Nordnet
Reklame
Jeg bruker Nordnet for mine langsiktige investeringer. Les hvorfor jeg har valgt det.
Analyse av:

Apple

29. oktober 2018 | Ticker: AAPL | Børs: Nasdaq
Ansvarsfraskrivelse:

Husk at dette er en tekst fra en hobbyinvestor uten finansiell bakgrunn. Dette er min egen prosess for å velge ut aksjer jeg investerer i, og er stadig under utvikling etter hvert som jeg høster erfaringer. Du må gjøre dine egne vurderinger før du investerer i enkeltaksjer. Mine analyser går ut på å prøve å identifisere aksjer som kan gi meravkastning over indeks (>10 %) på mange års sikt.

Apple ble det første selskapet som ble verdt 1 000 millarder dollar, og det første selskapet jeg vil ta en vurdering av. I første omgang nå vil jeg gå gjennom min egen aksjeportefølje, og verifisere at aksjene jeg har er aksjer jeg har tro på og har lyst til å eie. Dette selskapet trenger trolig ingen stor introduksjon, men jeg tenkte å si litt om hvorfor jeg tror det fortsatt er potensiale for vekst for apple-aksjen.

Merk:  Dette er tekst fra et tidligere format og første gjennomgang av aksjene jeg eier. Det er ikke helt sikkert tekst stemmer helt overens med poeng som er oppdatert i ettertid.

Forretningen

Apple er verdens største teknologibedrift, og selger både hardware og software, hovedsaklig til privatpersoner. Det ble startet oppi i 1977 av blant annet Steve Jobs og Steve Wozniak. Gjennom historien har de vært en utfordrer til PC-markedet med sine Mac-produkter siden da. Det var først i 2001 at de begynte å komme med de revolusjonerende produktene som gjorde de til giganten de er i dag, da de gav ut den første iPoden, og revolusjonerte måten vi hørte på musikk. Det var MP3-spillere før dette, men ingen var så gode og gjennomførte som iPoden. En enda større revolusjon kom i 2007, da første versjon av iPhone kom ut, og snudde opp ned på hvordan mobilen ble brukt. Tilsvarende har de kommet med revolusjonerende og populære produkter som iPad, Apple TV og Apple Watch. De er også store på software og tjenester, med iTunes, App Store, Apple Music og iCloud.

Omsetninga til Apple i 2017 fordelt på produkter

Som diagrammet over viser, er Apple veldig avhengige av iPhone i sin omsetning. iPhone står for hele 62 % av omsetningen. De andre produktene iPad, Mac, AppleTV og Apple Watch står for til sammen 25 %. Tjenester som Apple Pay, iCloud, iTunes etc står for 13 % av omsetningen. Som vi ser i diagrammet under, er det en liten økning i omsetningen på iPhone, med fortsatt veldig liten. iPad går ned, mens Mac går en del opp. Det meste spennende for fremtiden er selvsagt tjenester og andre produkter som ser en betydelig økning i omsetningen.

Endring i omsetning for produkter fra Apple fra 2016 til 2017

Utsikter

Apples primære inntektskilde de siste ti årene vært iPhone, hvor de har kunne tatt en solid margin for hver solgte enhet (ASP). Til tross for at markedet for telefonene deres kanskje begynner å merke at det ikke er så stort potensiale for vekst, ser jeg ingen tegn til at det holder på å forsvinne. Så lenge de klarer å være innovative og skape telefoner som folk har lyst på hvert år, vil det fortsatt være et enormt marked for iPhones. De har nok en stadig hardere kamp mot Android-telefonene, som de siste årene har klart å komme på samme nivå som Apple på brukervennlighet og brukeropplevelse. Dessuten er prisene på Android-telefoner generelt lavere.

De har gode forutsetninger for å fortsatt vokse noe, men det krever at de får fart på salget av andre produkter enn iPhonen. De har klart å øke omsetningen noe det siste året, men jeg tror vi snart kommer til et punkt der det rett og slett ikke blir aktuelt å kjøpe en ny telefon til rundt 10 000 kr nesten hvert år for mange. Da må Apple finne nye produkter som kan overta omsetningen. Når det er sagt, har de en rekke produkter som kan gjøre nettopp dette, pluss store muligheter for å øke omsetningen og inntjeningen på tjenester som Apple Music og iCloud.

