Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Intel Corporation

30. oktober 2018 | Ticker: INTC | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Intel er en hardware-produsent som nok er mest kjent som prosessor-produsent, men lager også annen hardware. Det er et av de største microchip-produsentene i verden, og ledende på CPU.

Merk: Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Intel ble startet opp i 1968, og er i dag den nest største halvleder-chip-produsenten i verden etter Samsung. Intel designer og lager hardware-utstyr for nettverk, datamaskiner, harddisker og kommunikasjonsutstyr.

Det er oppdelt forskjellige divisjoner, hvor Client Computing Group er den klart største med 54 % av omsetningen. Dette er hovedsalig prosessorer som brukes i en lang rekke stasjonære og bærbare PCer. Den nest største er Data Center Group med 30 %, som hovedsakelig lager prosessorer for datasentre. De tre små er Internet of Things, Non-volatile Memory Solutions og Programmable Solutions som står for mellom 3-6 % av omsetningen. Dette er segmenter hvor Intel har mulighet for å vokse fremover. De har i tillegg et samarbeid med Tata Consultancy Services for å sette opp et senter for å utvikle løsninger rettet mot nye behov innen prosessering, som fast big data og kuntig intelligens. Dette er to store områder for fremtiden, men tanke på AI, droner og selvkjørende biler.

Utsikter

Til tross for Meltdown og Spectre har Intel fortsatt en solid posisjon som prosessor, men har blitt utfordret av lillebror AMD spesielt i det siste. Siste kvartalsrapport viser en omtrent flat utvikling for prosessorer mot desktop og bærbar, men en økning på 10-15 % på datasenter. For fremtiden tror jeg det er datasenter og de andre små segmentene som må vokse for at Intel skal se videre vekst. For cloud er omsetningen opp 24 % fra 2015 til 2016, og 28 % fra 2016 til 2017. Det viktigste produktet her er Intel Xeon-prosessoren.

Internet of Things-segmentet har sett en økning på 15 % de siste fem årene, og kan nok være en viktig driver for videre vekst. Non-Volatile Memory Solutions-gruppen har en vekst på 20 % årlig de siste 4 årene, og kan nok også bidra til vekst for Intel fremover. De viktigste produktene her er Intel 3D NAND og Intel Optane SSD-teknologi, og Intel Optane minne. Dette kan på sikt gi de en større produktrekke enn dagens store fokus på prosessorer. Det tredje lille segmentet er «Programmable Solutions Group», som er en rekke spesialprosessorer med fokus på forskjellige ting. Dette kan være lavt strømforbruk, stor kraft eller kjapp responstid. Dette er et forholdsvis nytt segment for Intel.

Intel er verdensledende på prosessormarkedet, og har derfor en unik mulighet for å komme med nye løsningen for fremtidens behov. Dette ser jeg for meg er effektive prosessorer for datasenter, kjappe og kraftige prosessorer for kunstig intelligens og sanntidsprosessering for selvkjørende biler, og spesialbygde prosessorer for Internet of Things. De har noen store konkurrenter i AMD og Nvidia, men har gjennom 50 år vist at de er ledende på markedet.

Ledelsen

Interim CEO for Intel er Bob H. Swan, som har vært CFO i Intel siden oktober 2016. Før dette var det Brian Krzanich som var CEO, men ble sagt opp etter å ha hatt et forhold til en annen ansatt. Om det var den fulle grunnen, er litt uvisst, siden han i slutten av 2017 solgte så mange aksjer i Intel som hadde lov til, etter at det ble oppdaget at alle prosessorer fra Intel de siste ti årene hadde hatt en seriøs og fundamental sikkerhetsfeil. Les om Meltdown and Spectre hvis du er interessert i å vite mer om dette. Løsningen på dette problemet gjør at prosessorene blir betydelig tregere. På glassdoor har nåværende CEO en rating på 76 %, som er greit men ikke helt der oppe. Han har uttalt at han ikke ønsker å fortsette som permanent CEO, som gjør at lederspørsmålet ligger åpent.

I starten av 2018 var det noen innsidere som kjøpte aksjer, som kan sees på som positivt.

De siste fire kvartalene har Intel slått analytikerne estimater med en betydelig sum, så det er positivt.

