lang sikt og en fremtidig PE på 8. Dette gir fortsatt en verdi på 60 dollar og opp, altså en margin of safety på 40 % med dagens pris.

Fundamentalverdi (30.10.18)

Verdi (Graham):$130 (28 %)
Verdi (5Y growth):$78 (46 %)
Verdi (5Y manual):$60 (60 %)
Verdi (1Y estimat):$43 (83 %)
Verdi (snitt):$78 (46 %)
Graham number:$70 (51 %)
Simply WallSt:$107 (34 %)
GuruFocus (FCF):$49 (74 %)
GuruFocus (DCF):$123 (29 %)
Median PS:$31 (117 %)
Peter Lynch:$288 (13 %)
Analytikere:$67 (54 %)
Totalt:$89 (40 %)
Median:$70 (51 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0$0$0$0$0

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.14.253.901.831.87

 

 

Selskapsverdi:$52 572 000 000
Institusjonseierskap:77.33 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
820300

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
2.5/54/54 (Sell)

 

Konkurrenter

Det selskapet som ligner mest på Micron er koreanske SK Hynix, som var vanskelig å finne tall for utover pris og inntjening. Andre viktige konkurrenter er Samsung og Western Digital. Jeg har også tatt med en liten utfordrer SGH som jeg eier, og Intel for å sammenligne litt mer et lignende selskap.

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
Micron Technology45.0715 %11.7726 %25 %51 %28 %7.04.31.81.9
Samsung Electronics4615044 %713115 %10 %21 %6.81.41.2
SK Hynix Inc7880023 %2280029 %12 %2.40.80.9
Western Digital58.39168 %2.274 %6 %6 %11 %5.125.01.50.8
SMART Global Holdings29.7717 %3.4312 %50 %64 %35 %11.58.74.00.6
Intel46.1597 %2.846 %10 %19 %12 %16.916.23.13.2

I denne samlingen ser Micron meget bra ut, omtrent på samme nivå som SK Hynix. SK Hynix får jeg ikke kjøpt, siden det handles på den koreanske børsen. Samsung ser også rimelig ut, og kan være et godt kjøp som jeg må sjekke ut. Det skal være mulig å handle på Frankfurt-børsen. SGH ser også bra ut, og er en aksje som jeg allerede eier og vil analysere i detalj snart. Intel og WD ser ikke så bra ut som MU og de andre minne-selskapene.

Moment

Når jeg ser på lang sikt, så ser jeg tydelig den sykliske tendensen med en topp mot slutten av 2014 og en ny topp i midten av 2018. Den langsiktige trenden er tydelig positiv med en femdobling de siste fem årene. Trenden i det siste har vært nedover, og det spørs hvor langt ned den skal før det snur igjen.

Om jeg skulle gått inn nå, ville jeg vurdert å vente med å gå inn til jeg ser at det tekniske snur igjen, men jeg er usikker på hvor lavt den kan gå. Jeg velger å holde på lang sikt, så jeg ikke går glipp av et plutselig bullrun i kursen. De tekniske indikatorene er tydelige negative nå, så det kan være fornuftig å se at det snur før man går inn.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily21014
TradingView weekly7811
Investing.com daily317
Investing.com weekly418

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Micron kan være på toppen av syklusen sin, men på lang sikt ser jeg god vekst. Selskapet virker solid, og er veldig klar over sin sykliske natur. De produserer et produkt som vil ha et stort vekstpotensiale på lang sikt, men på mellomlang sikt kan det komme en ny nedtur. Trenden på lang sikt er bra, men kan være på vei ned et stykke nå, men jeg tviler på at den vil nå $30.

Neste opptur kommer trolig når man minst venter det, og jeg kommer til å sitte med MU-aksjene mine så lenge analysen min holder. Går den ned på midten av 30-tallet kan det godt hende jeg fyller på litt ekstra om det fortsatt ser bra ut på lang sikt.

Pris per 19.09.18: $45.06

Live graf for Micron Technology (Nasdaq: MU):

 

 

Live

Micron Technology
76 %
(Totalvurdering)
Pris: $36 (ved analyse)
Verdi: $60
5-års mål: $100 (23 % CAGR)