I tillegg blir det interessant om de kommer på banen innen selvkjørende biler og annen AI-teknologi. Dessuten har de begynt å jobbe mot helse, som har en fantastiske potensiale hvis de får fart på det. De bruker mye penger på forsning og utvikling og det er stadig økende. I 2017 brukte de 11,6 mrd dollar, opp fra 10 året før.

Ledelsen

Da Steve Jobs gikk bort i 2011 var det nok mange som var bekymret for at Apple sin storhetstid var over, men Tim Cook som tok over etter han i 2011 har vist at Apple lever godt videre uten Jobs. Tim Cook har styrt Apple de siste 7 årene med en formidabel vekst, og er godt likt. På Glassdoor har an en rating på 92 %. De ansatte ser også ut til å trives i Apple, med en rating på 4 av 5.

Jeg finner ingen tydelige kjøp fra innsidere i selskapet, men på dette tidspunktet vil det vel trolig være rart om noen hadde penger nok til å gjøre et betydelig kjøp. Det er en del innsider-salg i det siste, både fra Tim Cook, og andre høytstående representanter som kvitter seg med betydelige poster med aksjer. Ser ikke på dette som positivt.

De har hvert kvartal slått konsensus resultat per aksje litt, noe som gir positive resultater for aksjen. Ingen kvartaler i det siste har vært under forventningene. Dette er positivt.

Fortrinn

Få selskap har et lignende konkurransefortrinn som Apple. De har bygd sitt eget økosystem, med sin egen brukeropplevelse og sammenkoblede produkter. De har en dedikert brukermasse som jeg ikke ser noen tegn på at blir mindre over tid. Det som blir spennende å se fremover er om de klarer å overføre den brukerbasen som i dag har iPhone til å bruke nye produkter som Apple Music, Apple Pay og Apple Watch.

Kapital

Gjeldsgraden er på 1, men ikke problematisk. Apple sitter på mye penger, og har ikke noe problem med å håndtere verken kortsiktig eller langsiktig gjeld. De har tross alt en free cash flow på nesten 60 millarder dollar i året. De har også mye cash som dekker inn nesten all gjelden, og definitivt all kortsiktig gjeld.

Apple har solide tall på med 36 % RoE og 17.5 % RoIC for 2017. TTM-tallene er enda bedre med 43.5 % RoE og 20 % RoIC. Dette gjør meg trygg på at investeringene deres blir brukt fornuftig til å skape mer verdi for oss investorer. De betaler utbytte, men ikke så mye at det har en stor innvirkning på investeringene de gjør. Utbytte siste 12 måneder er på 1,26 % av aksjekursen.

Nøkkeltall (14.08.18)

Nøkkeltall for siste 8 år
20102011201220132014201520162017
ROE (8Y)33.80 %39.60 %39.50 %29.10 %32.80 %42.90 %35.60 %36.30 %
ROIC (8Y)39.84 %33.82 %31.85 %24.94 %21.93 %24.85 %20.05 %17.52 %

 

Nøkkeltall siste 12 måneder
ROEROICP/FCFGjeldsgradUtbytte
43.50 %20.49 %17.091.001.26 %

 

Piotroski F-ScoreAltman Z-ScoreBeneish M-Score
74.53-2.59

 

Vekst

Apple har vokst en god del de siste årene, men med en omsetning på hundrevis av milliarder i dollar hvert år er det begrenset hvor mye de fortsatt kan vokse. Alikevel er estimert vekst på 12-13 %, som er forholdsvis bra. Jeg tror veksten vil være nærmere 9%, basert på bokverdi- og omsetningsveksten de siste årene. EPS har vokst godt de siste årene, og det ser ikke ut til den går ned. Stabiliteten i EPS-vekst er også veldig tilfredsstillende å se.

Jeg tror Apple, til tross for sin massive omsetning og verdi, fortsatt har potensiale til å vokse, men jeg blir overrasket hvis Apple også er det selskapet som først blir verdt 2000 mrd dollar. Til det har selskapene som jager bak, som Amazon, Google og Facebook et bedre moment. Alikevel er muligheten til stede, og Apple utforsker nye forretningsområder som selvkjørende biler og helse, og har i tillegg potensiale på å vokse på hjemmeunderholdning og wearables slik som Apple Watch.