Fortrinn

Intel har vært den ledende prosessor-produsenten de siste 30 årene, og har teknologien og ressursene til å fortsette å være det.

Kapital

Når det gjelder tallene for RoE og RoIC, så er disse greie på 14 % RoE og 12 % RoIC for 2017, men med en stadig nedgang de siste årene. Dette har heldigvis gått litt opp igjen når man ser på siste 4 kvartaler. Intel betaler ut et ikke ubetydelig utbytte på 2.5 %.

Nøkkeltall (14.09.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROE (8Y)24.70 %27.50 %22.50 %17.60 %20.40 %19.80 %16.40 %13.90 %
ROIC (8Y)30.43 %24.55 %17.07 %13.02 %15.12 %13.86 %9.99 %11.98 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
19.00 %12.70 %16.650.402.51 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
53.99-3.04

Vekst

Utviklingen i veksten i EPS og omsetning har vært dårlig de siste årene. EPS har vokst 20 % årlig de siste 8 årene, men nesten all dennne veksten kom for mer enn 4 år siden. De siste 4 årene er veksten på 2 % og for 2017 er det til og med en nedgang på 6 %. Tallene for omsetning viser fortsatt en listen vekst. Trolig er dette et resultat av avsløringene om en stor sikkerhetsfeil i prosessorene til Intel, som ble avslørt i slutten av 2017. Det ser bedre ut så langt i 2018, med god år-for-år vekst i både EPS og omsetning. Bokverdien er litt bedre, her ser vi en vekst på 5 %. Tallene for free cash flow er dårlige, men ser også bedre ut i 2018 med et FCF-vekst på 40-70 % fra året før.

Analytikerne har tro på god vekst fremover, i alle fall i inntjeningen. De estimerer forholdsvis lav vekst neste år, men en vekst på 10 % på lengre sikt.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (14.09.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)0.710.750.630.60.96-0.150.951.08
TTM EPS (8Q)2.192.182.372.692.942.042.362.84
EPS growth yoy (8Q)9.23 %-2.60 %46.51 %114.29 %35.21 %-120.00 %50.79 %80.00 %
Omsetning growth yoy (8Q)9.08 %9.79 %7.98 %9.09 %2.35 %4.15 %8.58 %14.90 %
Nøkkeltall siste 8 år
20102011201220132014201520162017
Bokverdi (8Y)8.99.0510.3111.7111.7112.9413.9814.74
EPS (8Y)2.062.462.21.942.392.412.182.04
Omsetning (8Y)7.8510.2710.6810.6111.411.6712.5613.35
FCF (8Y)2.071.941.572.032.12.472.582.2
Bokverdi growth (8Y)17.92 %1.65 %13.93 %13.61 %0.00 %10.46 %8.08 %5.39 %
EPS growth (8Y)160.76 %19.42 %-10.57 %-11.82 %23.20 %0.84 %-9.54 %-6.42 %
Omsetning growth (8Y)24.19 %23.79 %-1.22 %-1.19 %6.00 %-0.92 %7.28 %5.68 %
FCF growth (8Y)72.58 %-11.20 %-22.96 %28.10 %2.46 %13.37 %4.20 %-15.19 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.09 ($1.01 til $1.18)
Estimert EPS neste år:$4.29 ($3.6 til $4.65)
Estimert omsetningsvekst neste år:3.10 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:10.22 %

Prising

Til grunn for prisestimatene mine benytter jeg en forventet langsiktig vekst på 7 % i inntjeningen, og en forholdsvis lav EPS for 2018 på $4. Langsiktig PE setter jeg til 12, som er forholdsvis lavt. Dette gir en fundamentalverdi på ca 48 dollar, altså omtrent akkurat dagens pris (per 30. oktober).

