Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Essent Group

3. juli 2019 | Ticker: ESNT | Børs: NYSE
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

I søket etter nye undervurderte og underprisa selskaper ser jeg nå på et forsikringsselskap. De forsikrer boliglån mot mislighold, som kan høres skummelt ut med finanskrisen i bakhodet, men det ser ut til å være god business for dette selskapet.

Forretningen

Essent Group er et Bermuda-registrert forsikringsselskap som hovedsaklig forsikrer boliglån. Selskapet startet opp i 2009 etter finanskrisen, hvor jeg antar mange tilsvarende selskaper hadde fått store problemer, og bankene krevde at boliglånene skulle forsikres. Selskapet ble notert på NY-børsen i slutten av 2013. I slutten av 2018 har de 385 ansatte og opererer et service-senter i North Carolina og ett i California.

De driver med noe som kalles «Private mortgage insurance», og vil si at boligkjøpere må forsikre lånet mot at de ikke klarer å håndtere det. Hvis de ikke klarer det, vil dermed Essent måtte stå som garantist for at avdragene betales. Dette høres veldig skummelt ut med tanke på boligboblen som sprakk for elleve år siden, men det ser ut til at det er vanlig praksis, og at det ikke kan sammenlignes med subprime-utlånet som foregikk på 2000-tallet.

Det er personer som låner opp mot 90-95 % av verdien på huset som blir nødt til å ta opp forsikring. Denne forsikringen beskytter altså ikke de selv, men banken som de får lån fra. Det kreves allikevel høy kredittverdighet fra kundene for Essent Group, og de bruker noe som kalles FICO-score. Dette er en verdi mellom 300 og 850 som sier hvor kredittverdig man er, og bestemmes ut fra betalingsanmerkninger og annen betalingshistorikk. Verdier over 650 ser ut til å bety god kredittverdighet. Under ser vi at kundene til Essent har generelt god kredittverdighet, og over 80% har en score på over 700.

Noe som er essensient for et slikt selskap er da hvor mange av lånene som blir misligholdt, og som de må betale for. For 2018 var dette tallet 4024 lån, som er 0.66% av totalt 608 000 lån. For 2018 betydde det en utgift på 215 millioner dollar. Dette er en betydelig nedgang fra 2017 hvor antallet misligholdte lån var 4783 og det resulterte i 274 millioner dollar i utbetalinger. Totalt har selskapet forsikret lån til en sum av 137 milliarder dollar.

Utsikter og risiko

Forsikring av boliglån ser ut til å være en stadig økende bransje i USA, og gir kjøpere av bolig mulighet til å kjøpe uten å måtte ha så stor egenandel som vi f.eks. må ha i Norge. Hvis selskapet fortsetter med å forsikre seg om at kundene med stor sannsynlighet betaler på boliglånet og unngår mislighold, så tror jeg de har gode muligheter for å vokse og samtidig beholde den gode inntjeningen de har i dag.

Den store elefanten er selvsagt en eventuell ny boligboble. Jeg tror ikke vi får lignende tilstander som under finanskrisen igjen, siden gjelden er plassert andre steder i dag slik som selskaper og statlig, men også en gjeldskrise enten statlig eller i finans vil selvsagt også påvirke boliglån.

Det som kan være positivt er at gjeldsgraden i mange selskaper og USA tvinger frem lave renter, som gjør at vi får et godt boligmarked også fremover.

En risiko de trekker frem i årsrapporten sin er muligheten for innstramming i reglene rundt slike boliglånforsikringer. Jeg har ikke funnet noen beviser på at dette er noen stor risiko, og det ser nærmest ut som staten ønsker mer bruk av slike forsikringer.

Selskapet virker som har en effektiv forretning, med mye bruk av teknologi og digitale løsninger. De virker også offensive og klare for å ta i bruk ny teknologi.

Ledelsen

CEO for Essent Group er Mark A. Casale, og er også den som den som startet opp Essent Group i 2008. Han har vært CEO siden starten, og har totalt mer enn 25 års erfaring innen finans. Fra 2001 til 2007 var han i Radian Group, en av konkurrentene til Essent Group i dag. Han har en utmerket rangering på Glassdoor, med 100% rating. Merk at det er kun tre ratinger. På Owler har han en rating på 69%, men der ser vi ikke hvor mange som har rangert.

Selskapet selv har også full score på Glassdoor ved at 100% vil anbefale det. Rating totalt sett er på 4.6 som også er meget bra, men merk at det er kun 7 stemmer.

