Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Lear Corporation

8. november 2018 | Ticker: LEA | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Lear Corporation er et selskap som hovedsaklig selger seter til mange av bilprodusentene i verden, men prøver å kapre et større marked med elektro- og kommunikasjonsutstyr til den nye generasjonen av smartere og sammenkobla biler.

Forretningen

Lear Corporation er et selskap med hovedkvarter i Southfield, Michigan. De produserer og selger seter til biler, og elektroniske systemer for biler. I dag har de 257 fabrikker og kontor rundt om i 39 forskjellige land. Selskapet startet opp allerede i 1917, da som American Metal Products, og lagde da forskjellige metallprodukter for bil- og flyindustrien. De vokste spesielt på 80- og 90-tallet gjennom forskjellige oppkjøp, og skulle være en komplett leverandør av internprodukter for biler.

Utover på 2000-tallet fikk de problemer med lønnsomheten, og gikk nesten konkurs under finanskrisen i 2009. De har spesialiert seg mer på de to områdene – seter og elektronikk de siste årene, og har blant annet kjøpt opp lærprodusenten Eagle Ottawa i 2014. I 2015 kjøpte de Autonet Mobile og Arada System som er produsenter av kommunikasjonsutstyr for biler. De kjøpte også opp Grupo Antolin sin sete-avdeling i 2017. De har også gjort flere mindre oppkjøp de siste årene, alle fokusert på de to hovedsegmentene til selskapet.

Selskapet er som sagt oppdelt i to segmenter, seter (Seating) og elektrosystemer (E-Systems). Under vises hvordan omsetningen til selskapet i 2017 er fordelt i verden.

Som vi ser er det meste av omsetninga i Nord-Amerika og Europa, jeg antar Afrika er en forholdsvis liten del. De har en vekst på 39 % år for år i Sør-Amerika, og 15 % vekst i Europa. Omtrent til 10 % omsetninga er i Kina, med en økning på 11 % år over år. Omsetningen er omtrent 75 % for seter, og 25 % for elsystemer. Av fortjenesten så er omtrent 65 % for seter og 35 % for elsystemer. Alt dette er tall for 2017.

Utsikter

Som en underleverandør av bilindustrien er Lear avhengig av omsetningen på biler. Utsiktene for bilindustrien har ikke vært gode i det siste, og selskapene har blitt lavt prisa. Trolig henger dette sammen med handelskrigen også. Allikevel tror jeg det er noen generasjoner med biler før vi ser bildøden slik den er spådd, hvor det trengs langt færre biler på grunn av deling og autonome biler. Det kommer nok, men ikke på en god del år enda.

Dessuten er Lear godt posisjonert for den nye generasjonen biler. De har kjøpt opp selskaper som spesialiserer seg på elektroniske systemer og kommunikasjon i og mellom biler, som gjør at segmentet for elsystemer har potensiale for vekst. Dessuten vil det fortsatt være et stort behov for seter av høy kvalitet i biler, enda mer etter som bilen blir autonom og vi kan gjøre andre ting mens vi forflytter oss.

På lenger sikt er det nok slik at det vil være behov for færre biler, så en enorm fremtid ser jeg ikke for meg at selskapet har. De sliter også med handelskrigen mellom USA og Kina, ettersom de ønsker å øke salget til Kina, og store deler av omsetningen deres kommer fra utlandet (altså ikke USA).

Ledelsen

CEO for selskapet var Matt Simoncini fra 2011 til februar 2018, da Ray Scott overtok. Simoncini er fortsatt involvert som rådgiver i Lear ut 2018. Ray Scott har jobbet i Lear siden 1988, og jobbet i forskjellige lederstillinger i konsernet. Han har en veldig god score på glassdoor med 91 %, mens selskapet i seg selv har en ok score på 72 %. På Owler har han en score på 81 %.

Det ser ut som en god del av aksjene i selskapet er innside-eid, men jeg ser ikke noen kjøp i den siste tiden. Det er en del salg, men det meste av dette ser ut til å være basert på opsjoner eller andre slike avtaler hos innsiderne.

Lear har slått forventingene 3 av de 4 siste kvartalene med god margin, men misset så vidt i ett kvartal.

