Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

LGI Homes

10. november 2018 | Ticker: LGIH | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Husbyggerne i USA har hatt et dårlig år på børsen, og flere av disse har dukket opp under screeningene mine. Jeg ser her på en av de som ser ut til å ha best potensiale, LGI Homes, som er en utbygger som spesialiserer seg på rimelige eneboliger og rekkehus, hovedsaklig i sørlige USA.

Merk: Jeg har gjort en nyere analyse av LGI Homes.

Forretningen

LGI Homes er en husutbygger basert i Texas, og fokuserer på utbygging hovedsaklig i det sørvestlige USA. Det er den 15. største utbyggeren i USA. De startet opp i 2003, og begynte å bygge rundt Houston. I 2013 annonserte de at de utvider til utbygging også i sørøst, og hadde planer for Florida og Georgia. Selskapet ble børsnotert i november 2013.

Eksempel på et hus fra LGI Homes i deres PrairieStar Community.

Siden de startet opp har de bygd mer enn 22 000 hus. I 2017 bygde de 5845 hus, i motsetning til året før hvor de bygde 4163. De fokuserer hovedsaklig på førstegangskjøper-boliger, både eneboliger og rekkehus. Selskapet er delt opp i seks divisjoner, som er geografiske avgrensninger på hvor de opererer. Divisjonen Central er Texas og Oklahoma. Antallet hus solgt og tomter de kontrollerer i hver divisjon er vist i diagrammene under.

Fordeling av solgte hus i 2017. Totalt ble det solgt 5845 hus.

Antall tomter og hus under utbygging per 31. des 2017. Omtrent halvpartene av tomtene er klare for utbygging. Litt under halvparten av husene er klare for salg.

Det er hovedsaklig tre kategorier utbyggere, de som bygger for førstegangskjøpere, for andregangskjøpere og luksusboliger. De fleste utbyggerne prøver å ha forskjellige pakker, mens LGI Homes fokuserer mer på de rimelige boligene uten de avanserte pakkene med oppgraderte kjøkken og bad. Dette gjør at de klarer å holde prisene nede.

Utsikter

En tydelig risiko for selskapet er høyere renter. Det kan både føre til mindre etterspørsel etter boliger og at LGI Homes selv må betale mer for lån som går på utbygging av nye boliger, oppkjøp av tomter og andre investeringer. Jeg tror at rentene i USA ikke vil øke betydelig, og at vi ikke kommer i en lignende finanskrise med tilhørende boligprisfall som vi så i 2008. Amerikansk økonomi er i fortsatt vekst, og boligprisene skal trolig fortsatt oppover en stund. LGI Homes opererer i et markedssegment for rimelige boliger, og har en viss risiko siden mange av kundene er førstegangskjøpere og dermed har mindre sikkerhet enn mer etablerte kjøpere. Dette kan gi LGI Homes problemer hvis vi får et nytt boligprisfall. Det som er positivt er at LGI Homes allerede har vært gjennom en krise med finanskrisen, og klarte seg godt da.

Alle inntekter kommer fra salg av ferdige hus, så inntektene til selskapet er avhengige av prisen for i bygge hus, og boligprisene i USA. Etter finanskrisen i 2009 gikk prisene i Texas ned ut 2011, men har siden da gått kraftig oppover. Etter det jeg ser er det estimert at dette vil fortsette oppover enda, til tross for noe høyere rente. Selskapet har klart seg veldig bra med en margin på rundt 25% de siste fem årene. Videre vekst krever at de fortsetter å øke antallet hus som selges.

LGI Homes har utvidet veldig mye hvor de selger boliger, og ser ut til å tråkke på gassen videre for å få videre vekst. De bygger ut stadig flere communities, som kan gi en god vekst på sikt om de lykkes med det. De får også stadig mer omsetning i de nye områdene utenfor sitt primærdistrikt rundt Texas.

Det er en liten bekymring at de rapporterte at antallet solgte boliger i september ble kun 478, en nedgang på 64 fra året før. Tilsvarende har de også en nedgang for tredje kvartal.

Ledelsen

CEO her Eric Lipar, som også er styrets formann. Han har vært CEO siden 2009 og var før det president. Har har altså vært med i selskapet siden begynnelsen. President i dag er Michael Snider, som også er COO. Snider har også vært i selskapet siden 2004. Eric Lipar har en meget bra review på Glassdoor med 89 % approval. Selskapet har også 75 % approval blant de ansatte. På ConsumerAffairs har selskapet også en meget bra rating på nesten 4,5 av 5 stjerner.

Selskapet har noe salg fra innsidere den siste tiden, men det er forholdsvis ubetydelige beløp. Det ser også ut til å være i forbindelse med opsjoner eller andre typer aksjegevinster. De siste månedene etter at aksjekursen har gått betydelig ned har det ikke vært noen salg.