CEO Mark Casale sitter med ca 1.7 millioner aksjer, og har derfor stor interesse for å utvikle aksjekursen positivt, det er bra. Når det gjelder kjøp og salg av andre innsidere, så har det vært en del salg, men ingen betydelige nedsalg. Det ser også ut til at når man inkluderer opsjoner etc, så har insiderne fått flere aksjer over tid. Tilbake i desember kjøpte også en direktør direkte.

Selskapet har slått estimatene hvert kvartal det siste årene med en liten margin, som også er positivt.

Fortrinn

Marginene til selskapet er høye, og sammenlignet med konkurrentene så ligger de godt over både nå og tidligere. Dette kan tyde på at de har et konkurransefortrinn av en eller annen type. Allikevel antar jeg at boliglån-forsikring er vare som den jevne forbruker ikke bryr seg så mye om hvor kommer fra.

Snitt for marginer siste X år
1 år2 år4 år8 år
Bruttomargin98 %97 %97 %97 %
Driftsmargin77 %74 %70 %50 %
Fortjenestemargin65 %65 %56 %40 %

Kapital

For RoIC, så har jeg prøvd å beregna dette, men må tas med en klype salt siden det er vanskelig å bruke dette til noe fornuftig for et finansforetak. Riktignok er det et bedre mål enn for en bank, men det er fortsatt usikre tall. Når det er sakt så ser vi at den er tydelig økende over tid, og ligger godt over 15% for 2018. I følge Gurufocus har den kommet helt opp i 22.6% for siste 12 måneder.

RoE er også bra, og nådde 20% for 2018 og har økt til 21.6% når man tar med første kvartal i år. Vi ser under at det er en tydelig god trend, som tyder på at det kan være en god investering over tid.

Når det gjelder eierinntekt per aksje, så kom jeg frem til 5.56 dollar for 2018, altså litt over EPS og litt under FCF. Dette gir en cap rate på 11.61% med dagens pris, som også tyder på at det er en bra investering som gjør at man får bra avkastning på pengene.

Fri kontantstrøm har vært positiv siden 2012, da det er betydelig omsetning i selskapet. Den er tydelig økende over tid, som også er positivt.

Selskapet har svært lite gjeld, med en gjeldsgrad på 0.09. Likviditetsgraden er veldig lav på 0.13, men etter det jeg klarer å skjønne så er dette noe man ikke kan bruke for å ta en avgjørelse for om selskapet klarer å håndtere den kortsiktige gjelden når det gjelder banker og finansinstitusjoner.

Nøkkeltall (03.07.19)

Nøkkeltall for siste 8 år
2012201320142015201620172018
RoE-6 %9 %9 %14 %17 %20 %20 %
RoIC-5 %20 %8 %12 %14 %16 %17 %
RoA-5 %8 %7 %11 %12 %14 %15 %

 

Snitt siste X år
1 år2 år4 år8 år
RoE20 %20 %17 %12 %
RoIC17 %17 %15 %12 %
RoA15 %15 %13 %9 %
Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradLikviditetsgrad
21.6 %22.6 %8.70.090.13

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
-2.38

Utbytte

Essent Group betaler ikke ut utbytte.

Vekst

Som vi ser på grafene under, så har Essent Group en stabil og god vekst på alle punktene. Omsetningsveksten er veldig bra med en vekst på over 20% hvert eneste år, for alle perioder jeg ser på. Også siste år er veksten bra, med omtrent 20% vekst i hvert eneste kvartal.

Både EPS-veksten, eierinntekt-veksten og fri kontantstrøm har også økning på over 20% for alle perioder, og de fleste periodene har også økninger på mer enn dette.

Bokverdi-veksten er også særs bra, med nesten 20% for alle periodene. Siste året er den på 18%.

Estimatene for vekst videre, ligger på rundt 10%, mens veksten i bokverdi og eierinntekt tyder på at den skal ligge litt høyere. Videre i analysen min tar jeg derfor høyde for en langsiktig vekst på ca 12%.