Fortrinn

Selskapet er etablert som verdensledende innen seter, og har kjøpt opp selskaper som komplementerer dette forretningsområdet. I tillegg forsøker de å etablere seg som en større leverandør av elektronikk og kommunikasjonsutstyr til den moderne bilen, men her har de nok mange og store konkurrenter.

Jeg klarer ikke å se det store fortrinnet til selskapet.

Kapital

RoE for selskapet har ligget høyt over tid, med nesten 29 % i snitt siste fire år, 35 % i 2017. Litt ned for siste 12 måneder med 31 %. Tilsvarende for RoIC som har ligget på 17.5 % siste fire år og rundt 18 % siste året. Dette er jevne og gode tall, med økning i verdiene utover. Jeg registrerer at RoA også har økt jevnt utover de siste fem årene. Basert på regnskapet kommer jeg frem til en cap rate på 15 %, som er meget bra. Dette baserer seg på en owner earnings på 1.3 mrd or en markedsverdi på litt over 9 mrd.

Selskapet har en veldig bra fri kontantstrøm, og har hatt dette i alle årene jeg har sett på bakover. I dag er P/FCF på under 10.

Lear har siden 2011 betalt et utbytte, som med dagens pris utgjør omtrent 1.8 % yield per år. Gjelden og likviditetsgraden til Lear ser bra ut, og ikke noe som jeg bekymrer meg for. Altman Z-Score på 3.67 støtter dette.

Nøkkeltall (07.11.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROA (8Y)6.80 %7.40 %16.70 %5.10 %7.50 %7.70 %9.70 %11.50 %
ROE (8Y)19.00 %20.60 %45.40 %14.50 %21.80 %26.00 %32.00 %35.10 %
ROIC (8Y)16.46 %20.54 %12.78 %13.11 %13.68 %17.24 %20.48 %18.42 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICROAP/FCFGjeldsgradLikviditetsgradUtbytte
31.20 %17.90 %10.90 %9.420.461.371.87 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
73.67-2.55

Vekst

Lear har hatt en bra vekst de siste årene, og EPS-veksten har vært på 40 % i snitt de siste 4 årene. Også siste år klarte selskapet en vekst på 40 %. Går vi litt lenger tilbake, så ser vi at vi også hadde en topp tilbake i 2012 i EPS. Bokverdi-veksten er også bra med et snitt på 14 % de siste fire årene. Omsetningsveksten er noe lavere med rundt 6 % de siste 4 årene, men 10 % for siste år.

Estimatene fremover er forholdsvis lave, og det er kun min egen beregning for vekst basert på bokverdi som er på over 13 %. Cap raten indikerer også at veksten kan bli noe høyere enn det analytikerne mener.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (07.11.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018
EPS3.294.394.5345.875.194.863.83
TTM EPS13.4814.5415.2216.2118.7919.5919.9219.75
EPS vekst yoy5.79 %31.83 %17.66 %32.89 %78.42 %18.22 %7.28 %7.28 %
Omsetning vekst yoy-1.72 %7.20 %8.43 %10.05%15.51 %14.71 %8.93 %-1.80 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
20102011201220132014201520162017
Bokverdi24.2123.8135.4437.8137.553943.6361.45
EPS4.35.2113.045.078.399.7113.4818.79
Omsetning117.65138.34148.06190.78221.07237.27256.51298.6
FCF4.224.52.764.236.2710.2315.0817.34
Bokverdi vekst1778.36 %-1.66 %48.85 %6.69 %-0.69 %3.84 %11.88 %40.85 %
EPS vekst196.41 %21.16 %150.29 %-61.12 %65.48 %15.73 %38.83 %39.39 %
Omsetning vekst-11.91 %18.42 %2.90 %11.44 %9.20 %2.73 %1.90 %10.29 %
FCF vekst1923.83 %7.51 %-41.08 %32.41 %39.94 %56.09 %38.93 %8.95 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$4.49 ($3.86 til $5.05)
Estimert EPS neste år:$18.92 ($18.19 til $21.12)
Estimert vekst neste år (YF):4.0 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):8.4 %
Estimert vekst EPS (SWSt):5.9 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):4.3 %
Estimert vekst (bokverdi):13.0 %
Vekstestimat (snitt):8.0 %
Vekstestimat (median):8.4 %

Prising

I beregninga for fundamentalverdi har jeg regna med en forholdsvis lav fremtidig vekst på 8 % de neste fem årene. Jeg baserer meg også en en estimert EPS som er noe under det som ligger i TTM i dag. Dette gir meg en fundamnetalverdi på rundt 180 dollar, som tilsier at selskapet er priset til rundt 78 % av verdien av selskapet.