Selskapet har slått analytikerne estimater hvert kvartal det siste året, de to siste kvartalene med forholdsvis betydelige beløp. Det ser alikevel ikke til å påvirke aksjekursen i betydelig grad.

Fortrinn

Jeg ser ingen store konkurransefortrinn som LGI Homes har over andre utbyggere, annet enn at de primært fokuserer på rimelige boliger for førstegangskjøpere. Få andre utbyggere har det samme fokuset og får dermed presset prisene såpass mye ned.

Kapital

LGI Homes har en gjeldsgrad på 0.98, men det ser ikke bekymringsfullt ut. Altman Z-Score på 3.85 tilsier at dette er trygt. Det som er bekymringsverdi er en Beneish M-Score på -1.31, som tilsier at de manipulerer regnskapene. Dette gjør at jeg trekker noe på poengsummen for kapitalforvaltning og regnskap.

RoE er meget bra på 28.5 % siste år, og stadig økende siden 2014. RoA er også økende, og oppe i 12.9% fra 8.3%  i 2014. Dette tyder på at de utnytter egenkapitalen godt, og gir investorene bra valuta for pengene sine. Selskapet har ikke noe free cash flow å snakke om.

For 2017 så kommer jeg frem til en owner earnings på 143.7 millioner dollar, og med en markedsverdi på 913 mill dollar. Dette gir en cap rate på hele 16 %, som er meget bra.

Nøkkeltall (14.10.18)

Nøkkeltall for siste 6 år
201220132014201520162017
ROE (8Y)50.80 %23.60 %15.70 %24.40 %24.00 %26.40 %
ROA (8Y)28.10 %16.80 %8.30 %9.90 %10.20 %11.60 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROAP/FCFGjeldsgradUtbytte
28.50 %12.90 %0.980 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
43.85-1.31

Vekst

Veksten til selskapet har vært formidabelt i det siste. EPS har gått veldig opp de siste årene, og ser ut til å fortsette å gå oppover også i år. Bokverdiveksten og omsetningsveksten øker tilsvarende. De siste 4 årene har omsetningsveksten vært på 70 % årlig, og holder seg på hele 50 % i 2017. Bokverdiveksten har vært 30 % årlig de siste fire årene. EPS-veksten har vært formidabel med 120 % årlig de siste fire årene, og fortsatt 45 % vekst for 2017. Det har også fortsatt utover i 2018 med en vekst på over 40 % fra forrige år.

Estimatene for veksten videre er også god, der de fleste estimatene ligger på rundt 20 %. Zacks har noe lavere estimat på 11 %, mens bokverdiveksten tilsier en vekst på 30 % fremover.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 6 år

Nøkkeltall (14.10.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0.430.55-0.29-1.012.862.20.272.41
TTM EPS (8Q)-0.261.741.75-0.322.113.784.327.74
EPS growth yoy (8Q)-14.00 %137.93 %3.33 %-195.28 %565.12 %300.00 %193.10 %338.61 %
Omsetning growth yoy (8Q)40.26 %41.31 %69.79 %30.03 %21.40 %37.64 %22.05 %48.37 %

 

Nøkkeltall siste 5 år (Tallene er per aksje)
20132014201520162017
Bokverdi (8Y)7.928.9612.3216.6822.49
EPS (8Y)0.341.372.653.615.24
Omsetning (8Y)7.8418.5531.6140.3158.23
FCF (8Y)-2.66-8.44-4.53-5.24-3.19
Bokverdi growth (8Y)13.12 %37.61 %35.35 %34.79 %
EPS growth (8Y)301.76 %93.43 %36.23 %45.15 %
Omsetning growth (8Y)113.58 %135.43 %64.44 %33.02 %50.06 %
FCF growth (8Y)-983.92 %-216.31 %48.24 %-20.64 %36.66 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.88 ($1.67 til $1.97)
Estimert EPS neste år:$7.58 ($6.34 til $8.16)
Estimert vekst neste år (YF):18.8 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):22.9 %
Estimert vekst EPS (SWSt):20.7 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):21.2 %
Estimert vekst (bokverdi):30.0 %
Estimert vekst (Zacks):11.0 %
Vekstestimat (snitt):21.2 %
Vekstestimat (median):21.2 %

Prising

I min fundamentalverdi har jeg brukt en estimert vekst på 21.2 % som jeg kom frem til basert på estimatene for vekst vist over. I tillegg legger jeg meg på en forholdsvis lav fremtidig PE på 8, som ligger litt over dagens PE. Dette gir meg en fundamentalverdi på 85 dollar, eller en oppside på over 100%. Med et litt mer forsiktig manuelt fremtidsestimat på en EPS på 11 dollar om fem år, gir det fortsatt en pris på rundt 70 % av verdien. Free Cash Flow er lav eller fraværende, så alle modellene som baserer seg på det vil gi en veldig dårlig verdi.