Det siste tiåret har Apple vært et raskt voksende selskap, hovedsaklig på grunn av iPhone. Veksten i bokverdi over de siste åtte årene er på 24 % i snitt, men har sunket til 9 % for å 2017. Omsetningen har sunket omtrent tilsvarende de siste årene til under 10 % de siste fire årene og under 6 % siste året. De har klart å holde EPS-veksten oppe i 11 % i 2017, mot 32 % i snitt siste 8 årene. TTM EPS viser at vi får bra vekst i inntjeningen i år hvis de får et godt fjerde kvartal, men det langsiktige estimatet til analytikerne på 13 % synes jeg er høyt.

Bokverdi, EPS og omsetning normalisert i forhold til høyeste verdi over siste 8 år

Nøkkeltall (14.08.18)

Nøkkeltall siste 8 kvartaler
Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
EPS (8Q)1.693.362.11.672.073.892.732.34
TTM EPS (8Q)8.318.378.578.829.219.7310.3611.03
EPS growth yoy (8Q)-14.65 %2.42 %10.47 %17.48 %23.67 %15.98 %30.33 %40.48 %
Omsetning growth yoy (8Q)-9.03 %3.27 %4.63 %7.20 %12.22 %12.69 %15.58 %17.30 %
Nøkkeltall siste 8 år
20102011201220132014201520162017
Bokverdi (8Y)7.4711.791819.5218.821.1423.926.03
EPS (8Y)2.24.016.385.726.499.288.359.27
Omsetning (8Y)10.2516.7323.9226.3930.0440.6239.4243.94
FCF (8Y)2.594.656.346.888.212.139.569.74
Bokverdi growth (8Y)48.32 %57.95 %52.64 %8.46 %-3.70 %12.44 %13.06 %8.93 %
EPS growth (8Y)67.12 %82.05 %59.22 %-10.34 %13.46 %42.99 %-10.02 %11.02 %
Omsetning growth (8Y)52.02 %65.96 %44.58 %9.20 %6.95 %27.68 %-7.73 %6.30 %
FCF growth (8Y)84.15 %82.57 %37.83 %7.57 %11.91 %39.84 %-25.08 %-2.82 %

 

Estimert EPS neste kvartal:$4.86 ($4.32 til $5.59)
Estimert EPS neste år:$13.56 ($11.15 til $15.4)
Estimert omsetningsvekst neste år:15.40 %
Estimert omsetningsvekst neste 5 år:12.78 %

Prising

Til tross for at verdien på Apple er over 1000 mrd, er det ikke slik at aksjen er veldig overpriset verken når man ser på fundamentalverdi eller andre nøkkeltall. Jeg tar utgangspunkt i et litt lavere veksttall enn analytikerne, 9 %. Med det kommer jeg til en pris på 185 dollar, som er noe lavere enn dagens kurs. For modellene på kort sikt kommer jeg omtrent på dagens pris, mens også enkel graham-modell sier at aksjen er noe dyr. De andre modellene sier også at aksjen er noe dyr, bortsett fra DCF som tilsier at vi fortsatt har mye å gå på.

Som verdiaksje ser den ikke så bra ut, men historikken har vist at over tid har det vist seg at det å sitte på Apple-aksjen har vært verdifullt og trygt, med god verdistigning. Analytikerne er enige om at aksjen ser bra ut, og har et estimat en liten økning i pris fremover. I forhold til mange av de andre store teknologiaksjene virker det som om Apple er greit priset. Den er trolig priset mer som en verdiaksje enn en vekstaksje, med god grunn. Det kan være et godt valg for en eventuell nedtur i aksjemarkedet, forutsatt at folk flest fortsetter å bytte ut iPhonen sin jevnlig.

Apple har mange store institusjonseiere, og den mest markante er kanskje Warren Buffett med sitt Berkshire Hathaway. At Buffett har tro på selskapet forteller iallefall meg at dette er en trygg plassering. Han har også kjøpt seg opp i Apple i det siste.