Dette er omtrent det samme som analytikerne, som også mener det er en viss oppside i aksjen. Andre beregninger kommer også over dagens pris, som tilsier at Lear kanskje har nådd bunnen.

Fundamentalverdi (07.11.18)

Verdi (Graham):$248 (56 %)
Verdi (5Y vekst):$184 (76 %)
Verdi (5Y manual):$163 (86 %)
Verdi (1Y estimat):$132 (106 %)
Verdi (snitt):$182 (77 %)
Graham number:$166 (85 %)
Morningstar:
Simply WallSt:$197 (71 %)
GuruFocus (FCF):$228 (61 %)
Median PS:$141 (99 %)
Peter Lynch:$395 (35 %)
Analytikerne:$181 (77 %)
Snitt:$202 (70 %)
Median:$182 (78 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.97.037.212.110.424.72

 

Selskapsverdi:$9 097 040 000
Institusjonseierskap:99.0 % (?)

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
35830

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
1/54/55 (Sell)

Konkurrenter

I oversikten over konkurrenter har jeg tatt med en del selskaper jeg enten har funnet på søk av konkurrenter til Lear eller i årsrapporten. De forskjellige selskapene under er slik jeg forstår det underleverandører til bilindustrien og dermed sammenlignbare med Lear Corp.

NavnPrisingVekstRoERoAP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Lear Corporation56 %7.2 %31.4 %10.9 %9.207.17.32.10.40.46
Magna International66 %5.2 %20.9 %9.2 %12.128.46.81.50.50.39
Faurecia S.A58 %10.0 %21.3 %6.4 %13.479.38.41.60.30.57
Adient Plc64 %5.2 %0.2 %0.1 %20.881492.54.30.60.10.90
Gestamp Automoción56 %16.5 %14.6 %4.4 %?13.010.12.00.41.48
LKQ Corporation78 %14.3 %12.8 %5.6 %23.8016.211.11.90.80.90
BorgWarner Inc80 %7.9 %14.2 %5.6 %15.4415.18.52.10.80.53

Lear kommer bra ut i denne oversikten, men lavest pris og høyest RoE og RoA. De har også best P/FCF og laveste PE. Det kan være interessant å se på Adient Plc som har en veldig lav forward PE, trolig på grunn av spesielle omstendigheter akkurat i år. Det er noen andre som har lavere pris bok (blant annet nevnte Adient Plc nede på 0.6), men også de andre tallene ser greie ut for Lear.

Moment

På lang sikt har Lear hatt en forholdsvis bra oppgang fra den lå på rundt 40 dollar tibake i 2012. Den gikk forholdsvis stabilt opp og femdoblet seg opp til 200 dollar i første halvdel av 2018, men har siden da hatt et kraftig fall ned mot 140 dollar. På kort sikt ser den forholdsvis dårlig ut, mens den på lang sikt ser bra ut.

De fem siste månedene har den gått tydelig ned hver måned, mens den slå langt i november er opp. Kanskje er dette et tegn på at bunnen er nådd, og at den skal opp på nytt. De tekniske indikatorene er forholdsvis delte.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily7910
TradingView weekly2915
Investing.com daily147
Investing.com weekly175

Siste 8 år:

Siste år:

Konklusjon

Lear ser ut som en interessant investering. Selskapet har hatt en forholdsvis bra vekst, og kan fortsatt vokse om de klarer å utnytte oppkjøpene sine og øke salget av elektrosystemer. Det er jevnt over et greit selskap, som ser ut til å utnytte kapitalen godt. Aksjen har hatt en kraftig oppgang de siste årene, men støtte på motgang det siste halvåret. Om aksjen snur kan det bli en bra opptur igjen.

Jeg vil vurdere å gå inn i Lear Corporation, men det er ingen tydelig kjøpskandidat for meg. Om prisen går videre nedover 110-120 dollar, vil jeg nok trolig kjøpe meg inn om ingen andre forhold har endret seg.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Lear Corporation
71 %
(Totalvurdering)
Pris: $140.03 (ved analyse)
Verdi: $180
5-års mål: $260 (13 % CAGR)