Nøkkeltall (03.07.19)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019
EPS0.770.821.681.131.141.181.311.3
TTM EPS2.812.983.994.44.775.134.774.93
Omsetning137 M150 M161 M167 M174 M185 M193 M201 M
EPS vekst yoy35.09 %26.15 %150.75 %56.94 %48.05 %43.90 %-22.02 %15.04 %
Omsetning vekst yoy27.22 %23.87 %27.49 %31.25 %26.28 %23.17 %19.87 %19.75 %
Nøkkeltall siste 8 år (Tallene er per aksje)
2012201320142015201620172018
Eierinntekt per aksje0.013.341.592.513.414.145.56
EPS-0.493.611.031.712.413.994.77
FCF per aksje1.246.431.752.422.943.846.34
BV per aksje7.9839.8911.1712.2014.5720.3824.15
Omsetning per aksje1.787.262.803.854.976.067.34
Snittvekst siste X år
1 år2 år4 år7 år
OEPS vekst34 %28 %37 %
EPS vekst20 %41 %47 %
FCF vekst65 %47 %38 %31 %
BV vekst18 %29 %21 %20 %
Omsetning vekst21 %22 %27 %27 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$1.35 ($1.32 til $1.39)
Estimert EPS neste år:$5.86 ($5.70 til $6.20)
Estimert vekst neste år (YF):10.2 %
Estimert vekst neste 5 år (YF):10.1 %
Estimert vekst EPS (SWSt):10.9 %
Estimert vekst omsetning (SWSt):11.6 %
Estimert vekst (bokverdi):20.0 %
Estimert vekst (eierinntekt):20.0 %
Estimert vekst (Zacks):10.0 %
Vekstestimat (snitt):13.3 %
Vekstestimat (median):10.9 %

Prising

I beregninga av pris har jeg tatt utgangspunkt i en langsiktig vekst på 12%, og at en fremtidig PE kan ligge på 12. Dette gir meg en estimert verdi på 70 dollar. Når jeg tar en manuell fremtidig inntektsestimat basert på analytikerne kommer jeg frem til en verdi på rundt 56 dollar. Andre estimater ligger mellom dette, men ingen ligger under 56 dollar. Analytikerne ligger også på en snitt på 56 dollar.

Jeg synes selskapet ser veldig bra ut, og antar en fundamentalverdi på 66 dollar, som betyr at den prises på omtrent 73% av verdien. Femårs-målet er på 105 dollar, som i så fall vil gi en årlig avkastning på 17%. Kjøpsgrensen ligger på 52.20 dollar, mens billig-salggrensen ligger på 42.20 dollar. Med dagens analyse ligger salgsgrensen på rundt 68 dollar på kort sikt.

Analytikerne er forholdsvis positive til aksjen, og alle nøkkeltall ser bra ut.

Fundamentalverdi (03.07.19)

Verdi (Graham):$89 (54 %)
Verdi (5Y vekst):$70 (69 %)
Verdi (5Y manual):$56 (86 %)
Verdi (1Y estimat):$51 (94 %)
Verdi (DCF):$67 (71%)
Verdi (snitt):$66 (72 %)
Graham number:$67 (72 %)
Simply WallSt:$95 (51 %)
FCF (Gurufocus):$68 (71 %)
Median PS:$52 (91%)
Peter Lynch:
Analytikerne:$56 (85 %)
Snitt:$67 (71 %)
Median:$67 (72 %)

(Prosent bak fundamentalverdi viser pris/est verdi)

PEGP/EForward P/EP/BP/SEV/EBITDA
0.969.698.171.856.217.96

 

Selskapsverdi:$4 680 000 000

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
43500

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
2 (Buy)

Konkurrenter

Her har jeg sett på alle de andre selskapene som er listet opp som konkurrenter i Essent Group sin årsrapport, og ser nærmere på disse for å sammenligne.

NavnPrisingVekstRoERoICP/FCFPEFw PEPBPSGjeldsgrad
Essent Group64 %10.3 %21.6 %22.6 %8.79.79.01.96.20.1
Genworth Financial92 %7.5 %1.4 %1.110.70.20.20.3
Arch Capital Group119 %8.0 %10.7 %10.5 %11.415.314.51.62.60.2
MGIC Investment78 %4.3 %19.5 %9.17.48.31.34.50.2
NMI Holdings60 %22.5 %17.7 %32.3 %13.617.212.92.66.80.2
Radian Group Inc76 %5.2 %19.7 %19.8 %6.87.88.41.43.80.3

I denne sammenligningen ser Essent Group forholdsvis bra ut. NMI Holdings ser også rimelig ut, og har større vekst og bedre RoIC. Også Radian Group kan se ut osm en bra investering med gode tall. Jeg ser derfor litt nærmere på årsrapportene til disse for å se om jeg finner noe som gjør at jeg vil ta en titt på de senere, da spesielt hvor mye mislighold de har og evt kredittverdigheten til kundene.