Fundamentalverdi (29.10.18)

 

Verdi (graham):$152 (139 %)
Verdi (5Y growth):$198 (107 %)
Verdi (5y manual):$185 (114 %)
Verdi (1Y estimater):$211 (100 %)
Verdi (snitt):$186 (114 %)
Graham Number:$145 (147 %)
Finbox.io:$194 (109 %)
Simply WallSt:$185 (115 %)
GuruFocus (FCF):$180 (118 %)
GuruFocus (DCF):$314 (68 %)
Median PS:$173 (123 %)
Peter Lynch:$145 (146 %)
Analytikere:$235 (90 %)
Totalt:$193 (110 %)
Median:$186 (114 %)

 

Utbytte siste 5 år
20132014201520162017
$1.63$1.81$1.98$2.18$2.40

 

PEGP/EForward P/EP/BP/S
1.4018.6615.318.814.00

 

 

Selskapsverdi:$1 020 000 000 000
Institusjonseierskap:62.70 %

 

Analytikeranbefalinger
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
1121800

 

GF BP RankingMF CAPS ratingZacks rank
2.5/54/52 (Buy)

 

Konkurrenter

For konkurrenter var det vanskelig å finne tall for noen av de største på telefoner, slik som Samsung og andre asiatiske telefonmerker. Jeg har valgt ut Dell som er en naturlig konkurrent mot mac-produktene, og Sony som lager telefoner. I tillegg har jeg tatt med en del store teknologigiganter, som mer eller mindre konkurrerer. Google (Alphabet) lager telefoner, og konkurrerer mot operativsystemet med sitt Android. Amazon har ikke så mye direkte konkurranse, men f.eks. med sin Amazon Fire vil de konkurrere mot Apple TV. Microsoft har lenge vært en erkefiende av Apple, der mange vil si Microsoft vant over Apple med Windows.

AksjekursPris/EstimatEPS (ttm)EPS/prisVekst (5Y)RoEROICP/FCFPEPBPS
Apple215.4696 %11.125.2 %13 %44 %21 %17.919.69.74.4
Dell95.0388 %3.23.4 %24 %-28 %-2 %11.929.70.97.1
Alphabet1221.95152 %23.461.9 %18 %10 %20 %34.551.85.,6.9
Amazon1876.71101 %12.960.7 %46 %21 %8 %87.3145.028.04.7
Sony54.59133 %3.46.2 %4 %18 %932.816.21.0
Microsoft106.87187 %2.152.0 %12 %20 %31 %25.750.010.47.8

Basert på konkurrentene ser Apple ut til å være et godt valg. De bruker pengene og ressursene sine godt, med høy RoE og RoIC i forhold til de andre. Pris/bok er noe høy. Sammen med Dell ser det ut til å være eneste selskap som kanskje kan handles på rabatt.

Moment

Som sagt har det å sitte med Apple det siste 10-15 årene vært veldig lukrativt, og aksjen har en veldig fin trend de siste 2-2,5 årene. Nå kan det hende vi nærmer oss toppen for en liten stund, men vekst/verdi-analysen gir meg ingen hint om at det skal komme noen nedtur. Jeg tror derfor at Apple kan stige videre.

På kortere sikt har Apple brutt opp av trend-kanalen for det siste halvåret. Hvis aksjen bryter ned igjen under $200 vil jeg være litt oppmerksom på det og følge den litt nærmere. Om den fortsetter i den brattere kanalen kan det se bra ut en stund. RSI er noe høy siste ukene, men volumet ser veldig bra ut. Ut fra historikken vil jeg tro at vi får konsolidering i to uker til, før den forhåpentligvis fortsetter oppover.

Teknisk analyse:

Tekniske indikatorer
BuyNeutralSell
TradingView daily30184
TradingView weekly32146
Investing.com daily200
Investing.com weekly200

Siste 8 år:

Siste år:

Siste halvår:

Konklusjon

Til tross for at Apple er verdens største selskap, vokser det fortsatt respektabelt, og har gode utsikter for andre vekstområder. Det er bunnsolid, og bra priset i forhold til konkurrentene. Momentet i aksjen har vært bra i overskuelig fortid. Det virker som om aksjen er noe dyr, så om det er noe som tyder på at veksten avtar videre, bør det sterkt vurderes om man bør selge.

Jeg kommer til å vurdere å selge Apple-aksjene mine, men sitter på de inntil videre. Apple har vært veldig trygt å sitte på de siste årene, og de tjener fortsatt penger.

Live

Apple
67 %
(Totalvurdering)
Pris: $212.24 (ved analyse)
Verdi: $185
5-års mål: $290 (6 % CAGR)