Ut fra kalkulasjonene mine antar jeg at verdien på aksjen er rundt 60 dollar, som er helt på linje med analytikernes estimater. Dette gir en pris på ca 70 % av verdien.

Fundamentalverdi (14.10.18)

Verdi (Graham):$159 (24 %)
Verdi (5Y vekst):$83 (47 %)
Verdi (5Y manual):$55 (71 %)
Verdi (1Y estimat):$44 (88 %)
Verdi (snitt):$85 (46 %)
Graham number:$46 (85 %)
Simply WallSt:$6 (627 %)
Median PS:$58 (67 %)
Peter Lynch:$145 (27 %)
Analytikerne:$67 (58 %)
Snitt:$75 (52 %)
Median:$63 (62 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/fundamentalverdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/S
0.35.945.241.540.60

 

Selskapsverdi:$877 470 000
Institusjonseierskap:91.0 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
02400

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
4/54 (Sell)

Konkurrenter

I konkurranseoversikt har jeg i praksis listet opp alle de store husutbyggerne som jeg har funnet aksjekurs på. Dette ser jeg på som nyttig, siden husbyggerselskapene er særdeles billige for tiden, og jeg synes det er nyttig å ha litt oversikt over hvilke alternativer jeg kan investere i.

NavnPrisingVekstRoERoAP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
LGI Homes20 %25.7 %28.5 %12.9 %5.95.21.50.60.98
MDC Holdings Inc37 %14.8 %13.2 %6.9 %8.06.91.00.60.73
Meritage Homes Corp40 %11.4 %10.9 %5.3 %176.268.06.00.80.40.78
KB Home41 %23.8 %8.2 %3.1 %5.1311.66.50.90.41.02
PulteGroup35 %15.0 %17.3 %7.7 %6.628.96.11.40.70.72
Lennar Corp41 %15.8 %10.0 %4.7 %10.3410.56.51.00.80.67
TRI Pointe42 %9.5 %13.0 %6.6 %5.646.85.90.90.50.72
Toll Brothers34 %15.5 %14.0 %6.5 %10.907.76.11.00.70.80
MI Homes31 %14.8 %10.5 %4.3 %7.65.30.80.31.01
NVR55 %16.8 %41.4 %22.1 %15.1312.610.75.11.20.37
William Lyon Homes32 %13.0 %9.0 %2.9 %5.727.63.90.70.31.79

Når det gjelder fundamentalpris, så virker LGI Homes som det beste kjøpet, og tilsvarende for vekst. For PE og forward PE er det forholdsvis likt, og det er tydelig at de aller fleste er billige. Når det gjelder PB, så er ikke LGI Homes så billig, og det har heller ikke free cash flow. LGI Homes har også blant de beste RoE og RoA-verdiene.

Hvis jeg skal undersøke noen av disse nærmere som et alternativ til LGI Homes, kan det være interessant å se litt på NVR. De har en veldig høy RoE og RoA. Noen av de som har veldig lav P/B, slik som William Lyon Homes og Meritage Homes Corp kan også være interessante å lese litt mer om. Tydelig at det er mange selskaper på billigsalg her.

Moment

Siden LGI Homes ble børsnotert i slutten av 2013 til 11 dollar, har den hatt en veldig stigning opp til en topp på rundt 80 dollar. Nå har den derimot halvert seg fra toppen, og ligger under 40 dollar. Alikevel ganske bra opp på fem år, men ikke mye stabilitet i kursen. På kort sikt har det vært et dårlig siste år for aksjen, som har en tydelig trend nedover. De tekniske signalene tilsier også at det er et dårlig tidspunkt for å kjøpe, med overveldende salgssignaler.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily2816
TradingView weekly4616
Investing.com daily018
Investing.com weekly117

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

LGI Homes virker som en veldig spennede aksje. Det er en formidabel vekst, og fundamentalverdien tilsier at jeg får kjøpt den til omtrent halv pris. Selskapet ser også bra ut i forhold til konkurrentene, og opererer i et segment som ser ut til å være undervurdert. Ledelsen har vært med siden begynnelsen, og selskapet har erfaring med å komme gjennom en krise som finanskrisen.

Det er noen bekymringer, blant annet økte renter som kan bremse boligetterspørselen. I tillegg har selskapet forholdsvis stor gjeld, og er avhengige av å fortsatt vokse. Det har heller ikke noen fri kontantstrøm, og har en Beneish M-Score på -1.31, som kan tyde på at de skjuler noe i regnskapet sitt.

Alt i alt ser jeg på LGI Homes som en spennende potensiell investering. Hvis prisen går ned mot $35, får jeg en score på 80% som trolig betyr at jeg kjøper aksjen. Jeg vil også se på andre tilsvarende selskaper for å se om det er bedre alternativer.

Live

LGI Homes
75 %
(Totalvurdering)
Pris: $41.26 (ved analyse)
Verdi: $60
5-års mål: $100 (21 % CAGR)