Fundamentalverdi (30.10.18)

 

Verdi (Graham):$49 (97 %)
Verdi (5Y growth):$46 (104 %)
Verdi (5Y manual):$53 (90 %)
Verdi (1Y estimater):$49 (99 %)
Verdi (snitt):$49 (97 %)
Graham Number (GuruFocus):$21 (54 % overpris)
Morningstar:$65 (74 %)
Simply WallSt:$44 (109 %)
GuruFocus (FCF):$42 (113 %)
GuruFocus (DCF):$38 (127 %)
Median PS (GuruFocus):$41 (116 %)
Peter Lynch (GuruFocus):$16 (294 %)
Analytikere:$55 (87 %)
Totalt:$46 (105 %)
Median:$46 (104 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$0.90$0.90$0.96$1.04$1.08

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
1.216.0410.663.023.20

 

 

Selskapsverdi:$212 216 400 000
Institusjonseierskap:68.59 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
5181332

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
3/54/53 (Hold)

 

Konkurrenter

De to store, direkte konkurrentene til Intels kjernegeskjeft er AMD og Nvidia, som begge har gått betydelig opp i det siste. I tillegg ser jeg må noen som er delvis konkurrenter eller konkurrenter på områdene hvor Intel forsøker å vokse videre.

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
Intel45.5496 %2.846 %10 %19 %13 %16.616.03.03.2
AMD32.72348 %0.331 %5 %48 %20 %210.099.036.14.9
Nvidia276.43133 %7.113 %17 %57 %79 %40.538.919.014.0
Microchip Technology83.6250 %0.521 %17 %3 %3 %17.8160.03.84.7
Micron Technology44.312 %10.6724 %36 %51 %28 %6.84.21.81.8
Texas Instruments105.36108 %4.454 %14 %41 %35 %18.023.79.76.6

I forhold til AMD og Nvidia ser Intel rimelig ut, men med litt lavere tall på både RoE og RoIC. Micron ser usannsynlig billig ut, og er en aksje jeg eier og vil analysere senere. Microchip Technology har et fokus på mindre spesial-prosessorer, og kan bli en utfordrer på IoT-området. Den har en betydelig lavere forward PE på 11, så kan være interessant å se på i fremtiden.

Totalt sett, sett bort fra Micron, så ser Intel ut til å være et godt valg. Spesielt med tanke på at Intel allerede er markedsledende innen sitt hovedområde, og at de har ressurser til å holde seg i front. RoE og RoIC ser litt dårligere ut en konkurrentene, så det kan være verdt å ta en nærmere titt på Nvidia som har virkelig gode tall her.

Moment

Intel har gått stødig oppover siden en kurs på $20 fra 2012 til en topp på $55 tidligere i 2018. Derfra har den hatt en tydelig dårlig trend, og ligger i en nedadgående kanal de siste månedene. Totalt sett ser jeg på det som nøytralt på lang sikt.

De tekniske indikatorene er stort sett negative, De siste månedene har den gått ned på økende volum, med synkende volum når den har reagert opp igjen. Om jeg skulle gått inn nå ville jeg nok ventet til jeg hadde sett positive signaler på den daglige tekniske analysen, eller at andre indikatorer. Kursen ligger under glidende 50, som igjen ligger under glidende 200. På kort sikt kan det være mulig å trade på signalene, siden bunnene ser ut til å være nådd når RSI bikker under 30.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily2816
TradingView weekly6812
Investing.com daily122
Investing.com weekly417

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Veksten i Intel er grei, og tallene ser bra ut så langt i 2018. Om det fortsetter sånn ut året og videre, er jeg ikke bekymret for veksten. Gjennom Meltdown og Spectre fikk Intel en solid ripe i lakkel, og usikkerheten rundt CEO gjør at det er litt usikkerhet. Alikevel har Intel vært ledende prosessorprodusent så langt, og det er lite som tyder på at dette er over med det første. De må nok passe på å være på ballen med tanke på AI, IoT og sky, men det jeg har lest tyder på at det skal gå bra. Utsiktene er gode, og de har betydelig potensiale til å vokse videre om de klarer å produsere verdensledende prosessorer. Prisingen ser grei ut, men ikke med noen stor rabatt. Blant de nærmeste konkurrentene ser den ut som den beste aksjen å være investert i. På lang sikt har intel hatt grei vekst, men er inne i en synkende trend de siste månedene.

Jeg kommer til å holde på Intel-aksjene mine til en bedre mulighet viser seg, men vil følge med inntektstallene de neste kvartalene, og passe på at de fortsatt har vekst på de mindre seksjonene sine. Det blir også interessant å se hvem som går inn som CEO.

Live

Intel Corporation
69 %
(Totalvurdering)
Pris: $47.76 (ved analyse)
Verdi: $48
5-års mål: $70 (8 % CAGR)