NMI Holdings ser ut til å ha en misligholdt-grad på omtrent samme nivå som Essent Group (0.5%), og har også omtrent samme fordeling av kredittverdighet. Radian Group ligger på omtrent samme FICO-rating, men ser ut til å ha høyere default-rating. Trolig har dette med at Radian Group er et eldre selskap som har lån som har gått lenger ut i låneperioden. I følge Essent Group er det mest vanlig at lån blir misligholdt etter år 3-4, som Essent Group og NMI Holdings trolig ikke har kommet til i så stor grad. Kanskje vil misligholdtgraden gå opp for disse også.

Det kan godt hende jeg vil holde et øye med NMI Holdings og Radian Group for å se hvordan prisene endrer seg, men inntil videre så ser jeg på Essent Group som det beste alternativet med både god inntjening og god vekst. Veksten tror jeg også kan bli en del høyere enn det modellen min over tilsier, som kan gjøre at prisingen vil se bedre ut i forhold til de andre.

Risiko

Essent Group startet i 2008, men ble børsnotert i 2013. Det er et altså over ti år gammelt, og har vist både vekst og inntjeningspotensiale. Med en markedsverdi på rundt 4.5 milliarder dollar er det en midcap.

Stabiliteten i inntjeningen og veksten har vært veldig bra, og kursen har gått for det meste opp. Det gikk flatt frem til omtrent midten av 2016, på rundt 20 dollar, og har deretter gått opp til 40-50 dollar som det har ligget på de siste to årene.

Moment

Aksjen hadde en bunn i desember 2018 på rundt 31 dollar, men har gått betydelig opp siden da. På mellomlang sikt er den i en stigende trend, og mens den på lang sikt ser ut til å være omtrent flat nå siden starten av 2018. Kanskje skal den bryte opp og nå nye høyder fremover?

De tekniske indikatorene er iallefall positive både på ukesbasis og dagsbasis.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily1594
TradingView weekly16102
Investing.com daily144
Investing.com weekly183

Siste 8 år:

Siste år:

Antiteser

  • Vi får en ny boligkrise, med masse misligholdte lån som gjør at Essent Group får store problemer.
    Jeg tror sjansene for at dette skjer er små, og at neste krise ikke vil være som dagens. Rentene er lave, og vil trolig holde seg lave fremover (i USA). Boliglånsgjelden er langt mindre nå enn den var i 2007, når man beregner antallet innbyggere og inntektsveksten.
  • Vi får innstramninger i markedet for boliglånsforsikring
    Alt jeg leser tyder på at boliglånsforsikring oppfordres av myndighetene, fordi det fordeler risikoen mellom flere parter. Finner ikke noe som tyder på at slike innstramninger er ønsket
  • Vi får en ny krise med arbeidsledighet og misligholdte lån
    Dette er selvsagt en mulighet, men forhåpentligvis vil rentene holdes lave slik at misligholdte lån ikke blir et så stort problem ved neste krise. Dessuten tror jeg ikke vi får tilsvarende boligprisfall som vi fikk for ti år siden, siden prisene fortsatt er lave på grunn av finanskrisen.

Konklusjon

Jeg er normalt på utkikk etter selskaper som har hatt en nedtur og er undervurdert av markedet. Derfor ble jeg overrasket da jeg fant et selskap som nesten var på all-time-high, og allikevel så ut til å være en bra investering ved første øyekast. Det gjorde at jeg analyserte selskapet, og fant ut at det fikk en av de beste scorene så langt i år, med 79%.

Selskapet har god vekst, tjener godt med penger og har grunnleggeren som CEO og som stor eier. Selskapet har god kapitalforvaltning, god og økende RoIC og RoE. Marginene til selskapet ser ut til være bedre enn mange av konkurrentene, som kan tyde på at de har ett eller annet konkurransefortrinn.

Til tross for at kursen er nær det høyeste noen gang, så ser det ut til å være en god investering som kan gi god avkastning fremover. Jeg har tenkt å analysere 2-3 andre selskaper først, Men så langt ser Essent Group veldig bra ut. Det er så nær en perfekt investering for min del som jeg har sett, med god vekst, solid ledelse, god kapitalforvaltning og til en rabattert pris. Hadde prisen vært enda litt lavere hadde jeg nok gått inn med en gang.

Live

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *

Essent Group
79 %
(Totalvurdering)
Pris: $47.85 (ved analyse)
Verdi: $66
5-års mål: $105 (17% CAGR)